Roman Michelko: Hon na čarodejnice. + Miroslav Šuňal reaguje na prípad katechéta Antona Čulena

Sotva by sme našli väčšiu mieru pokrytectva, než sme tomu svedkami v týchto dňoch. Pokrytci z bratislavských kaviarní či zglajchšaltovaných médií si svoju frustráciu z výsledkov volieb kompenzujú honom na tých, ktorí mali odvahu verejne deklarovať svoju podporu politikovi, ktorého svorne označujú za „hnedého“. Čo je najzarážajúcejšie, týmto skupinám absolútne chýba akákoľvek sebareflexia. Ani na chvíľu si nepoložili otázku, ako je vôbec možné, že to, čo oni považujú za extrém, dostalo takú nečakanú podporu verejnosti. Samozrejme, chyba je podľa nich vždy v niekom inom, nie v ich neznášanlivom až nenávistnom pôsobení. Poďme však k meritu veci.
Michelko-Roman_2-5cm

Mediálny a politický mainstream síce nedokázal zabrániť tomu, aby sa Ľudová strana Naše Slovensko dostala do parlamentu, svoju frustráciu si teda vybíja na tých, ktorí sa nevedia brániť. Atmosféra, ktorá dnes panuje v spoločnosti, je porovnateľná hádam len s časmi zenitu normalizácie. Zmenila sa len otázka, nie metódy normalizátorov.

Aby sme boli úplne konkrétny, obeťami mediálneho pohonu na čarodejnice sa stali zatiaľ dvaja podporovatelia Mariána Kotlebu. Jedným z nich je známy historik mladšej strednej generácie Martin Lacko, druhým je katechéta a občiansky aktivista Aliancie za nedeľu Anton Čulen. Na to, aby sa stali mediálnymi štvancami a páriami, stačilo jediné – minulý rok verejne podporili Mariána Kotlebu, čoby vhodného kandidáta kresťanských síl, pričom Anton Čulen si dokonca dovolil takú neslýchanú drzosť, že kandidoval na Kotlebovej kandidátke, aj keď len na nezvoliteľnom mieste. Ich osobný politický vkus je taký, aký je, môžeme s ním nesúhlasiť, môžeme ich nechápať, ale v liberálnej demokracii, ktorou sa novodobí inkvizítori stále oháňajú, by možnosť slobodne a bez následkov vybrať si svoje politické preferencie mala byť absolútne samozrejmou. Realita je však úplne iná.

Predovšetkým mediálne známy Martin Lacko sa stal obeťou skutočne neslýchanej hystérie. Mainstreamové médiá začali húsť veľmi falošnú pesničku o tom, že štátne úrady majú byť politicky neutrálne. Treba pritom zdôrazniť, že na jeho pracovisku, teda ÚPN, je hádam najvyššie množstvo stranícky angažovaných zamestnancov, ak sú však v tých správnych stranách, tak to nevadí. Je absurdné, ak médiá hyenisticky žiadajú brutálne personálne čistky len za schopnosť či skôr odvahu vyjadriť svoj (možno nesprávny) politický názor. Korunu všetkému nasadil denník Korzár, ktorý spustil absurdnú hystériu voči vedeniu Gymnázia na Šrobárovej ulici len preto, že si dovolili pozvať na besedu o 14. marci 1939 aj Martina Lacku. Aby bolo jasné, Martin Lacko bol len jedným zo štyroch historikov, navyše jeho odbornosť si nedovolí spochybniť žiaden z relevantných historikov. Besnenie novodobých inkvizítorov presiahlo akékoľvek rozumné hranice, keď „tento incident“ mal dokonca riešiť riaditeľ odboru školstva Košického samosprávneho kraja.

Podobne pri Antonovi Čulenovi zasiahla hierarchia katolíckej cirkvi, keď na svoju občiansku angažovanosť doplatil stratou zamestnania.

Uvedomujúc si tieto skutočnosti, dnešná situácia mi dokonale pripomína previerky po 14. mimoriadnom zjazde KSČ po prijatí nechvalne známeho dokumentu „Poučenie z krízového vývoja v strane a spoločnosti po XIV. zjazde KSČ“. Zmenila sa len otázka. Vtedy sa previerkové komisie pýtali, aký máte názor na bratskú pomoc, dnes sa zase pýtajú, či a do akej miery sa dištancujete od Mariána Kotlebu a jeho strany Ľudová strana Naše Slovensko.

Vtedy aj teraz zlá odpoveď znamená profesijnú likvidáciu, stratu zamestnania, ociachovanie a biľagovanie za nácka, fašistu či hnedého. Áno, iste už nie sme v päťdesiatych rokoch, v ktorých sa za iný názor posielalo do Jáchymova, dnes sme sa len znova vrátili do obdobia previerkových komisií, keď hrozí „len“ strata zamestnania a možnosti pracovať vo svojom odbore.

Pre prostoduchých kádrovačov a krágľovačov by som rád zdôraznil, že sa ocitáme v paradoxnej situácii. Dnes demokraciu a slobodu akútne neohrozuje osem percent Mariána Kotlebu, ktorý je zatiaľ dokonale politicky izolovaný, ale tí, ktorí organizujú takéto nechutné hony na čarodejnice. Napriek dlhodobému vymývaniu mozgov totiž ľudia ešte celkom nestratili cit pre mieru a spravodlivosť a každému súdnemu človeku sú takéto praktiky z duše odporné. Paradoxne teda, čím budú novodobí inkvizítori aktívnejší a úspešnejší, tým viac martýrov vyrobia a v konečnom dôsledku podporia vzrast Kotlebovej popularity.

Roman Michelko

http://www.hlavnespravy.sk/roman-michelko-hon-na-carodejnice/763628

 

PREČO A. ČULEN PRÍDE O PRÁCU?

Do redakcie prisiel mail s prosbou o zverejnenie:

Miroslav Šuňal reaguje na prípad katechéta Antona Čulena

Vážený pán Martin Kramara.

Vážený pán Jozef Adamkovič.

Určitú chvíľu som hlboko premýšľal, či vydám toto svoje osobné svedectvo. Avšak nakoľko sa prípad katechéta Antona Čulena, ktorý kandidoval za poslanca do NRSR za ĽS Naše Slovensko medializoval na uvedených webových stránkach

(http://www.aktuality.sk/clanok/324761/kandidoval-za-kotlebovcov-na-skolach-uz-nebude-moct-ucit-nabozenstvo/ a https://dennikn.sk/416313/kotlebov-kandidat-nebude-dalej-ucit-nabozenstvo-cirkev-nim-uz-nerata/?ref=top)

rozhodol som sa reagovať. Rovnako bude moje svedectvo ako reakcia na túto udalosť zverejnené. Na úvod však treba čitateľa oboznámiť s oficiálnym listom pána Jozefa Adamkoviča, riaditeľa Diecézneho katechetického úradu v Bratislave v plnom znení:

Vážený pán Mgr. Anton Čulen

Zo ZŠ Prokofievova prišla sťažnosť rodičov detí, ktoré navštevujú hodiny náboženskej výchovy, že na hodinách náboženstva (konkrétne v 3. ročníku) ste sa vyjadrovali k voľbám, výsledkom volieb, účasti pána Kotlebu vo voľbách, jeho miesto v parlamente atď.

Nakoľko i z iných škôl, na ktorých vyučujte náboženskú výchovu, prišli podobné sťažnosti, ktoré sa dotýkali i rozdávania predvolebných letákov strany, za ktorú ste kandidovali, Vás prosím, aby ste sa k týmto sťažnostiam písomne vyjadrili.

Pokiaľ nebudú sťažnosti riadne prešetrené, pozastavujem Vám vykonávanie kánonickej misie na všetkých školách, na ktorých učíte.

Zároveň Vás musím upozorniť, že Vaše angažovanie sa v politickej strane, za ktorú ste vo voľbách kandidovali, nie je zlúčiteľné s poslaním, ktoré Vám bolo zverené udelením kánonickej misie a s podmienkami pre udelenie kánonickej misie.

Tiež Vám musím pripomenúť, že kánonická misia, ktorá Vám bola udelená dňa 30. 3. 2011 (č.1301//2011), je platná do 31. 8. 2016. Po tomto dátume Vám nebude obnovená. S touto skutočnosťou boli oboznámené školy na ktorých vyučujete náboženskú výchovu i farské úrady farností, do ktorých predmetné školy patria.

Jozef Adamkovič

riaditeľ Diecézneho katechetického úradu v Bratislave

 

Vážení páni, čitatelia, novinári. Vydávam vám svedectvo o mojom priateľovi, kresťanovi telom a dušou, pánovi Antonovi Čulenovi. Svedectvo obyčajného človeka, otca rodiny, tvrdo zarábajúceho na chlieb každodenný. Ako isto všetci vieme, prebieha mimoriadny, Cirkvou svätou vyhlásený rok Milosrdenstva. Dovolím si zdôrazniť slovo MILOSRDENSTVA. Milého srdca, nie nenávisti. V článku sa budem odvolávať na Písmo sväté, to Písmo, ktoré nám ako základné hodnoty viery a morálneho učenia zanechal Boh človek, Ježiš Kristus. Evanjelium nám vraví: Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého. Mk 12,31. Na inom mieste Evanjelia sa dočítame: Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojim Otcom, ktorý je na nebesiach. Mt 10,32.

Sunal

Anton Čulen mi je bratom v Kristu. Viete vážení páni, týmto jedným rozhodnutím sa snažíte zničiť všetky obety a utrpenia, ktoré hlavne počas komunistickej éry priniesol tento obetavý veriaci človek na oltár katolíckej viery. Človek hlboko veriaci v Boha. Človek presadzujúci kresťanskú morálnu náuku. Človek dlhé roky presadzujúci to, aby nedeľa patrila Bohu a rodine.

Človek čistého srdca a duše. Človek Anton Čulen. Z tohto človeka, otca piatich detí, ste vy a vaši poradcovia spravili prvého ponovembrového politického disidenta. Anton Čulen celé roky svedomito plní svoje poslanie, vštepuje najmenším a najčistejším dušiam lásku ku Kristovi, povzbudzuje dospelých vo viere, pomáha kde je to potrebné. Svojim rozhodnutím ste ukázali, že si nectíte ani základný Zákon štátu, ktorým je ústava Slovenskej republiky. Druhá hlava, článok 24, nám zaručuje slobodu myslenia. Zaujímavá pre vás by mala byť hlavne Tretia hlava ? politické práva, článok 26, no a článok 30, odstavec 1 vám tu odcitujem: Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov. Avšak podľa toho, ako ste konali v prípade katechéta Antona Čulena, vás táto skutočnosť evidentne nezaujíma, pretože by ste nemohli konať tak, ako ste konali. Dnes sa píše rok 2016, nie rok 1950, a perzekvovať ľudí na základe politického a osobného názoru sa už dnes vážení páni nenosí. Alebo azda áno? Vaše kroky tomu plne nasvedčujú. Neboli to azda kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, ktorí v 50. rokoch 20. storočia trpeli za svoje presvedčenie v internačných a pracovných táboroch? Veruže boli. A vy si dnes po polstoročí dovolíte s človekom hlbokej viery v Krista spraviť to isté, čo robili ateistickí komunisti s veriacimi? Za presvedčenie a politický názor? To je nehanebné a neodpustiteľné! Šťastím je, že je tu Boh, ktorý posúdi vaše aj moje kroky. Vkladám do jeho rúk aj svoju modlitbu, aby k vám bol milosrdný.

Vážení páni, čitatelia, novinári. Rovnako ako môj brat v Kristu Anton Čulen, som aj ja spoločne s ním kandidoval vo voľbách do NRSR za ĽS Naše Slovensko. Rovnako spoločne s Antonom Čulenom som aj ja podpísal všetky Výzvy Iniciatívy 2016. V podstate som zakladateľom a iniciátorom samotnej Iniciatívy 2016. Pracujem. Pozorne budem čakať, či aj mňa postihne podobný osud, ktorý ste zariadili svojim rozhodnutím Antonovi Čulenovi. Myslím, že nie. Tretia hlava ústavy SR, článok 32, mi totiž zaručuje: Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd uvedených v tejto ústave, ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené.

Na záver si dovolím do vašej pozornosti upriamiť Evanjelium podľa Matúša, kapitola 23, verše 1-39. Ježiš Kristus to v danej kapitole veľmi jasne a priamo odkazuje nám všetkým. Je na každom čitateľovi, koho z nás tam nájde.

Miroslav Šuňal

Poznámka:

v osobnom rozhovore s A. Čulenom som sa dozvedel, že decká sa ho samé od seba pýtali, prečo kandiduje a ako vidí to či ono.

Viem to pochopiť, pretože keď som bol na ZŠ a Gymnáziu, tak sme sa učiteľov pýtali na to, čo nás zaujímalo rovnako (plus to bola dobrá zámienka vyhnúť sa učeniu)

A decká samé od seba si pýtali aj jeho letáky, aby mali pamiatku na to, že ich obľúbený učiteľ kandiduje. A samozrejme, keď priniesli domov, tak sa rodičia spýtali, odkiaľ majú letáky, tak povedali, že od ich učiteľa náboženstva, ktorý kandiduje. A oheň na streche.

Podotýkam, že deti nemajú volebné právo a ich rodičia väčšinou majú dosť ďalších informácii na to, aby jeden leták mohol zmeniť ich názor. Tak isto rodičia vedia vysvetliť svojim deťom ak s učiteľom v niečom nesúhlasia. Nedomnievam sa preto, že takto mohol ovplyvniť volebnú kampaň a teda nemám problém mu veriť, že to tak bolo, ako mi to opísal.

V každom prípade si nemyslím, že by účasť na kandidátke politickej strany mala byť dôvodom na vyhodenie zo zamestnania. To sme tu totiž už mali, keď ľudia prišli o prácu kvôli svojmu politickému názoru a členstvu (či ne-členstvu) v politickej strane.

Čo sa týka kanonickej misie, hľadal som na internete aké sú podmienky jej udelenia. Nenašiel som síce materiály ohľadom bratislavskej diecézy, ale podmienky z iných diecéz sú prakticky totožné, pretože vychádzajú z cirkevného práva a sú platné pre celú cirkev. Napríklad Mons. Alojz Tkáč, košický arcibiskup-metropolita uvádza v dokumente z roku 2006 ako podmienky:

Uchádzač o kánonickú misiu má spĺňať nasledujúce podmienky:
a) prijal všetky iniciačné sviatosti a je zrelý vo viere
b) vyniká pravou náukou, svedectvom kresťanského života a pedagogickým umením
c) vedie usporiadaný osobný a rodinný život
d) má ukončené teologické vzdelanie
e) je ľudsky, psychicky a kresťanský zrelou osobou
f) usiluje sa o sviatostný život
g) aktívne sa zúčastňuje na živote farnosti
h) má korektný vzťah k deťom
i) nežije v cirkevne neplatnom manželstve, netrpí psychickou chorobou a nebol trestaný za kriminálne prečiny.

Udržanie kánonickej misie

1. Kánonická misia je udelená buď na vymedzený čas alebo ?do odvolania? na časovo neobmedzenú dobu.
2. K tomu, aby si katechéta udržal kánonickú misiu má sa usilovať o svedectvo kresťanského života, sviatostný život, spoluprácu s farárom farnosti, v ktorej pôsobí.
3. Učiteľ náboženskej výchovy na štátnej škole a náboženstva na cirkevnej škole má vynikať pracovnou disciplínou, korektným vzťahom k žiakom a kolegom v pedagogickom zbore, svedomitou prípravou na vyučovanie.
4. V priebehu školského roka je povinný sa zúčastniť predpísaných metodických seminárov.
5. Má sa zúčastňovať na duchovných obnovách organizovaných katechetickým strediskom.
6. Vážne porušenie cirkevnej disciplíny má za následok prehodnotenie kánonickej misie. Jej odobratie znamená, že katechéta tým samým dňom nesmie vykonávať úlohu katechétu a škola s ním ukončí pracovný vzťah ako s katechétom.

Podobne inštrukcie maju aj ostatní biskupi

Prípadne priamo KBS uvádza:
KANONICKA MISIA KBS(1)

Bolo by vhodné sa spýtať, ktoré z týchto podmienok (oficiálne predpísaných KBS) porušil A Čulen. Je takým porušením kandidovanie za legálnu stranu, ktorá sa navyše tiež hlási ku kresťanským hodnotám? (odmieta potraty, odmieta ideológiu “kultúry smrti”, a priamo sa hlási ku kresťanstvo, a ako jediná oficiálne poďakovala modlitbou za volebný výsledok)

Áno, veľa ľudí v nej má odlišný názor na historické udalosti, ale treba sa spýtať inak: Čo negatívne z minulosti, ku ktorej sa hlásia, chcú preniesť do súčasnosti? Ak teda vôbec chcú niečo negatívne preniesť a aplikovať v súčasnosti.

Budeme ľudí kádrovať aj za “nesprávny názor” na bitku pri Lepante alebo Jana Sobieskeho? (na Západe je to už bežné aby sa neurazili tamojší novoprišlí spoluobčania)

Nemusí sa nám páčiť ani hulvátske správanie alebo rétorika či názory niektorých ďalších kandidátov na ĽSNS, ale prečo nám nevadia keď podobných nachádzame na kandidátkach iných strán? Dokonca aj predsedovia iných strán majú a hlásajú názory podobné ĽSNS. Nie je to teda meranie nerovnakým metrom?

Nemali by sme preto radšej A Čulena hodnotiť za neho samého? Nemusíme s ním súhlasiť, ale doprajme si navzájom právo mať iný názor bez kádrovania. Chápal by som odobratie kanonickej misie, keby A Čulen učil niečo v rozpore s náukou RKC alebo sa dopustil niečoho hanebného, ale za politické názory?

Knieža Myškin

PS Kotlebu som nevolil

PS2 A Čulen bol na kandidátke LSNS za hnutie “Aliancia za nedeľu” (a Iniciatíva 2016)

PS3 A Čulen už mal problémy v minulosti, keď na neho boli sťažnosti, že žiakom prečítal pastiersky list alebo v zhode s biskupmi vyjadril podporu minuloročnému referendu. Nemali by sa ho teraz práve preto zastať?

PS4 predvolebný prejav A.Čulena. Vidí tam niekto niečo nekresťanské?

http://medzicas.sk/culenlsns-pride-o-pracu/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.