Pripomenieme si dvadsiate výročie výzvy biskupov k demografickej situácii. + Delegácia Národnej rady SR pozvala Svätého Otca na návštevu Slovenska

Bratislava 23. mája (TK KBS) Konferencia biskupov Slovenska (KBS) vydala pred dvadsiatimi rokmi výzvu k riešeniu demografickej situácie na Slovensku. O pár dní si pripomenieme jej výročie (bola prijatá 28. júna 1996). „Akú hodnotu ma každé dieťa pre nás osobne, pre náš národ, štát a pre celú Cirkev? Ako si predstavujeme našu budúcnosť, budúcnosť nášho národa, štátu a Cirkvi? Akú cenu má pre nás matka a otec, ktorí majú deti, zodpovedne ich vychovávajú a tým sa v prítomnosti obetujú pre budúcnosť nás všetkých?,“ pýtali sa pred dvadsiatimi rokmi vo vyhlásení biskupi Slovenska.
Dieta-v-maternici-chytilo-lekara
Biskupi vo vyhlásení apelovali na verejnú moc, prezidenta, parlament a vládu, aby v rámci svojich právomocí pripravili a realizovali také rozhodnutia, ktoré by chránili a podporovali ľudský život, dieťa a rodinu. „Je morálnou povinnosťou štátu a jeho predstaviteľov vytvárať také legislatívne, eko­nomické a sociálne podmienky, aby obyvateľstvo nevymieralo,“ uviedli biskupi. Zároveň vyzvali všetky organizácie, vedecké ústavy, nadácie, zástupcov médií, tvorcov verejnej mienky, predstaviteľov ekonomických, zdravotníckych, sociálnych, školských a ďalších rezortov, aby si uvedomili hrozivú situáciu demografického vývoja na Slovensku, konkrétne dopady v jednotlivých oblastiach života, aby v tejto veci zaujali stanovisko a aby pomáhali hľadať riešenia a cesty z tejto neutešenej situácie.

„Vyzývame tiež všetkých ľudí dobrej vôle, veriacich i neveriacich, aby neupadli do beznádeje, aby sa nedali odradiť momentálnymi ťažkosťami alebo zlákať zdanlivými výhodami a aby sa nebáli odovzdávať úžasný a jedinečný dar života budúcim generáciám a solidárne pomáhať tým, ktorí tak robia. Uvedomujeme si súčasnú veľmi ťažkú situáciu mladých rodín, najmä rodín s deťmi. Citlivo vnímame ich veľké starosti a problémy a sme im za to vďační, že prostredníctvom svojich detí a ich zodpovednou výchovou zabezpečujú budúcnosť nášho národa, štátu, spoločnosti a Cirkvi. Im patrí naše požehnanie, naša vďaka a naša úcta,“ uviedli biskupi a všetkých zainteresovaných pozvali k okrúhlemu stolu, aby sme analyzovali situáciu a hľadali riešenia a východiská z demografickej situácie.

Lekár Andrej Hrádocký, ktorý bol jedným z tvorcov a iniciátorov vtedajšieho vyhlásenia k riešeniu demografickej situácie, hovorí, že verejnosť vtedy prijala toto vyhlásenie pozitívne, no zároveň bola aj prekvapená tým, čo ukazovali štatistické údaje o páde pôrodnosti. No fakty boli jednoznačné. Túto výzvu tiež bola nútená brať vážne a aj sa ňou zaoberať aj vtedajšia slovenská vláda. Bol s tým spojený aj určitý celospoločenský konsenzus, že je potrebné začať s tým „niečo“ robiť. To, čo sa v danej záležitosti skutočne „urobilo“, je už iná otázka. Faktom ostáva, že toto varovanie Konferencie biskupov Slovenska sa ukázalo ako pravdivé, pôrodnosť na Slovensku sa po svojom páde práve v rokoch 1989-1995 ešte ďalej znížila, už nikdy sa nezdvihla na úroveň pred rokom 1989-1990 a táto zlá situácia pretrváva u nás už 20 rokov,“ hovorí v rozhovore pre TK KBS Andrej Hradocký, ktorý vtedy túto výzvu predstavil novinárom na tlačovej konferencii spolu so vtedajším predsedom KBS Mons. Rudolfom Balážom a vtedajším generálnym tajomníkom KBS biskupom Mons. Petrom Dubovským SJ.

Vyhlásenie k riešeniu demografickej situácii v roku 1996 vzniklo na základe viacerých udalostí. „Napríklad v rokoch 1991 a 1992 boli u nás dva svetové pro life kongresy, kde prednášali o demografii svetové kapacity. Slovenskú verejnosť informovali o nepriaznivom demografickom vývoji v Európe. V roku 1994 sa v Káhire konala konferencia OSN o populácii a rozvoji, ktorú chcela presadiť to, že existuje z dôvodov údajného preľudnenia vo svete je potrebné využiť všetky možné prostriedky na znižovanie pôrodnosti – od potratov cez antikoncepciu až po sterilizáciu. Vtedajší pápež Ján Pavol II. nazval tieto snahy „kultúrou smrti“, proti pripravovaným záverom tejto konferencie razantne protestoval, vyzval všetky vlády vo svete, aby nešírili túto „kultúru smrti“ a Slovensko vtedy na tejto konferencii podporilo stanovisko Svätej stolice. V roku 1995 vyšla encyklika Jána Pavla II. Evangelium vitae, kde prezentoval stanovisko katolíckej cirkvi k praktikám „kultúry smrti“. V tom istom roku upozornil pápež na fenomén cieleného šírenia „kultúry smti“ aj pri návšteve našej krajiny a vyzval hlavne slovenskú mládež, aby mu nepodliehala,“ spomína lekár Hradocký.

„V rozpore s tvrdeniami kruhov organizujúcich konferenciu OSN v Káhire o tom, že zem je preľudnená, došlo medzi medzi rokmi 1989 – 1995 na Slovensku k dovtedy nevídanému – strmému pádu pôrodnosti približne o 25 percent. Súčasne sa zásadným spôsobom zhoršili existenčné podmienky pre mladé rodiny a rodiny s deťmi (zastavila sa bytová výstavba, zrušila sa podpora výstavby vlastného bývania, zrušili sa mladomanželské pôžičky, neexistovali ešte hypotekárne úvery a ďalšie) a súčasne sa začala mediálne masívne šíriť mentalita proti rodine a proti deťom. Vtedajšia vláda, ale i vlády nasledujúce na tento prepad pôrodnosti na Slovensku prakticky nereagovali. Po páde pôrodnosti na Slovensku v rokoch 1989 – 1996 sa nízka pôrodnosť stala bohužiaľ trvalým faktom. Slovensko starne, vymiera a začína to prinášať závažné spoločenské, sociálne i ekonomické problémy. A v súčasnosti sa k tomu pripojil ešte aj ďalší negatívny fenomén vysťahovalectva mladých ľudí preč zo Slovenska,“ upozorňuje člen Subkomisie pre bioetiku Konferencie biskupov Slovenska.

Na vyhlásenie nadviazalo po 10 rokoch od výzvy z roku 1996 jej pripomenutie Konferenciou biskupov Slovenska v roku 2007. Podobne, ako v tom, ktoré bolo prijaté v roku 1996, aj v tomto sa konštatuje, že zlá demografická situácia pretrváva, dôsledky budú pre Slovensko a jeho obyvateľov závažné a vyzýva všetkých zainteresovaných k hľadaniu ciest a prostriedkov k zlepšeniu demografickej situácie.

::Výzva Konferencie biskupov Slovenska k riešeniu súčasnej demografickej situácie na Slovensku (1996)::

::Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k demografickej situácii na Slovensku (2007)::

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160623022

 

Delegácia Národnej rady SR pozvala Svätého Otca na návštevu Slovenska

Rím 22. júna (RV) Na generálnu audienciu Svätého Otca Františka dnes prišla do Vatikánu aj delegácia Národnej rady Slovenskej republiky pod vedením jej predsedu Andreja Danka a za účasti podpredsedu Bélu Bugára a poslanca Richarda Vašečku. Od pápeža Františka okrem podania rúk prijali požehnanie. Tlmočili mu pozdravy v mene občanov a zopakovali mu pozvanie na návštevu Slovenska. Ako dar venovali Svätému Otcovi umelecky zdobený kríž s ľudovými motívmi.

Delegácia NR SR sa v predchádzajúci deň v Ríme zúčastnila na slávnostnom podujatí s diplomatickou účasťou, ktoré zorganizovalo Veľvyslanectvo Slovenskej republiky pri Svätej stolici v spolupráci s viacerými inštitúciami pri príležitosti nadchádzajúceho sviatku sv. Cyrila a Metoda, štátneho sviatku Slovenskej republiky, ako aj blížiaceho sa začiatku slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie.

Pre Vatikánsky rozhlas predstavitelia slovenského parlamentu hovoria o cieli ich návštevy Ríma vo významnom momente pre Slovensko a celú Európsku úniu:

V rímskej Bazilike sv. Praxedy v utorok 21. júna vo večerných hodinách zaznelo hudobné dielo „Dvaja bratia Cyril a Metod – patróni Európy“ v podaní sólistov Sisy Lelkes Sklovskej, Dušana Jarjabka a Otokara Kleina spolu s dievčenským zborom pod vedením Adriana Kokoša. Záštitu nad hudobným večerom prevzali minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič a emeritný prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov kardinál Jozef Tomko. Hudobné dielo skladateľa Ľubomíra Horňáka obsahuje texty Milana Rúfusa, Daniela Heviera a Mariána Brezániho v recitácii Jozefa Šimonoviča.

Peter Sopko, veľvyslanec SR pri Svätej stolici

Pred týmto podujatím, ktoré sa koná práve v tradičný deň Európskeho sviatku hudby, sa konala slávnostná diplomatická recepcia, na ktorej privítal hostí veľvyslanec SR Peter Sopko. Osobnostiam sv. Cyrila a Metoda vo Večnom meste venované aj ďalšie podujatie. Išlo o prezentáciu knihy s názvom „Svätí Cyril a Metod a ich náboženské a kultúrne dedičstvo, most medzi Východom a Západom“. Editormi 400-stranovej publikácie z Vatikánskeho knižného vydavateľstva sú slovenská profesorka dejín Emília Hrabovec spolu s talianskymi historikmi Pierantoniom Piattim a Ritou Tolomeovou. Podujatie moderoval predseda Pápežského výboru pre historické vedy P. Bernard Ardura.

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160622020

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.