Posolstvo Božej Matky 14. apríl 2016 Mária Myrtha, Švajčiarsko. + Kresťanský film desaťročia: Mary’s Land

Posolstvo našej milej Božej Matky 14. apríl 2016 Mária Myrtha, Švajčiarsko

Moje milované deti,
už pred mnohými rokmi som povedala: ‘Ak nenastane obrátenie a pokánie, budú súženia ešte väčšie. Požiar sveta je už dávno podpálený a on sa priblíži, príde ešte bližšie. ako už je.‘

Ale ešte stále nenastalo pokánie! Nie! Iba odvrátenie!
Čoskoro bude každý človek chcieť byť sám ako Boh. No Boh to nebude trpieť! Pán stvoril človeka na svoj obraz! Kto zabíja nenarodeného v matkinom tele, hreší proti Bohu., proti podobe Boha. Takéto hrešenie je strašné! Každý, kto také niečo robí, alebo k tomu vyzýva, či je to muž alebo žena, sa stáva vrahom alebo vrahyňou. Hrozné! Pretože Boh od počiatku každému z týchto detičiek, poverených celkom osobnou úlohou, vdycháva dušu! Kto takto koná a proti Bohu takto hreší, pre toho príde strašný trest!

Pretože iba Boh sám je Pánom nad životom a smrťou!
A tieto detičky s usmrteným telíčkom, tieto duše, sa vracajú naspäť k Bohu v hlbokom smútku! A kým tieto detičky zomrú, prežijú mučeníctvo! Vidíte, že nielen na svete sú mučeníci, ale už aj v matkinom tele!

Moje milované deti, ja vás prosím:

Dvíhajte svoj hlas proti takýmto strašným úkladom! Netrpte to. Pretože toľkí ľudia behajú po svete ako vrahovia so „svätým výrazom v tvári“, ktorý si sami dajú. Beda aj vám, lekárom, ktorí také niečo vyvolávate!

Ó, moje milované deti:
Čoskoro už to dospeje tak ďaleko, že Pán zasiahne s veľkou mocou! Pretože kto chce byť ako Boh, toho stihne rovnaký osud ako Lucifera!

Modlite sa, moje milované deti. Modlite sa k Duchu Svätému, aby vám dal silu vytrvať v tejto hroznej dobe. Pretože ešte sa udeje mnohé, na čo nikto nepomyslí.

Aj mojich verných synov kňazov vyzývam a prosím:
Zostaňte pri svojich stádočkách. Veďte ich a sprevádzajte. Dodávajte im odvahu a hovorte im, čo nie je správne. Pretože toľkí blúdia a už nevedia ku komu a kam majú ísť! A modlite sa za tých kňazov a biskupov, ktorí zišli z dobrej cesty, aby našli cestu späť a robili pokánie, pretože iba tak možno ešte mnohé zachrániť. Áno, čas súri. Buďte odvážni a verní. Zostávajte na úzkej ceste, ako vám to stále hovorím.

Teraz totiž príde niečo – ako som už povedala – na čo nikto ani nepomyslí!
Áno, Pán príde ako zlodej v noci. Modlite sa. Modlite sa. Modlite sa.
Ja, vaša Matka, vás žehnám.

Myrtha: „Ó, Matka: Nikdy nás neopusť. Ty vidíš, akí sme slabí. Aj my sme hriešnici.

 

Kresťanský film desaťročia: Mary’s Land

Viedeň, 5.7.2016 (kath.net/rn) 019 338 – Tento film by sa mohol stať kresťanským filmom desaťročia: Mary’s Land –Máriina krajina. Po úspechu v Španielsku má tento filmový bestseller ovládnuť aj nemeckú oblasť.
Film Španiela Juana Manuela Cotela (natočil aj film Posledný vrcholok) je sčasti hraným filmom, sčasti dokumentáciou o Božom pôsobení skrze Máriu vo svete 21. storočia. Mary’s Land slávil v decembri 2013 premiéru v Madride, v r. 2014 a 2015 ho hrali v 24 krajinách napr. v USA, Mexiku, Argentíne, Taliansku, Maďarsku, Brazílii a Litve a vždy s veľkým úspechom. V kinách sa udržal aj šesť mesiacov, hoci priemerné premietanie filmu trvá asi dva týždne.
Stavba filmu Mary’s Land je riešená ako thriller s agentmi: Diablov advokát tiahne svetom a vypytuje sa na zážitky ľudí, ktorí prežili obrátenie, pri ktorom zohrala zvláštnu úlohu Panna Mária. Otázka, ktorá sa vyšetruje, znie: je to všetko švindeľ, alebo to zodpovedá pravde? Aký je ten Boh, ktorého nazývajú „Otcom“, kto je Ježiš a akú úlohu hrá jeho Matka? A keď je to všetko pravda, aké to má dôsledky na môj život? Dôležitú úlohu vo filme zohrávajú významné miesta zjavení Panny Márie – Guadalupe, Fatima, Lurdy a Medžugorie.
Juan Manuel Cotelo je takmer 30 rokov hercom, režisérom, producentom a scenáristom. Pred ôsmymi rokmi založil produkčnú firmu Infinito Mas Uno, aby rozprával už len príbehy o Bohu a aby dosiahol ľudí dnešnej doby. A to sa mu darí. Reakcie divákov ukazujú, že jeho filmy sa ľudí hlboko dotýkajú, ako napr. aj film Posledný vrcholok. Svedectvá ľudí, ktorí film videli, hovoria za sami seba: Ľudia sa po mnohých rokoch znova zmieria, unavení životom majú opäť radosť z bytia, ženy sa rozhodnú proti plánovanému potratu, ľudia sa vyspovedajú a nájdu vnútorný pokoj, bývalí kňazi sa znova vrátia ku svojej službe, mnohí sa vrátia do kostola a ku sviatostiam, mnohí (znova) objavia vieru. Tento film je skutočným evanjelizačným projektom!
Uvedieme dve silné svedectvá v súvislosti s potratom. Kolumbijčanka Amada Rosa Pérezová, ktorá mala viac potratov a znova našla cestu k Bohu, opisuje účinky potratu na zdravie a psychiku ženy, čo aj sama prežila. Druhé svedectvo je od Američana, Dr. Johna Bruchalského, bývalého potratového lekára, ktorý má dnes kliniku, čo pomáha ženám, ktoré sa pre tehotenstvo dostali do ťažkej situácie. Obe svedectvá sú vrúcnou obhajobou ochrany života!
A takto sa šíri Mary’s Land: Na webovej stránke možno uviesť, že chceme vidieť film, treba uviesť mesto, krajinu a dokonca kino: www.maryslandfilm.com – Chceš ten film vidieť? – Daj nám vedieť! Tam, kde bude veľa žiadostí, oslovia priamo prevádzkovateľa kina.
My, „Združenie pre napomáhanie medzinárodného kresťanského filmu“ sa usilujeme dostať Mary’s Land do kín celej nemeckej oblasti. 4. septembra bude v kinotéke v Lustenau, v rakúskom Vorarlbergu, predpremiéra v prítomnosti Dr. Bruchalského predtým, než budeme koncom septembra vo Viedni s režisérom Juanom Manuelom Cotelom sláviť premiéru filmu. –zg-

 

Pápež a patriarcha vyzývajú k nasadeniu za Európu

Mníchov, 2.7.2016 (kath.net/ KNA) 019 327 – Pápež František a ekumenický patriarcha Bartolomej I. v sobotu vo video-posolstve vyzvali kresťanov, aby sa spoločne zasadzovali za zjednotenú Európu. Hlava Katolíckej cirkvi účastníkom kongresu iniciatívy «Spoločne v Európe» v Mníchove adresovala slová, že je na čase spojiť sa, «aby sa v pravom európskom duchu pristúpilo k problematike našej doby». „Možno ešte nikdy nebola taká potreba stáť bok po boku a solidárne konať,“ doplnil Bartolomej. „To platí ako v Európe tak aj na globálnej úrovni.“
Podľa slov pápeža sa stále viac okrem niektorých viditeľných múrov zosilňujú aj tie neviditeľné, ktoré hrozia rozdeliť tento kontinent. Pritom ide o múry, ktoré sa postavili v srdciach ľudí: «Múry zo strachu a agresivity, chýbajúceho pochopenia pre ľudí iného pôvodu, alebo náboženského vyznania. K tomu sa pridávajú múry z politického a hospodárskeho egoizmu bez úcty k životu a dôstojnosti každého človeka,» povedal František.
„Európa sa nachádza v zložitom svete, ktorý je v neustálom pohybe, stále viac globalizovaný a preto stále menej euro-centrický,“ pripomenul pápež. Keď sme túto epochálnu problematiku spoznali, musíme mať aj odvahu povedať: Potrebujeme zmenu». Európa je vyzvaná zamyslieť sa a položiť si otázku, či jej enormné kresťanstvom formované dedičstvo patrí do múzea, alebo je ešte schopné, inšpirovať kultúru a poskytovať svoje poklady celému ľudstvu.
Bartolomej I. zdôraznil, že svet stojí pred bezpríkladnými výzvami, «ktoré nás nútia, byť zjednotení, spolupracovať a navzájom sa podporovať». Pripomenul aj svojho predchodcu patriarchu Athenagorasa. Ten v ťažkostiach vždy radil: «Poď, pozrime sa jeden druhému do očí!» Pretože v očiach bratov a sestier možno vidieť Božiu slávu.
Kongres iniciatívy «Spoločne v Európe» sa v sobotu skončil manifestáciou v centre Mníchova. Iniciatíva vznikla po podpise „Spoločného vyhlásenia k náuke o ospravedlnení“. V tomto dokumente Katolícka cirkev a Svetový luteránsky zväz v r. 1999 po dlhoročných teologických diskusiách vyhlásili v Augsburgu, že jedna z ústredných náuk reformátorov dnes už nepredstavuje oddelenie cirkví. –zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.