Kardinál Caffarra odporuje kardinálovi Schönbornovi. + Tvrdá kritika Amoris laetitia. +Nové tváre Vatikánu

Rím, 13.6.2016 (kath.net/jg) 019 367 – Posynodálny dokument „Amoris laetitia“ sa musí čítať vo svetle doterajšieho učiteľského úradu Cirkvi. „Logika živej tradície Cirkvi je bipolárna: Má dva smery, nie jeden.“ Povedal to kardinál Carlo Caffarra, emeritný arcibiskup Bologne a bývalý riaditeľ Pápežského inštitútu pre manželstvo a rodinu k téze kardinála Schönborna, že bývalé vieroučné vyjadrenia k manželstvu a rodine sa musia čítať vo svetle „Amoris laetitia“ a že je záväzná, ako sme už informovali.
Vlk v kozi baranka
Viac váhy má interpretácia novej exhortácie vo svetle doterajších na mnohých dokumentoch spočívajúcej náuky, ako zdôraznil kardinál Caffarra v interview pre OnePeterFive. Povedal, že kardinál Schönborn, ktorého doslova označil ako „milého priateľa“, očividne nezohľadnil, čo sa od zverejnenia „Amoris laetitia“ v Cirkvi udialo:
„Biskupi a mnohí teológovia, ktorí verne stoja pri Cirkvi a jej náuke, hovoria, že vo zvláštnom – ale veľmi dôležitom – bode nie je nijaká kontinuita medzi ‚Amoris laetitia’ a doterajším učiteľským úradom“, ako povedal kardinál Caffarra.

„Amoris laetitia“ tvrdí, že sexuálne kontakty medzi rozvedenými a znova zosobášenými katolíkmi sú za určitých okolností morálne legitímne. To odporuje náuke Cirkvi, že cudzoložstvo je zlý akt, ktorý nedovoľuje nijaké výnimky, vysvetlil kardinál Caffarra.
Pápež František musí preto tento bod objasniť, ako žiada kardinál. „Keď hovorím, že ‚S je P’ a potom poviem, že ‚S nie je P’, tak druhá veta nie je nijaký vývoj prvej vety, ale jej popretím“, dodal Caffarra.
Katolíkom, ktorí sú vzhľadom na diskusiu o význame „Amoris laetita“ zmätení, kardinál Caffarra odporúča prečítať si a premeditovať odstavce 1601 až 1666 Katechizmu Katolíckej cirkvi (KKC). Každého, kto učí niečo iné o manželstve, sa nemá počúvať. „Sú to slepí, ktorí vedú slepých,“ povedal kardinál Caffarra doslova.
Málo pochopenia má kardinál pre návrh nemeckého jezuitu Klausa Mertesa, že Cirkev sa má viac zasadzovať za práva homosexuálov a vzdať sa „deficitného pohľadu na homosexuálov“! Aby toto presadila, má sa Katolícka cirkev vzdať toho, „že sex zásadne spojuje s plodnosťou“ a viac „na to myslieť z pohľadu lásky k blížnemu“, ako požadoval jezuita Mertes v interview pre nemecký denník taz koncom mája.
„Láska manželov a plodenie detí sú navzájom k sebe priradené,“ reagoval kardinál Caffarra. „Možnosť odovzdávania života je do manželského aktu ´vpísaná´. Manželská láska a dar života sú neoddeliteľné. Preto majú sexuálny akty ako výraz vzájomného odovzdania sa svoje miesto v manželstve, ktoré možno uzatvoriť iba medzi mužom a ženou,“ dodal kardinál. –zg-

 

Tvrdá kritika Amoris laetitia

Skupina 45 teologů, filozofů a pastýřů duší různých národností odevzdala v minulých dnech kardinálu Sodanovi ostrou kritiku exhortace Amoris laetitia. V nejbližších dnech bude tento dokument rozeslán v různých jazycích 218 kardinálům a také patriarchům východních církví se žádostí, aby intervenovali u papeže Františka. Bludné pasáže exhortace je nutno opravit. Zprávu rozšířil Edward Pentin.

Exhortace obsahuje podle signatářů sérii tvrzení, která je možno chápat a vykládat ve smyslu, jenž je v rozporu s vírou a morálkou katolické církve. K výzvě je připojen seznam cenzur, které je možno aplikovat na papežův dokument a které specifikují charakter a stupeň mylných výroků, které je možno připisovat AL.

Mezi 45 signatáři jsou katoličtí preláti, vědci, profesoři, autoři a kněží z různých papežských univerzit, seminářů, teologických institutů, řeholních řádů a diecézí z celého světa. Žádají kolegium kardinálů, kteří jsou oficiálními poradci papeže, aby se obrátili na Svatého otce se žádostí, aby odstranil tvrzení, označená v seznamu jako mylná a definitivně a s konečnou platností a autoritou potvrdil, že AL nevyžaduje, aby některým z nich přikládala víra nebo byla pokládána za pokud možno správná.

Neobviňujeme papeže z hereze, řekl mluvčí autorů, ale trváme na tom, že četné soudy v AL mohou být interpretovány jako heretické na základě prosté četby tohoto textu. Další tvrzení spadají pod jiné přesné teologické cenzury, jako „pohoršující“, „mylné vzhledem k víře“ a „dvojznačné“.(cenzury viz)

Autoři se odvolávají na kánon 201 KCP § 3, podle kterého křesťané mají někdy dokonce povinnost podle svých znalostí a postavení sdělit pastýřům církve své mínění o věcech týkajících se prospěchu církve.

Dokument má 13 stran a cituje 19 pasáží z exhortace , které jsou v rozporu s katolickou naukou. K tato nauka zahrnuje oblasti: reálnou možnost s pomocí Boží milosti zachovávat všechna přikázání; skutečnost, že některé druhy skutků jsou hříšné za všech okolností; manželskou autoritu; nadřazenost zasvěceného panenství nad manželským životem; legitimitu nejvyššího trestu za vymezených okolností. Dokument také dokládá, že exhortace podkopává nauku církve, podle které rozvedení a sezdaní katolíci, kteří se nesnaží žít ve zdrženlivosti, nemohou přistupovat k svátostem, dokud setrvávají v tomto stavu.

Je naší nadějí, že požadavek definitivního odsouzení těchto bludů může pomoci odstranit zmatek, který AL již vyvolala mezi pastýři a věřícími laiky. Takový zmatek může být definitivně a účinně odstraněn jedině výslovnou a autentickou katolickou naukou ze strany Petrova nástupce.

Emanuele Barbieri, Corrispondenza Romana

http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=tvrda-kritika-amoris-laetitia

Nové tváre Vatikánu: G. Burke, P.G. Ovejero, F. Lombardi, Mons. D. Viganó

Vatikán, 11.7.2016 (KAP) 019 362 – Minulý štvrtok opustil vyšportovaný muž v drese s horským bicyklom na pleci vatikánsku tlačovú kanceláriu pred Námestím sv. Petra. V budúcnosti mu zrejme zostane menej času na cyklotúry. Pápež František menoval amerického žurnalistu Grega Burkeho (56) v pondelok za nového hovorcu Vatikánu. Doterajší zástupca hovorcu nahrádza talianskeho pátra jezuitu Federica Lombardiho, ktorý vo veku 73 rokov odchádza do dôchodku. „Riaditeľ vatikánskej Tlačovej kancelárie“ – tak znie Burkeho oficiálny titul od 1. augusta. No pre mnohých je oveľa viac ako len to: hovorcom pápeža, hlásateľom vyjadrení Svätého Otca.

Mladistvo pôsobiaci Burke sa považuje za prívetivého, solídneho muža s humorom, kompetentného a mimoriadne výrečného. Tento muž zo St. Louis má tiež povesť obľúbeného rozprávača anekdot. Burke sa vo Vatikáne vyzná – a pozná myslenie žurnalistov. Od konca 80. rokov podával spravodajstvo z Ríma pre rôzne médiá, od r. 1990 pre magazín „Time Magazine“ a naposledy od r. 2001 pre televíziu „Fox News“. V r. 2012 si ho Vatikán povolal ako mediálneho poradcu do Štátneho sekretariátu. V tejto funkcii podnietil Benedikta XVI. (2005-2013) používať Twitter.
Menovanie tohto Američana znamená kultúrnu revolúciu vo vatikánskom mediálnom sektore. Burke je vôbec prvým hovorcom z anglosaskej oblasti. Doteraz bolo vedenie tlačovej kancelárie pevne v rukách Talianov – s dôležitou výnimkou: Španiela Joaquina Navarro-Vallsa (1984-2006), ktorý urobil sv. Jána Pavla II. (1978-2005) „mediálnou hviezdou“.
Pozorovatelia teraz rátajú s tým, že s Burkem sa do Vatikánu dostane aj žurnalistická kultúra anglosaského priestoru. „Tvrdé fakty“ tam hrajú tradične väčšiu úlohu ako v Taliansku. Burke je okrem toho druhým laikom na tomto poste. Tak ako Navarro-Valls je však členom Opus Dei a zložil sľub celibátneho života.
Celkom prekvapujúco menovanie Burkeho neprichádza. V Ríme sa už dlhšie špekulovalo o skorom penzionovaní jeho predchodcu s podlomeným zdravím, pátra Lombardiho SJ. Keď bol Burke potom v decembri menovaný za zástupcu jezuitu, zdalo sa byť jeho nástupníctvo už len otázkou času.
Nastúpenie Američana do úradu sa deje v čase veľkých zmien. V súčasnosti sa vatikánske médiá v rámci rozsiahlych reforiem Rímskej kúrie nanovo organizujú. Tlačová kancelária odnedávna sídli pod strechou vatikánskeho mediálneho sekretariátu. Čo to znamená pre každodennú prácu, zatiaľ odhadnúť nemožno.
Teraz to ešte vyzerá, akoby musel Burke bojovať s rovnakými štrukturálnymi protivenstvami ako jeho predchodca. Prvá a rozhodujúca vec: Vedúci vatikánskej tlačovej kancelárie je vzdialený od centra právomocí – nepatrí do roviny vedenia, kde sa robia rozhodnutia. Svoje informácie dostáva spravidla cez Štátny sekretariát, filtrované a občas s oneskorením. To prácu jeho predchodcu Lombardiho občas veľmi sťažovalo.
Burkemu po boku bude stáť po prvý raz v histórii tlačovej kancelárie žena: španielska rozhlasová žurnalistka Paloma Garcia Ovejerová (40). Od r. 1998 bola redaktorkou, moderátorkou a neskôr šéfredaktorkou španielskeho katolíckeho rádia „Cadena Cope“, ktoré patrí k napočúvanejším v krajine. Od r. 2012 podávala správy ako korešpondentka v Ríme pre svoje rádio aj rôzne iné médiá.
Burke ohodnotil svoje povolanie na post, ako aj jeho španielskej kolegyne, v pondelok ako výraz internacionalizácie Vatikánu. Španielčina a angličtina sú v Katolíckej cirkvi dnes nepostrádateľné, ako povedal. Byť hovorcom je ťažšie, ako byť žurnalistom, vyjadril sa nedávno. Pretože hovorca musí bojovať na všetkých frontoch súčasne. Nuž boj sa začína.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.