Je demokracia ‘totálna moc menšiny’? + Rakúski Zelení sa tešia z nového prezidenta. Má to však háčik: Boli voľby zmanipulované?

Je demokracia ‘totálna moc menšiny’?

Biskup Andreas Laun

Salzburg, 20.5.2016 (kath.net) 019 147 – To, že svetu sa dnes nedarí dobre, v tom sú si všetci jednotní, ako sa zdá. Keď počúvame, ako rôzni prominenti VIP, teda ľudia, ktorí sa považujú za zvlášť múdrych – a väčšina ich za takých aj považuje – hovoria o riešeniach a „novom globálnom svete“ počúvame stále znova pojmy ako „demokracia, potreby ľudí, európske hodnoty, tolerancia, sloboda, právo na vlastný názor (vrátane vlastných nezmyslov!), sebaurčenie (aj o vlastnom tele)“ a dozvieme sa, čo „tí druhí“ robia zle a akí sú nebezpeční, predovšetkým tí „pravicoví populisti“, no sotva niekedy, alebo nikdy nie „ľavicoví populisti“ s ich marxisticko-stalinistickými koreňmi, čo je podivuhodné, hoci moc v Európe a inde je už roky pevne v rukách ľavice a aj v minulosti kresťansky inšpirované strany do veľkej miery ľavicové „hodnoty“ i nehodnoty prevzali. A čo sa týka utečencov, vládne jednota: Majú tak rýchlo a dôsledne ako je len možné prevziať „naše hodnoty“. Tým sa však nemyslí iba – ale predovšetkým aj – gender, potrat, homosexualita a uznanie nášho „ducha doby“ a relativizmu, ktorý všetko pripúšťa iba nie ľudí, ktorí sa hlásia k pravde a k Bohu.
Tak dnes nechcú vybudovať „babylonskú vežu“, ale globálny seba určujúci svet, v ktorom sa všetkým predpisuje, „čo sa má myslieť“, čo „sa smie povedať“ a naopak, čo je „fuj“, alebo ešte účinnejšie – čo je „nacistické“.
Ale nikto sa neodváži pripomenúť, čo pápež Benedikt VI. povedal v Berlíne a ani napomínanie pápeža Jána Pavla II. Čo títo dvaja pápeži povedali? Poľský pápež povedal, že demokratická menšina sa môže mýliť a privodiť diktatúru a nemecký pápež pripomenul vyššiu spravodlivosť, ako sú ustanovenia ľudí!
Jednoducho povedané: Ak sa demokracia myslí ako „totálna moc väčšiny“, nepomôže nikomu, ale urobí svet globálnym koncentračným táborom!
Jednou z najlepších hláv Katolíckej cirkvi je dnes africký kardinál Sarah. V knihe „Boh alebo nič“ cituje pápeža Benedikta XVI. nasledovnými slovami: „Bez Boha človek nevie, kam má ísť a nedokáže ani len pochopiť, kým je. Je to človek a nielen hospodárstvo, ktorý je v kríze. Sociálna otázka sa stala zásadnou otázkou a týka sa okrem toho vážnej otázky Boha v temnote.“
A kardinál Sarah vysvetľuje: „Drámou“ sú spoločnosti, „ktoré sa chcú od Boha oslobodiť, aby mohli žiť bez neho … Západné spoločnosti žijú a správajú sa tak, akoby Boh neexistoval!“
Kresťania sa sami pri početných príležitostiach zariadili v tichej apostáze. Ak sa hlavný záujem dnešného človeka zameriava takmer výlučne na hospodárstvo, na techniku a na bezprostredné dosiahnutie strateného materiálneho šťastia, stáva sa Boh niekým, kto je veľmi vzdialený. Na Západe sa posledné veci človeka a večnosť stali istým druhom nepotrebnej psychologickej záťaže.“
Mohli by sme aj povedať: Bez Boha a podriadenia sa mu, bez uznania jeho stvorenia a jeho prikázaní, neexistuje ľudský, „pre človeka vhodný“ svet a nikdy existovať nebude. Pokus predsa len ho vybudovať, vedie do ďalšej katastrofy a tá sa už začala!
„Boh alebo nič“ znie titul knihy kardinála Saraha. Mohli by sme ju nazvať aj: „Boh alebo smrť“. Tretia možnosť neexistuje – my ľudia máme voľbu! –zg-

 


Schönborn: Po voľbách treba Rakúsko spájať

Viedeň, 24.5.2016 (kath.net/KAP/pew) 019 160 – „Nový prezident sa musí pokúsiť krajinu spájať.“ Povedal to kardinál Christoph Schönborn v pondelok k výsledku volieb prezidenta. „Volebný boj silne polarizoval ľudí nielen v spoločnosti, ale aj v cirkvi,“ vyjadril sa predseda Biskupskej konferencie Rakúska v interview pre „Kathpress“ a povedal:
„Dôverujem tomu, že Rakúšania ako zrelí demokrati budú teraz kráčať cestou dobrého spolunažívania. Je povinnosťou nového prezidenta toto napomáhať. Teraz sa zvlášť vyžaduje od nového prezidenta a od všetkých politických síl v Rakúsku rešpekt a vedomie zodpovednosti. Je na nás občanoch ich v tom podporovať.“
„Vysoká volebná účasť ukazuje veľký záujem Rakúšanov o úrad prezidenta. Od neho sa očakáva, že bude reprezentovať krajinu ako súčasť rodiny národov a že bude príkladom pre dobré spolunažívanie. Vzhľadom na tesné volebné výsledky je mimoriadne dôležité, aby nový prezident postavil to čo spája pred to rozdeľuje,“ konštatoval kardinál a povedal: „Gratulujem Alexandrovi Van der Bellenovi a želám novému prezidentovi Božie požehnanie pre jeho vysoký úrad. Želám mu dobrú ruku pre spolunažívanie, ktoré urobilo Rakúsko stabilnou, slobodnou a aj prosperujúcou krajinou. A želám mu dobrý cit pre úlohu Rakúska v Európe a vo svete.“
Voľby dokázal Alexander Van der Bellen vyhrať až po zrátaní poštou dodaných volebných lístkov 31 026 hlasmi nad Norbertom Hoferom. Vcelku dosiahol Van der Bellen 2 254 484 hlasov (50,3 %), Hofer dostal 2 223 458 hlasov (49,7 %). Nový prezident nastúpi do najvyššieho úradu v štáte 8. júla. –zg-

 

Rakúsko: „Voľby boli katastrofou pre katolíkov“

Viedeň, 23.05.2016 (KAP) 019 159 – Ešte pred oficiálnymi výsledkami prezidentských volieb v Rakúsku, prezidentka Katolíckej akcie Rakúsko, Gerda Schaffelhoferová (KAÖ), vydala náramne kritickú bilanciu tohto v zahraničí pozorne sledovanému pristupovaniu k urnám.
„Pri týchto voľbách nikdy nešlo o to nájsť najvhodnejšieho kandidáta, ale od začiatku to boli protestné voľby proti Faymannovej vláde a proti vládnym stranám ÖVP a SPÖ,“ vyhlásila Schaffelhoferová v pondelok v rozhovore pre mníchovský cirkevný rozhlas.
Protest proti doterajšiemu politickému establishmentu viedol k druhému kolu volieb, pri ktorom pravicovo populistický kandidát nastúpil proti ľavicovému. Chýbal stred, ako vyhlásila Schaffelhoferová. „To bolo niečo úplne nové pre Rakúsko a bolo to spojené s polarizáciou, ktorá bola vzájomným hádzaním blata na seba,“ povedal šéfka KAÖ. Jej záver: Z katolíckeho hľadiska boli prezidentské voľby „jedinou katastrofou“.

Mnohými médiami zachytený postoj salzburského pomocného biskupa Andreasa Launa v prospech Hofera a stanovisko Katolíckeho hnutia žien v prospech Alexandra Van der Bellena „zobrala na vedomie“, ako poznamenala Schaffelhoferová. „Nemyslím si však, že je úlohou Cirkvi vyslovovať jasné volebné odporúčanie v prospech jedného, či proti inému kandidátovi.“ Je však rozhodne dôležité, že katolíci sa kandidátom „veľmi dôkladne prizrú na osobnosť“. Nezávisle od toho, kto nakoniec bude o dĺžku nosa ďalej, chce katolícka cirkev ako staviteľka mostov pomáhať „budovať spoločnosť, ktorá ľudí zjednocuje“. –zg-


Koniec starého a začiatok nového

Benedikt XVI. a generátor modlitieb a empatie

Rím, 23.5.2016 (kath.net/as) 019 157 – Dňa 21. mája 2016 sa na Pápežskej univerzite Gregoriana konala prezentácia knihy cirkevného historika Roberta Regolu o pontifikáte Benedikta XVI. V diele s názvom „Na druhej strane Cirkvi. Pontifikát Benedikta XVI.“ sa autor pokúša ako historik prevrhnúť podstatné rozmery nedávnej histórie.
Arcibiskup Georg Gänswein, prefekt Pápežského domu a sekretár emeritného pápeža, mal pri tejto príležitosti prednášku, ktorá ponúkla vnútorný pohľad do nedávneho pontifikátu a zaoberala sa absolútnou jedinečnosťou vzdania sa úradu Benedikta XVI. a jeho následkami pre Cirkev. Ide o pojednanie, ktoré samo ponúka súčasť príbehu pontifikátu, ako aj podstatný a nový interpretačný rámec.
„Od zvolenia jeho nástupcu Františka 13. marca 2013 nemáme dvoch pápežov, ale de facto rozšírený úrad – s jedným aktívnym a jedným kontemplatívnym účastníkom. Preto Benedikt XVI. nezložil ani svoj biely odev, ani meno. Preto je jeho správne oslovenie ešte aj dnes ‚Svätý Otec’ (taliansky: Santità), a preto sa nestiahol ani do odľahlého kláštora, ale do vnútra Vatikánu – akoby iba odstúpil nabok, aby dal priestor svojmu nástupcovi a novej etape v histórii pápežstva, ktoré týmto krokom obohatil, o generátor jeho modlitieb a empatie vo Vatikánskych záhradách. -zg-

 

Rakúski Zelení sa tešia z nového prezidenta. Má to však háčik: Boli voľby zmanipulované?

Alexander Van der Bellen je budúci rakúsky prezident. Prvýkrát sa tak na hrad dostal „zelený“. Šéfka Zelených Eva Glawischnigová povedala, že je to “dobrý deň pre Rakúsko”. Viedenskí Zelení sa stretli na spontánnej oslave v múzejnej štvrti

Van der Bellen bude viesť Rakúsko dobre “v jeho triezvom štýle, so svojimi skúsenosťami a dôverou,” uviedla Glawischnigová. Voľba bývalého zeleného politika je “historickým okamihom”, tvrdí Glawischnigová: “Vo svete neexistujú žiadni Zelení, ktorí by viedli štát.” Avšak šéfka zelených dodala: “Víťazstvo Van der Bellena neberieme ako politický úspech našej strany.”

Vedúci kampane Van der Bellena, Lothar Lockl, ukázal v pondelok radosť z úspechu. “Osobne som naozaj rád,” povedal pri svojom príchode do záhrady viedenského paláca Schoenburg, kde Van der Bellen spravil svoj prejav ako hlava štátu. Kameň, ktorý spadol zo srdca, je veľmi veľký, tvrdí Lockl. Van der Bellen však preberá veľkú zodpovednosť.

V červeno-zelenej Viedni boli spokojní s víťazstvom Van der Bellena. Zástupkyňa zelených vo Viedni, zástupkyňa primátora Maria Vassilakova, tiež vyjadrila svoje nadšenie: “Som veľmi šťastná a vďačná.” Bezprecedentný comeback označila za “obrovský úspech”.

Národná organizácia Zelených bola spokojná s volebným úspechom: v Štajersku aj Tirolsku sa hovorilo o “historickom dni”. Rakúsko má s Van der Bellenom budúcnosť, povedala Helga Krismerová, provinčná hovorkyňa dolnorakúskych Zelených.

Van der Bellenov predchodca Heinz Fischer mu srdečne zablahoželal k jeho víťazstvu. “Moja špeciálna gratulácia patrí novozvolenému prezidentovi, profesorovi Alexandrovi Van der Bellenovi,” uviedol Fischer v pondelok popoludní. V utorok Fischer pozval Van der Bellena na rozhovor.

“Boli to vyrovnané preteky,” povedal Fischer pár minút po vyhlásení oficiálnych konečných výsledkov prezidentských volieb. “Rád by som preto vyjadril moje uznanie a rešpekt aj Ing. Norbertovi Hoferovi, ktorý svoje postoje vo volebnej kampani bránil s nasadením a vervou.”

Radosť z volieb však zatieňujú teórie o sfalšovaní volieb, ktoré sa objavili v rakúskych médiách. Ministerstvo vnútra totiž zverejnilo na svojich internetových stránkach zlý volebný výsledok, podľa ktorého by bola volebná účasť až 146,9 %.
Zdroj: http://wahl16.bmi.gv.at/1605-303.html
Ako uviedol vedúci volebného odboru ministerstva vnútra Robert Stein, výsledok je opravený. Významnú zmenu v celkovom výsledku to však nespôsobí, povedal Stein. Zdôraznil, že je to otázka jednoduchej “vstupnej chyby” bez ovplyvnenia výsledku.

Avšak chyba “zamrzla” v systémoch až do budúceho týždňa a naďalej ostáva v záznamoch. Na zasadnutí volebného orgánu budúci týždeň bude všetko dané do poriadku. Stein tvrdí, že neexistuje “žiadny dôkaz, že došlo k ďalšej chybe.”

Dokonca už v nedeľu sa Rakúskom ozývali zvesti o možnej manipulácii volieb. Šéf parlamentnej frakcie FPÖ Heinz Christian Strache povedal pre ORF, že výsledky sú skreslené. Jeho argument: videl dáta z ministerstva vnútra, ktoré “vyzerajú úplne inak.”

V nedeľu sa na sociálnej sieti objavil webový odkaz, ktorý viedol na stránky ministerstva vnútra. Na nich bol predpokladaný výsledok prezidentských volieb ešte pred zrátavaním hlasov.

Tieto zverejnené údaje neskôr ministerstvo označilo za fiktívne údaje, ktoré boli použité pre testovanie online vizualizácie. Tieto údaje boli podľa slov ministerstva zverejnené omylom. “Ministerstvo vnútra ľutuje túto chybu,” povedal hovorca v nedeľu večer.

Dokonca v prieskume rakúskeho spravodajského portálu korne.at až 70 percent čitateľov uviedlo, že nepovažuje teórie o zmanipulovaných voľbách za prehnané.
Zdroj: http://www.linz.at/zahlen/100_Wahlen/060_BQ16/p16TABS.pdf
Tieň pochybností do správnosti výsledkov rakúskych parlamentných volieb vnáša aj to, že o víťazovi veľmi tesne rozhodli hlasy zaslané poštou. Hofer pôvodne viedol. Pri fyzickom hlasovaní získal Hofer 52% a Van der Bellen 48%. Pri poštovom hlasovaní však získal Van der Bellen 63% a Hofer 37%. Čo sa zdá mnohým Rakúšanom veľmi divné. Štatisticky normálne by bolo, keby aj výsledky poštového hlasovania odrážali približne celkové výsledky volieb.

Je jednoducho zarážajúce, že Van der Bellen vyhral úplne všade:

Celé rakúsko: 61,7%

Burgenland 50,3%

Kärmten 55,6%

Niederösterreich 57,9%

Oberöstrreich 61,3%

Salzburg 60,1%

Steiermark 55%

Tirol 63,9 %

Voralberg 69,2% !!!

Wien 70,4%

Innsbruck bolo posledné mesto, ktoré nahlásilo výsledky sčitovania hlasov. Kvôli Innsbrucku sa vyhlasovanie výsledkov oneskorilo o viac než hodinu. Pred zverejnením výsledkov z Innsbrucku odhadovali víťazstvo Van der Bellena iba o 2900 hlasov, po pridaní výsledkov už viedol o 30 000 hlasov.

Polovica Rakúska sa na základe týchto, ale aj ďalších medializovaných nezrovnalosti pýta: Boli hlasy sčítané riadne, alebo sme obeťami drzej manipulácie?

http://www.hlavnespravy.sk/rakuski-zeleni-sa-tesia-z-noveho-prezidenta-ma-to-vsak-hacik-boli-volby-zmanipulovane/785330

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.