Kotleba žiada o minútu ticha na pondelkovej schôdzi parlamentu. + Kto chce stále označovať Slovensko, ako fašistický štát aj dnes, vyše 70 rokov po vojne?

Otvorený list predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi
14. apríl 2016 Kategórie: História, Kresťanstvo a tradície, Naše názory, Vyhlásenia
List Dankovi Dnes sme poslali v mene poslaneckého klubu ĽS Naše Slovensko otvorený list predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Andrejovi Dankovi.
Pozvánka
List je reakciou na to, že 2. schôdzu NR SR zvolal práve na deň 18. apríl, kedy si pripomíname justičnú vraždu prvého prezidenta Slovenskej republiky a kňaza Msgr. Dr. Jozefa Tisa.

List si môžete prečítať TU:

http://www.naseslovensko.net/nase-nazory/otvoreny-list-predsedovi-nr-sr-andrejovi-dankovi/

Píšete nám:

Kto chce stále označovať Slovensko, ako fašistický štát aj dnes, vyše 70 rokov po vojne?

Milí priatelia a známi! Pomaly sa blíži magická 70-tká, keď si na Slovensku budeme pripomínať a celý rok sa pripravovať na neslávne výročie, t. j. 70 rokov od justičnej vraždy 1. Slovenského prezidenta, rímsko-katolíckeho kňaza, Mons. ThDr. Jozefa Tisu. Skoro všetci, ktorí budete čítať tieto riadky, tak budete so mnou súhlasiť, že toto neslávne výročie sa stane, ďalším dôvodom na očierňovanie a špinenie všetkého slovenského. Blíži sa teda výročie, a preto ozaj stojí za zamyslenie, aby sme si všetci položili základnú otázku: “Koľkože to prezidentov v Európskych štátoch bolo popravených po 2. svetovej vojne”?

„Jozef Tiso zachránil mne a 800 deťom život“ – svedectvo p. Jána Budzáka

To vyzerá ako by za všetkých deportovaných a popravených na svete bol vinný len jediný, ten slovenský?!

14. marec 2016 je už chvalabohu za nami a útoky na 1. Slovenskú republiku (Slovenský štát) a jeho 1. prezidenta, Mons. Dr. Jozefa Tisu, pomaly utíchajú. Musíme si počkať najmenej aspoň jeden rok a to opäť do ďalšieho 14. marca, aby sme opäť počúvali a čítali to, čo z úst “nie Slovákov” sa každoročne opakuje skoro ako sa každoročne v prírode opakuje známy cyklus 4 období – jará, leta, jesene a zimy!


Nejde tu ani tak o to, či môže alebo nemôže, niekto vysloviť svoj názor. Aj keď sa často cítime, že sú témy, oblasti, pri ktorých sa to nehodí – pokiaľ sa nechceme sami stať pravicovými extrémistami či ešte čímsi horším. Pomaly v tomto predbehneme komunistov (tí mali tiež revizionistov a kontrarevolucionárov). S tým rozdielom, že vtedy sme mali zakázané hovoriť proti všeobecne známej a schválenej línii strany(komunistickej), a teraz to zakázané nie je – hoci to tak často nevyzerá.

Skúsme teda, veľmi stručne, zhrnúť, prečo nadávame na našich dedov a pradedov, prečo ich hanobíme, znevažujeme, očierňujeme za to, že si vážili prvého slovenského prezidenta (ďalej uvedené údaje možno nájsť i na internete).

Slovensko ako fašistický štát? Fašistickými štátmi, alebo štátmi s fašistickou vládou boli v tom čase Nemecko, Taliansko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Španielsko, Francúzsko, Belgicko, Estónsko, Rakúsko.

Slovensko tam nenájdeme!

Koncentračné tábory (vyhladzovacie, internačné, zberné, pracovné)? Boli v štátoch ako je Nemecko, Taliansko, Poľsko, Ukrajina, Chorvátsko, Bielorusko, Estónsko, Rakúsko, Lotyšsko, Litva, Francúzsko, Holandsko, Česko.

Slovensko tam nenájdeme!

Deportácie Židov? Uvádza sa, že počas obdobia 2. svetovej vojny bolo zabitých asi 6 miliónov Židov. Ak teda zo Slovenska bolo deportovaných asi 70 tisíc, odkiaľ pochádzalo, tých 5 930 000?

Zo Slovenska to nebolo!

Pán prezident, Dr. Jozef Tiso, svojimi výnimkami zachránil asi 30 000 slovenských Židov. O českom prezidentovi Háchovi sa to nehovorí, žeby zachránil čo i len jedného žida! Z Maďarska bolo deportovaných okolo 440 000 (!), z Česka bolo deportovaných alebo zabitých asi 80 000!
Samotná vojna? Prvý krok k vojne urobilo Francúzsko a Veľká Británia, ktoré predhodili Hitlerovi bývalé Česko-Slovensko, ktoré z histórie poznáme ako “Mníchovská zrada”. N. Chamberlain vtedy veľkohubo vyhlásil do celého sveta: Zachránil som mier. Opak bol pravdou – spolu s E. Daladierom začali vojnu!

Nebolo to Slovensko!

Samostatný štát? 30. mája 1918 bola v Pittsburghu podpísaná politická dohoda o vytvorení spoločného štátu Slovákov a Čechov. Zostavil ju T.G. Masaryk. Ten istý Masaryk ju o rok neskôr spochybnil a dokonca (podľa niektorých zdrojov) poprel svoj vlastný podpis na nej a odmietal plniť dohody v nej zakotvené.
Okrem iného vyhlásil, že slovenčina nie je jazyk, ale iba nárečie (samozrejme, že české). Za krátky čas nového Česko-Slovenska klesla priemyselná výroba na Slovensku asi o 30% (premiestnila sa do Česka) a desaťtisíce Slovákov muselo preto ísť pracovať do Ameriky.

Nebolo to Slovensko, ktoré nedodržiavalo dohodnuté záväzky!

Nemecké poručníctvo? Hitler vládol prakticky celej Európe. Vrátane Slovenska. Česi sa 14. marca 1939 vzdali Nemcom (prezident E. Hácha) a podobne ako Slovensko, mali za chrbtom nemeckých poručníkov. Česi však, na rozdiel od Slovákov, využívali svoje priemyselné podniky na výrobu náhradných dielov do nemeckých zbraní. Štyri mesiace po utvorení protektorátu asi 80 000 (!) Čechov odišlo dobrovoľne do Nemecka pracovať a pomáhať Nemcom (niektoré zdroje uvádzajú oveľa vyššie čísla).

Slováci tak nerobili!

Slovenský prezident? Mons. Dr. Jozef Tiso, nebol mocnosťami označený za fašistu ani nacistu ani vojnového zločinca. Český prezident Beneš sa ho potreboval zbaviť, aby svojou popularitou po vojne nezabránil znovu spojeniu s Čechmi. Dal ho preto odsúdiť komunistickým tzv. „Národným súdom“ a zavraždiť. Naopak, český prezident Emil Hácha bol po vojne retroaktívne (!) prehlásený za nespôsobilého, predseda vlády R. Beran bol za kolaboráciu s Nemcami odsúdený na 20 rokov väzenia, predseda vlády A. Eliáš (popravený Nemcami v 1942) bol po vojne menovaný “in memoriam” armádnym generálom. Nikto v Česku nebol po vojne odsúdený na smrť alebo doživotie. Ak niekto počúval niekedy diskusie českých historikov, tak musel byť prekvapený, aké bolo Česko počas vojny nefašistické a nehitlerovské, hoci oficiálny názor znel Protektorát Čecha a Morava a Praha 2 krát vítala A. Hitlera!!!

Toto sú všeobecne známe fakty. Je ich pravda oveľa viac. Ale tí, ktorí nosia špinu do vlastného domu, tí ich nepočúvajú, ignorujú. S hlupákmi a fanatikmi sa diskutovať nedá. Smutné je, že Slovensko je možno jediný štát, v ktorom “vlastní občania” (ozaj vlastní?) v takom rozsahu znevažujú svoju históriu. Na radosť cudzích a škodu vlastnú!

 

POSLEDNÝ POZDRAV PREZIDENTA Dr. JOZEFA TISU SLOVENSKÉMU NÁRODU
2 dni pred svojou smrťou – v rokupise s vlastnoručným podpisom
( prepis )
Národu slovenskému posledný svoj pozdrav: Tebe som sa usiloval slúžiť verne a poctive; prinášam i poslednú obeť na oltár Tvojho prirodzeného práva na svojský, slovenský život !
Naspäť cesta nemožná – buď vždy verný a oddaný svojej slovenskosti dľa vôle Božej !
Bv. 16. IV. 947
Dr. Jozef TISO v.r.

Český národ přísahá věrnost Třetí říši – manifestace na Václavském náměstí 1942

POSLEDNÝ ODKAZ PREZIDENTA Dr. JOZEFA TISU SLOVENSKÉMU NÁRODU
V duchu tejto obety, ktorú prinášam, odkazujem slovenskému národu, aby bol svorný a jednotný v sledovaní veľkej zásady: Za Boha a národ – vždy, všade a v každom ohľade.
Je to nielen jednoznačný zmysel slovenských dejín, ale aj výslovný príkaz Boží, ktorý ako prirodzený zákon stvoril a do národa a každého jeho príslušníka vštepil.
Tomuto zákonu slúžil som celý svoj život, a preto sa považujem za mučeníka v prvom rade obrany kresťanstva proti boľševizmu, ktorého sa musí národ nielen v duchu svojho kresťanského charakteru, ale aj v záujme svojej budúcnosti všemožne chrániť.
Ako si prosím od Vás, aby ste si v modlitbách svojich spomínali na mňa, tak i ja budem za Vás prosiť vševládneho Boha, aby národu slovenskému v jeho životnej borbe za Boha a národ žehnal, aby národ slovenský bol vždy verným a oddaným synom Cirkvi Kristovej.
V Bratislave, 18. apríla 1947 o 3. hodine ráno.

 

Kováč, J.: Modlitba za blahorečenie slovenského mučeníka Jozefa Tisa a za oslobodenie slovenského národa. Osada Sv. Jána Nepomuckého: New York, 1981.

Zostavil:
© Rev. Jozef Kováč, S. J.

Vydala:
© Osada Sv. Jána Nepomuckého, New York, N. Y., 10021 – USA

Cum approbatione ecclesiastica.
Nihil obstat: Msgr. Daniel V. Flynn, J. C. D., censor librorum
Imprimatur: Msgr. Joseph T. O’Keefe, generálny vikár newyorského arcibiskupstva

New York, N. Y., U.S.A., 16. januára 1981

Modlitba za blahorečenie slovenského mučeníka Jozefa Tisa a za oslobodenie slovenského národa

Bože, ďakujem Ti, že Tvoja Prozreteľnosť dala slovenskému národu Jozefa Tisa. On svoj národ horlivo poučoval kázaním ako kňaz a vodca. On ho za ťažkých čias múdro a obozretne viedol ako prezident. On za Teba, za svoju vieru a svoj národ veľkodušne podstúpil mučenícku smrť. Prosíme Ťa, povýš na oltár tohto nášho neohrozeného obrancu viery a mučeníka za Boha a národ. Daj ho nášmu veriacemu slovenskému národu za nebeského patróna.

Modlime sa: Všemohúci večný Bože, Ty si zapálil srdce Tvojho mučeníka Jozefa veľkou a neohrozenou láskou a vernosťou k vieru a k svojmu milovanému národu. Ty si od neho žiadal, aby priniesol tú najvyššiu obetu položením svojho vlastného života na oltár Cirkvi a otčiny. Vrúcne Ťa prosíme, prinavráť slovenskému národu na orodovanie nášho mučeníka Jozefa, našu stratenú slobodu a obráť tých, ktorí prenasledujú náš národ a jeho veriaci ľud.

Prosíme Ťa, obráť aj všetkých tých, ktorí zaslepeno rozsievajú a rozširujú bezbožný komunizmus. Otvor im oči a priveď ich ku viere. (Učiň, aby ateistický a neľudský komunizmus bol čím skôr premožený, aby si Ty nad ním čoskoro definitívne zvíťazil.) Daj, aby sa celé poblúdené ľudstvo čím skôr spamätalo a prinavrátilo k Tebe, svojmu jedinému a pravému Bohu.

(Panna Mária, oroduj za oslobodenie slovenského národa a celého sveta od bezbožného komunizmu, ako si to prisľúbila vo Fatime.)

Udeľ mi tiež, dobrotiví Bože, na orodovanie nášho mučeníka Jozefa osobitnú milosť, o ktorú Ťa prosím… (prednesenie svojej prosby)

Nech je vyslyšanie mojej prosby na jeho orodovanie dôkazom, že si praješ, aby bol vyhlásený za blahoslaveného a svätého.

Otče nás…

Zdravas Mária…

Sláva Otcu…

Sedembolestná Patrónka Slovenska, oroduj za nás i za slovenský národ a vypros mu slobodu!

Svätý Cyril a Metod, orodujte za nás i za slovenský národ a vyproste mu slobodu!

Slovenský mučeník Jozef Tiso, oroduj za nás i za slovenský národ a vypros mu slobodu!

 

Prayer for the beatification of Joseph Tiso, Slovak martyr, and for the liberation of the Slovak nation

We thank You, Lord, that in your Divine Providence You blessed the Slovak nation with Your faithful servant, Joseph Tiso, of blessed memory. As a priest he was a true shepherd, and as president of the Slovak nation he was a wise and just ruler who governed his country and guided it safely through most difficult times. Father Tiso suffered martyrdom for the Faith and for the Slovak Christian nation. We beg You, Lord, bring to Your altar this fervent defender of the Faith who sacrificed his life for God and for the people of God in Slovakia. May he be beatified and canonize as a saint in the holy Catholic Church of Christ.

Let us pray: Almighty and Everlasting God, You inspired the hearth of Your martyr, Joseph, with an intense love an unshakable faith an loyalty to his beloved nation. By Your grace he offered up his life for the Church of Christ and for his beloved homeland.

We ask You humbly, o God, that through his intercession our country will be liberated. May those who persecute the Church in Slovakia be converted through Your divine goodness and mercy.

Blessed Mother of God: Intercede with Your Divine Son for the liberation of all nations oppressed and persecuted by godless communist regime. May the people of the world turn to You, Lady of Fatima, so that You promises will be fulfilled in the conversion of godless persecutors to God-fearing brothers and sisters in Christ.

Almighty and Everlasting God, grant us through the intercession of Joseph, Your martyr, the favour that we humbly ask… (mention Your request)

May this favour granted to us through the intercession of Joseph, our martyr, be an unmistakable sign to have him declared beatified and canonized.

Our Father…

Hail Mary…

Glory be to the Father…

Mother of Sorrows, Patroness of Slovakia, intercede for us, for the Slovak people and for the liberation of our beloved country!

Saint Cyril and Methodius, pray for us, for the Slovak people and for the liberation of our beloved country!

Our Slovak martyr, Joseph Tiso, pray for us, for the Slovak people and for the liberation of our beloved land!

 

 

Gebet um die seligsprechung des slowakischen Märtyrers Josef Tiso und für die Befreiung des slowakischen Volkes

Gott, wir danken Dir, daß Du in Deiner Vorsehung dem slowakischen Volke Josef Tiso geschenkt hast. Er hat sein Volk in seinen Predigten eifrig gelehrt und ist ihm als Priester beispielgebend vorangegangen. Er hat es in schweren Zeiten als Staatspräsident klug und umsichtig geführt. Für Dich, für seinen Glauben und für sein Volk nahm er den Tod als Märtyrer auf sich. Wir bitten Dich laß diesen unseren unerschrockenen Verteidiger des Glaubens und Märtyrer für Gott und sein Volk zur Ehre der Altäare erhoben werden. Schenke ihn unseren slowakischen Volke als himmlischen Patron!

Lasset uns beten: Allmächtiger, ewiger Gott, Du hast im dem Herzen Deines Märtyrers Josef die Flamme einer unerschrockenen Liebe und Treue zum Glauben und seinen geliebten Volke entzündet. Du hast von ihm das höchste Opfer abgefordert, daß er sein eigenes Leben für seine Kirche und für sein Vaterland hingebe.

Wir bitten Dich inständig, schenke unserem slowakischen Volke auf die Fürsprache unseres Märtyrers Josef die verlorene Freiheit und führe zur Bekehrung, die unser Volk und die Gläubigen verfolgen.

Wir bitten Dich, schenke Bekehrung allen, die in Verblendung den gottlosen Kommunismus verbreiten und in die Herzen der Menschen aussäen. Öffne ihre Augen und führe sie zum wahren Glauben. (Gib, daß der gottlose Kommunismus bald überwunden werde und Du endgültig über ihn siegst.) Gib, daß die irregeleitete Menschheit sich besinne und zu Dir, ihren wahren und einzigen Gott zurückkehre.

(Heilige Jungfrau Maria, lege Deine Fürsprache für die Befreiung des slowakischen Volkes und der ganzen Welt von dem gottlosen Kommnismus ein, wie du es in Fatima versprochen hast.)

Erweise auch mir, gütiger Gott, auf die Fürsprache unseres Märtyrers Josef die besondere Gnade, um die ich ich bitte… (hier wird die persönliche Bitte eingefügt)

Möge die Erhörung meiner Bitte auf seine Fürsprache ein Beweis dafür sein, daß es Dein Wille ist, daß er zur Ehre der Altäre als Seliger und Heiliger gelande.

Vater unser…

Gergrüßet seist du Maria…

Ehre sei dem Vater…

Schmerzhafte Mutter Gottes, Patronin der Slowakei, bitte für uns und das ganze slowakische Volk! Erflehe ihm die Freiheit!

Heilige Brüder Cyrill und Method, bittet für uns und das ganze slowakische Volk! Erflehe ihm die Freiheit!

 

 

Oracion por la beatificatión del José Tiso, mártir eslovaco, y por la liberación de la nación eslovaca

Señor, agradecemos a tu Divina Providencia haber dado a la nación eslovaca tu fiel servidor el José Tiso que, como sacerdote, fué verdadero pastor de su pueblo y, como presidente de la nación eslovaca, supo gobernar a su pueblo en tiempos difíciles, con gran sabiduría e inteligencia. Tú lo hiciste digno de padecer el martirio por tí, por la fé de la Iglesia y por su nación. Te roogamos, Señor, te dignes elevar a los altares a este valiente defensor de la fé. Haz de él el santo Patrono de nuestra nación, que te ha sido siempre fiel. Haz que pronto sea beatificado y canonizado.

Roguemos al señor: Dios eterno y todopoderoso, tú encendiste el corazón de tu mártir José con un amor inmenso e infatigable y con una fidelidad inquebrantable a su fé y a su amada nación. Lo hiciste digno de ofrecer, por la Iglesia y por su patria, el sacrificio de su misma vida. Te rogamos humildemente que, por la intercesión de tu mártir José, nuestra querida patria se vea pronto liberada. Dignate, además, convertir a los perseguidores de nuestra nación y de su pueblo creyente.

Te rogamos también por la conversión de todos los que siembran y propagan ciegamente el comunismo ateo. Abre sus ojos y condúcelos nuevamente a la luz de la fé. Haz que el comunismo ateo e inhumano sea pronto suplantado y desaparezca para siempre de la historia de la humanidad. Haz que todos los hombres alejados de ti regresen al recto sendero, a ti, que eres su único Salvador.

Santa Maria, Madre de Dios, intercede ante tu Hijo a fin de alcanzar la pronta libertad de la nación eslovaca y de todos los que están oprimidos bajo el comunismo ateo, como lo prometiste en Fátima.

Dios eterno y todopoderoso, concédenos también, por intercesión de nuestro mártir José, la gracia especial que te pedimos… (mencionar la intención particular)

Que esa gracia, obtenida por intercesión de nuestro mártir José, sea prueba de que Tú quieres su beatificación.

Padre Nuestro…

Dios te salve, Maria…

Gloria…

Nuestra Señora de los siete dolores, Patrona de Eslovaquia, ruega por nosotros, por el pueblo eslovaco y por la liberación de Eslovaquia!

Santos Cirilo y Metodio, rogad por nosotros, por el pueblo eslovaco y por la liberación de Eslovaquia!

José Tiso, mártir eslovaco, ruega por nosotros, por el pueblo eslovaco y por la liberación de Eslovaquia!

 

 

Prière pour la béatification de Joseph Tiso, martyr slovaque et pour la libération de la Nation Slovaque

Seigneur, nous te remercions d’avoir, par ta clairvoyance, donné Joseph Tiso à la nation slovaque. En tant que prêtre et chef de la nation, il a instruit son peuple avec ferveur. Il a su en temps difficiles le mener avec sagesse et intelligence. Il a subi le martyre pour Dieu, pour la foi de l’Église et pour sa nation. Nous t’en prions, Seigneur, daigne élever sur les autels ce vaillant défenseur de la foi. Fais de lui le Saint Patron de notre nation qui te reste toujours fidèle.

Prions le Seigneur: Dieu éternel et tout puissant, tu as embrasé le coeur de ton martyr Joseph d’un amour immense et inébranlable, et d’une fidélité inlassable à sa foi et à sa nation bien-aimée. Tu l’as rendu digne de t’offrir le sacrifice de sa propre vie pour l’Église et sa patrie. Nous t’en prions humblement, fais que par l’intercession de notre martyr Joseph, notre chère patrie soit bientôt liberée. Daigne convertir ceux qui persécutent notre nation et son peuple croyant.

Nous t’en prions égalament, convertis aussi tous ceux qui sèment et propagent aveuglément le communisme athée. Ouvre leurs yeux et conduis les à nouveau à la lumière de la foi. Fais que le communisme athée et inhumain soit au plus tôt supplanté et à jamais rayé de l’histoire de l’humanité. Fais que toute l’humnité éloignée de toi revienne sur le droit chemin, vers toi, son unique Sauveur. Sainte Marie, mère de Dieu, intercède auprès de ton fils pour obtenir très bientôt la libération de la nation slovaque et de tous ceux qui sont opprimés par le communisme athée, ainsi que tu nous l’as promis à Fatima.

Dieu éternel et tout puissant, accorde nous aussi par l’intercession de notre martyr Joseph une grâce particulière que nous te domandons… (mentionner l’intention particulière)

Que cette grâce obtenue par l’intercession de notre martyr Joseph constitue la preuve que tu désires qu’il soit béatifié.

Notre Père…

Je vous salue Marie…

Gloire au Père…

Notre Dame des Sept Douleurs, Patronne de la Slovaquie, prie pour nous, pour le peuple slovaque et pour la libération de notre patrie !

Saints Cyrille et Méthode, priez pour nous, pour le peuple slovaque et pour la libération de notre patrie !

Joseph Tiso, martyr slovaque, prie pour nous, pour le peuple slovaque et pour la libération de notre patrie !

https://beo.sk/biblioteka/1305-modlitba

 

SLOVENIKAM

Sloveni naš rod sa znova rozrastie a zveľadí

Vovediem vás vo vľudnejšie končiny,

Už cestu kliesním na poludnie čeľadi

Už vidím širku novej krasnej otčíny

Zem naša a nazvem ju slovenikam.

Tu bude ľahšie staru biedu oželieť

Ked´prva obeť zas nam bohou nakloní

Vladyka mudry veľa ešte zmôže liet

Kym nove rody sviažu mocne zákony.

Jozef Janek.

 

Prezident a mučeník Dr.Jozef Tiso 1886 – 1947

OBETA NAJVACSIA.

Zomrel? Naozaj….navzdy unikol Tisov hlas?,
co budil narod,aby v slobode raz zil?
co hlasal v siri svet,ze prisiel nas cas,
co niesol vysoko faklu nasho boja,
ci zato mu diabli sibenicu stroja?

I zatiahli povraz, zo smrti stoziara
nebesia scierneli pekla nenavistou.
V Bratislave na sibenici zivot uz dohara
a krdle dravych supov letia za koristou….

To nebol vsak len zivot jedneho bytia,
to neboli len ruky slovenskeho knaza,
co tisli ruzenec v trasucich sa dlaniach,
to bolo Slovensko v tazkych chvilach svojho zitia.

I rozplakal sa narod sta biedna sirota,
vykrikom o pomoc hluchy zostal svet.
Dotlklo srdce, co len pre narod bilo….
Ta mila dobra tvar v plameni sviecky sa mihota,
zomrel nam obetoval seba, by Slovensko zilo!

Jozo Ferkovic-Trnavsky

 

Prezident a Mučeník

Prezident Dr. J. Tiso zachránil okolo 40 000 židovských spoluobčanov pomocou prezidenských vynimiek.

Prezident Dr. Jozef Tiso zachránil 800 židovských detí z ústavu červeného kríža v Tatrách.

Prezident Dr. Tiso zachránil desať povstalcov pred verejnou popravou v B. Bystrici v roku 1944 to priznal jeden z nich pán Tomašek.

Prezident Dr. Jozef Tiso zachránil stovky partizánov a tisícky slovenských vojakov zúčastnených sa na SNP pred smrťou a deportáciou do nemeckých lágrov.

A za to sme ho odsúdili a obesili v mene Slovenského národa.

Ale pravdou je ze: Narod bez znalosti svojej minulosti nema ani buducnost, ale minulosti aka ona v skutocnosti bola, lebo historia sa da prekrucat, ale sama so ona nikdy nemeni. lebo narod ktory necita vela nevie vela. A narod, ktory nevie vela, ma velku pravdepodobnost , ze urobi chybu pri zohodovani a prave tieto rozhodnutia maju negativny efekt na celu nasu spolocnost. Aj tych co citaju, aj tych co nie.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.