Vo Francúzsku nemôže byť lekárom, kto nevykonal potrat! + Nemecko: Až 40 000 kresťanov v domovoch trýznia

‘Trestajte strany vstupom ako rozhodný kresťan!’

Vo Francúzsku nemôže byť lekárom, kto nevykonal potrat!

Lörrach, 10.5.2016 (kath.net/idea) 019 104 – „Kto sa dnes zasadzuje za svoju kresťanskú vieru, dostáva sa v Európe stále viac do problémov.“ Tento názor vyjadrila JUDr. Gudrun Kuglerová, poslankyňa za rakúsku ľudovú stranu ÖVP vo Viedni. Vybudovala archív, ktorý dokumentuje netolerantnosť voči kresťanom v západnej Európe. Podľa jej slov počet útokov na kresťanov v Európe rastie. Dr. Kuglerová zdokumentovala už vyše 3500 takýchto prípadov.
„Sloboda praktizovania viery pre kresťanov sa v niektorých európskych krajinách stále viac obmedzuje. Tak vo Francúzsku nedostane nikto licenciu lekára, ktorý sa nezúčastnil potratu! Lekárnici musia povinne predávať antikoncepciu a potratové prostriedky.“
„V Nemecku sa už dostali do väzenia rodičia, pretože odmietli účasť svojich detí na sexuálnej výchove!“
„Trestajte svoje strany a vstúpte do nich ako rozhodný kresťan!“
vyzýva právnička Kuglerová. Kritizovala, že stále viac kresťanov zo strachu pred dôsledkami už neprotestuje, alebo sa do ničoho nemieša. Pritom môžu kresťania dať spoločnosti to najlepšie. Musia iba o tom hovoriť a príslušne konať: „Trestajte strany nie vystúpením z nich, ale vstupom ako rozhodní kresťania,“ hovorí právnička.
„Každý deň by mali aspoň niekoľkí kresťania krátko reagovať na príspevky na internete alebo v novinách. Na to stačí často jedna veta.“
Dr. Kuglerová sa takto vyslovila 6. mája na sympóziu v Lörrachu „Kresťania idú príkladom“, na ktorom sa zúčastnilo asi 300 učiteľov. Sympózium po prvý raz zorganizovalo vyše 10 kresťanských škôl najmä z Freiburgu, Lahri a Lörrachu – spoločne so Zväzom evanjelických škôl vyznania. Slobodná evanjelická škola v Lörrachu má 1500 žiakov. -zg-

 

Argentína: Nijaké legíny v kostole!

Buenos Aires, 10.5.2016 (kath.net/KNA) 019 105 – Zákaz vstupu v legínach: Katolícky kňaz v Argentíne ženám zakázal vstup do kostola v šortkách či príliš tesnom odeve. Na dverách umiestnil kvôli tomu tabuľku s príslušným nápisom, ako napísal denník «Clarin» z pondelka.
No duchovný zakázal nevhodné oblečenie aj mužom: tesné tričká bez rukávov, šortky a pod. nie sú vítané. -zg-

Nemecko: Až 40 000 kresťanov v domovoch trýznia

Berlín, 9.5.2016 (KAP/KNA) 019 103 – Podľa nedávno vydanej štúdie tisíce kresťanov zo Sýrie a Iraku sú v nemeckých utečeneckých domovoch vystavené násiliu a hrozbám. Informoval o tom časopis FAZ. Zodpovední za tieto útoky sú moslimskí členovia stráže a moslimskí utečenci.
Pretrvávajúce násilie voči kresťanom a iným náboženským menšinám v nemeckých utečeneckých ubytovniach pranierovali viaceré ľudsko-právne organizácie ako IGFM (Medzinárodná spoločnosť pre ľudské práva) a ZOCD („Centrálna rada východných kresťanov v Nemecku) na tlačovej konferencii v Berlíne. Organizácia „Open Doors“ hovorila o klíme „strachu a paniky“. Markus Rode z tejto organizácie sa vyjadril, že toto je iba „vrcholok ľadovca“. Vyzval politikov, aby začali konať.
Medzitým už zdokumentovali v Nemecku 231 konkrétnych prípadov. Ide o diskrimináciu, ublíženie na zdraví, sexuálne útoky a hrozby zabitia. Z opýtaných utečencov väčšinou z Iraku, Afganistanu a Sýrie bolo 199 konvertitov, 204 uviedlo, že ich iní utečenci napádajú pre ich vieru. Asi polovica uviedla prenasledovanie zo strany stráží – v Berlíne to boli dve tretiny. Traja zo štyroch opýtaných hovorili o častejších útokoch. Najčastejšie boli podľa štúdie urážky (96 osôb), ďalej ublíženie na zdraví (86). A 73 osôb sa sťažovalo na hrozby zabitia ich alebo ich rodín.
Na túto problematiku upozornila už Biskupská konferencia Nemecka naostatok na jarnom zasadnutí. V materiáli o prístupe k utečencom sa uvádza: „Treba zabezpečiť, aby sa kresťanskí utečenci nestretali (…) s vylučovaním zo spoločenstva, alebo nátlakom pre vieru.“

Kritika „paradigmy jednotlivých prípadov“
Evanjelický farár Gottfried Martens, ktorý sa angažuje za utečencov, vyjadril „zhrozenie nad tým, že sa to naďalej považuje za paradigmu jednotlivých prípadov“.
Podľa Volkera Baumanna z „Akcie pre prenasledovaných kresťanov a núdznych“ (AVC) sa v Nemecku prenasleduje až do 40 000 utečencov z dôvodu ich viery. Na tlačovke sa sýrsky utečenec Fadi S. vyjadril, že je „šokovaný z toho, že musel ujsť pred moslimskými extrémistami a teraz ich v utečeneckej ubytovni znova stretáva“. Istý Iránec zasa hovoril o provokáciách, šikanovaní a hrozbách zabitia v jednej brandenburskej ubytovni.

 

Právny štát to nezvláda
Podľa názoru organizácií právny štát túto situáciu už nezvláda. Utečenci môžu podať oznámenie na políciu, len ak ich okamžite z ubytovne odvedú, ako povedal farár Martens. Za oznámením nasledujú okamžite oznámenia protistrany. Jasné zhromaždenie dôkazov je sotva možné. Väčšina utečencov sa vzdá oznámenia, aby svoju situáciu ešte nezhoršili.
Dobrovoľníci žiadajú, aby sa náboženská príslušnosť utečencov zaregistrovala už pri prvom prijatí. Podiel kresťanov, či iných menšín, má byť v ubytovniach rovnako veľký ako moslimov. Pre obete prenasledovania a diskriminácie žiadajú oddelené ubytovanie.
Karl Hafen z Medzinárodnej spoločnosti pre ľudské práva žiadal viac nemoslimských prekladateľov. Má sa zvýšiť aj podiel nemoslimských strážcov. Pracovníci a členovia stráží majú byť pravidelne školení. A vyslovil sa aj za dôveryhodné osoby kresťanskej viery, na ktoré sa postihnutí môžu obrátiť. -zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.