Nemecko: Cirkev odmietla dialóg. + Podpredseda AfD Alexander Gauland sa ostro vyjadril na osobu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej

Bonn, 4.6.2016 (kath.net) 019 209 – „Psíček zmyselnosti“ sa zdá – voľne podľa Friedricha Nietzscheho – napádať aj vyšší klérus, najmä keď už nemá argumenty. U úradujúceho kolínskeho cirkevného kniežaťa je to jazyk, u penzionovaného z Mainzu zasa nos. Oba zmyslové orgány sa teraz mobilizujú v boji proti strane Alternatíva pre Nemecko (AfD). V interview pre rozhlas Deutschlandfunk (15.5.2016) kardinál Karl Lehmann odmietol dialóg s AfD slovami: „Ten nacionalistický ‚pach‘ mi je príliš veľký.“ Tento „pach“ sa tu zhusťuje v spojení s nacionalizmom, ktorý sa vzdáva racionálnosti a práve preto má byť účinný.

Podobné nepremyslené ohováranie na zmyslovom základe vyjadril aj kolínsky kardinál Rainer Mária Woelki, v Dómskom rádiu (24.4.2016) a kritiku AfD, že politická ideológia je nezlučiteľná s ústavou komentoval vkusnými slovami: „To si musíme asi nechať rozplynúť na jazyku.“ No nie jazyk, ale mozog by mal byť uprednostnený orgán kardinála. Potom by mu ani neušla veta: „Kto súhlasí s kostolnými vežami, mal by súhlasiť aj s minaretmi.“
Námietka, vaša eminencia! Hranice náboženskej slobody nie sú otázkou chuti, ale prastarého právneho problému vzhľadom na nábožensko-politické perverznosti.

A dovoľte ďalšiu námietku, vaša eminencia. Týka sa použitia maltézskeho „utečeneckého člna“ ako oltára na slávnosť Božieho Tela pri kolínskom dóme. Loďka ako symbol Cirkvi – pripúšťam. Ale načo slúži táto spolitizovaná liturgia? Sedí tu Kristus v jednej lodi s bandami prevádzačov, hospodárskymi utečencami, islamistami – supermanmi a potencionálnymi teroristami? Alebo predsa len s prenasledovanými kresťanmi? Aj tu by bola potrebná racionálna diferenciácia. Veď kresťanskí utečenci sú aj v nemeckom exile naďalej prenasledovaní.
Žiaľ kritické racionálne hlasy sa stali zriedkavými. Inak by Ústredný výbor katolíkov nevylúčil AfD z Dňa katolíkov. Veď tento výbor vedie dialóg s politikmi, rôznymi organizáciami, ba dokonca aj s islamistami!
Kto je 50 rokov verný strane CDU, ktorá kedysi zastávala rovnaké hodnoty ako dnes AfD, stáva sa podozrivým, že je senilný alebo sentimentálny, ak rýchlo nepremýšľa o vystúpení. Neschopnosť rozlúčiť sa s CDU sa živí stále ešte nádejou, že si táto strana predsa len pripomenie svoje konzervatívne kresťanské dedičstvo a ujde osudu, ktorému čelila talianska Democrazia Cristiana (DC) už v r. 1993. …

„Viera hory prenáša“ hlásala Angela Merkelová v telefonickom rozhovore s redaktorkou TV Anne Will, v ktorom bránila svoju utečeneckú politiku. No mne tu chýba viera, s ktorou inak tak rád počúvam posolstvo Evanjelia. Akonáhle sa však týka politických nárokov na moc, začnem mať nedôveru. Pretože hory problémov, ktoré si kancelárka priviazala na krk, už nemožno „prenášať“ kvázi nábožensky príp. európsky, či inak. Jej „kresťanská“ politika skôr vyvoláva otázku: Ako môže milostivý a súčasne spravodlivý Boh pripustiť, že tu prebieha takmer neohraničená prisťahovalecká politika úplne proti vôli odvekých obyvateľov?

Božiu vôľu prirodzene nepozná nik okrem pani Merkelovej a jej podobných. … Ako sa zhoduje jej utečenecká politika so spravodlivosťou Boha, ktorému je poriadok stvorenia aj trinitársko-teologicky bližší ako chaos? A ako možno súčasnú chaotickú prisťahovaleckú politiku akosi „kresťansky“ ospravedlniť? A čo má CDU ešte vôbec do činenia s kresťanstvom, ak nechce mať nič do činenia ani len s tradičným kresťanským rozumom podloženým prirodzeným právom? Precítené milosrdenstvo bez racionálnej spravodlivosti nie je kresťansky odôvodniteľné, to vedel už sv. Tomáš Akvinský.

Nuž dobre, tu pomôže už iba modliť sa. Ale zázraky v politike sú veľmi zriedkavé. Neschopnosť cirkvi viesť inak veľmi požadovaný dialóg so všetkými postojmi sa prejavuje v nepochopiteľne nevôli seriózne sa zaoberať programom AfD.
Stranícke politické hry vlastne nepatria k duchovnému poslaniu biskupov. Kto rád vedie dialóg s islamskými funkcionármi, ktorý upiera AfD, stráca vierohodnosť. A prehrá aj svoju autoritu úradu. Pretože zrelý a vzdelaný laik v Cirkvi nepotrebuje biskupov, ktorí sa hrajú na politických guvernantov. Zmierovanie sa s duchom doby je neželané.

 

Popredseda AfD nazval nemeckú kancelárku “diktátorkou”

Podpredseda AfD Alexander Gauland sa ostro vyjadril na osobu nemeckej kancelárky Angely Merkelovej

Gauland počas svojho vystúpenia v Elsterwerde prečítal z jedného transparentu, ktorý držali ľudia v dave, heslo extrémne pravicovej strany NPD kritizujúc tak utečeneckú politiku kancelárky Angely Merkelovej: “Dnes sme tolerantní a zajtra budeme cudzincami vo vlastnej krajine.”

Pozvaný bol aj do večernej relácie “Anne Will” na ARD, kde mu minister spravodlivosti Heiko Maas ukázal, že uvedené heslo pochádza z CD pod názvom “Hitler žije” a označil to za krajne pravicovú ideológiu. Gauland na to reagoval slovami: “Nevedel som to o tej vete, ale myslím si, že je veľmi jasná a veľmi rozumná. Preto som ju použil.”

Gauland na vystúpení v Elsterwerde označil tiež Merkelovú ako “kancelárku-diktátorku”. Politické strany zastúpené v Bundestagu obvinil, že vytvárajú “politiku ľudskej povodne” konštatujúc, že ide o “pokus postupne nahradiť nemecký ľud novým obyvateľstvom, prichádzajúcim zo všetkých častí sveta.”

http://www.hlavnespravy.sk/popredseda-afd-nazval-nemecku-kancelarku-diktatorkou/791173

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.