P. Lombardi: Vyjadrenia kard. Saraha v Londýne neoznamujú reformu liturgie. + Dva američtí biskupové trvají na autentické katolické nauce

Kardinál Robert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí – RV

Vatikán 11. júla – Neočakáva sa reforma liturgie, ako mylne informovali niektoré médiá. Riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice P. Federico Lombardi publikoval vyjadrenie k vzniknutým dezinterpretáciám nedávnych vyjadrení kardinála Roberta Saraha ohľadom formy liturgického slávenia, najmä čo sa týka smeru slávenia eucharistie.

Kardinal Sarah v Bratislave

Kardinál Sarah, ktorý je prefektom Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí sa v sobotu 9. júla osobne stretol s pápežom Františkom na súkromnej audiencii.

Uvádzame vyjadrenie vatikánskeho hovorcu P. Federica Lombardiho v plnom znení:
„Žiada sa upresnenie ku správam kolujúcim v tlači po konferencii, ktorú mal pred niekoľkými dňami v Londýne kard. Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult. Kardinál Sarah bol vždy správne starostlivý o dôstojnosť slávenia omše, tak aby adekvátne vyjadrovalo postoj úcty a adorácie voči eucharistickému tajomstvu. Niektoré jeho vyjadrenia boli však zle interpretované, ako keby oznamovali nové usmernenia odlišujúce sa od doposiaľ daných v liturgických normách a v slovách pápeža o slávení smerom k ľudu a o riadnom omšovom ríte.

Je preto dobré pamätať, že v Institutio Generalis Missalis Romani (Všeobecných smerniciach Rímskeho misála), ktoré obsahujú normy týkajúce sa eucharistického slávenia a sú stále plne v platnosti, sa v č. 299 uvádza: „Altare extruatur a pariete seiunctum, ut facile circumiri et in eo celebratio versus populum peragi possit, quod expedit ubicumque possibile sit. Altare eum autem occupet locum , ut revera centrum sit ad quod totius congregationis fidelium attentio sponte convertatur“ (t. j. „Oltár treba postaviť oddelene od steny, aby ho bolo možno ľahko obchádzať a aby sa na ňom mohla bohoslužba konať tvárou k ľudu, čo treba zabezpečiť všade tam, kde je to možné. Nech je však na takom mieste, aby bol skutočne stredom, ku ktorému sa spontánne zbieha pozornosť celého zhromaždenia.“)

Zo svojej strany pápež František, pri príležitosti svojej návštevy dikastéria pre Boží kult výslovným spôsobom pripomenul, že „riadna“ forma slávenia omše je tá, o ktorej hovorí Misál promulgovaný Pavlom VI., kým „mimoriadna“, ktorú povolil pápež Benedikt XVI. s účelmi a modalitami, ktoré vysvetlil v motu proprio Summorum Pontificum, nemá prebrať pozíciu „riadnej“.

Neočakávajú sa preto nové liturgické smernice od najbližšieho Adventu, ako to niekto nenáležite vydedukoval z niektorých slov kardinála Saraha, a je lepšie vyhnúť sa používaniu výrazu „reforma reformy“ ohľadom liturgie, vzhľadom na to, že bola svojho času zdrojom nejednoznačnosti.
Všetko toto bolo zhodne vyjadrené v priebehu nedávnej audiencie, ktorú pápež poskytol kardinálovi prefektovi Kongregácie pre Boží kult.“ -jb-

http://sk.radiovaticana.va/news/2016/07/11/lombardi_kard_sarah_v_lond%C3%BDne_neozn%C3%A1mil_reformu_liturgie/1243581

 

Dva američtí biskupové trvají na autentické katolické nauce
9. 7. 2016

Biskup Thomas J. Tobil z Providence ve státě Rhode Island vytýká listu Amoris laetitia papeže Františka záměrnou dvojznačnost.

Na facebooku 7. července poukázal na rozpory a zmatek, které mezi katolíky vyvolala apoštolská exhortace Amoris laetitia .

Podnět k tomu zavdalo nejnovější vyjádření kardinála Schönborna v Civiltà Cattolica, ve kterém vídeňský kardinál prohlašuje, že AL má závazný charakter, přičemž přikládá dokumentu vysloveně sporný smysl, který otevřeně navádí k svatokrádežnému přijímání Eucharistie. Pro Františka však Schönborn platí za autentického interpreta posynodálního listu.

Arcibiskup Charles Joseph Chaput z Filadelfie zveřejnil 1. července Pastorační směrnice k aplikaci AL, závazné pro jeho arcidiecézi. Zdůraznil v nich, že tradiční mravní nauka a svátostný řád předkládají zcela opačnou interpretaci, než s jakou vystoupil Schönborn.

Tisk ho okamžitě označil za nepřítele papeže Františka. Tento prelát patří k nejvýraznější postavám amerického episkopátu.

Katholisches.info

http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=dva-americti-biskupove-trvaji-na-autenticke-katolicke-nauce

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.