Úvodná stránka

Vitajte na našich stránkach.

Našim úsilím je tvoriť obsah, ktorý napomôže k navráteniu štatútu nedele, ako dňa pokoja, oddychu, rozjímania v kruhu rodiny a priateľov.

Táto snaha sa naplní, ak posilníme úlohu kresťanstva v našich rodinách, v národe a v štáte – v Slovenskej republike.

Veríme, že vás obsah našich stránok osloví a podnieti k zmysluplnej aktivite.