Pápež ‘nalieha’ denne navštevovať Najsvätejšiu sviatosť. + Náhradné materstvo: ‘Kde zostáva varovný výkrik?’

Cameron: Druhé referendum sa konať nebude

Pápež ‘nalieha’ denne navštevovať Najsvätejšiu sviatosť. 

Vatikán/Taliansko (RV, kath.net/pl) – Pápež František vymenoval kardinála Angela Bagnasca za svojho špeciálneho vyslanca na Národný eucharistický kongres Talianska, ktorý v polovici septembra prebehne v Janove. Svätý Otec pri tejto príležitosti napísal predsedovi Konferencie biskupov Talianska list, v ktorom vyjadril radosť nad tým, že na kongrese sa zúčastnia mnohí kardináli, biskupi, kňazi, rehoľníci i laici. Petrov nástupca ocenil, že účastníci stretnutia budú sláviť „zdroj života pre Cirkev a preddavok budúcej slávy“ (Unitatis Redintegratio, 15).
Pápež František v liste povzbudil k tomu, aby sa „stále viac uctievala najsvätejšia Eucharistia, sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočná hostina‘ (Sacrosantum Concilium, 47), nech ju požívame, aby sme boli bratsky zjednotení“ a „aby sme spolupracovali na posilnení Cirkvi a na dobre sveta“.
List Svätého Otca zároveň pozýva znovu objaviť silu eucharistickej adorácie, navštevujúc „ak je možné, každý deň, predovšetkým v životných ťažkostiach, Najsvätejšiu sviatosť nekonečnej lásky Krista a jeho milosrdenstva, ktorú uchovávajú naše kostoly a ktorá je často opustená, aby sme s ním ako deti hovorili, v tichu mu načúvali a odovzdali sa mu“.
V záverečnej modlitbe Petrov nástupca prosí Boha, „aby na príhovor Najsvätejšej Božej matky umožnil, aby z tohto Národného eucharistického kongresu vzišlo hojné duchovné ovocie“. -bp-

 

Petra Lorlebergová

Pápež v tomto pozdravnom posolstve používa pluralis majestatis – teda „my“. František píše „verným účastníkom“ Eucharistického kongresu, ktorí si „Najsvätejšiu Eucharistiu“ stále viac uctievajú, pretože je to sviatosť milosrdenstva, znak jednoty, puto lásky, veľkonočná hostina, pri ktorej prijímame Krista, a „duša sa napĺňa milosťou a dostávame závdavok budúcej slávy“. (Sacrosanctum Concilium 47). Eucharistia vedie k „bratskej jednote“, takže sa umožňuje spolupráca „pri budovaní Cirkvi a pre blaho sveta“.
Pápež citoval po latinsky hymnus: „Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo Cedat ritui; praestet fides supplementum sensuum defectui. Eltern Genitoque laus et iubilatio, salus, ehre, virtus quoque et sitzen benedictio; Prosecuting ab Utroque compar sit Laudatio. Amen.“
Napísal, že sám sa „s veľkou radosťou“ dozvedel o talianskom eucharistickom kongrese, na ktorom sa zúčastnia mnohí „kresťanskí talianski veriaci“.
Pápež František na konci listu formuloval prosbu kardinálovi Bascanovi, metropolitovi Janova „a všetkým účastníkom“ kongresu, aby sa modlili za „našu Petrovu službu“.

 

Náhradné materstvo: ‘Kde zostáva varovný výkrik?’

Štrasburg-Kolín, 8.7.2016 (kath.net) 019 353 – „Náhradné materstvo sa stáva ďalšou veľkou témou na zničenie rodiny! Náhradné materstvo zostane zakázané, iba ak sa proti tomu postavíme energickým protestom! Kde zostáva varovný výkrik a protest združení žien a rodín?“ Konštatuje to Fórum nemeckých katolíkov. V tlačovom vyhlásení fórum vysvetľuje:
„U náhradného materstva sa žene zmluvne a za finančnú odmenu implantuje do maternice cudzie embryo. Vynosené dieťa sa odovzdá naspäť ‚vlastníkovi‘ embrya.“ Náhradné materstvo využíva „núdzovú ekonomickú situáciu žien“, degraduje „deti na predmety zmluvy“ a robí „ľudí objektami“. Tu ide o „modernú formu zotročovania“, varuje Fórum nemeckých katolíkov. „Náhradné materstvo je človekom pohŕdajúci planý výrastok kapitalizmu, ktorý kladie zisk nad ľudskú dôstojnosť a koná podľa devízy, že moderný človek robí to, čo umožňuje technológia“.
Fórum pripomína čl. 1.1 v nemeckej ústave, podľa ktorého je „dôstojnosť človeka nedotknuteľná“. „Rešpektovať a ceniť si ju je povinnosťou všetkej štátnej moci.“ Fórum ďalej konštatuje: „Náhradné materstvo porušuje Konvenciu o právach detí z r. 1989, zákaz obchodovania s ľuďmi, ako aj Dohodu o ochrane ľudských práv.“
Stanovisko sa končí výzvou:
„Fórum nemeckých katolíkov vyzýva všetkých spoluobčanov, aby sa stavali proti pokusom legalizácie náhradného materstva.“ –zg-

 

Cameron: Druhé referendum sa konať nebude

Britská vláda poprela druhé referendum o členstve Spojeného kráľovstva v Európskej únii. Signatári petície dostali v sobotu e-mail, v ktorom ministerstvo zahraničia vylučuje ďalšie hlasovanie o budúcnosti Británie v Európskej únii

Premiér David Cameron dal 4 dni po referende jasne najavo, že rozhodnutie by malo byť “rešpektované”, oznámilo ministerstvo zahraničia. Cameron povedal 27. júna vo vyhlásení v pléne, že referendum o brexite s viac ako 33 miliónmi hlasov bolo “najväčšou demokratickou akciou v britskej histórii”. Taká príležitosť je len “raz za generáciu”.

Británia sa teraz musí pripraviť na odchod z EÚ, objasňuje ministerstvo zahraničných vecí. Pri rokovaniach s Bruselom bude vláda pracovať s cieľom zabezpečiť “najlepší možný výsledok pre britský ľud”.

V referende 23. júna sa väčšina (52 percent) voličov vyjadrila pre výstup Británie z EÚ. 17,4 milióna Britov hlasovalo pre vystúpenie z EÚ, 16,1 milióna hlasovalo za zotrvanie. Medzitým asi 4.125.000 ľudí podpísalo petíciu za nové referendum. V petícii sa objavilo viac ako 77.000 neplatných hlasov.

“My, dolu podpísaní, vyzývame vládu jej Veličenstva uplatniť pravidlo, že by malo existovať ďalšie referendum v prípade, že za vystúpenie je menej ako 60 percent ľudí a účasť je menšia ako 75 percent,” hovorí petícia. Účasť referenda o brexite dosiahla 72,2 percenta.

Ministerstvo zahraničia však uviedlo, že zákon o organizácii referenda EÚ neuviedol minimum pre účasť alebo podiel hlasovania.

http://www.hlavnespravy.sk/cameron-druhe-referendum-sa-konat-nebude/805979

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.