Švédi zo strachu neposielajú deti do školy. Bijú ich tam malí migranti. + Likvidační dokumenty ze Štrasburku

V miestnej škole v Kristianstade, ktorú navštevujú deti z mestečka a jeho okolia, sú aj deti utečencov. Tí sa však k svojim spolužiakom správajú agresívne, brutálne ich bijú a ponižujú

“Moje deti sú od stredy doma, necítia sa v škole bezpečne a ja ich nechcem nútiť, aby tam išli,” hovorí pani Malin, matka dvoch chlapcov, ktorí sa stali predmetom šikanovania zo strany svojich utečeneckých spolužiakov.


Podľa švédskych novín uvádza český blesk.cz aj takýto príklad: “Keď jeden z chlapcov povedal, že s nimi nechce hrať futbal, pretože imigranti podvádzajú, dvaja z nich na neho zaútočili. Chlapec skončil celý zakrvavený, kým ich nezastavili dospelí.” Okrem toho vraj deti imigrantov prenasledujú iné deti po škole, nadávajú im a mlátia ich.

Znepokojení rodičia sa obrátili na riaditeľku školy Anniku Perssonovú, ktorá im však na to prekvapivo povedala, “aby sa tieto deti utečencov snažili pochopiť, že prežívajú rôzne traumy”. Pani Madeleine sa pýta: Ako mám deťom vysvetliť, že je v poriadku, že ich škrtia a mlátia?”

http://www.hlavnespravy.sk/svedi-neposielaju-zo-strachu-deti-do-skoly-biju-ich-tam-mali-migranti/757715

 

8. Všepravoslavný koncil
– suicidium /část 9: Likvidační dokumenty ze Štrasburku – V/

Citace čl.10A (http://apokalypsisnow.blogspot.ru/2015/04/blog-post.html):

„Zavést nové multináboženské bohoslužby s hudebním doprovodem ve všech křesťanských církvích (od 20.5.2017).“
Odpověď: Křesťané uctívají Boha, kdežto pohané uctívají démony. Je jeden z největších hříchů směšovat uctívání Boha s uctíváním démonů. A to má být novým programem pravoslavných církví, který je proti evangeliu, proti celému Písmu svatému, proti učení apoštolů, proti posvátné Tradici, proti sedmi Všeobecným koncilům i proti všem církevním kánonům! Znamená praktickou likvidaci křesťanství. Hudba při tzv. multináboženských bohoslužbách není uctíváním Boha, ale ďábla.

Citace čl.10B: „Ve všech chrámech zavést užití hudebních nástrojů a pořádat koncerty, nejen náboženské (od 20.10.2017)“.
Odpověď: Provádět nekřesťanské koncerty je znesvěcením křesťanského chrámu. Nejde o oslavu Boha, ale naopak o Jeho urážku.
Citace čl.10C: „Pravidelné pořádání antirasistických a antifašistických koncertů křesťanskými církvemi uvnitř i vně chrámů (od 5.1.2017).“
Odpověď: Antifašismus nejvíce propaguje Ruská federace. Přitom účast na oslavách 70. výročí vítězství nad fašismem EU svým politickým představitelům kategoricky zakázala. EU propaguje neofašismus legalizováním eutanazie, narkotik, sadomasochismu a jiných sexuálních zvráceností, mrzačením a sterilizací obyvatelstva škodlivými vakcínami, kradením dětí rodičům juvenilní justicí, která je spojena s násilným ničením psychiky.

Pokud by církev – samozřejmě mimo chrám – organizovala koncerty proti fašismu a rasismu s repertoárem skladeb ruských hudebních souborů, EU by se proti této vpravdě protifašistické aktivitě kategoricky postavila.
Citace čl.10F: „Přijetí OSN jako celosvětové vlády pro mezinárodní asociace (od 1.9.2018).“
Odpověď: OSN dnes plní program likvidace pravdivého křesťanství. V článku 8D Memoranda se uvádí, že má mít vládu i nad církví: „OSN, která bude řídit jednu křesťanskou církev (od 15.7.2017).“ Jediná celosvětová vláda je cílem zednářských organizací, které mají za úkol zlikvidovat pravdivou pravoslavnou církev.

Citace čl.11A: „Přijetí hlavní role Vatikánu mezi všemi křesťanskými církvemi (od 15.8.2017).“
Odpověď: Současný Vatikán je od 1. 5. 2011, kdy byl beatifikován heretik Jan Pavel II., pod Boží anathemou – prokletím. Dnes je prvořadým úkolem Vatikánu činit pravdivé pokání za panhereze, to je za synkretismus, neomodernismus a toleranci, až prosazování homosexualismu a spolupráci s globalizačním NWO. Pokud Vatikán v tomto stavu odpadu od Krista a od evangelia převezme hlavní roli, pak je to pro křesťany, kteří se s ním sjednotí, cesta do věčné do záhuby!

Citace čl.12: „Souhlas křesťanských církví s tím, že od roku 2016 už vstupují do Nového věku.“
Odpověď: New Age je náboženstvím antikrista a dát k němu souhlas znamená pro křesťanské církve veřejně zapřít Krista a vejít pod Boží prokletí – anathemu. Na každého, kdo podepsal štrasburské Memorandum, dopadla Boží anathema, a to především na ty, kteří nesou zodpovědnost za podpis svých delegátů, to je patriarcha Kirill a patriarcha Bartoloměj.

Citace čl.13b: „Přidělení leaderů křesťanským církvím ve věku od 28 let (od 1.11.2017)“.
Odpověď: Církev má svou hierarchii. Nepotřebuje žádné leadery New Age, kteří budou vykonávat likvidační proces pravoslavné církve na příkazy NWO a zrádných hierarchů.
Citace čl.15a:

„Výše uvedená nařízení budou ratifikována ekumenickým koncilem křesťanské pravoslavné církve (od 19.6.-9.7.2016)“.
Odpověď:
Totální likvidace pravoslavné církve a vůbec křesťanství, naprogramovaná ve štrasburském Memorandu, má být ratifikována na 8. Všepravoslavném koncilu. Má tím být zahájen proces vnitřního odpadu, dechristianizace a satanizace církve i pravoslavných národů. Z důvodu záchrany pravoslavné církve musí být moskevský patriarcha Kirill bezpodmínečně z církevního úřadu odvolán!
Odpověď na papežův proslov z 3.3.2016

Osservatore Romano opublikoval zprávu, v níž papež zdůraznil, že migrační vlna prý s sebou přináší šanci, protože Evropa se takzvaně díky podobným invazím v minulosti obohatila.
Odpověď: Proč papež neuvede konkrétní případ z minulosti, kdy a kde se Evropa díky invazí muslimů obohatila?
Citace: „Dnes můžeme mluvit o arabské invazi. To je sociální fakt.“
Odpověď: Papež ještě přednedávnem opakovaně tvrdil, že jde o migranty, kteří prchají před válkou a hladem a vyzýval, aby nebyli odmítáni. Najednou se probudil do reality, když už je jich tu víc jak milion, a přiznal, že jde o arabskou invazi!

Citace: „Evropa zažila v dějinách už tolik invazí! Vždy však dokázala překonat samu sebe a jít dál, díky čemuž se obohatila výměnou mezi kulturami.“
Odpověď: Papež mluví jak snílek, anebo cílevědomě lže. Kdyby se v minulosti Evropané nebránili proti muslimským invazím spojeným s jejich antikulturou, pak by celá Evropa byla už dávno pod půlměsícem, podobně, jako je pod půlměsícem Konstantinopol a území Turecka. Tam byli první křesťanské obce Efez, Smyrna, Pergamon, Sardy, Laodicea (srov. Apokalypsa 1,11). Apoštol Pavel i Jan a jiní apoštolé zde zakládali křesťanské obce. Zde žil a působil sv. Basil Veliký i kapadočtí Otcové i sv. Jan Zlatoústý. Konstantinopol byl hlavním centrem křesťanské Byzantské říše, a to až do roku 1453, kdy přišla krvavá muslimská invaze. Dnes je tam 0,1% křesťanů a ani ti nemohou vyznávat svou víru a kulturu.

Citace: František zmínil také nízkou porodnost … Evropu přirovnal k „neplodné ženě“.
Odpověď: Proč se ale nezmínil o příčině nízké porodnosti? Sám tuto příčinu podporuje. Líbá transsexuálům nohy, a tím schvaluje autogenocidní propagaci sexuálních deviací. Navíc homosexualismus je spojen s uzákoňováním juvenilní justice, která krade Evropanům děti, takže rodiče jsou pod strašným psychologickým tlakem, aby děti neměli. František se v minulém roce vyjádřil, že to, že je člověk katolík, neznamená, že musí mít dětí jako králíků a doporučoval, že jsou různé způsoby antikoncepce…

Citace: „Pokud chce Evropa omládnout, musí znovu nalézt své kulturní kořeny… Pokud však zapomene na svou minulost, Evropa zeslábne a hrozí, že se stane prázdnou.“
Odpověď: František spolu s NWO propaguje islamizaci i multikulturalismus. Obojí ničí kulturu Evropy i křesťanství. Mluvit pak o tom, aby si Evropa zachovala svou kulturu, je vrcholem pokrytectví a výsměch.
Citace: František nabádal, aby Evropa v migrační krizi postupovala jednotně: ‚Člověk někdy musí něco ztratit, aby tím vyhráli všichni‘.“

Odpověď: Postupovat jednotně dnes znamená přijmout systém sebezničení, jak ho realizuje Merkelová. Premiér Orbán, prezident Zeman i premiér Fico kategoricky odmítli kvóty, a tím zachraňují své národy. Je ale František morálně nepodpoří.
Citace: Jedna z prvních cest, kterou papež uskutečnil po svém zvolení v březnu 2013, byla do přijímacího střediska pro uprchlíky na ostrově Lampedusa.
Odpověď: Je známo, že Lampedusa je největším centrem pro obchodníky s orgány dětí. Postavil se papež účinně proti těmto zločinům? Jak je známo, nepostavil!!

Citace čl. 1: „Elektronická identifikace všech občanů EU a RF (od 16.6.2017). Přijetí článku všemi křesťanskými církvemi.“
Odpověď: Arcibiskup Hilarion jedná ve Štrasburku, za zády pravoslavných křesťanů, o elektronické identifikaci nejen občanů EU, ale i RF. Jako delegát patriarchy Kirilla vystupuje biskup Hilarion v jeho autoritě patriarchy. Zodpovědnost za všechno, co koná, dopadá na patriarchu Kirilla. Jde o gesta, která lze kvalifikovat nejen jako zradu církve, ale i jako vlastizradu Ruska.
Citace čl. 2A: „Zrušení státní suverenity – přijetí vytvoření federálních států, sjednocených v okruhy se svým hlavním městem (od 17.10.2017).“

Odpověď: Arcibiskup Hilarion vyvíjí protistátní činnost; jedná o zrušení státní suverenity a podpisuje dokument.
čl. 2C: „Přijetí vyšší role OSN (od 7.10.2017) pro všechna náboženství světa“.
Odpověď: Arcibiskup Hilarion podepisuje přechod pravoslavné církve na antikristovské pseudonáboženství New Age. Podřizuje církev zahraničnímu a navíc protikřesťanskému orgánu. To je sebevražda – suicidium!
čl. 3: „Legalizace všech imigrantů ve všech zemích EU bez omezení (od 19.11.2016).“
Odpověď: O legalizaci imigrantů může rozhodovat jedině státní vláda, a ne církevní hierarchové! Legalizace imigrantů bez omezení je proti zájmům občanů a k jejich škodě.
čl. 4A: „Přijetí působení homosexuálů (gay pride…), aby mohli svobodně a pravidelně procházet všemi ulicemi měst EU (od 16.8.2016).“

Odpověď: Cílem gay pridů je demoralizace morální a křesťanské veřejnosti! Církev je povinna protestovat, a ne demoralizaci schvalovat.
čl. 4B: „Přijetí homosexuálních sňatků a sňatků transsexuálů a adopce dětí homosexuály (od 16.5.2016).“
Odpověď: Toto jsou zločiny proti lidské přirozenosti. Na ty církevní představitele, kteří tento dokument podepsali, anebo iniciovali, dopadá Boží anathema!
čl. 4D: „Schválení sexuální svobody ve všech masmédiích a svobodně šíření různých druhů porno-časopisů na všech stupních vzdělávání (od 18.11.2016).“

Odpověď: Za toto schválení rovněž dopadá na církevní leadery anathema. Mládež by naopak měla být vychovávána k zodpovědnému rodičovství, k obětavé lásce a varována před zvrácenostmi.
čl. 4E: „Otevření veřejných domů (prostituce) v blízkosti všech škol a univerzit po celém území EU i vojenských táborů (od 19.12.2016).“
Odpověď: Jde tu o těžké zločiny proti mladé generaci ze strany zrádných církevních leaderů! Na ně dopadá Boží prokletí – anathema!
čl. 4F: „Na všech vzdělávacích stupních budou vyučovat, že sex za peníze je něco skvělého, a to nejen pedagogové, ale i lidé, kteří si tímto způsobem vydělávají (od 22.12.2017).“
Odpověď: Tomu, kdo to bude dělat, Ježíš říká: „Pro toho by bylo lépe, aby mu přivázali na krk mlýnský kámen a potopili ho do mořské hlubiny.“ (Mt 18,6)

čl. 5: „Dovolení volně dostupné dětské pornografie v internetu, ale jen od 14 let a výše (od 24.12.2017).“
Odpověď: Další morální zločin, který je církev povinna odsoudit, a ne ho schvalovat a programovat.
čl. 6A: „Uznat celosvětovou vládu (od 10.12.2016).“
Odpověď: Jde o přijetí zednářského programu jedné celosvětové vlády v rámci NWO, která zavádí i jedno celosvětové náboženství New Age s duchem antikrista.

čl. 6B: „Legalizace homosexualismu ve školách, vyučování homosexualismu ve vzdělávacích zařízeních (od 20.9.2016).“
Odpověď: Jde o zločiny vůči mládeži a stažení prokletí na církevní leadery! Mládež by měla být povinně vychovávána a vyučována morálním hodnotám, které jsou pro člověka největším pokladem.
čl. 7A: „Legalizace nových kultů New Age (od 21.9.2016).“
Odpověď: Účast na pohanských kultech je těžký hřích. Za něj už na izraelský národ přicházely války, babylonské zajetí a vyhnanství.

čl. 7B: „Odstranit řecký prapor a prapory v celé Evropě, zrušit křesťanské svátky Evropy (od 1.3.2017).“
Odpověď: Co se týče odstranění praporu a zrušení křesťanských svátků, jde o likvidaci patriotismu a křesťanství. Mládež by měla mít úctu ke světcům a pravdivým hrdinům svého národa a následovat je.
čl. 8: „Uznání registrovaného partnerství gayů a odstranění závaznosti křesťanských a občanských sňatků z celé EU (od 21.10.2017).“
Odpověď: Toto je znak satanizace křesťanských národů.
čl. 8D: „Odstranit z EU křesťanské pohřby a postupně zavést povinné spalování – kremaci zemřelých (od 20.5.2016).“
čl. 8E: „Církev má zavádět kremaci i těch, kdo chce křesťanský pohřeb (od 22.5.2016).“
Odpověď: Jde o další prvek vykořeňování křesťanské tradice.
čl. 8F: Zrušit v EU užívaní náboženské přísahy, ať už politiků v parlamentu, gubernátorů, primátorů či studentů… (od 23.5.2016).“

Odpověď: Proč to chtějí? Proto, aby lidé na zodpovědných místech byli bez svědomí, a mohli se tak dopouštět jakýchkoli podvodů a zločinů!
čl. 9A: „Zrušit přísahu v parlamentech všech členských států EU (od 25.5.2016).“
Odpověď: Znamená to vykořenit vztah k vlastnímu národu!
čl. 9B: „Ve všech školách a vzdělávacích zařízeních zrušit vykrápění svěcenou vodou (od 11.9.2016).“
Odpověď: V Řecku i na Ukrajině je tato tradice, která má své duchovní, křesťanské pozadí, a vnáší ochranu a požehnání.

čl. 9C: „Zrušit tradici křtění malých dětí a zápisů v matrikách (od 12.9.2016).“
Odpověď: EU demoralizuje už malé děti od mateřských škol, ale křest zakazuje.
čl. 10A: „Utváření mnohonárodnostních armád a nenárodnostních armád podle norem NATO (od 30.1.2017) současně se zrušením povinné vojenské služby v těch zemích EU, kde ještě platí.“
Odpověď: NWO zavádí likvidační metody národa, a tím vyvolává nepokoje a povstání. Cizí armáda nepřejde na stranu národa.

čl. 15A: „Výše uvedená nařízení budou ratifikována 8. Všepravoslavným koncilem křesťanské pravoslavné církve (19.6.-9.7.2016).“

Citace závěru memoranda: „Zavazujeme se uskutečnit všechny tyto reformy v období od 1.5.2016 do 16.8.2020, aby mohlo dojít k změnám, a my jsme od 1.5.2016 plně vešli do Nového věku. … modlíme se k jednomu Bohu a jednomu člověku, aby se zjevil na svět kvůli vyřešení všech problémů planety.“
Odpověď: Zavedení Nového věku je totální likvidace křesťanství. Tím bohem, ke kterému se za to modlí, je satan – Creator, kterého uctívají zednáři – ilumináti. A tím jedním člověkem, který se má zjevit na svět, je antikrist! Všechny reformy, které konají apostati Kirill, Bartoloměj a František, jsou přípravou na vystoupení antikrista!
Výše uvedené smlouvy podepsali:

Prezident Evropského parlamentu Herman van Rompuy
Představitel řecké vlády, ministr školství Andreas Loverdos
Představitel Svaté hory Athos, igumen Efrém
Představitelé církve i státu Kypr, biskup trimifuntský Barnabáš, metropolita morfský Neofit
Za jeruzalémský patriarchát, metropolita vostrijský Timotej
Za alexandrijský patriarchát, arcibiskup tripolský Bazil
Za antiochijský patriarchát, arcibiskup tripolský Eliáš
Představitel ekumenického patriarchátu, metropolita ikonijský Teoklitos,
Za všechny pravoslavné slovanské církve i ruský stát, arcibiskup volokolamský Hilarion,
Za Vatikán, kardinál Walter Kasper

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.