KBS vydala vyhlásenie k chystanému predsedníctvu SR v Rade EÚ. Chceme Európe pripomenúť naše kresťanské korene. + Pápež: Väčšina sviatostných manželstiev neplatná!

Donovaly 16. júna (TK KBS) Na 84. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (15.-16. júna 2016) na Donovaloch biskupi prijali vyhlásenie k predsedníctvu Slovenskej republiky v Rade Európskej únie. Vyhlásenie prinášame v plnom znení.

Konferencia biskupov Slovenska vníma blížiace sa obdobie predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie ako príležitosť obohatiť Európu slovenskou kultúrou a duchovným dedičstvom. Je to výzva, aby sme svojou prácou, vzájomnými vzťahmi i prístupom k druhým ponúkli dobré svedectvo o našej krajine.

Ako veriaci chceme v tomto čase sebe i Európe pripomenúť naše kresťanské korene. Ich zanedbávanie sa v posledných rokoch výrazne prejavilo v demografickej kríze a kríze rodiny. Sme presvedčení, že podpora rodiny je pre náš kontinent prioritou. Funkčné rodiny s deťmi sú schopné opravdivej solidarity a poskytujú prevenciu pred rizikom extrémizmu a xenofóbie.

Politické rozhodnutia by mali podporovať rodiny, ich jednotu a súdržnosť, mali by znižovať nezamestnanosť mladých a účinne riešiť dostupnosť bývania, mali by zabrániť vyľudňovaniu regiónov a vzniku marginalizovaných komunít.

Prezentujme Slovensko ako krajinu, ktorá pamätá na svoju duchovnú a kultúrnu identitu a s odvahou ju dokáže využiť v prospech celého spoločenstva európskych národov. Konferencia biskupov Slovenska vyjadruje ochotu pomáhať vláde Slovenskej republiky pri realizácii slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Predsedníctvo SR v Rade EÚ budeme doprevádzať modlitbami a požehnaním.

Donovaly, 16. júna 2016

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160616023

 

Pápež: Väčšina sviatostných manželstiev neplatná!

Vatikán, 17.6.2016 (kath.net/pl) 019 263 – Pápež František klasifikuje väčšinu sviatostne uzavretých manželstiev ako „neplatné“, pretože páry ich neuzavierajú s korektným chápaním ich trvania a záväzku.
„Žijeme v kultúre predbežnosti,“ povedal pápež v spontánnej poznámke k otázkam, ktoré mu kládli po príhovore k účastníkom Rímskeho diecézneho kongresu, ako informovala agentúra „Catholic News Agency“. ´
Istý laik sa pýtal konkrétne na „krízu manželstva“. František v odpovedi siahol k výpovedi istého biskupa, ktorý hovoril o študentovi, ktorý sa chcel stať kňazom „iba na desať rokov“. „To je kultúra predbežnosti. A to sa deje všade, aj v kňazskom a rehoľnom živote. Je to iba predbežné a preto je veľká väčšina našich sviatostných manželstiev neplatná. Pretože manželské páry síce hovoria: ‚Áno, po zvyšok nášho života‘, ale oni nevedia, čo hovoria. Pretože majú inú kultúru. Hovoria to, majú dobrú vôľu, ale nevedia to.“
František pripomenul aj istú ženu, ktorá ho oslovila Buenos Aires. Poukázala na to, že kňazi celé roky študujú pre kňazský úrad a potom predsa môžu dostať povolenie kňazstvo opustiť a založiť si rodinu. Pre laikov, tak mu žena povedala, však platí: „My plníme túto sviatosť celý život a nerozlučne“, ako prípravu dostaneme (v Argentíne) štyri stretnutia, „a to už je všetko na celý život!“ Pápež spomenul aj muža, ktorý hľadal kostol, ktorý by sa hodil k nevestiným šatám a nebol príliš ďaleko od reštaurácie. Tu je sobáš „spoločenskou udalosťou, no ako to môžeme zmeniť? Ja to neviem.“
František poukázal na to, že ako arcibiskup v Argentíne zakázal „bleskové svadby“, pri ktorých bola nevesta tehotná. Mal pochybnosti o slobodnom súhlase manželov k sobášu. Mal s tým dobré skúsenosti. Keď sa páry potom o dva, tri roky neskôr zosobášili, videl ich ako vstupovali do kostola. „Otec, mama a dieťa viedli za ruky. A oni presne vedeli, čo robia.“
Manželská kríza spočíva v tom, že ľudia nevedia, čo je sviatosť a krása sviatosti. Oni nevedia, že je nerozlučiteľná, nevedia, že je platná na celý ich život,“ povedal František.
„V Argentíne väčšina párov, ktoré absolvujú prípravné kurzy, už spolu žije,“ rozprával pápež. „To je výzva. Nemali by sme sa pýtať: ´Prečo sa nezosobášite?´ Nie. Ale mali by sme páry sprevádzať, vyčkať a pomáhať im dozrievať, napomáhať vernosť, nechať ich rásť. Na severovýchode Argentíny majú páry najprv dieťa a žijú spolu. Zosobášia sa civilne, keď ide dieťa do školy a keď sa stanú starými rodičmi zosobášia sa cirkevne. To je povera, pretože sobáš zastrašuje manželov. To je povera, ktorú chceme prekonať. V týchto životných partnerstvách som videl veľkú vernosť a som si istý, že to sú pravé manželstvá, pre svoju vernosť majú milosť pravého manželstva, ale je tu táto miestna povera atď. Manželstvo je najdôležitejšia oblasť pastorácie,“ ukončil pápež. –zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.