Otvorený list Vladimíra Zemana Prof. Dr. J. Dudovi, PhD. súdnemu vikárovi Spišskej diecézy. + Andrej Danko: Nehlaďme Cigánov po hlávkach v bielych rukavičkách!

Vážený pán profesor Duda,
prečítal som si Váš článok Súdneho vikára desí vstup Kotlebovcov do NR SR. Úprimne po¬ve¬dané mám z Vášho hodnotenia volieb veľmi zmiešané pocity.
V roku 1989 sme si všetci želali, aby sme na Slovensku (vtedy ešte v Česko-Slovensku) mali demokraciu. Na veľké prekvapenie mnohých padla nám do náručia bez jediného výstrelu.
LSNS poslanci
Politickí väzni a kresťanskí aktivisti sa dostali na slobodu. Začali sme si plným dúškom užívať plody slobody a demokracie a ani sme si veľmi nevšímali, kde sa vytráca majetok štátu, akí ľudia vstupujú do politiky, aby nás viedli. Po čase sme zistili, že naši vodcovia nás nevedú správnym smerom. Ale to už oni, noví vodcovia, ľuďom úplne neznámi, zakladali nové strany, ktoré nám sľubovali Švajčiarsko na Slovensku, dvojnásobné platy, kvalitné vzdelanie, fantastické vybavenie nemocníc, atď.

Vlado Zeman

Vladimír Zeman

 

Na Slovensku sa stupňovala vlna rozdelenia Česko-Slovenska na dva samostatné seberovné štáty. Po zdĺhavých rokovaniach sa podarilo republiku rozdeliť. Je iste pravda, že mnohí občania na jednej aj druhej strane s tým nesúhlasili. To pokladám za menšie zlo. Žiaľ, mnohí naši zástupcovia volení do orgánov štátu, hlasovali proti vzniku samostatnej Slovenskej republiky, hoci druhá strana hlasovala za. Podarilo sa to až na druhýkrát. Bol som z toho veľmi smutný. Po rokoch sme mali šancu obnoviť si a riadiť samostatný štát. Aj Slovenský štát, Slovenská republika, podľa svedectiev mnohých pamätníkov fungoval veľmi dobre. Najviac ma zaskočilo, že tí, čo hlasovali v SNR proti vzniku nového štátu Slovákov, sa zrazu prebrali z letargie a namiesto ospravedlnenia, začali sa biť o to, aby tento štát viedli. A musím žiaľ konštatovať, že sa im to na dlhé roky podarilo, aj s pomocou Katolíckej cirkvi.

CHod volit LSNS 81 cudzie nechceme
Vyjadrujete sa, že Vás desí vstup ĽS NS do parlamentu. Myslím, že súdite ľudí ktorých nepoznáte. Určite by sa Vám takýto Váš vlastný postoj za komunistov v rokoch 1948 – 1989 nepáčil.

Správate sa, akoby ste vôbec nezažili totalitu.
Nebudete veriť, ale medzi nami členmi a sympatizantmi ĽS NS je veľa hlboko veriacich katolíkov a kresťanských aktivistov, ktorých KDH odmietalo a určite nebudete veriť, že sa pred našimi stretnutiami spoločne modlíme a prosíme Pána Boha i Pannu Máriu o pomoc v našom konaní. Podobne pred každou dlhšou cestou ,skôr než vyštartujeme, sa v aute spoločne pomodlíme a prosíme Pannu Máriu a patróna cestujúcich sv. Krištofa o ochranu.
Chcem Vás, pán doktor Duda poprosiť, aby ste sa nezaraďovali medzi takých ľudí, akým je žiaľ, aj náš pán prezident..

V prezidentských voľbách mnohí občania, a najmä mnoho veriacich, podporovalo v druhom kole terajšieho pána prezidenta. Dôvodom bola netransparentná politika a rozmnožovanie sa bezbrehého rozkrádania Slovenskej republiky ľuďmi okolo premiéra nášho štátu. Nikoho z vládnych činiteľov nezaujímala kauza Gorila, rozkrádanie majetku štátu pri výstavbe diaľnic, vybavení nemocníc, na pozemkovom fonde, v školstve, v zdravotníctve, atď.

Mnohým občanom sa nepáčilo, že pán premiér bol jedným z komunistov, a že preskakoval z jednej strany do druhej. Preto mnohí občania dali v prezidentských voľbách svoj hlas pánovi Kiskovi. Tento hlas takmer všetci hodnotili ako demokratický , daný demokratovi. Ja som v druhom kole voliť nebol, lebo úprimne povedané, nemal som si z čoho vybrať. Žiaľ, ani v prvom kole si nebolo veľmi z čoho vybrať. Kandidovali väčšinou okukaní neúspešní politici, ktorí Slovenskej republike v predchádzajúcich obdobiach ani veľmi nepomohli, no u mnohých sa dá konštatovať, že pomohli hlavne sebe. Natíska sa otázka, prečo je to na Slovensku tak? Hneď aj prichádza odpoveď. Na Slovensku slušný človek nechce ísť do politiky, lebo vie, že keď nebude robiť tak, ako si želajú naši mocní, nenájde podporu a celé jeho úsilie vyjde nazmar.

V prezidentských voľbách som pomáhal jednému staršiemu kandidátovi, ktorého požiadala Panslovanská únia, aby kandidoval, ako nezávislý kandidát. Je to dobrý kresťan-katolík a vynikajúci odborník. Väčšinu času počas roka trávi v zahraničí. Prednáša na mnohých významných svetových univerzitách. Doma vieme o ňom veľmi málo. Neuspel. Svet sa nezborí, život ide a pôjde ďalej. Je mi len ľúto, že Slováci si nectia ľudí, ktorí sú vlastenci, kresťania a učenci. Možno ani cirkevní hodnostári nevedia, že takýto človek vôbec kandidoval v prezidentských voľbách. A načo aj, veď mali na kandidátke svojho kandidáta, ktorý bol od začiatku odsúdený na neúspech. Mal aj konkurenta, ktorý sa s KDH, hoci bol jeho zakladateľ, rozišiel. Tento postup viedol k rozbitiu ich hlasov.

Vrátim sa k ostatným voľbám do NR SR. Tí istí občania, ktorí dali pánovi Kiskovi svoj demokratický hlas v súboji s pánom Ficom, sa aj v parlamentných voľbách rozhodli, že budú voliť rovnako: proti pánovi Ficovi a dali svoj hlas pánovi Kotlebovi. Ibaže z večera do rána sa tento hlas zmenil z demokratického, na hlas fašistický, nacistický a neviem ešte aký …stický.

Súdneho vikára desí vstup kotlebovcov do NR SR

Poznám pána Kotlebu. Je to národovec, kresťan, slušný človek, ktorý veľmi dobre vedie Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý nič neukradol a do politiky nevstúpil s týmto cieľom. Je to človek, ktorý zastavil podporu porna v divadle v Banskej Bystrici, hoci režisérka tejto hry to nazvala „tvrdou prácou a vrcholom umenia“. Katolícka Cirkev by mala byť za tento čin pánovi Kotlebovi naopak, veľmi vďačná. Na Vašu emailovú adresu duda@kapitula.sk Vám môžem poslať videozáznam z tohto vystúpenia, aby ste si mohli toto „umenie“ v pokoji „vychutnať“.

Vážený pán, súdny vikár, môžem Vás ubezpečiť, že pán Kotleba nebude nikdy súhlasiť s odlukou Cirkvi od štátu, s gender ideológiou, s islamizaciou Slovenska a Európy ani s registrovanými partnerstvami a s adopciou detí homosexuálmi. A navyše, pán Kotleba chce výrazným spôsobom obmedziť prezentovanie násilia, vrážd, prepadnutí, lúpeží, súbojov, atď. v programoch verejných médií.

Som presvedčený, že pán Kotleba je jeden z mála politikov, ktorí majú zámer viesť národ a deti k láske k vlasti, národu, viery – vyznania, k uchovaniu hmotného a nehmotného dedičstva našich predkov.
Som presvedčený, že pán Kotleba a poslanci jeho strany, aj keď sa ho všetci stránia, bude vždy v NR SR hlasovať spolu s koalíciou, alebo opozíciou tak, aby to bolo v záujme dobra Slovenskej republiky a jej občanov.
Vážený pán doktor Duda, chcem Vás požiadať o dve veci:

1. Prosím Vás nájdite si cestu ku všetkým veriacim. Nerozdeľujte ich podľa hlasovania na dobrých a zlých. Ľahko sa môže stať, že ten dobrý sa obráti na zlého a zlý na dobrého. Snažte sa pomáhať veriacim v ich viere a demokraticky rešpektovať výsledok volieb a vôľu občanov.

Nesnažte sa vnucovať kňazom, čo si majú myslieť v politickej oblasti spoločenského života. Prečítaje si, čo o tom hovorí Druhý vatikánsky koncil, konkrétne Gaudium et spes. Myslím si, že tak ako v celej histórii kresťanstva, tak aj teraz sú kňazi vysoko inteligentní, vzdelaní verejní činitelia, ktorých poslaním je viesť veriacich, ale aj neveriacich ku konaniu dobra a k poznaniu Boha, a že sú to aj svojprávni občania, ktorí sa vo svetských veciach a vo voľbách riadia svojím vedomím a svedomím i evanjeliom Ježiša Krista.

2. Chcel by som Vás veľmi pekne poprosiť, aj v mene pána predsedu ĽS NS Mariána Kotlebu, prijmite nás na neformálny rozhovor. Som presvedčený, že po tomto rozhovore prídete k záveru, že vo voľbách do NR SR sa nič mimoriadne nestalo, že bola uplatnená demokratická vôľa občanov, že účasť pána Kotlebu v NR SR už teraz je a bude na prospech Slovenska.

S pozdravom
Ing. Vladimír Zeman, Bratislava

 

Andrej Danko: Nehlaďme Cigánov po hlávkach v bielych rukavičkách!

Bratislava, 13. januára 2012 – Okresný súd v Prešove v uplynulých dňoch rozhodol, že Základná škola v Šarišských Michaľanoch zavedením oddelených tried pre rómske deti porušila zásadu rovnakého zaobchádzania. SNS dlhodobo upozorňuje a ponúka riešenia cigánskeho problému, ktorý požiera a ohrozuje Slovenskú republiku. Uvedomujeme si základné ľudské práva a slobody, rovnoprávne postavenie a zaobchádzanie s etnikami.

Avšak neriešenie cigánskeho problému, neustále hladkanie po ich hlávkach v bielych rukavičkách, zakrývanie reálnych problémov falošným humanizmom vytvára časovanú bombu, ktorá nás dnes v cigánskej otázke dobieha. Cigáni ako kočovníci, ktorým tu dovolila usadiť sa Mária Terézia, sa nedokázali za niekoľko storočí prispôsobiť Európe ani len základnými hygienickými návykmi. Je preto pozoruhodné, že sa medzi nami nájdu hrdinovia, akými sú riaditeľka a učitelia Základnej školy v Šarišských Michaľanoch. Sú to ľudia, ktorí dennodenne musia bojovať s cigánskou agresiou, sú to ľudia, ktorí musia vysvetľovať rodičom detí, prečo majú ich deti vši, monokle pod očami, prečo im spolužiaci ukradli desiatu alebo školské potreby. Takíto ľudia, hľadajúci praktické riešenia aj v podobe premiešania a segregácie vyučovacích tried si zaslúžia za svoj experiment celospoločenskú podporu.

www.ipolitika.sk
SNS vyjadruje plnú podporu vedeniu a učiteľom Základnej školy v Šarišských Michaľanoch, pričom prehlasujeme, že by ich konanie malo byť príkladom riešenia predmetného problému aj pre iné školy. Stotožňujeme sa s ich odvolaním sa vo veci škandalózneho súdneho rozhodnutia, ktoré nariaďuje škole okamžité zrušenie takejto výučby. SNS poskytne maximálnu právnu súčinnosť i finančnú pomoc pre školu na vykrytie nákladov tohto súdneho sporu, ktoré škola musí vynakladať na svoju obranu pred súdom.

Andrej Danko, prvý podpredseda SNS

http://ipolitika.sk/2012/01/andrej-danko-nehladme-ciganov-po-hlavkach-v-bielych-rukavickach/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.