Miroslav Šuňal: Za Ondrejom Binderom

Mirko Ondro, Tono 2

V Tvojom, krátkom živote, bol na prvom mieste Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý a Božia rodička Panna Mária. Miroslav Šuňal (v strede) a Ondrej Binder (v pravo)

Odišiel si na druhý svet, Pán si Ťa k sebe povolal. Odišiel si ticho, sám. Ráno sme spolu telefonovali, tešil si sa, že sa stretneme. Už neprídeš, braček Ondrík. Všetkým však zostaneš hlboko vpísaný do našich, ešte bijúcich sŕdc.
Pohreb O. Bindera kostol

V Tvojom, krátkom živote, bol na prvom mieste Boh Otec, Boh Syn, Boh Duch Svätý a Božia rodička Panna Mária, ku ktorej si mal synovský cit. Nikdy nezabudnem Ondrík môj, ako sme spolu boli na svätej omši a Ty si celú omšu kľačal na kolenách. S dojatím a úsmevom na tvári. Tvoja tvár žiarila šťastím. Takúto úctu si mal k pamiatke Pánovej. Pokornú, láskavú.

Parte RIP-Ondrej-Binder-pohreb-900x450

Bol si pre mňa stelesnením žijúcej kresťanskej viery. Ty si kresťanstvo žil, Ty si kresťanstvo rozdával. Budeš mi veľmi chýbať Ondrík môj, brat môj. Nech Ti Pán daruje svetlo večné a odpočinutie pokojné.

S úctou a posledným Zbohom,

Miroslav Šuňal

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.