Vráti sa s Kotlebom do umenia slušnosť? + Odpoveď blogerovi Tiborovi Nemčokovi na blog.sme.sk, Kotlebovo desatoro…

Divadelný súbor v Brezne musel kvôli Kotlebovi ukončiť predstavenie

Divadelný súbor Jana Chalupku z Brezna musel na príkaz banskobystrickej župy predčasne ukončiť svoje predstavenie.
Dôvodom na prerušenie divadelnej hry mali byť expresívne výrazy, tie však vyplývali z kontextu inscenácie. Informáciu priniesol denník N.

V približne polovici predstavenia mala prísť do zákulisia pracovníčka odboru školstva BBSK Marianna Kemková, ktorá prikázala okamžité zrušenie hry. Príkaz mal vydať župan Marian Kotleba.

Predseda divadelného súboru Gabriel Obernauer povrdil, že predstavenie bolo zrušené. Zároveň však povedal, že na riziká expresívneho slovníka upozorňovali skôr. „Povedali sme, že predstavenie nie je vhodné pre deti do 15 rokov a obsahuje asi 15 vulgárnych slov,“ vysvetlil pre Aktuality.sk.

Župa sa podľa Obernauera dožadovala zmiernenia vulgárnych slov, ale predstavenie by tým stratilo svoj charakter.

Pracovníčka BBSK sa vyhrážala, že ak ihneď neukončia hru, tak župan odíde z divadla a zavrú oponu.

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/386847-kotleba-zrusil-v-brezne-divadelne-predstavenie-uprostred-hry/

 

Odpoveď blogerovi Tiborovi Nemčokovi na blog.sme.sk, Kotlebovo desatoro…

V tomto blogu z 9.3.2016 sa píše o programe „Kotlebovej strany“, Ľudovej strany Naše Slovensko – ĽSNS. Neviem aké odborné vzdelanie má dotyčný pán, ale svojím štýlom a vyjadreniami pózuje ako právnik, či skôr len študent práva. Takže ako dlhoročný právnik si dovolím protiargumentovať, odpovedať na niektoré tvrdenia pisateľa.

CHod volit LSNS 69 za krestanske hodnoty
Úvodom svojho blogu pisateľ dáva otázku či „je Kotlebova strana skryto fašistickou?“ a hneď dáva aj odpoveď, že „netreba hľadať ďalej, odpoveď leží v programe strany“. Potom, aby dokázal svoje tvrdenie a odôvodnil svoju obžalobu Kotlebovej strany z fašizmu čitateľovi podsúva body programu tej strany. Nevyhýba sa však ani „úderom pod pás“, kedy nekalo nasmeruje myseľ čitateľa zlým smerom, propagandisticky zavádza nič netušiaceho čitateľa. Robí tak napríklad v citovaní istej prísahy: „Tebe a nadriadeným, ktorých sám menuješ, sľubujem poslušnosť až k smrti…“ a hoci dodáva, že je to „časť prísahy do SS“ nečestne a psychologicky prefíkane túto prísahu dáva do spojitiosti s Kotlebovou stranou. To na začiatok, ako keď pred sejbou najprv pooráme zem, do ktorej budeme sadiť semienká. Semená odporu voči Kotlebovi a jeho strane.

http://tibornemcok.blog.sme.sk/c/407038/kotlebovo-desatoro.html

Prvý bod programu, vytvorenie funkčného štátu, bloger čitateľovi predkladá ako program „protisystémových krokov“, ktorými chce Kotleba spôsobiť „kolaps politického systému“, s cieľom „podkopať a zničiť hodnoty demokratického a právneho štátu“. Jedná sa vraj o „vytvorenie ďalšej politickej krízy a pretvorenie politickej vôle ľudu, aby sme boli omnoho submisívnejší…“ Pritom náš analytik, či komentátor, nevysvetľuje proti ktorým systémom Kotlebova strana bojuje, kto tie systémy vytvoril, personálne obsadil a finančne udržuje. Do tohto systémoveho rébusu, križovky, je možné vložiť rôzne slová, mená, ktoré vyjavia tajničku o slovenských systémoch a ich členoch. Ich zverejnenie by systémovcom mohlo byť nepríjemné, ak nie osudné. Ponechám inteligentnému čitateľovi aby si tieto Nemčokove nezmysly a otvorené účelové klamstvá sám porovnal so šiestimi premisami 1. bodu programu Kotlebovej strany:

CHod volit LSNS 71 vzdelavat na krestanskych principoch

1. Prijať vyrovnaný štátny rozpočet; žiadne dlhy. 2. Počet poslancov v NRSR znížiť zo 150 na 100. 3. Možnosť odvolať poslanca z funkcie v NRSR. 4. Zrušiť financovanie politických strán zo štátneho rozpočtu. 5.Platy politikov stanoviť v závislosti od minimálnej mzdy. 6. Zaviesť rovnú daň 15%.

Vidíš ctený čitateľ priepastný rozdiel medzi falošným, slizkým ako had, tvrdením pána Nemčoka a obsahom týchto šiestich bodov programu ĽSNS? Viedlo by ich naplnenie k tomu, čo sa píše v predmetnom blogu, alebo, práve opačne, k funkčnejšiemu štátu, k finančne a personálne stabilizovanejšiemu, so štíhlejšou a osobne skromnejšou administratívou a s ľudu- voličom reálne zodpovednými poslancami parlamentu, vedomým si svojej zodpovednosti a prípadnej odvolateľnosti? Pokiaľ ide o 15 percentú daň, to je otázka pre daňových / finančných odborníkov. Nemyslím si, že by na tom ĽSNS trvala za každú cenu. V čom a ako sa tu javí snaha Kotlebovej strany „podkopať a zničiť hodnoty demokratického a právneho štátu“? Každý normálne a logicky uvažujúci človek vidí, že v ničom. Atď. Dalo by sa pokračovať v „odstrele“ týchto Nemčokových téz, ale, myslím, že je to zbytočné, lebo čitateľ si sám vie spraviť logický a inteligentný záver.

2. Bezpečnosť. V tomto bode blogerovi najviac prekáža plán ĽSNS zriadiť Domobranu, ktorá, podľa volebného programu, „ochráni slušných ľudí všade tam, kde zlyhala polícia“. Toto vraj je krok „cielený k zvýšeniu štátu v spoločnosti, … k tvorbe policajného štátu“. Pán Nemčok len musí dúfať, že si tieto jeho riadky neprečítali na americkom a izraelskom vyslanectve, pretože by tam stratil priateľov. Totiž, v týchto, ako aj iných štátoch, existujú ľudové milície, gardy, „domobrana“ a podobne. V Amerike – USA sú Národné gardy, ktorých vznik sa datuje do roku 1636, kedy občania- vojaci sformovali milície na obranu komunity / obce a krajiny. V súčasnosti sú nasadzované napríklad aj pri občianskych nepokojoch, na hraniciach, letiskách a inde.

V Izraeli sú civilné, t.j. občianske gardy ako oddelenie Občianskej sekcie izraelskej polície. Je to dobrovoľnícka organizácia izraelských občanov, Maš´ az. Pomáha polícii v jej každodennej práci. A sú milície, národná garda, aj vo Švajčiarsku, ktorá zároveň tvorí národnú, celoštátnu armádu. Jej členovia, vojaci-gardisti-milicionári, majú vojenský výcvik a vo svojich príbytkoch si neuchovávajú len uniformu, ale aj osobné zbrane, a do konca roku 2007 mali doma dokonca aj strelivo! (Google) Tvrdí blogista, že toto sú policajné štáty; a ak nie, prečo by s Domobranou bolo Slovensko? Aká by bola organizácia Domobrany, komu by podliehala „aké právomoci bude mať“ a „či bude oprávnená nosiť strelné zbrane“, ako sa pýta pán Nemčok, by rozhodol parlament, NRSR, zákonom.

Pokiaľ ide o bod programu „zaviesť policajné cvičenia v čiernych osadách“ pisateľ blogu tvrdí, že „sa dá uvažovať o diskriminačnom konaní zo strany štátu , čo by zakladalo porušenie čl.19, ods.3 a čl. 21 Ústavy SR.“ Článok 19, ods.3 stanovuje že „každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.“ Ako prišiel pisateľ blogu k záveru, že policajné, teda aj domobranecké cvičenia, nech by boli hocikedy hocikde by boli v rozpre s týmto ustanovením vie len on sám. Predovšetkým, tento článok ústavy, ods. (3), hovorí o neoprávnenom zhromažďovaní, atď., osobných údajov, t.j. údajov o konkrétnej osobe, „o svojej osobe“, t.j. „mojej“ osobe.

Tým sú, samozrejme, chránení všetci občania, ale vždy musí ísť o istú, konkrétnu osobu, resp.osoby. Po druhé, toto ustanovenie výslovne hovorí, že len také zhromažďovanie a zverejňovanie osobných údajov je zakázané, ktoré je neoprávnené, t.j. ktoré odporuje právu – zákonu. Ak zákon dovoľuje zhromažďovanie osobných údajov, napr. polícii v trestnej záležitosti, tak potom taká činnosť neporušuje ústavu, základné ľudské práva a slobody. V žiadnom prípade normálne vojenské alebo policajné cvičenia nemajú nič do činenia so zhromažďovaním údajov o ľuďoch- občanoch a preto bežne nemôžu porušovať toto ustanovenie ústavy. To je hypotetické fantazírovanie.

Článok 21. ústavy stanovuje nedotknuteľnosť obydlia, podmienky prípustnosti domovej prehliadky a iných zásahov do nedotknuteľnosti obydlia. Ako prišiel pisateľ blogu na myšlienku o porušovaní tohoto článku ústavy samotným cvičením Domobrany v „čiernych osadách“ by ste sa museli spýtať jeho samého. Tie dve veci nemajú nič spoločné. Cvičiaci domobranci predsa nebudú vnikať do domov „čiernych“, ani iných, občanov, ani robiť u nich domové prehliadky. A na verejných priestoroch, ako sú cesty a podobne, by sa mohli pohybovať rovnako ako každý iný občan, tým viac vojak alebo policajt. Rómovia – Cigáni nemajú na území Slovenskej republiky pre seba vyhradené samostatné, suverénne, nedotknuteľné teritória.

3. Sociálna starostlivosť. Áno, program ĽSNS obsahuje výrazy „cigánski extrémisti“ a „nepracujúci cigánsky zlodej“, ale z kontextu sa javí, že tieto výrazy sa používajú za účelom rozlišovania medzi dvomi skupinami Rómov – Cigánov. Medzi extrémistami a zlodejmi na jednej strane a ostatnými slovenskými občanmi rómskej etnicity na druhej strane. Práve preto, že nie všetci Rómovia- Cigáni sú rovnakí, teda zlodeji a príživníci, „asociálni paraziti“, Kotlebov program jedných, tých prv spomínaných, označuje za extrémistov, teda niečo extrémne, výstredné medzi celkovou rómskou populáciou. Pokiaľ ide o zlodejov, toto presné, nedvojzmyselné označenie každý pozná.

Áno, „Kotleba hovorí, že tí, ktorí nebudú (v programe „odmietnu“) pracovať nedostanú zadarmo nič“, čo je vraj „v rozpore s čl.18, ods.1 ústavy SR. Predovšetkým, vidíte rozdiel v pojmoch a prístupe k veci? Kým pisateľ blogu navádza dojem, že podľa Kotlebu každý, kto nebude pracovať nedostane nič, kým v programe je „odmietnu“, teda ak a keď im bola práca ponúknutá, ale oni ju odmietli. To je veľký rozdiel v ponímaní situácie. Toto sa premieta aj do Nemčokovho chápania a výkladu čl.18. ods. 1 ústavy, ktorý hovorí, že „nikoho nemožno poslať na nútené práce, alebo služby“, s výnimkami uvedenými v odseku (2). Ale veď Kotleba, ĽSNS, nikoho neposiela na nútené práce! Z ich programu je celkom jasné, že sa práca príslušným občanom (rómskej etnicity) ponúkne, a oni ju buď príjmu, alebo odmietnu, s následkami odmietnutia pracovať. Nemčokova interpretácia Kotlebovho stanoviska / programu a aplikácia čl.18 ods.1 ústavy sú zavádzajúce, účelovo propagandistické, nemajúce nič do činenia s realitou. Ako perličku uvediem vyjadrenie pána Nemčoka, že „nové generácie nepracujúcich a negramotných (Rómov) sa v trhovej ekonomike nedajú zamestnať…“

4. V tomto bode sa hovorí o prisťahovalcoch – imigrantoch a ochrane pred nimi. V tomto bode je blog celkom bezvýznamným. V programe strany sa hovori “ Nedovolíme imigrantom obsadiť Slovensko. Nikdy sa nepodriadime cudzincom.“ Súhlasíte?

7. Tradičné hodnoty. Aby sme videli, či tento bod programu strany zodpovedá „rozsudku“ pána Nemčoka musíme najprv uviesť všetky podbody tohoto bodu programu: 1.Výchovu a vzdelávanie mládeže postavíme na tradičných národných a kresťanských hodnotách. 2. Deti ochránime pred nemravnosťou v médiach. 3. Zakážeme prevádzkovanie výherných automatov. 4. Nedovolíme registrované partnerstvá a adopcie detí úchylmi. 5. Prešetríme činnosť zahraničných mimovládnych organizácií.

Mám pokušenie ponechať to všetko úsudku múdreho čitateľa, nech sám posúdi. Pán Nemčok tu hovorí o Kotlebovej strane ako o klérofašistoch. Povážte, je tento program vcelku zlý? K niektorým bodom môžu mať jednotlivci rôzne, aj odmietavé, stanoviská, ale súhlasíte s tvrdením blogera, že to je „zavedenie kontroly médií, dokonca na úrovni kontroly súkromných médií“? To je vraj „na hrane slobody prejavu podľa čl.26 ústavy SR. Tento článok tretieho oddielu ústavy, „Politické práva“, je dosť obsiahly a nebudem ho podrobne analyzovať. Iba uvádzam, že podľa ods.(4) „slobodu prejavu a právo vyhľadávať a šíriť informácie možno obmedziť zákonom, ak ide o opatrenia…nevyhnutné na ochranu … bezpečnosť štátu, verejného poriadku…ochranu verejného zdravia a MRAVNOSTI. (Zdôraznenie je moje) Podľa analyzovaného blogu Kotlebovci „chcú výchovu detí podrobiť nacionalisticko-kresťanskej indoktrinácii, čo je v rozpore s čl.1 ods.1, čl.12 ods.2, čl.24. a čl.41 ods.4 ústavy SR. Tieto ustanovenia majú byť Nemčokovým bičom na Kotlebovcov a zábranou eventuálneho presadenia ich volebného programu. Pozrime sa v rýchlosti na ne.

Čl.1 ods.1 Slovenská republika….sa neviaže na nijakú ideológiu ani náboženstvo. Tu blogerovi očividne prekáža Kotlebova výchova a vzdelávanie mládeže v kresťanských hodnotách. Prosím! Ale to, že sa štát neviaže na náboženstvo ešte neznamená, že na Slovensku za akejkoľvek vlády (okrem hádam islamskej) mládež nemôže byť niekym, v nejakých školách, vzdelávaná a vychovávaná po kresťansky. Iní, nekresťania, ju u nás budú vychovávať „nekresťansky“, po svojom. Koniec problému. Nemyslím, že Kotlebovci budú deti naháňať na hodiny kresťanského náboženstva, aj keď ho uprednostňujú. Buďme realisti! Keby sa v politike slovo kresťanský hneď spájalo s fašizmom a kresťanské programy vyhlasovali za protiústavné, ako to robí pán Nemčok, tak by fašistické a protiústavné museli byť aj také strany, ktoré buď priamo v názve, alebo v programe majú slovo kresťanské. Takými je nielen slovenské KDH-Kresťanské demokratické hnutie, ale aj strany vo „vyspelých demokratických štátoch“, v Nemecku CDU (Kresťansko demokratická únia) PCD- Partie chrétien-democrate-Strana kresťansko-demokratická vo Francúzsku a v mnohých iných krajinách. Z toho vidieť aký nezmysel je v blogu predostretý.

Čl. 12 ods.2 Základné práva a slobody sa zaručujú…všetkým bez ohľadu na….vieru a náboženstvo. Však Kotlebova strana nemá v programe, keby vládla, potláčanie práv a slobôd niekoho na základe jeho zmýšľania, viery alebo náboženstva! Vy, milý čitateľ, ste o tom potláčaní niekde v Kotlebovom programe čítali, resp.tak tomu rozumeli? Ja nie.

Čl.24 Tento štvorodsekový článok je v podstate o slobode myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery. V odseku (3) sa stanovuje právo cirkví a náboženských spoločností, okrem iného, „zabezpečovať vyučovanie náboženstva“. Teda aj právo prívržencov ĽSNS cez príslušné cirkevné inštitúcie vyučovať a vychovávať mládež v kresťanskom duchu; tak ako toto právo majú aj nekresťanské náboženské spoločnosti, vrátane židovských, mohamedánskych a iných.

Čl.41 ods.4 hovorí, že „starostlivosť o deti a ich výchova je právom rodičov.“ Tu už rozum zostáva stáť, ako je možné, že sa program ĽSNS považuje za porušenie tohto ustanovenia. Akoby ĽSNS plánovala preniesť starostlivosť o deti a ich výchovu z rodičov na štát, alebo nejakú nerodičovskú organizáciu! Prosím, pán Nemčok, buďte aspoň trochu seriózny a korektný!

Posledná sporná otázka v tomto bode je pánom Kotlebom navrhované prešetrenie zahraničných organizácií, čo straší ľudí ako pán Nemčok. Ale v Amerike, USA, je to tak v poriadku, že? Tam existuje už od roku 1938 Zákon o registrácii zahraničných agentov. Títo nielenže sa musia zaregistrovať, ale aj informovať americké úrady o svojej činnosti a financiách. Takéto zákony sú aj v iných západných krajinách, ktoré by pisateľ blogu azda neoznačil za fašistické, v ktorých vláda, tak ako podľa Nemčoka Kotleba, „chce izolovať občiansku spoločnosť od zahraničia a iných myšlienkových smerov“. Údajné porušovanie ustanovení čl. 24 a čl. 29 ústavy SR týmto bodom programu je holý nezmysel a nehodno sa tým zaoberať. Tieto články sú pre daný problém bezpredmetné, nemajú s ním nič spoločné.

Ostatné slovné útoky v blogu proti pánovi Kotlebovi a jeho strane, ĽSNS, nebudem komentovať, lebo nestoja za tú námahu. Z predošlého textu jasne vyplýva , že pánovi Nemčokovi ide len o ohováranie, prekrúcanie skutočností a účelovú propagandu, demagógiu namierenú proti všetkému čo tvorí jadro hodnôt ĽSNS a veľkej časti slovenskej pospolitosti.

V Ottawe, Kanada 11. marca 2016
JUDr. Ján Zvalo

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.