Nemecká strana AfD: „Chápať rodinu skladajúcu sa z otca, matky a dieťaťa ako základnú bunku spoločnosti a uspokojovať potreby detí a rodičov

Tradičná rodina – hlavný ideál

Berlín/Stuttgart, 1.4.2016 (kath.net/idea) 018 970 – Za tradičnú rodinu ako hlavný ideál sa vyslovuje nemecká strana „Alternatíva pre Nemecko“ (AfD) v návrhu nového programu, ktorý sa mal schváliť 30. apríla až 1. mája na straníckom sneme v Stuttgarte. V návrhu sa uvádza:
„Chápať rodinu skladajúcu sa z otca, matky a dieťaťa ako základnú bunku spoločnosti a uspokojovať potreby detí a rodičov – to sa musí opäť stať centrom rodinnej politiky.“

AfD chce rozprúdiť spoločenskú hodnotovú diskusiu na posilnenie úlohy rodičov. Obracia sa proti mainstreamu genderovej ideológie, ktorá propaguje zavrhnutie tradičných úloh pohlaví:
„Deti nie sú nijaký balast brániaci kariére, ale naša budúcnosť.
K problému poklesu obyvateľstva sa v programe uvádza:
„Namiesto národohospodársky neúnosného a veľmi konfliktného prisťahovalectva – najmä z islamských štátov – sa musí zvýšiť pôrodnosť domáceho obyvateľstva. Na to je potrebné väčšie na hodnotách založené ocenenie práce rodičov, ako aj rodinná politika, ktorá sa orientuje potrebami rodiny a mladých ľudí povzbudzuje k zakladaniu rodiny. Na podporu tohto sa požaduje aj zreformovaný daňový a dôchodkový systém, aby mnohodetné rodiny už nemuseli žiť pod existenčným minimom a vybudovali si dostačujúce vlastné dôchodkové zabezpečenie. AfD chce okrem toho mnohodetné rodiny zvlášť podporovať.

Zastaviť diskrimináciu matiek v domácnosti
Strana sa ďalej zasadzuje za zastavenie diskriminácie matiek, ktoré doma vychovávajú svoje deti. Starostlivosť o deti v jasliach sa nesmie jednostranne uprednostňovať.
V návrhu sa pranieruje, že v Nemecku sa ročne vykoná 100 000 potratov prostredníctvom poradenských centier (sociálna indikácia). V poradenstve tehotným ženám v konfliktnej situácii musí byť preto ochrana nenarodených detí prvoradým cieľom. AfD sa zasadzuje za „kultúru života“. Stavia sa proti všetkým pokusom bagatelizovať potraty, podporovať ich zo strany štátu, či dokonca vyhlasovať ich za ľudské právo. Strana sa ďalej hlási k hlavnej nemeckej kultúre, ktorá sa v podstate zakladá na troch prameňoch: na náboženskej tradícii kresťanstva, vedecko-humanistickej tradícii, „ktorej antické korene boli obnovené v renesancii a osvietenstve“ a na rímskom práve, na ktorom stojí právny štát.
„Ideológiu multikulturalizmu považujeme za vážne ohrozenie sociálneho mieru, aj prežitia národa ako kultúrnej jednoty.“

Islam nepatrí k Nemecku – nie minaretom a volaniu muezína.“
Vzhľadom na islam sa v programe zdôrazňuje, že nepatrí k Nemecku. AfD sa jasne stavia proti islamskému praktizovaniu viery, „ktoré sa zameriava proti slobodnému demokratickému poriadku, proti našim zákonom a proti židovsko-kresťanským a humanistickým základom našej kultúry“. Strana odmieta minaret ako islamský symbol ovládania iných rovnako, ako volanie muezína. Ním sa verejne vyhlasuje, že okrem islamského Alaha iného boha niet. Minaret a volanie muezína odporujú tolerantnému spolunažívaniu náboženstiev, ktoré praktizujú cirkvi.
V programe sa súčasne konštatuje, že mnohí moslimovia žijú podľa zákonov, integrovane a ako akceptovaní členovia spoločnosti. No je potrebné zabrániť tomu, aby sa tvorili islamské paralelné spoločnosti so sudcami práva šaría a stále viac sa izolovali. AfD sa stavia aj proti tomu, aby sa kritika islamu tupila ako „islamofóbia“ alebo „rasizmus“.

„Proti ideológii gender“: Chce zotrieť rozdiely pohlaví
AfD vyslovila aj ostré odmietnutie ideológie gender: Tá chce potierať rozdiely medzi pohlaviami a tým pôsobí proti tradičným hodnotám a špecifickým úlohám pohlaví v rodinách. Strana požaduje, aby sa zrušil „výskum genderu“. Jeho metódy nespĺňajú kritériá vedy, keďže ich stavanie cieľa je motivované politicky. Treba zabrániť pripusteniu s ideológiou gender spojenej ranej sexualizácie detí v školách. Deti neslobodno v súvislosti s ich sexuálnou identitou zneisťovať. -zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.