Poľsko: Eucharistický zázrak uznaný Cirkvou. + Varovanie pred negatívnymi následkami pre jednotu Cirkvi

Poľsko: Eucharistický zázrak uznaný Cirkvou

Zazrak v Polsku eucharistia

Na snímke premenená Hostia, ktorá sa po páde na zem premenila aj viditeľne na “srdcové tkanivo človeka, ktorý bol v smrteľnej agónii”

Legnica, 20.4.2016 (kath.net/PM/jg) 019 030 – Vatikán uznal eucharistický zázrak vo Farnosti sv. Jaceka v Legnickej diecéze. Oznámil to biskup Zbigniew Kiernikowski v oficiálnom stanovisku.
Dňa 25. decembra 2013 počas rozdávania svätého prijímania spadla Hostia na zem. Kňaz ju zdvihol a uchovával v nádobke naplnenej vodou. Onedlho na to sa na Eucharistii objavili červené škvrny. Mons. Štefan Cichy, vtedajší legnický biskup, zriadil komisiu, ktorá jav skúmala.

Vo februári 2014 vzali z Hostie vzorky na preskúmanie. Analýza súdneho lekárstva ukázala, že ide o väzivo zodpovedajúce srdcovému svalu človeka. Lekári konštatovali na srdcovom svale zmeny, ktoré nastávajú počas smrteľného boja. Genetické vyšetrenie ukázalo, že naozaj ide o ľudské väzivo.
Tohto roku 1. januára predložil biskup Kiernikowski výsledky preverovania Kongregácii pre náuku viery, ktorá eucharistický zázrak teraz potvrdila. Relikvia sa vystavuje k úcte veriacim vo farskom Kostole sv. Jaceka. Farnosť poskytne návštevníkom aj príslušný informačný materiál. Biskup Kernikowski ďalej nariadil, aby sa zbierali vypočutia modlitieb a iné nadprirodzené udalosti v súvislosti s touto relikviou a neskôr uverejnili v knihe. -zg-

 

Prvé stretnutie Rady synody biskupov

Vatikán, 20.04.2016 (KAP) 019 031 – Rada synody biskupov predložila pápežovi Františkovi viaceré návrhy tém na budúce plenárne zasadnutie synody. Ako oznámil Vatikán v stredu, 15 členovia rady, medzi nimi kardinál Christoph Schönborn, diskutovali v dvoch predošlých dňoch o rôznych témach, ktoré by mohli byť obsahom ďalšej synody biskupov. Bližšie informácie sa neposkytli. Okrem členov rady z národných biskupských konferencií sa na diskusii v prítomnosti pápeža zúčastnili predstavitelia vatikánskych dikastérií, miestnych cirkví, ako aj predstavení reholí. Bolo to prvé stretnutie rady od Synody biskupov o manželstve a rodine v októbri.
Na stretnutí sa hovorilo aj o záveroch z programového príhovoru pápeža zo 17. októbra k úlohe synody biskupov. František v ňom zdôraznil princíp kolegiality medzi pápežom a biskupmi a podnietil väčšiu decentralizáciu pri rozhodovaní. Kolegialita však musí byť vždy napojená na pápežov primát, ako sa uvádza v oznámení Vatikánu zo stredy.
Synody biskupov zasadajú každé dva až tri roky na určitú tému a slúžia ako poradný orgán pápeža. Dátum ďalšej synody ešte nie je určený. Rada synody má za úlohu až do ďalšieho riadneho zasadnutia vedeniu synody radiť a pripraviť zasadnutia.
Novozvolená Rada synody má troch členov z Afriky– sú to: kardinál kúrie Róbert Sarah, kardinál Wilfrid Fox Napier z Durbanu a biskup Mathieu Madega Lebouakehan z Mouily/Gabun. Severná Amerika má dvoch členov – sú to: arcibiskup Charles Chaput z Philadelphie a kardinál kúrie Marc Ouellet. Z Latinskej Ameriky sú to dvaja: kardinál Oscar Rodriguez Maradiaga z Tegucigalpy a arcibiskup Sergio da Rocha z Brazílie. Ázia: kardinál Luis Antonio Tagle z Manila a kardinál Oswald Gracias z Bombaya. Austrália má jedného člena a je ním kardinál kúrie George Pell. Európa má štyroch členov – sú to: kardinál Christoph Schönborn, kardinál Vincent Nichols z Londýna, arcibiskup Bruno Forte z Chieti a arcibiskup Carlos Osoro Sierra z Madridu. Blízky Východ zastupuje patriarcha Louis Rafael Sako. –zg-

 

Cirkevný právnik: „Amoris laetitia“ – vieroučný dokument

Varovanie pred negatívnymi následkami pre jednotu Cirkvi

Würzburg, 20.4.2016 (kath.net/KNA) 019 029 – Nový pápežov dokument «Amoris laetitia» o manželstve a rodine je podľa slov nemeckého cirkevného právnika Markusa Graulicha riadna apoštolská exhortácia. „Ani podľa formy, ani spôsobu vzniku nemožno tento dokument zaradiť ako čisto osobné vyjadrenie názoru pápeža Františka. Pretože v tomto dokumente sú aj úvahy oboch synod biskupov o manželstve a rodine,“ povedal M. Graulich pre nemecký katolícky denník »Tagespost« (Würzburg) vo štvrtok.
„Apoštolská exhortácia síce nemá záväznosť apoštolskej konštitúcie alebo encykliky,“ vysvetlil právnik. „No je výrazom učiteľského úradu pápeža a nemôže sa klásť na jednu úroveň s viac či menej náhodnými vyjadreniami pápeža napríklad v interview, alebo pri rannej svätej omši v Dome sv. Marty.
Cirkevný právnik však pripustil, že pápež svojimi výpoveďami naťahuje »náročný špagát medzi jednotou a mnohorakosťou, medzi jednoznačnosťou v náuke a pluralizmom sprostredkovacích foriem«. „Pastoračné situácie v rôznych regiónoch našej Zeme sú naozaj veľmi odlišné.“

 

Negatívne následky pre jednotu Cirkvi …
Ak by biskupské konferencie teraz začali náuku alebo morálku nanovo definovať, mohlo by to mať iba negatívne následky pre jednotu viery a Cirkvi. Možné je však vychádzať v ústrety ľuďom vzhľadom na formy pastorácie.
Ako príklad Graulich uviedol, že »Amoris laetitia« kladie veľký dôraz na hodnotu dobrej predmanželskej prípravy. Ako by mala vyzerať s ohľadom na situáciu na mieste a ako do toho možno konkrétne zapojiť tradície národov týkajúce sa manželstva, to je vec biskupských konferencií. Vo svojej kompetencii však nemôžu stanovovať, čo je manželstvo. -zg-

 

Evanjelická rada oceňuje pohľad pápeža na rodinu

Hamburg, 20.04.2016 (KAP/KNA) 019 028 – Pred stretnutím s pápežom Františkom predseda Rady evanjelickej cirkvi v Nemecku (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, ocenil pohľad pápeža na manželstvo a rodinu, najmä vzhľadom na nový dokument „Amoris laetitia“:
„Napriek mnohým diferenciám evanjelická a katolícka cirkev sú si úplne jednotné v tom, čo si želáme, a síce manželstvo ako celoživotný zväzok – a tento záväzok by nemal byť bremenom, ale radosťou,“ povedal pre noviny „Zeit“ zo štvrtka. „Súčasne však nesmieme urobiť zo životnej situácie normu, ale musí zodpovedať jednotlivému človeku.“

Varovanie pred abstraktnými morálnymi normami …
Rozdiely proti katolíckej cirkvi „nechce zatierať“, ako súčasne zdôraznil Bedford-Strohm. Páči sa mu však, že pápež vo svojom dokumente varuje pred tým, „aby sa propagovali abstraktné morálne normy“. Katolícka hlava Cirkvi podľa neho oveľa viac oceňuje „reálny život“. Cirkev tu nemôže byť iba pre zosobášených ľudí. „Musíme naše hlavné princípy aplikovať na všetky životné formy. Stroskotať môže každý,“ vyhlásil predseda Rady EKD. „Nikto si nesmie namýšľať, že jemu sa to nemôže stať.“ Preto potrebujú protestanti v zaobchádzaní so znovu zosobášenými rozvedenými farármi „ešte viac pokory“. Aj vzhľadom na homosexuálov má evanjelická cirkev „ešte pred sebou nejakú tú cestu“.

Žiada znamenie: spoločnú Pánovu večeru
Od pápeža Františka si želá „nové znamenie“ pre zmiešané manželstvá, ako Bedford-Strohm dodal. V dokumente pápež opakuje, že Pánovu večeru môžeme sláviť spoločne iba vo výnimočných prípadoch, ako povedal. „Manželia by však nemali spolu zdieľať iba posteľ, ale mali by byť spoločne vítaní aj pri Pánovom stole,“ žiadal protestant.
Principiálne mu v niektorých diskusiách vadí, že „sexualita sa ešte tak často spája s hriechom,“ kritizoval Bedford-Strohm. To v dnešnej dobe nechápe. „Mali by sme radšej hovoriť o hriechu, keď sa stovky ľudí utopia v Stredozemnom mori.“
Predseda Rady EKD spomenul, že pápež na neho robí dojem pre jeho angažovanosť za utečencov a to „že kladie do centra chudobných“. „Keď bol zvolený a ja som počul jeho meno ako pápeža, vo svojom vnútri som si podskočil.“
S hlavou Cirkvi chce hovoriť aj o pamiatke reformácie v r. 2017, ako ohlásil Bedford-Strohm. Urobilo na neho dojem, ako zreteľne pápež „pomenoval rany oddelenia a rozkolu našich cirkví“. František už viackrát poprosil o odpustenie za bezprávie, ktoré katolíci spôsobili príslušníkom iných kresťanských vyznaní, ako povedal a dodal: „V dobách extrémizmu a fanatizmu v mene náboženstva je spoločné svedectvo cirkví o hodnotách milosrdenstva a humanity zvlášť dôležité. Z celosvetovo vnímaného mocného znamenia ekumenickej súdržnosti v roku 2017 budeme mať všetci radosť,“ povedal predseda Rady EKD.
Prezradil tiež, čo prinesie pápežovi ako dar: ostatný exemplár svojej doktorskej práce „na rozdávanie“. V nej sa zaoberal latinsko-americkou teológiou a jej opciou pre chudobných, ako spomenul. „To veľmi rád vezmem pápežovi, ktorý si dal meno František.“ –zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.