SOLIDARITA CHCE ABY POLSKU BOLI V NEDEĽU A VO VYBRANÉ DNI OBCHODNÉ CENTRÁ ZATVORENÉ

MOŽE TO BYŤ POSLEDNÁ VEĽKÁ SOBOTA S VEĽKÝMI NÁKUPMI

80 percent zamestnaných v obchodných reťazcoch sú ženy. Solidarita si uvedomuje, že nedeľná práca rozbíja rodinný život. SOLIDARITA CHCE ABY V NEDEĽU A VO VYBRANÉ DNI BOLI OBCHODNÉ CENTRÁ ZATVORENÉ. JEJ ÚMYSEL KRITIZUJÚ ORGANIZÁCIE ZAMESTNÁVATEĽOV ZDRUŽENÝCH VO VEĽKÝCH OBCHODNÝCH SIEŤACH.Su dve cesty do biedy

Prebiehajú rozhovory v občianskom projekte zmien v predpisoch regulujúcich nedeľnú prácu v obchode a taktiež i v období vigílie a Veľkonočnej soboty.
V zásade ide o to, že obchodné centrá, veľké siete obchodných reťazcov budú zatvorené. Tento projekt bude tiež adresovaný maršalkovi SEJMU / šéfovi poľského parlamentu / do konca mája tohoto roku.
Časť pracovníkov sa obáva prepustenia z práce. Argumentujú, že v práci budú potrební viac ako šesť dní, ale nie sedem dní v týždni, pričom by to znamenalo zoštíhlenie štábov pracovníkov.

V SKLADOCH, DISTRIBUČNÝCH A LOGISTICKÝCH CENTRÁCH BY BOLA PRÁCA DOVOLENÁ , ALE V SÚLADE S DOHODOU PRACOVNÍKA POŽADUJÚCEHO DODATOČNÉ KOMPENZÁCIE

I odborári zo Solidarity zdôrazňujú, že v poľskej tradícii je nedeľa dňom odpočinku a cez ňu nie je vhodným spájať profesionálnu prácu s rodinným životom, pričom 80 percent všetkých zamestnaných v obchode sú práve ženy.
Práca v obchode cez nedeľu a taktiež sviatok Božieho narodenia a Veľkonočná sobota by boli nepovolenými pracovnými dňami a pevnými výnimkami ako hovorí Alfred Bujara z nezávislého odborového hnutia Solidarita.
V skladoch , distribučných a logistických centrách by bola práca dovolená, ale v súlade s dohodou pracovníka s dodatočnými kompenzáciami. Obchody by mohli byť otvorené len predsviatočne za účelom výpredaja. Zákaz by sa netýkal čerpadiel pohonných hmôt, obchodov na letiskách, miest kultúrnych a turistických pamiatok. Alfred Bujara dodáva, že takíto pracovníci sa nemusia báť straty zamestnania.

STRAŠENIE PREPÚŠŤANÍM PRACOVNÍKOV . NARIAĎOVANÉ PREKLADANIA PRACOVNÍKOV SÚ ZAVÁDZAJÚCIM ARGUMENTOM Z EKONOMICKÉHO HĽADISKA

Prepúšťaním v obchodných reťazcoch sa neobáva taktiež Waldemar Krenc, šéf Solidarity v Lodži. “ Ale koľko osôb stratilo prácu v momente príchodu Hypermarketov , keď činnosť v malých obchodoch prestala dosahovať zisky“ – pýta sa Waldemar Krenc.
Dane platilo 300 tisíc osôb a aké dane platia obchodné siete? Chápem predstaviteľov Hypermarketov, ktorí strašia prepúšťaním pracovníkov. Hovoria, že nariaďované prekladania sú zavádzajúcim argumentom z ekonomického pohľadu.
Radšej by som pri ich lamentovaní v momente , keď upadá obchod, bol za to, aby na jeho miesta prišli kiosky a menšie predajne.

MYŠLIENKA POUKAZUJE NA VEĽKÚ HYPOKRÍZU ODBOROV

Projektované zmeny ostro kritizuje Andrzej Maria Falinski, generálny riaditeľ poľskej Organizácie obchodu a služieb pokrývajúcich veľké obchodné siete.
Predpokladá, že prácu v obchode stratí 50 tisíc osôb v celej krajine. Pomyslenie na túto skutočnosť poukazuje na veľkú hypokrízu odborov – zamýšľa sa Falinski. Z jednej strany plačú, že v obchode je málo ľudí a sú prepracovaní, zaťiaľ čo na inej strane im chcú zobrať jednu sedminu pracovného času .
To by znamenalo väčšie pracovné zaťaženie v ostatných dňoch a zamestnávatelia by mali menej finančných prostriedkov na zlepšenie pracovných podmienok.

PODĽA NÁZORU LUKASZA PIECHOWIAKA -hlavného ekonóma portálu BANKIER .pl. môže poľské hospodárstvo uzatvorením obchodov v nedeľu stratiť až 50 miliárd zlotych

Hrubý národný produkt (PKB) Poľska je ročne okolo 1850 miliárd zlotych tak ako hovorí Lukasz Piechowiak. Za 11 voľných dní kedy sa nepracuje, úroveň výroby a služieb predstavuje 20 percent pnormálneho pracovného dňa. V nedeľu to predstavuje okolo 40 percent pracovného dňa. Po zavedení zákazu pracovať, by sa jeho hodnota pravdepodobne znížila o polovicu t.j. na 20 percent.
Pri takomto zhodnotení v priebehu jedného pracovného dńa rastie hospodárstvo o 6 miliárd zlotych, zataľ čo vo voľnom dni len okolo 1 miliardy zlotych.
To znamená, že cez voľné nedeľe stratíme okolo 50 miliárd zlotych za rok. Z toho 10 miliárd zlotých tvoria dane, čo automaticky zniži a ovplyvní štátny rozpočet .

Marián Mydlo- preložené z poľskej tlače – Dzennik Lódžski pre Alianciu za nedeľu

http://www.strefabiznesu.dzienniklodzki.pl/artykul/moze-byc-ostatnia-wielka-sobota-z-wielkimi-zakupami

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.