Pápež vydáva nové predpisy pre kontemplatívne rehole. + Kňaza „udivujú“ spontánne výroky pápeža

Pápež vydáva nové predpisy pre kontemplatívne rehole
Vatikán, 22.7.2016 (KNA) Pápež František žiada od katolíckych kláštorov, ktorých členky žijú v klauzúre, viac príklonu ku svetu. Život v modlitbe a kontemplácii sa nesmie žiť ako «stiahnutie sa do seba samých», ale musí sa «objať celé ľudstvo», ako sa uvádza v pápežovej apoštolskej konštitúcii – výnose – Vultum Dei quaerere (Hľadanie Božej tváre), ktorú uverejnil Vatikán v piatok.

papez-frantisek-nestandard2

Mníšky sa majú modliť napríklad za väzňov, utečencov, prenasledovaných a nezamestnaných, ako uvádza František. Súčasne oceňuje nenahraditeľnosť kontemplatívnych reholí. „Sú prorockým znamením pre všetkých kresťanov.“
K najznámejším kontemplatívnym ženským rádom patria karmelitánky či klarisky. Žijú prísne oddelené od sveta v kláštoroch, ktoré smú opustiť iba výnimočne. Cirkevné právo pozná štyri rôzne prísne formy klauzúry. Kontemplatívne ženské rády sa majú v budúcnosti rozhodnúť pre jednu z týchto štyroch. V rámci jedného rádu však môžu by podľa konštitúcie aj rôzne stupne.
Touto konštitúciou chce pápež realizovať náuku Druhého vatikánskeho koncilu (1962-1965) vzhľadom na zmenenú sociálnu a kultúrnu situáciu, ako vysvetlil. Ostatný takýto dokument pochádza z r. 1950.
František sa v konštitúcii stavia proti tomu, aby sa za každú cenu zadržalo miznutie členiek rádov.
„Absolútne vyhnúť sa musíme verbovaniu kandidátok z iných krajín s jediným účelom udržať vlastný kláštor.“ …
František zdôrazňuje autonómiu kláštorov. Tu nesmie ísť iba o cirkevno-právny štatus, potrebná je aj «pravá autonómia života». Podmienkou tu je minimálny počet mníšok v kláštore. Ďalšími predpokladmi sú, aby tam nebola prestarnutosť a aby sa zabezpečila dôstojnosť liturgického života ako aj schopnosť ekonomického prežitia kláštora. Inak majú z vôle pápeža komisie so zástupcov miestnej cirkvi, Vatikánu a vedenia kláštora hľadať riešenia pre príslušný kláštor. Pápež súčasne konštatuje, že každý kláštor musí v budúcnosti patriť do nejakého združenia – federácie.
Všetky predchádzajúce cirkevnoprávne predpisy alebo rozhodnutia o rehoľnom živote, ktoré odporujú novému výnosu, František zrušil.

 

Kňaza „udivujú“ spontánne výroky pápeža
WashingtonD.C. 22.7.2016 (kath.net/LSN/jg) 019 415 – Prominentný kňaz z Washingtonu D.C. vyjadril v stanovisku v internetovom vydaní National Catholic Register svoje počudovanie nad výpoveďou pápeža Františka, že katolícki kňazi majú „prestať strkať svoje nosy do morálneho života iných ľudí“. „Ako kňaza a zvlášť ako spovedného otca je presne toto mojou povinnosťou!“ napísal Mons. Charles Pope ku slovám pápeža.
Svätý Otec v polovici júna na konferencii o rodine organizovanej Rímskou diecézou po prednáške spontánne odpovedal na otázky. Istý prítomný mu položil otázku, ako je náuka Cirkvi o nerozlučiteľnosti manželstva zlučiteľná s požiadavkou občiansky znovu zosobášených rozvedených zapojiť do života farnosti.
„Ani rigorizmus ani laxizmus nie sú správnou odpoveďou,“ odpovedal pápež František. „Evanjelium si volí inú cestu: pozývajúcu, sprevádzajúcu, rozlišujúcu, bez toho, aby sme svoje nosy strkali do ‚morálneho života’ iných ľudí“, ako doslovne povedal.
Mons. Pope sa zvlášť pohoršil na Františkovej formulácii, v ktorej kritizoval kňazov, ktorí sú „rigorózni ako zvieratá“ a správajú sa „pastoračne kruto“ voči veriacim farnosti.
V oficiálnej uverejnenej verzii postoja pápeža Františka tieto formulácie obsiahnuté neboli. Mons. Pope považuje tento spôsob vyjadrovania za neprístojný. „Metafory a porovnania majú svoje miesto, ale tieto sú pochybené. František by mal prestať so svojimi spontánnymi vyjadreniami,“ vyzval Mons. Pope pápeža. „Tie spôsobujú veľa škody tým, že spôsobujú zmätenie, veriacich skľučujú a zvádzajú do omylov.“
„Modlime sa nášho Svätého Otca a za všeobecnú Cirkev,“ pozýva Mons. Pope svojich čitateľov na záver. –zg-

 

P. Lombardi: Pápež si želá hovoriť s poľskými biskupmi
v atmosfére úplnej slobody

Vatikán/Poľsko, 23.7.2016 (RV) – Bezprostredne pred pápežovou návštevou v Poľsku na budúci týždeň sa hovorca Svätej stolice P. Federico Lombardi vyjadril ku pripravovanému stretnutiu Svätého Otca s poľskými biskupmi v stredu 27. júla v krakovskej katedrále na Waweli. Pápež František sa vo fáze príprav pred cestou rozhodol, že poľským biskupom neprednesie vopred pripravený príhovor, ale bude s nimi hovoriť spontánne a bez prítomnosti televíznych kamier.
Rozhodnutie Svätého Otca pre Vatikánsky rozhlas vysvetlil P. Federico Lombardi nasledovne:
„Pravdupovediac – aby som bol presný – nehovoril by som až tak o zmene, ale o skutočnosti, že pápež František otvorene povedal, ako si želá, aby prebehlo toto stretnutie. Rozhodol sa pre formu, ktorú preferuje a ktorú využíva častejšie spomedzi iných pri stretnutiach s biskupmi počas svojich ciest do zahraničia. Je to forma rodinného stretnutia, dialógu.
Teda pápež František nezamýšľa spraviť veľký príhovor biskupom, ale želá si rozprávať sa s nimi, počúvať ich otázky. Chce, aby boli otázky kladené v úplnej slobode a v pokoji zo strany biskupov.
A aj dôvodom, prečo nebude priamy prenos, je práve to, aby sa vytvorila atmosféra úplnej dôvery, uvoľnenia, pokoja, slobody vyjadrovania predovšetkým zo strany samotných biskupov, ešte skôr než z pápežovej strany, aby sa mohli absolútne pokojne porozprávať ako synovia s otcom, ako spolubratia Rímskeho biskupa a tí, ktorí sú vo vedení univerzálnej Cirkvi“. -bp-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.