Mali sme kráľov aj po smrti kráľa Svätopluka? + Pápež prijal delegáciu džinistov z Londýna: Starostlivosť o sestru Zem

Karol Róbert v slovenských dejinách
Samozrejme, že mali. Maďari považujú uhorských kráľov za svojich, aj keď po maďarsky vedeli iba dvaja z nich: Žigmund a Matej Korvín. Slovensky či „slovansky“ hovorili takmer všetci uhorskí, teda aj naši králi. O tom, akým kráľom bol Karol Róbert, syn neapolského princa, ktorý sa po smrti posledného Arpádovca Ondreja stal kráľom napriek nevôli slovenskej šľachty, dozviete sa v tomto matičnom videofilme.

Napísal: Marián Tkáč

http://slovenskeslovo.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=702:karol-robert-v-slovenskych-dejinach&catid=19:historia&Itemid=290

Používala Johanka z Arku ako symbol dvojkríž? Dôkaz vo videu 3 minúta 15 sekunda

Pápež prijal delegáciu džinistov z Londýna: Starostlivosť o sestru Zem

Svätý Otec na začiatku generálnej audiencie, pred ktorou sa stretol so zástupcami „džinistického“ inštitútu – AFP

Nabozenstvo zeme Jain

„džinizmus“ (jainism), má starobylý indický pôvod a jeho symbolom je svastika.

Vatikán 1. júna – Svätý Otec František sa dnes stretol s príslušníkmi náboženstva označovaného ako „džinizmus“ (jainism), ktoré má starobylý indický pôvod a jeho symbolom je svastika. Zástupcov ich inštitútu z Londýna s názvom „Institute of Jainology“ prijal ráno pred generálnou audienciou v komplexe Auly Pavla VI. Spomenutý inštitút vznikol v 80. rokoch v Londýne ako medzinárodná platforma pre koordináciu komunít, organizácií a záležitostí týkajúcich sa džinizmu. Toto staré náboženstvo pochádzajúce z Indie má veľmi blízko k prírode. Práve na túto súvislosť poukázal pri stretnutí pápež František:

„Vítam vás a som rád tomuto stretnutiu, ktoré povzbudzuje našu zodpovednosť v starostlivosti o stvorenstvo, toho daru, ktoré sme my všetci prijali – dar stvorenstva – aby sme sa oň starali. Stvorenstvo je zrkadlom Boha, je zrkadlom Stvoriteľa, je zrkadlom prírody, celej prírody, je životom prírody a aj naším zrkadlom.“
Svätý Otec tiež uviedol, že o Zemi možno symbolicky hovoriť ako o matke, ale aj ako o sestre:
„Nám všetkým sa páči matka Zem, lebo je to ona, ktorá nám dala život a opatruje nás; povedal by som tiež sestra Zem, ktorá nás sprevádza na našej životnej ceste. Ale našou úlohou je trochu sa o ňu starať, tak ako sa staráme o matku či ako sa staráme o sestru, teda so zodpovednosťou, jemnocitom a pokojom“. -bp-

http://sk.radiovaticana.va/news/2016/06/01/p%C3%A1pe%C5%BE_deleg%C3%A1cia_d%C5%BEinisti_lond%C3%BDn_starostlivos%C5%A5_o_sestru_zem/1233974

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.