Lotyšsko: Luteránska cirkev ruší vysviacku žien. + Rusko: Cirkvi za ukončenie financovania potratov

Lotyšsko: Luteránska cirkev ruší vysviacku žien

Riga, 7.6.2016 (kath.net/idea) 019 217 – Evanjelická luteránska cirkev Lotyšska oficiálne zrušila vysviacku žien. Rozhodla o tom synoda 3. júna v Rige. Až 201 z 282 synodálnych otcov sa vyslovilo za zmenu stanov a za pripustenie ku kňazskému úradu už iba mužov.
Prezident Medzinárodnej konferencie spoločenstiev vyznania, pastor Ulrich Rüß z Hamburgu, toto rozhodnutie pre evanjelickú agentúru „idea“ privítal. Synoda sa nechala vedome viesť Svätým písmom a odolala „nesmiernemu tlaku ducha doby a ideológie gender“, ako povedal.
Predstavitelia iných luteránskych cirkví, ako Luteránska cirkev severného Nemecka, sa pokúšali ovplyvniť výsledok volieb výpoveďou, že vysviacka žien je „nevyhnutnou súčasťou reformátorskej cirkvi“. To podľa Rüßa nie je pravda, keďže vysviacka žien nemá v luteránskej cirkvi úroveň vyznania. Medzinárodná konferencia spoločenstiev vyznania a Konferencia spoločenstiev vyznania v Nemecku teraz očakávajú rešpektovanie a úctu k rozhodnutiu synody, ako povedal Rüß.
So starosťou sleduje, že v luteránskych cirkvách v Nemecku mladých teológov už neprijímajú do služby na farách, ak sa z výhrady vo svedomí vyjadria kriticky k vysviacke žien. Vo „vnútro-luteránskom ekumenizme“ musí však byť miesto aj pre nich, ako zdôrazňuje. -zg-

 

Rusko: Cirkvi za ukončenie financovania potratov

Rusko, 6.6.2016 (RV) 019 216 – Ruská medzináboženská rada vyzýva vládu, aby skoncovala s financovaním potratov. Ako uviedla agentúra Interfax, medzi jej zástupcami rastie znepokojenie nad veľmi rozšíreným fenoménom v krajine. Rusko, ako sa ďalej uvádza v správe, sa nachádza medzi krajinami, ktoré vykonávajú najvyšší počet umelo ukončených tehotenstiev. Podľa oficiálnych údajov ide až o milión potratov ročne. Niektorí odborníci tvrdia, že čísla sú v skutočnosti ešte vyššie.
Rada, ktorú tvoria náboženskí lídri Pravoslávnej cirkvi, islamu, judaizmu a budhizmu, pripomína, že „ľudský život sa začína od momentu počatia“. Toto presvedčenie vychádza, podľa ich slov, nielen z jednotlivých náboženských tradícii, ale potvrdzujú to aj výsledky súčasnej vedy. „Tí, ktorí popierajú život od zárodku, idú proti Bohu, svedomiu a morálnym zákonom,“ vysvetľujú ďalej zástupcovia Ruskej medzináboženskej rady. Z tohto dôvodu žiadajú, aby štát zastavil financovanie potratov. Zdôrazňujú, že je naopak potrebné pomáhať ženám, ktoré sa rozhodnú ponechať si dieťa. -ej-

 

Moskva chce zachrániť Panpravoslávny koncil

Vatikán-Boston-Mníchov, 6.6.2016 (KAP) 019 215 – Ruská pravoslávna cirkev sa usiluje o záchranu od 19. júna plánovaného Panpravoslávneho koncilu, ktorý sa má odrieknuť, ako informovalo „Rádio Vatikán“ v pondelok. Dva týždne pred historickým stretnutím na Kréte nalieha Moskovský patriarchát na zorganizovaní mimoriadneho zhromaždenia pravoslávnych cirkví do 10. júna. Na stretnutí sa majú vopred vyjasniť sporné otázky a tak sa má zabrániť odrieknutiu novodobého pravoslávneho koncilu.
Zmeny by potrebovali podľa patriarchátu najmä dokumenty „Poslanie Pravoslávnej cirkvi vo svete dnešnej doby“ a o ekumenizme. Aj iné cirkvi ohlásili korekcie dokumentov. Tie na prípravnom stretnutí v januári však všetkých 14 nezávislých cirkví schválilo.
Pravoslávna cirkev Bulharska pohrozila, že na koncil nepríde, ak sa nevyjasnia sporné otázky. Tak by sa musel koncil odrieknuť, pretože na platné konanie potrebuje jednohlasné schválenie všetkých bodov všetkými pravoslávnymi cirkvami.
Metropolita Hilarion (Alfejev), vedúci Úradu Moskovského patriarchátu pre zahraničie, v interview pre americké noviny „National Herald“ pripustil, že aj v Ruskej pravoslávnej cirkvi sú veľmi kritické hlasy voči koncilu a jeho témam. Konštruktívna kritika je však žiadúca a konciloví otcovia by na ňu mali prihliadať, ako povedal metropolita. To je potrebné, aby závery koncilu veriaci prijali a neodmietali. Cieľom koncilu je posilniť jednotu pravoslávnych cirkví a nie začať reformy zamerané proti tradíciám cirkvi.

„Konfederácia 14 autokefálnych cirkví“

Cez víkend sa v Mníchove konala aj konferencia Spoločnosti pre štúdium kresťanského Východu – venovala sa koncilu a prudkej vnútro-pravoslávnej diskusii.
Viedenský srbsko-pravoslávny biskup Andrej Cilerdzič, jeden z 24 biskupov srbskej delegácie na Krétu, podal neskrášlený obraz diskusie z nedávnej synody biskupov srbskej cirkvi. Na jednej strane sa koncil podľa Cilerdziča víta ako „turíčna udalosť“, ktorá má rozbehnúť novú evanjelizáciu. Na druhej strane sa veľa kritizovalo: Napr. podľa poriadku každá zo 14 samostatných cirkvi môže byť zastúpená maximálne 24 biskupmi s predsedom a každá delegácia dostane iba jeden hlas. Závery možno schváliť iba jednohlasne – čím sa spochybňuje úloha a štatus biskupa. Pripravené texty sú okrem toho obsahovo slabé a neobsiahli podstatné témy.
Veľká je starosť, že koncil nakoniec, ako je úmyslom, nevyjadrí jednotu pravoslávia, ale vystúpi ako „Konfederácia 14 autokefálnych cirkví“.
Napriek podobným výhradám aj iných cirkví by bolo odrieknutie koncilu podľa viedenského biskupa „deštruktívne“. „Musíme teraz urobiť z toho to najlepšie, rozhodujúce je nakoniec prijatie a potvrdenie Božím ľudom,“ povedal Cilerdzič.
Ani pre aténskeho biskupa Kyrillosa Katerelosa neprichádza zrušenie koncilu do úvahy. Koncil musí „prinajmenšom schváliť niektoré závery, ktoré nevytvoria nové problémy,“ ako povedal. Jedným z dôvodov krízy v pravosláví je podľa neho rozšírený „etnický nacionalizmus“, ktorý zastupuje partikulárne záujmy a ohrozuje jednotu cirkvi.
Rumunský teológ Viorel Ionita sa divil prudkým výhradám z viacerých cirkví: „Tieto návrhy sú sčasti už desaťročia známe. Všetci biskupi mali príležitosť sa včas k tomu vyjadriť.“ Vzhľadom na Bulharsko vyhlásil, že niet „teologického dôvodu“, aby sa neprišlo na Krétu. V tom prípade musí zhromaždenie predstavených (synaxis) rozhodnúť o ďalšom postupe pred otvorením koncilu. Biskup Katerelos však neočakáva problémy, „ak Bulhari neprídu, alebo sa zdržia“. Ak však budú hlasovať „nie“, mohli by všetko zablokovať.
Zakladateľ a dlhoročný riaditeľ Pravoslávnej akadémie na Kréte – mieste zasadania koncilu – Alexandros Papaderos, prišiel s perspektívou ľudu: „Celý ľud na Kréte je vo veľkom očakávaní.“ Tieto nádeje sa teraz nesmú sklamať. Dôležité je pritom samotné dianie na koncile, nie jednotlivé dokumenty, ako povedal.
Mníchovský pravoslávny teológ Athanazius Vletsis, ktorý konferenciu pripravil, hovoril o procese učenia sa pravoslávia. To platí nielen pre otázky postupu, ale aj pre formu hlásania viery „pochopiteľného vo svete“. „Koncil je tým, čo je teraz možné.“ Odrieknutie by pre neho bolo proste „katastrofou“. –zg-

 

„Pochod pre Ježiša“ 18. júna vo Viedni

Viedeň, 6.6.2016 (KAP) 019 214 – Najmenej 12 000 kresťanov sa v sobotu, 18. júna, očakáva na „Pochod pre Ježiša“ vo Viedni. Podujatie organizované rôznymi cirkvami má byť pestré a radostné priznanie sa ku kresťanskej viere, ako zaznelo na tlačovke.
Pochod je znamením toho, že kresťania chcú prevziať zodpovednosť za spoločnosť, ako povedal viedenský katolícky diakon Johannes Fichtenbauer. „Stojíme za svojimi kresťanskými hodnotami a neváhame sa k tomu verejne priznať,“ súhlasil s ním pastor Gerhard Kisslinger zo slobodnej cirkvi.
Pochod sa začne o 12.00 hod. na viedenskom námestí Heldenplatz a povedie asi do 15.00 okolo Ringu a vráti s na Heldenplatz. Tam sa začne program „Fest pre Ježiša“ – s hudbou, modlitbami, detským programom a rôznymi vyhláseniami. Pozvanie prijal o. i. viedenský kardinál Christoph Schönborn aj minister zahraničných vecí Sebastian Kurz. Zúčastnia sa aj zástupcovia pravoslávnej cirkvi. Evanjelický biskup Michael Bünker pošle pozdrav cez video. Prehovorí aj pastor Edwin Jung, predseda „Slobodných cirkví v Rakúsku“. Program potrvá asi do 20. hod.
Podujatie nie je iba nadkonfesionálne, ale aj multikultúrne, ako zdôraznil pastor Kisslinger: „Ľudia mnohých národností, farieb pleti a jazykov chcú vyjadriť svoju vieru v Ježiša. V kresťanstve sa skrýva nesmierna integračná sila.“
Evanjelická farárka Alexandra Battenbergová chápe pochod ako pozvanie mnohým ľuďom odvážiť sa k novému pohľadu na Ježiša: „Chceme ukázať, aká radostná a pestrá môže byť viera v Ježiša.“
Kresťania sa spoločne zasadzujú za kultúru milosrdenstva a lásky k blížnemu „ku všetkým, ktorí sú v núdzi a potrebujú ochranu,“ zdôraznil biskup Bünker v pozvánke.

Solidarita s prenasledovanými kresťanmi
Kardinál Schönborn vyzval k účasti a zdôraznil: „Ako kresťania žijeme spolu a tešíme sa zo seba. A z našej viery chceme prevziať zodpovednosť za tento svet. K tomu patrí aj solidarita s prenasledovanými kresťanmi vo svete.“ Modlitba za prenasledovaných kresťanov bude preto aj jedným ťažiskom podujatia. Bude sa konať aj zbierka na projekty pre prenasledovaných kresťanov.
Futbalová hviezda Dávid Alaba tiež pozval na „Pochod pre Ježiša“: „Je to super event! (podujatie). Ide o spoločné vyjadrenie toho, že Ježiša milujeme a patríme k nemu.“

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.