Návšteva kardinála Roberta Saraha. + Kardinál Sarah: Vrátiť centrálne miesto v liturgii Bohu

Návšteva kardinála Roberta Saraha

V dňoch od 13. do 16. júna 2016 bude na návšteve Slovenska kardinál Robert Sarah,
prefekta Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Ide o prvú návštevu kardinála z
afrického kontinentu, rodáka z Guiney. Prichádza na pozvanie vydavateľstva LÚČ, ktoré
vydáva slovenský preklad jeho knihy „Boh alebo nič“. Formou rozhovoru, ktorý vedie
francúzsky vatikanista a spisovateľ Nicolas Diat prezentuje kardinál Robert Sarah svoje
postoje a názory na život a dianie vo svete.
Kardinal Sarah v Bratislave
Program prvých dvoch dní je určených verejnosti:
Pondelok 13. júna
18.00: svätá omša – Kostol Svätej Rodiny v Bratislave-Petržalke,
19.00: prezentácia knihy – Kostol Svätej Rodiny v Bratislave-Petržalke, Nám. Jána Pavla II.
http://svatarodina.fara.sk/?page_id=13

Utorok 14. júna
10.00: tlačová konferencia v Dome novinárov v Bratislave
12.30: obed a prehliadka v Devíne
16.00: Šaštín – Bazilika Panny Márie Sedembolestnej, patrónky Slovenska, prehliadka
18.30: svätá omša –  Bazilika sv. Mikuláša v Trnave
19.30: prezentácia knihy – Bazilika sv. Mikuláša v Trnave

V stredu 15. Júna sa zúčastní pracovného stretnutia KBS na Donovaloch a vo štvrtok na obed odlieta z Viedne naspäť do Ríma.

CV kardinála Roberta Saraha
– narodil sa 15. 6. 1945 v Ourous v Guinei
– študoval v Guinei, Paríži, Ríme a Jeruzaleme
– kňazské svätenie prijal 20. 7. 1969
– biskupské svätenie prijal 8. 12. 1979 a bol Jánom Pavlom II. ustanovený za arcibiskupa

Konakryjskej arcidiecézy v Guinei

– 1. 10. 2001 bol menovaný za sekretára Kongregácie pre evanjelizáciu národov
– 7. 10. 2010 pápež Benedikt XVI. ho menoval za predsedu Pápežskej rady Cor unum,
inštitúcie koordinujúcej charitatívnu činnosti Katolíckej cirkvi

– 20. 11. 2010 bol kreovaný za kardinála
– 24. 11. 2014 ho Svätý Otec František vymenoval za prefekta Kongregácie pre Boží kult a
disciplínu sviatostí, ktorým je dodnes

Z obsahu knihy

V knižnom rozhovore sa dozvieme zaujímavé podrobnosti o jeho pôvode a živote v Guinei:
jeho detstvo, štúdium, ako aj jeho viac ako dvadsaťročné pôsobenie ako farára a neskôr aj
ako arcibiskupa v rodnej Guinei. Čitatelia spoznajú, že kardinál na vlastnej koži zažil chudobu
ako aj brutálny africký komunizmus. Vo svojich odpovediach analyzuje súčasnú západnú
civilizáciu. Hovorí tiež o Cirkvi, pápežoch, kňazstve, celibáte, pravde, chudobe… Nevyhýba sa
odpovediam na najpálčivejšie témy a otázky dnešných čias: rozpad rodiny, problém
rozvedených párov žijúcich v nových zväzkoch, pedofília, teória rodovej rovnosti, medzinábo-
ženský dialóg a ďalšie. Kniha má 440 strán.

Zodpovedná: Anna Kolková, šéfredaktorka vydavateľstva LÚČ, 0905 968677

 

Kardinál Sarah: Vrátit centrální místo v liturgii Bohu

Eucharistie se musí opět stát centrem našeho života a Bůh centrem liturgie – zdůrazňuje kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregace pro bohoslužbu a svátosti. V rozhovoru pro týdeník Famille chrétienne konstatuje, že dnešní liturgie jsou bohužel často jakýmsi představením.

Kardinál Sarah: Vrátit centrální místo v liturgii Bohu
Kněz už neslouží Kristovu oběť, ale vede setkání mezi přáteli. Když si vymýšlíme vlastní, kreativní liturgie, hrozí nám, že upadneme do kultu čistě lidské povahy, odpovídajícímu našim touhám a aktuální módě, a věřící se tak postupně oddálí od toho, co je pramenem života – říká kardinál Sarah. Eucharistie – dodává – je pro křesťana otázkou života či smrti. Pokud se totiž v centru liturgie nachází člověk, také Církev se stane pouze lidskou organizací, která bude mondénní, jak často varuje papež František. Pokud naopak stojí v centru Bůh, Církev získává na životnosti – ujišťuje šéf vatikánského úřadu pro liturgii.

Podle kardinála Saraha je dnes potřeba vykonat na poli liturgie určité obrácení. Je k tomu potřeba reflexe, formace a návratu ke koncilním textům. Kardinál Sarah navrhuje, abychom obrácení vnímali doslovně. Je potřeba angažovat do něho i naše tělo, aby vyjadřovalo zaměření liturgie k Bohu. K tomu může nejlépe sloužit obrácení celého shromáždění věřících a kněze jediným směrem. Nejde totiž o to, zda kněz stojí k věřícím zády či čelem, nýrž o to, aby se všichni obraceli společně ve směru apsidy, která symbolizuje Východ, totiž Boha.

Kardinál Sarah zdůrazňuje, že takto sloužená liturgie je ve shodě s literou a duchem koncilu. „Jako prefekt Kongregace pro bohoslužbu chci připomenout, že sloužení liturgie ’ad orientem‘ je dovolené v rubrikách misálu, které precizují, kdy se má celebrant obracet směrem k lidu. Není tedy potřeba žádných povolení k tomu, aby se liturgie sloužila směrem k Bohu,“ řekl kardinál Sarah. Připomněl, že už v minulém roce oficiálně vybídl kněze a věřící, aby se alespoň při některých částech liturgie, jako je akt pokání, Gloria nebo eucharistická modlitba, všichni společně obraceli k východu.

 

http://rcmonitor.cz/svet/7449-Kardinal-Sarah-Vratit-centralni-misto-v-liturgii-Bohu

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.