Joseph Ratzinger údajně přiznal, že třetí fatimské tajemství nebylo zveřejněno celé (+ dementi)

Blízký přítel Benedikta XVI., emeritní profesor morální teologie P. Ingo Dollinger uvedl, že se mu tehdejší prefekt Kongregace pro nauku víry v osobním rozhovoru krátce po zveřejnění třetího fatimského tajemství v roce 2000 svěřil, že existuje část třetího tajemství, která zveřejněna nebyla.

Tretie tajomstvo Fatima

„Je toho víc, než co jsme zveřejnili,“ prohlásil Ratzinger. Měl Dollingerovi sdělit, že zveřejněná část třetího tajemství je pravá a nezveřejnění hovoří o „špatném koncilu a špatné mši“, které v blízké budoucnosti přijdou.

P. Ingo Dollinger byl sekretářem augšpurského biskupa Josefa Stimpfla. Podílel se na vypracování prohlášení Německé biskupské konference z 28. února 1980 o neslučitelnosti katolické víry se svobodným zednářstvím. Později přednášel morální teologii v semináři Řádu řeholních kanovníků svatého Kříže Institutum Sapientiae v brazilském Anápolisu.

Zdroj: onepeterfive.com

Vatikánské tiskové středisko vydalo 21. 5. zprávu, ve které se uvádí:

„Emeritní papež Benedikt XVI. prohlašuje, že ‚s profesorem Dollingerem nikdy nemluvil o Fatimě‘, přičemž zcela jasně uvádí, že tvrzení připisovaná profesoru Dollingerovi ohledně dané věci ‚jsou čistými výmysly, zcela nepravdivé‘, a rozhodně potvrzuje, že ‚třetí fatimské zjevení bylo zveřejněno celé‘.“

https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2016/05/21/0366/00855.html#E

http://www.tedeum.cz/2016/05/19/joseph-ratzinger-udajne-priznal-ze-treti-fatimske-tajemstvi-nebylo-zverejneno-cele/

 

Tretie fatimské tajomstvo

v roku 1957 priniesli do Ríma. Otvoril ho až Ján XXIII. Malo byť zverejnené v roku 1960. Ale pápeži, ani terajší (vtedajší) Svätý Otec Ján Pavol II., sa nevedeli k tomu odhodlať. Podľa spoľahlivých prameňov Svätý Otec Ján Pavol II. Pri svojej návšteve v roku 1980 vo Fulde v Nemecku, na otázky týkajúce sa tretieho tajomstva, medzi iným povedal: „Malo by každému kresťanovi stačiť, keď vie nasledujúce: ak tam možno čítať, že ľudia z jednej minúty na druhú budú povolaní, a to milióny, tak už by sme sa nemali domáhať zverejnenia tretieho tajomstva. Mnohí sú iba zvedaví, túžia po senzáciách, ale zabúdajú, že vedieť znamená i niesť zodpovednosť… Modlite sa, modlite sa a nespytujte sa ďalej, ale dôverujte Matke Božej.“

Na ďalšie otázky, týkajúce sa budúcnosti Cirkvi, Svätý Otec povedal: „Musíme byť pripravení na veľké skúšky, ktoré budú od nás požadovať i nasadenie života a úplnú odovzdanosť Kristovi. Túto  budúcnosť odvrátiť nemôžeme, iba zmierniť. V krvi sa rodí obnova Cirkvi.“

 

Fatimské posolstvo zo dňa na deň aktuálnejšie

Páter Fuentes, postulátor pri svätorečení Hyacinty a Františka, uverejnil roku 1961 v „Messagero del Cuore di Maria“ číslo 8/9 túto správu: Svätý otec mi dovolil navštíviť Luciu, ktorá ako karmelitánka v Coimbre v Portugalsku. Vyzerala veľmi ustarostená a zničená. Hneď pri prijatí mi povedala: „Páter, Madona je veľmi nespokojná, jej výzvu z roku 1917 ľudia nevzali vážne. Ani dobrí, ani zlí jej nevenujú pozornosť. Každý kráča svojou cestou. Verte mi, páter, Boh potrestá svet… Myslite na tie duše, ktoré sa rútia do pekla, a to len preto, lebo ľudia sa nemodlia a nerobia pokánie. To je dôvod zármutku Maky Božej.

Páter, povedzte všetkým, čo mi Madona oznámila: Povedala, že mnohé národy zmiznú z povrchu zemského. Je najvyšší čas, aby každý vo svojej zodpovednosti konal sväté skutky a svoj život zariadil podľa priania Najsvätejšej Panny. Spomeňte si, páter, že predovšetkým dve veci hnali Hyacintu a Františka k svätosti: smútok Matky Božej a vízia pekla.

Madona mi výslovne povedala: ,Blížime sa k posledným dňom našej doby,. Tieto slová mi opakovala tri razy. Pri prvom zdôrazňovala, že satan rozpútal rozhodujúcu bitku, to znamená poslednú. Z nej vyjde jeden víťaz a jeden porazený. Buď sme s Bohom, alebo sme so satanom.

Pri druhom opakovaní uviedla, že posledný prostriedok daný svetu je ruženec a úcta k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie.

Pri treťom opakovaní povedala, že ak ľudia týmito prostriedkami pohrdnú, ponúkne nám s bázňou a starosťou poslednú možnosť záchrany: seba samú, svoje početné zjavenia, svoje slzy, svoje posolstvá vizionárom vo všetkých častiach sveta. A ešte raz mi povedala, že ak to nebudeme chcieť počuť a budeme pokračovať v urážaní Boha, odpustené nám už nebude.

Je naliehavé, dôstojný otče, aby sme vzali na vedomie túto strašnú realitu. Páter, je najvyšší čas, aby sme zbilancovali hroznú skutočnosť… Je to úpenlivá výzva k obráteniu.“

To sú slová Panny Márie Lucii a o ich hodnovernosti nemožno pochybovať.

Tvoje  dni sú spočítané

Podľa nemeckého originálu „Deine Tage sind gezählt“

Preložil Dr. Mikuláš Havrilla

Imprimatur Košice, 1994

Mons. Alojz Tkáč

ISBN80-85291-16-9

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.