Svedectvo libanonského kňaza: Zasvätenie sa Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie je naozaj bezpečnou ochranou pred mocou zla

Milí priatelia, dovoľte, aby som sa s Vami podelila o krásne svedectvo. Počula som ho na nedávnych duchovných cvičeniach, ktorých som sa zúčastnila v Taliansku. Stretlo sa na nich duchovenstvo z takmer celého sveta: od Európy po Ameriku, vrátane Tichomorských
ostrovov, Kórey, Austrálie, Afriky i Blízkeho východu.
Fatima
V tomto čase, keď svetom otriasajú správy o samovražedných útokoch členov
takzvaného Islamského štátu: v tureckej Ankare, v irackom Bagdade, francúzskom Nice
a zanechali za sebou kvantum mŕtvych, ranených, množstvo preliatych sĺz i krvi – ovocie
nezmyselnej ničivej nenávisti, sa iste mnohí pýtajú, či existuje sila, ktorá dokáže teroristov
zastaviť alebo aspoň obrana, ktorá prekazí tieto ničivé útoky. Dobrá správa je, že ÁNO,
EXISTUJE a dôkazom toho je svedectvo libanonského kňaza o tom, čo sa stalo u nich
v Libanone neďaleko hraníc so Sýriou.

Koncom júna 2016 sa tam na pútnickom mieste konalo na podnet biskupa modlitbové
zhromaždenie. Zišlo sa mnoho ľudí, čo je známy obľúbený terč samovražedných útočníkov.
Aj sem prešli štyria teroristi zo Sýrie a čakali na vhodnú príležitosť, aby sa odpálili – tak, aby pritom zabili a zranili čo najviac ľudí. Avšak ľudia si všimli štyroch mladých mužov, ktorí sa nezúčastňovali na modlitbách, boli oddelení od ostatných a privolali políciu. Keď sa policajti blížili, bolo podľa pohybov neznámych mužov vidieť, že sa chcú odpáliť, avšak – nepodarilo sa to ani jednému z nich! Preto začali utekať smerom do lesa a policajti utekali za nimi strieľali. Avšak ani im pušky nefungovali. Keby do nich strieľali v blízkosti ľudí, dynamity na telách útočníkov by vybuchli a mohli zabiť či zraniť zhromaždených ľudí.

Zaujímavé je, že keď vošli hlbšie do lesa, policajtom začali zbrane fungovať – troch zastrelili a jedného chytili.
Takto sa žiadnemu človekovi, okrem samých teroristov, nič nestalo.

V ten istý deň poobede sa pokus o atentát zopakoval. Ľudia si opäť všimli dvoch
mladých podozrivých mužov postávajúcich pod sochou sv. Eliáša, čiže ešte bližšie k nim,
ktorí sa s nimi nemodlili. Opäť upozornili policajtov: tí, keď sa blížili, sa chceli odpáliť, avšak spúšťače im opäť nefungovali. Polícia ich odviedla a nikomu z ľudí sa nič nestalo.
Libanon je maličká krajina susediaca so Sýriou, menšia ako Slovensko. V roku 2013,
dňa 16. júna sa slávnostne zasvätila Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Udialo sa to po
40– dňovej duchovnej príprave celej krajiny a za prítomnosti všetkých patriarchov, biskupov, predstaviteľov štátu i za účasti nespočetného množstva ľudu. Odvtedy sa zasvätenie Libanonu opakuje v tento deň každý rok. Oni sami ho považujú za rozhodujúcu historickú udalosť. Deň Zvestovania Pána, 25. marec, pritom vyhlásili za národný sviatok.

Vo Fatime sa Panna Mária zjavila trom maličkým deťom a vyjavila im Božiu vôľu,
aby sa ľudia i celé národy zasvätili jej Nepoškvrnenému Srdcu, lebo ono je bezpečným
útočišťom pred hrozbami zla. Opakovane tam tiež žiadala, ako i na iných miestach,
o modlitbu sv. ruženca a nazvala ho zbraňou mocnejšou ako sú atómové bomby. Libanon,
krajina, kde je kresťanov o niečo menej ako moslimov, výzvu Panny Márie prijala.
Už v jubilejnom roku 2000 vyšiel dokument Cirkvi o Fatime, ktorý podpísal vtedajší
kardinál Ratzinger. V ňom sa píše: „Tým najdôležitejším z fatimského posolstva je výzva
vytvoriť silu modlitby a pokánia, ktorá jediná môže ušetriť svet od mnohých nešťastí, alebo
ich aspoň zmenšiť.“

Nedávna udalosť z Libanonu svedčí, že nebo svoje sľuby plní a zasvätenie sa
Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie je naozaj bezpečnou ochranou pred mocou zla,
nenávisti a teroru. Necháme sa poučiť?

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.