Pápež František ukončil vojnu o interpretácie posynodálneho dokumentu Amoris Laetitia. “Dokument mení učenie Cirkvi, a bodka!” + Zjevenie Panny Márie v Akite. + Biblia sa dostala na zoznam nevhodných kníh

Pápež František ukončil špekulácie o tom, či posynodálny dokument Amoris Laetitia dovoľuje znovusobášeným pristupovať ku sviatostiam.
Vo včerajšom interview cestou späť do Ríma z Grécka pápežovi Františkovi kládli novinári veľmi priame otázky ohľadom jeho poslednej exhortácie, ktorá mala vyriešiť problémy preberané na Synode o rodine.
Košiar_Papa Francesco 2
Exhortácia Amoris Laetitia vyšla 8. apríla tohto roku a takpovediac okamžite spustila vojnu o interpretácie toho, čo ňou chcel pápež potvrdiť či vyvrátiť. Liberáli už pred jej publikovaním avizovali, že začne novú etapu dejín Cirkvi a bude revolúciou. Po jej odpublikovaní však mnohí s nádejou písali, že dogmaticky exhortácia nemení nič na postoji Cirkvi o nemožnosti pristupovať k sviatostiam osobám rozvedeným a znovusobášeným (ktorých prvé manželstvo nebolo anulované), nakoľko žijú nepretržite v ťažkom hriechu a len žiada hlbší pastoračný prístup a venovanie sa Cirkvi takýmto párom.

V lietadle sa teda novinári opýtali pápeža Františka nasledovné: “Niektorí tvrdia, že exhortáciou sa nič nemení, čo sa týka disciplíny o prístupe k sviatostiam pre rozvedených a znovusobášených a že zákon a pastoračná prax ako aj doktrína ostávajú rovnaké. Iní však tvrdia, že sa zmenilo veľa, a že exhortácia otvorila nové dvere a nové možnosti. Otázku kladie jedna osoba, katolíckeho vyznania, ktorá chce vedieť: Sú nové konkrétne možnosti, ktoré neexistovali pred touto exhortáciou, alebo nie?”

Pápežova reakcia prekvapila. Doslova odpovedal: “Môžem povedať, že áno. Bodka!” (Vatikánske rádio prináša len prvú časť odpovede, no vo videu z rozhovoru je jasne počuť, že pápež František svoju odpoveď ešte viac zdôraznil dodaním “Bodka!”).

Následne pápež odporučil, aby veriaci čítali úvod kardinála Schonborna k finálnej odpovedi na túto otázku, pričom ho označil za “veľkého teológa, ktorý pozná doktrínu Cirkvi”.

Amoris Laetitia prináša tiež nový prístup k homosexuálnym zväzkom, ktorý synodálne dokumenty zamietli

Okrem toho dokumenty ako Relatio post disceptationem mimoriadnej synody a synodálny dokument Instrumentum Laboris obsahovali pasáže, v ktorých sa písalo, že homosexuálne zväzky síce nie sú rovnocenné s manželstvom, no dosahujú istý stupeň legitimity. Tieto pasáže však synodálni otcovia rázne odmietli, a napokon sa ani neobjavili vo finálnych dokumentoch oboch synod.

Na veľké prekvapenie sa však tento zamietnutý postoj objavuje práve v dokumente Amoris Laetitia. Konkrétne paragraf 52 hovorí, že:

“Musíme uznať, že existuje široká škála rodinných situácií, ktoré môžu ponúknuť istú stabilitu, ale de facto, napríklad ako zväzky rovnakého pohlavia, ich nemožno len tak jednoducho dať na rovnakú úroveň s manželstvom.”

Podľa organizácie Voice of the Family je táto veta nebezpečná, pretože indikuje, že 1) zväzky rovnakého pohlavia sú “jednou zo širokej škály rodinných situácií”; 2) že zväzky rovnakého pohlavia poskytujú “istú stabilitu”; a že 3) zväzky rovnakého pohlavia na istom stupni možno porovnať s manželstvom, len to nebude “jednoduché”.

Organizácia tvrdí, že už desaťročia lobujú v organizáciách ako OSN a EÚ, a obávajú sa presne takýchto nebezpečných fráz, ktoré sú vložené vo viacerých dokumentoch a neskôr môžu byť zneužité na pretláčanie radikálne ideologickej agendy.

Zdá sa, že liberáli skutočne môžu oslavovať svoje veľké víťazstvo, ako to vopred ohlasoval kardinál Kasper. Mnohí veriaci publicisti sa neustále snažili vykladať slová pápeža v rámci katolíckej náuky, no ukázalo sa, že pápež František zásadným spôsobom reformuje Cirkev.

http://www.hlavnespravy.sk/papez-frantisek-ukoncil-vojnu-o-interpretacie-posynodalneho-dokumentu-amoris-laetitia/768992

 

Tajemná slova Matky Boží: Mariánská zjevení nejsou pohádky. Předpovědi a varování se s děsivou přesností naplňují. Církevní krize kulminuje. Socha v Japonsku oplákává náš pád. Každý má ještě šanci se zachránit

IVAN POLEDNÍK připomíná poselství některých nejvýznamnějších mariánských zjevení, konstatuje jimi předpovězený úpadek křesťanské civilizace a hledá v dnešním duchovním marasmu paprsky naděje
Víme, co nás a s námi i celé lidstvo čeká. Tedy v případě, že se lidé neobrátí. Víme to ze zjevení Matky Boží, Panny Marie, ačkoli to mnohým dnes zní již jen jako nějaká „fantasy“ či pohádka.

Skutečná zjevení Panny Marie (nikoli některá z velmi populárních, davy vyhledávaných, dlouhotrvajících, medializovaných) bývají krátká, se stručným, krátkým a velmi závažným poselstvím.

Pravá mariánská zjevení mají celou řadu specifických znaků jednotně je odlišujících od znaků zjevení falešných. Také posuzování pravosti zjevení Církví je velmi důkladné a zdlouhavé, mnohdy k uznání ani nedojde, ačkoli je zjevení v plném souladu s dogmaty a tradicí a v ničem zásadním se na první pohled neliší od zjevení oficiálně uznaných.

Pokud je zjevení uznané, nejsme povinni v něj věřit. Pouze se tím dokládá, že je vysoce pravděpodobné a že je v naprostém souladu s naukou – a my se jím můžeme nechat poučit a inspirovat. Takových nejzásadnějších a nade všechnu pochybnost pravých mariánských zjevení je několik. Mezi skutečné poklady mezi nimi patří světoznámé Lurdy, dále Fatima se svým nesmírně naléhavým a čím dále více aktuálním poselstvím, japonská Akita, ekvádorské Quito a také francouzské La Salette.

Spíše varování než útěcha
V těchto poselstvích nás Matka Boží nijak nechlácholí, nepromlouvá k nám uklidňujícími líbeznými slovy, naopak nás sice laskavě, ale často nesmírně tvrdě varuje. Napomíná celou společnost za mravní stav, v jakém se nachází a s lítostí (pro nás mnohdy až děsuplně) ukazuje na fatálními následky v případě, že se lidské pokolení neobrátí a nebude respektovat vůli svého Stvořitele.

Právě zjevení v Akitě, Quito, ale i Fatimě či pozdější výklady La Salette nepatří v dnešní církevní struktuře mezi nejpopulárnější, neboť předpověděla právě její současný úpadek – a následující temné zítřky logicky dává s tímto úpadkem do přímé souvislosti. Pasačka Melanie z La Salette (v roce 1846) ve svých „tajemstvích“ (zveřejněných o 12 let později), která doplňují původní zápisy Mariiných proslovů, hovoří přímo o tom, že Řím ztratí víru a stane se sídlem Antikrista.

Církev bude procházet strašnou krizí. Zapomene na pravou víru v Boha, každý jedinec bude chtít být sám sobě vůdcem a povyšovat se nad sobě rovné. Civilní i církevní autorita bude znevážena, řád a spravedlnost budou pošlapány. Budou se dít jen vraždy, projevy žárlivosti, lží a nesvorností, bez lásky k vlasti a k rodině. […] Démoni spolu s Antikristem budou konat velké divy na zemi a ve vzduchu, lidé budou ještě více zvrácení. I tak se mj. hovoří v Melaniných tajemstvích.

Všechna tato poselství zkrátka varují před dnešní dobou, kdy se pravý křesťan téměř nemá kam obrátit, protože Církev je prolezlá takzvaným modernismem, řada kněží na všech úrovních hierarchie má zoufalou formaci, zanedbává podstatné věci, relativizuje pravdy, mnohdy káže skutečné bludy.

Zalíbit se světu, znelíbit se Bohu
Současná oficiální reprezentace Církve se pak v mnoha svých představitelích již zcela otevřené hlásí k falešným vírám, synkretismu, podlézá všem, kteří byli odjakživa jejími úhlavními nepřáteli a snažili se jí zničit. Církev, která v minulosti chránila víru, kulturu a tím i celou naši civilizaci ze všech sil, v případě potřeby i svatou válkou, dnes slovy řady svých vysokých hodnostářů zve do Evropy muslimy, hlásá falešnou toleranci a podrývá základní pilíře zdravé lidské společnosti. Ti, kteří se brání jejím vlastním učením (bez jakýchkoli obměn), jež sama hlásala ještě před několika desítkami let, jsou označováni za extrémisty a sama Církev spolupracuje se světskými silami na jejich společenské likvidaci.

Biskupové a kněží (bohužel včetně současného papeže) zaměnili snahu zalíbit se Bohu za snahu zalíbit se světu. Liberalizací poměrů uvnitř Církve připustili její infiltraci dalšími rozkladnými elementy, včetně deviantů, jimž bylo umožněno vykonávat kněžskou službu a dnes je na tyto případy hojně poukazováno, aniž by si ti, kteří tento nešvar kritizují, uvědomovali, že si tuto „otevřenost“ sami snažili na Církvi vynutit.

Církev se z velké části stala světskou a již lidem neříká, že světskost přivádí lidi do zhouby. Kristus však jasně hovoří o tom, že jsou to věci neslučitelné – tak jako Jeho svět nenáviděl, bude nenávidět i Jeho následovníky. Snažit se vlichotit tomuto světu je proto to nejhorší, co mohou představitelé Církve Kristovy udělat. Být se všemi zadobře, zamlčovat a popírat kvůli tomu základy své víry a plivat na její obránce podobně, jako to činí většina biskupů, „mediálních“ i řadových kněží, ale také různých „křesťanských aktivistů“, profesorů, spisovatelů či politiků, není cestou ke spáse, nýbrž k zatracení.

Demotivace, liknavost a bludy
Církev dnes nevede lidi ke svatosti ani „negeneruje“ světce takového formátu jako po uplynulé dva tisíce let. Demotivuje od misijní horlivosti, tvoří minimum pravověrných knih, naopak ve svých knihkupectvích prodává spoustu bludného a zhoubného balastu (Panna Maria sama hovořila o tom, že ve světě bude mnoho špatných knih). Pod vlivem modernistů, liberálů a svobodných zednářů se vzdala své liturgie, která byla zdrojem a záštitou všeho dobrého, co měla a čeho dosáhla, a nahradila ji umělým protestantsko-zednářským ritem přímo určeným k zamlžení pravd víry, postupné likvidaci eucharistické zbožnosti a tím i celého katolicismu. Ve svém špatně skrývaném špatném svědomí stále zatvrzele lpí na novém obřadu, který se na mnoha místech od doby II. vatikánského koncilu ještě několikanásobně pervertoval, a s podrážděností, agresivitou a mnohdy i s využitím „estébáckých“ metod se snaží (marně) potírat zastánce tradiční katolické mše. A to opět ze všech úrovní.

Církev se vzdala katolického katechismu, mnoha katolických modliteb, cenzurovala knihy svých učitelů, vyřadila mnohé písně z kancionálů. Všeho, co bylo „příliš katolické“. Vzdala se indexu zakázaných knih, mnohdy se zcela nebo částečně vzdala hlásání evangelia a nahradila jej beztvarou intelektuální břečkou s absencí jakýchkoli kategorických postojů – v tom se dokonale připodobnila světské společnosti a její politice. Jestliže však jasně a skutečně kategoricky nesděluje, jakých podmínek je třeba plnit k dosažení spásy, rezignovala tím na své poslání. A přesně v takové situaci jsme nyní – to je samozřejmě zřejmé již delší dobu a současný pontifikát je tohoto vývoje (téměř) završením.

Zjevení Panny Marie v Akitě
Poselství z japonské Akity je stejně jako to fatimské zvláštním varováním před potrestáním světa. Akita je v podstatě opakováním poselství z Fatimy, navíc naprosto ve shodě s proroctvími Písma. Přišlo ve chvíli, kdy byl úpadek již zcela naplno a oficiálně rozběhnutý 2. vatikánským koncilem (nedlouho před zjevením proběhla také liturgická reforma). Stále by však bývalo nemuselo být nic ztraceno, jenže do dnešních dní se poselstvím zjevně jen málokdo poučil.

Čtěte ZDE: Zázraky 20. století: naděje i varování pro dnešní dobu. Obrácení zachránilo celý národ. Jak rakouští státníci bojovali za vlast. Zničí nás tentokrát muslimské hordy? Ještě není pozdě

Třetí z poselství zjevených v Akitě v říjnu 1973 znělo: „Jak jsem vám řekla, jestliže se lidé nebudou kát a nepolepší se, Otec uvalí strašný trest na všechno lidstvo. Bude to trest větší než potopa, takový trest, jaký svět nikdy předtím neviděl. Z nebe bude padat oheň a vyhladí velkou část lidstva, dobré i zlé, neušetří ani kněze ani věřící. Ti, co přežijí, budou tak zoufalí, že budou závidět mrtvým. Jediné zbraně, které vám zbudou, budou růženec a Znamení, které vám zanechal můj Syn. Každý den se modlete růženec. S růžencem se modlete za papeže, biskupy a kněze.

Dílo ďábla pronikne dokonce i do Církve takovým způsobem, že budete vidět kardinály, jak se staví proti kardinálům a biskupy stavět se proti jiným biskupům. Kněží, kteří mě ctí, budou vysmíváni a budou se proti nim stavět jejich spolubratři. Kostely a oltáře budou pustošeny. Církev bude plná těch, kteří přijímají kompromisy, a démon přinutí mnoho kněží a zasvěcených duší opustit službu Pánu.

„Démon bude běsnit zvláště proti duším zasvěceným Bohu. Pomyšlení na ztrátu tolika duší je příčinou mého smutku. Až hříchy vzrostou počtem a závažností, už pro ně nebude odpuštění.“

Události v Akitě byly potvrzeny jednoznačnými zázraky soustředícími se okolo metr vysoké sochy Naší Paní s japonskou tváří v kapli Eucharistických služebnic Posvátného srdce. Byla to stigmata sestry Sasagawa, krev na soše, lékařsky zdokumentované zázračné uzdravení rakoviny mozku v konečném stádiu u paní Theresy Chon a především pláč sochy: po jejích tvářích začaly stékat slzy. To se stalo mnohokrát v přítomnosti mnoha svědků, událost je vyčerpávajícím způsobem doložena. Socha plakala celkem stojedenkrát.

Plačící socha Panny Marie v Akitě

Poselství
Navzdory všem varováním jsme nadále svědky právě takového vývoje, který ve svých zjeveních Panna Maria kritizuje a pláče nad tím, co se v Církvi i mimo ni děje a dít bude. Zjevení v La Salette a v Akitě nám možná dávají tušit, co je obsahem stále zamlčovaných částí poselství z Fatimy. Akita nám vykresluje to, co nám i známé pasáže z Fatimy potvrzují. Jde především o odpadnutí zmanipulovaných lidí od Boha, což předznamenává jejich neodvratný pád do nekonečně bolestivých muk věčného zavržení.

Z cesty, kterou nastoupila velká část Církve a lidské společnosti, lze sestoupit jen obrácením svého nitra ke skutečným a rozumem poznatelným východiskům naší vlastní existence. A se skutečnou ostražitostí vůči všemu, co nás chce odvést od spásy, od následování Krista.

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/duchovni-svet/2388-tajemna-slova-matky-bozi-marianska-zjeveni-nejsou-pohadky-predpovedi-a-varovani-se-s-desivou-presnosti-naplnuji-cirkevni-krize-kulminuje-socha-v-japonsku-oplakava-nas-pad-kazdy-ma-jeste-sanci-se-zachranit.htm

 

Biblia sa dostala na zoznam nevhodných kníh, ktoré by mali byť odstránené z verejných knižníc. Korán nevadí

Biblia sa dostala na oficiálny zoznam nevhodných kníh. S týmto jasným verdiktom prišla Asociácia amerických knižníc. Aj takáto drobnosť ukazuje, že svet sa prudko mení a nás všetkých čaká plno zásadných zmien. Takéto verdikty umožňujú v zásade hlavne zmeny v morálke. Biblia, ktorá bola dosiaľ osnovou morálky našej civilizácia sa stáva prekážkou pre novú morálku, ktorá našu spoločnosť postupne ovláda.

Takto to bolo doteraz. Nová doba však zbúra i najzákladnejšie kamene našej civilizácie a biblia môže z verejných knižníc úplne zmiznúť

Asociácia amerických knižníc, ktorá s každoročne vyhodnocuje ohlasy na knihy, ich popularitu, čítanosť, predávanosť, ale aj kritiku a sťažnosti, v tohtoročnom zostavenom registri kníh na index nevhodných kníh zaradila medzi prvých desať kníh aj Bibliu. Biblia sa tak ocitla medzi nedoporučovanými knihami a je adeptom na cenzurovanie na vyradenie z verejných a školských knižníc.

Medzi Prvú desiatku zakázaných kníh “Libri prohibiti” sa tradične dostávajú knihy s vulgárnym jazykom, plné zvrátenosti, násilia, s hrubým sexuálnym obsahom znásilňujúcimi ľudskú morálku, mentalitu psychiku. Biblia je zas vnímaná ako naliehavo postulujíca a vnucujúca svoj náboženský pohľad na svet. Na korán sa zišlo sťažností omnoho menej.

http://www.hlavnespravy.sk/biblia-sa-dostala-na-zoznam-nevhodnych-knih-ktore-by-mali-byt-odstranene-z-verejnych-kniznic-koran-nevadi/769058

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.