Pápež píše kardinálovi: Cirkev potrebuje laikov. + Pápež bude sláviť jubilejnú vigíliu „Osušiť slzy”

Vatikán, 26.4.2016 (RV) Pápež František v liste predsedovi Pápežskej komisie pre Latinskú Ameriku, kardinálovi Marcovi Ouelletovi okrem iného píše:

„Keď hľadíme na svätý Boží veriaci ľud (špan. „Santo Pueblo fiel de Dios“) a cítime sa jeho neoddeliteľnou súčasťou, usmerňuje nás to v živote, a tiež inak pristupujeme k témam, ktorými sa zaoberáme. Pomáha nám to, aby sme neskĺzli do úvah, ktoré môžu byť samy o sebe veľmi dobré, ale vyúsťujú do funkcionalistického prístupu k životu nášho ľudu alebo do teoretizovania až do tej miery, že sa tým udusí činnosť. Hľaďme neprestajne na Boží ľud, ktorý nás zachraňuje od niektorých deklaratívnych nominalizmov (sloganov), ktoré sú krásnymi frázami, ale ktoré nie sú schopné udržať život v našich komunitách. Spomeniem tu napríklad slávnu vetu: „Je tu hodina laikov“ – avšak zdá sa, že hodiny sa zastavili.“


Základ identity laika spočíva v krste, pripomína Svätý Otec latinskoamerickým kňazom a biskupom:
„Naše prvé a základné zasvätenie má korene v našom krste. Nikto nebol pokrstený za kňaza alebo biskupa. Pokrstili nás ako laikov a je to nezmazateľný znak, ktorý nikto nemôže nikdy zrušiť. Robíme dobre, ak máme na pamäti, že Cirkev nie je elita kňazov, zasvätených osôb, biskupov, ale že všetci tvoríme svätý ľud veriaci v Boha. Zabúdanie na to prináša so sebou rôzne riziká a deformácie nášho vlastného – ako osobného tak i komunitného – prežívania služby (ministéria), ktorú nám Cirkev zverila.“

Pápež František v liste osobitne upozorňuje duchovných pastierov na škodlivý postoj klerikalizmu:
„Tento postoj nielenže potiera osobnosť kresťanov, ale tiež má tendenciu znižovať a podceňovať krstnú milosť, ktorú Duch Svätý vložil do sŕdc našich ľudí. Klerikalizmus prináša účelové ponímanie laikov, berúc ich ako ,,poverencov“ obmedzujúc rozličné iniciatívy a úsilia, a trúfam si povedať, odvahu potrebnú na prinášanie dobrej zvesti evanjelia do všetkých oblastí aktivity, sociálnej a najmä politickej. Klerikalizmus má ďaleko od toho, aby dával podnety k rozličným príspevkom a návrhom; kúsok po kúsku zháša prorocký oheň, ktorým je celá Cirkev pozvaná vydávať svedectvo – svedčiť v srdciach národov. Klerikalizmus zabúda, že viditeľnosť a sviatostnosť Cirkvi prináleží celému Božiemu ľudu (porov. Lumen gentium, čl. 9-14), a nie len pár vyvoleným a osvieteným.“

Plné znenie:

Pápež bude sláviť jubilejnú vigíliu „Osušiť slzy”
Vatikán 26. apríla – Pápež František bude v rámci Roka milosrdenstva viesť modlitbovú vigíliu určenú všetkým, ktorí prežívajú žiaľ. Podujatie s názvom „Osušiť slzy” bude vo štvrtok 5. mája o 18.00 v Bazilike sv. Petra. Srdcom tohto jubilejného podujatia je utešiť trpiacich na duši a na tele, čo je jeden zo siedmich skutkov duchovného milosrdenstva.


Predovšetkým má utešiť tých, ktorí potrebujú útechu a slovo na povzbudenie či dodanie sily.
Pri tejto príležitosti bude vystavený aj relikviár so slzami Plačúcej Panny Márie zo Syrakúz. Je spojený so zázračným úkazom sĺz na podobizni Panny Márie, patriacej mladým talianskym manželom. Udalosť bola zaznamenaná v roku 1953. Veriaci si budú môcť počas vigílie uctiť tieto slzy ako znak materinskej lásky a zveriť sa pod Máriinu ochranu. -bp-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.