Kotlebov kandidát nesmie ďalej učiť náboženstvo, cirkev s ním už neráta. + “Pacem in terris” už nemusí byť len minulosťou

Katolícka cirkev nepredĺžila takzvanú kánonickú misiu učiteľovi náboženstva Antonovi Čulenovi, ktorý kandidoval za Kotlebovu stranu. Odmietla aj spájanie s jeho združením Aliancia za nedeľu.

Anton Čulen Na-arch-vnej-fotografii-zo-14-decembra-2006-prin-a-Anton-ulen-do-NR-SR-podpiisov-h-rky-pet-cie-za-ur-chlen-prijatie-Zmluvy-o-v-hrade-vo-svedom-medzi-Slovenskou-republik
Anton Čulen v parlamente s petíciou za urýchlené prijatie Zmluvy o výhrade vo svedomí v roku 2006. Foto – TASR

Roky bojuje za rôzne náboženské otázky. Učiteľ náboženstva na školách v bratislavskej Petržalke Anton Čulen v roku 2006 zbieral podpisy pod petíciu za prijatie zmluvy s Vatikánom, neskôr v občianskom združení Aliancia za nedeľu presadzoval uzákonenie nedele ako dňa, počas ktorého by mali byť zatvorené obchody.

Pred časom sa pridal k strane Mariana Kotlebu. Už vlani v júli po veľkom protiimigrantskom pochode v Bratislave podpísal výzvu, aby médiá dali banskobystrickému županovi väčší priestor, na jeseň potom ďalšiu, ktorá vyzývala malé nacionalistické strany, aby sa ku Kotlebovi pridali.

Začína hon na čarodejnice: Zároveň Vás musím upozorniť, že Vaše angažovanie sa v politickej strane, za ktorú ste vo voľbách kandidovali, nie je zlúčiteľné s poslaním, ktoré Vám bolo zverené udelením kánonickej misie a s podmienkami pre udelenie kánonickej misie
Podporte petíciu: Brániť demokratické princípy

Podobné články:
Iniciativa 2016: Kto sme a prečo kandidujeme vo voľbách
Kandidoval za kotlebovcov, na školách už nebude môcť učiť náboženstvo
Online kúpa knihy: A. Čulen – “Kde iní končia, my začíname”

Anton Čulen: Občianska televízia o svojej knihe „Kde iní končia my začíname“.

Ani župan, ani poslanec, ani katechét

Čulen nakoniec získal 38. miesto na kandidátke Kotlebovej strany. Vo voľbách dostal necelých 1800 krúžkov, do parlamentu sa teda nezostal. Nebola to jeho prvá neúspešná kandidatúra. V roku 2013 sa chcel stať bratislavským županom za stranu Magnificat Slovakia, no volilo ho len 1200 ľudí (necelé percento voličov).
Anton Čulen 20. 6. 2015: Je islam trest Boží za zradu Krista?

Kotlebov kandidát na predvolebných mítingoch ĽSNS emotívne varoval pred islamizáciou Slovenska. Moslimov ako takých nazýval „ukrutnými“ či „satanmi v ľudskej podobe“, ktorí znásilňujú ženy a ľuďom odrezávajú hlavy. Odkazoval sa pritom na mnohých svätých či dokonca slová pápeža Jána Pavla II.
Anton Čulen Hotel Bratislava 29. 2. 2016

Čulen je povolaním učiteľ, ktorý doteraz z poverenia katolíckej cirkvi vyučoval náboženstvo na viacerých školách v bratislavskej Petržalke. Takzvaným katechétom, teda učiteľom náboženstva, však už ďalej nebude. „Pánovi Čulenovi bolo oznámené, že mu nebude predĺžená kánonická misia potrebná pre vyučovanie náboženskej výchovy,“ povedal hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.
Dôvody neuviedol…(!) Nuž uvádzame ich my – nižšie.. (pozn red)


https://dennikn.sk/416313/kotlebov-kandidat-nebude-dalej-ucit-nabozenstvo-cirkev-nim-uz-nerata/?ref=tit


Vážený pán Mgr. Anton Čulen

Zo ZŠ Prokofievova prišla sťažnosť rodičov detí, ktoré navštevujú hodiny náboženskej výchovy, že na hodinách náboženstva (konkrétne v 3. ročníku) ste sa vyjadrovali k voľbám, výsledkom volieb, účasti pána Kotlebu vo voľbách, jeho miesto v parlamente atď.
Nakoľko i z iných škôl, na ktorých vyučujte náboženskú výchovu, prišli podobné sťažnosti, ktoré sa dotýkali i rozdávania predvolebných letákov strany, za ktorú ste kandidovali, Vás prosím, aby ste sa k týmto sťažnostiam písomne vyjadrili.
Pokiaľ nebudú sťažnosti riadne prešetrené, pozastavujem Vám vykonávanie kánonickej misie na všetkých školách, na ktorých učíte.
Zároveň Vás musím upozorniť, že Vaše angažovanie sa v politickej strane, za ktorú ste vo voľbách kandidovali, nie je zlúčiteľné s poslaním, ktoré Vám bolo zverené udelením kánonickej misie a s podmienkami pre udelenie kánonickej misie.
Tiež Vám musím pripomenúť, že kánonická misia, ktorá Vám bola udelená dňa 30. 3. 2011 (č.1301//2011), je platná do 31. 8. 2016. Po tomto dátume Vám nebude obnovená. S touto skutočnosťou boli oboznámené školy na ktorých vyučujete náboženskú výchovu i farské úrady farností, do ktorých predmetné školy patria.

Jozef Adamkovič
riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Bratislave

 

Anton Čulen: Pochod za nedeľu 2012

V súčasnosti sa slobodomurári snažia presadiť aj svoje „prikázanie“ antidesatora“ znesvätiť nedeľu“. Deje sa to najmä lákadlami otvorených obchodov, kde ľudia preblúdia množstvo času namiesto venovania sa rodine, oddychu, modlitbe. Aliancia za nedeľu začala usporadúvať proti tomuto trendu okrem iných aktivít aj Pochody za nedeľu. Ďalší z týchto pochodov sa bude konať aj v máji tohto roku.

https://dennikn.sk/416313/kotlebov-kandidat-nebude-dalej-ucit-nabozenstvo-cirkev-nim-uz-nerata/?ref=top

 

“Pacem in terris” už nemusí byť len minulosťou

Komunistický režim v bývalom Československu napriek tomu, že považoval Cirkev za svojho najväčšieho ideologického protivníka, snažil sa aspoň časť jej predstaviteľov a kléru strhnúť na svoju stranu. Dôvod bol jasný. Mohol operovať s tým, že Cirkev s ním spolupracuje a v druhom rade mohol jej rukami odsúdiť tých, ktorí sa proti režimu búrili.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tento „modus vivendi“ prerušil rok 1968, kedy sa pôvodné Mierové hnutie katolíckeho duchovenstva zrútilo, aspoň na čas. Jeho „dcérska“ organizácia po novým názvom Pacem in terris nedala na seba dlho čakať

Za Boha a za národ ĽSNS Čulen

Vyvrcholením tzv. normalizácie náboženského života v ČSSR malo byť obnovenie prorežimného hnutia katolíckych duchovných, v ktorom chcela komunistická vládna moc opätovne nájsť svojho spojenca v rámci katolíckej cirkvi. S týmto cieľom prijali na ministerstve kultúry v Prahe 15. septembra 1970 skupinu českých a slovenských kňazov. Činnosť následne začal prípravný výbor, na čele ktorého stál košický kapitulný vikár Štefan Onderko. Priestor na realizáciu v ňom našli osoby skompromitované kolaboráciou s komunistickým režimom, ktoré mali do nového združenia priniesť svoje dlhoročné skúsenosti. V auguste 1971 nasledovali krajské ustanovujúce konferencie, na ktorých boli zvolení delegáti na celoslovenskú konferenciu.

Ustanovujúca schôdza sa konala 31. augusta 1971 súčasne v Prahe a Bratislave. V rečníckych príspevkoch potom zazneli okrem iného prejavy vernosti Sovietskemu zväzu a ostatným socialistickým krajinám, ktoré mali byť zárukou mieru a pokojného žitia vo svete.

Združenie katolíckeho duchovenstva Pacem in terris tak mohlo začať vykonávať svoju činnosť.

O nové združenie nebol v radoch duchovných záujem, ale časom doň začali vstupovať, zväčša po nátlaku a zastrašovaní. Výhrady voči nemu mala od počiatku aj Svätá stolica, pričom napokon došlo z jej strany aj k verejnému odsúdeniu činnosti združenia Aj napriek tomu však Združenie katolíckeho duchovenstva Pacem in terris spolupracovalo s komunistickou vládnou mocou pri uplatňovaní jej zámerov v rámci katolíckej cirkvi a stalo sa tak neoficiálnym predstaviteľom cirkvi v štáte. (wikipédia)

*************************************

Normalizačná doba však už bola oveľa tvrdšia ako obľava šesťdesiatych rokov.

Na prelome rokov 1969/1970 študovalo na CMBF v Bratislave do 200 bohoslovcov, z ktorých celá tretina (!) mala podpísanú spoluprácu so štátnou bezpečnosťou.

Situácia sa pritvrdila nástupom Charty 77. Viacerí duchovní, ktorí najprv “podpísali spoluprácu” začali cúvať, ale niektorí doplatili na to životom. Rozvíjala sa tzv. „podzemná Cirkev“, proti ktorej štátna moc šla hlavne zastrašovaním a policajnými represiami. Združenie Pacem in Terris sa dostávalo do čoraz väčších dilem. Nervozita štátu narastala, ale v osemdesiatych rokov sa režimu nepodarilo, aby kolaborujúca Cirkev jednotne s komunistickou mocou vystúpila proti “extrémistom” z radov nelegálneho cirkevného – povedzme “podzemného” pôsobenia – v nejakom transparentnom manifeste.

Dokonca po “sviečkovej manifestácii” to bol na Slovensku za Pacem in terris iba bratislavský dekan – kanonik ThDr. Štefan Záreczký, ktorý “kádroval” podzemnú Cirkev v priamom televíznom prenose.

Nedávno sme boli svedkami spoločného Vyhlásenia KBS a ZŽNO (konferencie biskupov Slovenska a Zväzu židovských náboženských obcí), v ktorom akosi “odsúdili” tých, ktorých ešte neodsúdila resp. nerozpustila svetská moc. Tento fakt je hrozivým precedensom, podľa ktorého Cirkev – pretože to neurobila samostatne a spontánne – sama preukázala svoju nepripravenosť a takmer nesvojprávnosť zastať si svoj vlastný názor na dianie v štáte a nepodľahnúť nátlaku.

Dáme si kydať na hlavu (?), alebo – Už aj sviečkovej manifestácii priraďujú „hnedú farbu“

svieckova-manifestaciaMinule sme priniesli niekoľko vyhlásení KBS ku Voľbám 2016. Vyhlásenie ako také nie je ničím divným. Divné je, ak je týchto vyhlásení niekoľko za sebou a napokon v “kooperácii” so ZŽNO, ktorá nie je zvyklosťou. Je zrejmé, že keď už nemožno zastaviť pred bránami Parlamentu stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, ktorá sa hlási k odkazu Slovenského štátu, zostrí sa rétorika proti katolíkom, ktorých vlastne aj komunistický režim – aby strašil aktivistov – nálepkoval ako klérofašistov. Môžme sa pripraviť na to, že podobné situácia sa budú opakovať? Zrejme áno. Na rade môže byť aj “sviečková manifestácia” – o ktorej v hanlivom duchu píše Miroslav Tížik už pred tromi rokmi. Prinášame vám v skratke jeho článok s titulkom Sviečková konina”, za ktorý by sa nemusel hanbiť nijaký boľševický funkcionár.

Zostáva otázka – ak by sa na Slovensku etablovala strana, ktorá bude ľavicovo ultra – a hlásila by sa k odkazu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcii, ktorá nastolila vyvraždenie miliónov ruských kresťanov – pribehla by delegácia ZŽNO za arcibiskupom s prehlásením proti tomuto “extrémizmu?”

Anton Selecký

“Sviečková konina”

… výročie sviečkovej demonštrácie pred niekoľkými dňami ukázalo, ako sa dá zneužívať boj ľudí za slobodu na presadzovanie totalitárnych a monopolistických záujmov klerikálov.

Oslavy sviečkovej manifestácie z roku 1988 majú už dlhé roky jasne organizovaný scenár, notoricky známe tváre akcie a jasných patrónov, na propagáciu ktorých tieto oslavy slúžia. Vždy so železnou pravidelnosťou to začne už niekoľko dní pred výročím, keď všetky médiá (a aj časť verejných inštitúcií) spustia záplavu obrázkov striekajúcich cisterien a začnú súťažiť, ktoré viac preženie počet účastníkov, ktorí v marci 1988 boli na Hviezdoslavovom námestí. Potom prichádzajú výpovede hrdinov vtedajších dní, ktorí zvyčajne robia kulisu každoročne opakujúcemu prepisovaniu histórie zo strany katolíckych aktivistov.

Prekvapujúce je, že žiadnemu médiu nevadí si nekriticky zapropagovať katolícku cirkev ako hrdinskú bojovníčku proti režimu a vyhlásiť túto akciu za predvoj (alebo až nevyhnutný predpoklad) nežnej revolúcie a dokonca za udalosť, ktorá zjednocuje spoločnosť.

Druhá z tvárí sviečkovej – František Mikloško – by mohol verejne poukázať na to, že na sviečkovej šlo o ľudské práva pre všetkých – liberálov, veriacich, ľavičiarov, politických väzňov. Obaja by mohli pri tejto príležitosti vyjadriť podporu všetkým dnešným bojovníkom za ľudské práva – ženám, liberálom, homosexuálom, chudobným a neveriacim, ktorý sa stali častým terčom osočovania zo strany bigotných katolíckych úderiek. Tak ako neveriaci podporili boj za práva veriacich, mali by aj títo veriaci ukázať, že im šlo naozaj o ľudské práva a nie len o svoje záujmy a záujmy cirkvi.

svieckova-manifestaciaPropagandisti sa aktívne počas výročia pustili do vytvárania obrazu sviečkovej ako boja proti komunistom. Teraz všetci otvorene priznávajú, že bola organizovaná „zahraničnou centrálou“ (Šťastný a Svetový kongres Slovákov), že šlo o snahu zmeniť ústavných charakter štátu a objavujú sa množstvá hrdinov vtedajších dní, ktorí sa hrdia ako bojovali proti komunistom a za kresťanské Slovensko, teda poprieť sekulárny charakter štátu. Ak bolo toto skutočným cieľom sviečkovej, pravdu majú všetci policajti, sudcovia a vtedajší papaláši, ktorí rozhodli o potlačení hoc aj pokojného protestu. V tomto prípade by bola režimná rétorika pravdivá a nikomu zo zasahujúcich by nebolo možné dávať žiadnu vinu za zásah – predsa len ochraňovali zákonnosť vtedajšieho štátu. Ak však šlo počas sviečkovej o niečo iné, treba pomenovať, že väčšina súčasnej propagandy je len propaganda. Ak bolo cieľom sviečkovej náboženská

Obr. z http://forum.humanisti.sk/viewtopic.php?p=5074

sloboda, ľudské práva, tolerancia a apel na dodržiavanie ústavy, v tom prípade vinu na tom, že neexistuje morálne právo vtedajších predstaviteľov režimu a polície brať na zodpovednosť majú tí, ktorí svojimi politickými, klerikalizačnými a nedemokratizačnými snahami potvrdzujú oprávnenosť vtedajšieho zásahu. Ak teda chceme oslavovať skutočného ducha sviečkovej, jediným spôsobom je odmietať všetky prejavy, ktoré sú s ním v rozpore a poctivo ukázať, kto nás všetkých zavádza. Hnedá farba na bravčovom z neho sviečkovú neurobí.

http://www.jetotak.sk/editorial/svieckova-konina

25. marec 1988 z nášho archívu

http://www.magnificat.sk/spominame-27-vyrocie-svieckovej-manifestacie-v-bratislave/

http://www.magnificat.sk/aktualne-komentujeme-sprava-velvyslanectva-rf-tiene-pacem-in-terris-svieckova-opat-napadnuta/

Katolíci sa spojili so židmi: odsudzujeme nenávisť v mene Boha a národa

Najznámejší Slováci vo zväzkoch ŠtB

Zvolenského využívala ŠtB

 

Kandidoval za Kotlebu, s výučbou náboženstva skončil. Cirkev trestá katechétu

Učiteľovi náboženstva Antonovi Čulenovi, ktorý kandidoval za ĽSNS na 38. mieste kandidátky, sa politický risk nevyplatil. V školách v bratislavskej Petržalke ako katechéta totiž skončil. Informoval o tom Denník N.

Kandidoval za Kotlebu, s výučbou náboženstva skončil. Cirkev trestá katechétu
Foto: SITA
Popis: Anton Čulen

„Pánovi Čulenovi bolo oznámené, že mu nebude predĺžená kánonická misia potrebná pre vyučovanie náboženskej výchovy,“ povedal pre Denník N hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.
Selecky Čulen odovzdavaju peticiu za vyhradu svedomia do NRSR

Čulen v minulosti pôsobil v rámci združenia Aliancia za nedeľu, ktoré presadzovalo uzákonenie nedele ako dňa, počas ktorého by mali byť zatvorené obchody. Pred desiatimi rokmi pomáhal zbierať aj podpisy pod petíciu za prijatie Zmluvy o výhrade svedomia medzi Slovenskom a Svätou stolicou.

Odvrhnutý katechéta v minulosti podpísal žiadosť, aby mal banskobystrický župan viac priestoru v médiách. Neskôr podpisom podporil dokument, aby sa ku kotlebovcom pridali malé nacionalistické strany. Na verejných vystúpeniach ĽSNS varoval pred islamizáciou Slovenska.

V roku 2013 sa Čulen usiloval o post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja za stranu Magnificat Slovakia. Dostal však iba jedno percento hlasov.

http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Kandidoval-za-Kotlebu-s-vyucbou-nabozenstva-skoncil-Cirkev-tresta-katechetu-265182

 

TVRDÝ PÁD KOTLEBOVHO ČLOVEKA: DOUČIL, ODKOPLA HO AJ CIRKEV!

BRATISLAVA – Na povolebné obdobie nebude spomínať v dobrom. Anton Čulen do parlamentných volieb kandidoval za stranu Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko, kam sa z 38. miesta prekrúžkovať nedokázal. Aby toho nebolo málo, prišiel aj o prácu učiteľa náboženstva.
anton_culen-800x500
Ako informuje Denník N, kontroverzný katechét na seba počas uplynulých rokov upozornil viackrát. Pred desiatimi rokmi iniciatívne zbieral podpisy pod petíciu za prijatie zmluvy o výhrade svedomia (Lisabonskej zmluvy!), meno si urobil aj pôsobením v občianskom združení Aliancia za nedeľu. V ňom presadzoval uzákonenie nedele ako dňa, počas ktorého by mali byť zatvorené obchody.

Rok 2013 zameral na snahu stať sa bratislavským županom. Kandidoval za stranu Magnificat Slovakia, avšak úsilie skončilo iba ziskom 1200 hlasov. Počas kampane pred voľbami do NR SR sa Čulen vyjadroval aj na mítingoch strany ĽSNS. Horlivo a rozhorčene sa vyjadroval proti islamu, citoval pápeža Jána Pavla II a odvolával sa na históriu. Svoje si povedal aj o gender ideológii. Ani tentoraz mu to nevyšlo, keď získal iba 1800 preferenčných hlasov.

Čulen doteraz vyučoval náboženstvo na viacerých školách v bratislavskej Petržalke, čo však už neplatí. „Pánovi Čulenovi bolo oznámené, že mu nebude predĺžená kánonická misia potrebná pre vyučovanie náboženskej výchovy,“ povedal hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara. Dôvody však uvedené neboli.

Zdroj: glob.sk, Foto: Aliancia za nedeľu

http://www.glob.sk/tvrdy-pad-kotlebovho-cloveka-doucil-odkopla-ho-aj-cirkev/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.