Pápež a islam: Štyri dôvody prečo sa František mýli. + Vatikánsky expert: Islam má prvky násilia. + Biskup Laun: Korán dokonca ‘odporúča teror’

Rím, 2.8.2016 (kath.net/Pro Medienmagazin) „Takmer v každom náboženstve je malá skupina fundamentalistov – aj u nás.“ Povedal to pápež František v nedeľu v lietadle, keď sa novinári pýtali, prečo nespomína islam v súvislosti s islamistickým terorom. Povedal, že tak, ako sú kriminálni moslimovia, tak sú aj kriminálni katolíci. Toto porovnanie pokrivkáva – z nasledovných dôvodov:

1. Motivácia páchateľov
Pokrstený katolík, ktorý zabije svoju svokru, to môže urobiť z mnohých dôvodov – ale nie z náboženského motívu. Islamisti sa vidia s požehnaním Alaha vo „svätej vojne“ proti všetkým „neveriacim“ a ako mučeníci dúfajú v bohatú odmenu. Kresťan, ktorý niekoho zavraždí, to robí spravidla zo žiarlivosti, či chamtivosti – to, že je kresťanom v tomto prípade nehrá rolu.
2. Podpora v náboženstve
„Nezabiješ“ je jedno z ústredných prikázaní kresťanstva. Kresťanstvo prešlo osvietenstvom a už desaťročia je integrované do západných liberalizmom ovplyvnených demokracií. Napriek mnohým brutálnym úsekom v Starom zákone, výklad Biblie, ktorý vedie k terorizmu a násiliu, by nenašiel nijakú prominentnú pôdu, pretože by bol neudržateľný. To platí aj takmer pre všetky menšie skupiny, ktoré by niektorí možno označili ako „fundamentalistické“. Takéto skupiny neorganizujú útoky a ich podporu nemôžu očakávať ani nijakí teroristi. O mnohých častiach islamu a islamských spoločnostiach sa to povedať nedá. Korán výslovne dovoľuje zabíjanie neveriacich a nedá sa ani dokázať, že iba mizivo malý počet veriacich si to takto vykladá.
3. Kvantita
Bezpečnostné kontroly na letiskách, viac polície, stále znova správy o teroristických útokoch ako v Nice – vyše 80 mŕtvych. Radikálny islam stavia svet do pozoru a je to globálny bezpečnostný problém. Od 11. septembra 2001 sú na konte islamistov už desaťtisíce obetí, väčšinu tvoria mimochodom moslimovia. O fundamentalistických kresťanoch sa nič podobné tvrdiť nemôže.
4. Kvalita
Fundamentalizmus v kresťanstve a islam sa prejavujú rozdielne. Fundamentalizmus v islame vedie takmer vždy k telesnému alebo štrukturálnemu násiliu voči nemoslimom a ženám. Fundamentalizmus v kresťanstve vedie väčšinou k tomu, že veriaci sa modlia, chodia do kostola a v ideálnom prípade pomáhajú chudobným. „Fundamentalistickí kresťania“ možno kritizujú nahotu v televízii – ale nechcú ženy preto zahaliť do burky, či vyhodiť televíziu do vzduchu. Je nesporné: fundamentalistické zmýšľanie môže aj v kresťanstve mať za následok nátlak a netoleranciu. Avšak v úplne inej kvalite ako v islame.

Záver: Pápež František volil veľmi nešťastné porovnanie. Mohol vyhlásiť, že väčšina obetí islamského extrémizmu sú moslimovia, alebo pripomenúť, že veriaci moslimovia v Európe sa aj sociálne angažujú a môžu byť obohatením. Namiesto toho sa pokúsil islam a kresťanstvo ako aj fundamentalisticky zmýšľajúcich prívržencov oboch náboženstiev postaviť na roveň v obsahu aj konaní. Pokus, ktorý je prirodzene odsúdený na neúspech.


IS píše pápežovi:
‘Naša vojna je náboženská vojna v mene Alaha!’

Mníchov, 5.8.2016 (kath.net) „Islamský štát“ (IS) reagoval tento týždeň na slová pápeža Františka k islamu a teroru a vo svojom propagačnom magazíne „Dabiq“ výpovede Františka, že moslimovia chcú pokoj a že konanie IS je motivované hospodársky, kritizoval ako naivné! Informoval o tom časopis „Freie Welt“ s odvolaním sa na americký internetový magazín „Breitbart.com“.
Podľa IS toto je: „Bohom ospravedlnená vojna medzi moslimským národom a národmi nevercov. A tá sa rozhodne mečom.“
IS potom konštatuje, že s nenávisťou neprestane, dokonca ani keby sa bombardovanie „Islamského štátu“ malo ukončiť:
„Naša nenávisť sa neskončí dovtedy, kým neprijmete islam. A dokonca aj keď budete platiť ´jizyah´- daň za neveriacich, aby ste smeli pod vládou islamu žiť, aj vtedy vás budeme nenávidieť.“ –zg-

 

Poľsko: Po návšteve pápeža nijaká zmena politiky
Krakov, 1.8.2016 (kath.net/KNA) 019 459 – Ani po návšteve pápeža Františka nevidí poľská vláda dôvod na zmenu svojej utečeneckej politiky. „Migračný problém sa musí riešiť mimo Európskej únie,“ povedala premiérka Beata Szydlová v neskorý nedeľný večer v Krakove. Na tlačovej konferencii po Svetových dňoch mládeže (SDM) súčasne vyzvala k analyzovaniu vyjadrení pápeža počas jeho 5-dňovej návštevy. Tak ako špičkoví predstavitelia poľskej cirkvi aj ona hodnotila návštevu ako «veľkú historickú udalosť».
Predstaviteľov politiky a spoločnosti Poľska vyzval František v stredu «vyjadriť solidaritu s tými, ktorí sú olúpení o svoje základné práva medzi nimi práva v slobode a bezpečí vyznávať svoju vieru». Szydlová zdôraznila, že jej vláda sa už silne angažuje za ľudí, ktorí potrebujú pomoc, medzi inými na Blízkom Východe a humanitárnu pmoc na budúci rok ešte zvýši. Tak v Poľsku nachádzajú ľudia z Ukrajiny «prácu a domov». A v pomoci spolupracuje Poľsko s «nemeckým partnerom a kancelárkou Angelou Merkelovou».
Aj predseda Biskupskej konferencie Poľska, arcibiskup Stanislav Gadecki, sa vyslovil, že SDM vyvrátili počiatočné obavy, že Poľsko sa vzťahuje iba na svojho krajana pápeža sv. Jána Pavla II. (1978-2005). Bolo očividné, že poľská mládež nadšene prijala aj pápeža Františka. Krakovský arcibiskupa a kardinál Stanislav Dziwisz zdôraznil, že pri svojej prvej návšteve vo východoeurópskej krajine pápež František mohol lepšie spoznať tamojšiu mentalitu.

 

Výber z tlačovky pápeža pri spiatočnom lete z Krakova

Vatikán, 1.8.2016 (RV) 019 460 – Výber z tlačovej konferencie Svätého Otca Františka počas spiatočného letu z Krakova do Ríma v nedeľu 31. júla. Stretnutie s vyše 70 novinármi, ktorí prostredníctvom svojich vybraných zástupcov mali možnosť pápežovi v taliančine položiť otázky, moderoval riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice páter Federico Lombardi.

Antoine-Marie Izoard z francúzskej agentúry I.MEDIA:
„Svätý Otec, blahoželám Vám, pátrovi Lombardimu a aj pátrovi Spadarovi ku sviatku sv. Ignáca. Moja otázka je trochu zložitá. Katolíci sú v šoku – a nielen vo Francúzsku – po barbarskej vražde otca Jacquesa Hamela – ako dobre viete – v kostole, zatiaľ čo slávil svätú omšu. Pred 4 dňami ste nám tu opäť povedali, že všetky náboženstvá chcú pokoj. Avšak tento svätý 86-ročný kňaz bol očividne zavraždený v mene islamu. Teda mám dve krátke otázky, Svätý Otec. Prečo, keď hovoríte o týchto násilných činoch, hovoríte vždy o teroristoch, ale nikdy o islame? Nikdy nepoužívate slovo ,islam‘… A potom okrem modlitieb a dialógu, ktoré sú samozrejme najzásadnejšími, akú konkrétnu iniciatívu možno navrhnúť proti islamskému násiliu? Ďakujem, Svätosť.“
Pápež František: „Nerád hovorím o islamskom násilí, lebo každodenne, keď listujem novinami, vidím násilie tu v Taliansku: ten, čo zabije snúbenicu, ďalší, čo zavraždí svokru… A toto sú násilní pokrstení katolíci! Sú násilnými katolíkmi… Keby som hovoril o islamskom násilí, musel by som hovoriť aj o katolíckom násilí. Nie všetci moslimovia sú násilníci; nie všetci katolíci sú násilníci. Je to ako ovocný šalát: je tam všetko, sú tam násilníci týchto náboženstiev. Jedna vec je pravdou: myslím, že takmer vo všetkých náboženstvách je vždy malá skupinka fundamentalistov. Fundamentalistov. Aj my ich máme. A keď fundamentalizmus privádza k zabíjaniu – nuž, dá sa zabíjať jazykom, a to hovorí apoštol Jakub, nie ja, a aj nožom – myslím, že nie je správne stotožniť islam s násilím. Toto nie je správne a nie je to pravdivé!
Mal som dlhý dialóg s veľkým imamom z Univerzity Al-Azhar a viem, ako rozmýšľajú oni: hľadajú pokoj, stretnutie. Nuncius jednej africkej krajiny mi vravel, že v hlavnom meste je v kostole stále zástup ľudí – a vždy plný! – pred Svätou bránou v rámci Jubilea: niektorí pristupujú ku spovedi, iní sa modlia v laviciach. Ale väčšina ide vpred, aby sa pomodlili pri oltári Panny Márie: títo sú moslimovia, ktorí chcú zažiť Jubileum. Sú bratia.
Keď som bol v Stredoafrickej republike, šiel som k nim, a imam tiež vystúpil na papamobil. Je možné dobre spolunažívať. Ale existujú fundamentalistické skupinky. A pýtam sa tiež, koľkí mladí – koľkí mladí! – ktorých sme my Európania nechali prázdnych bez ideálov, ktorí nemajú prácu, ktorí sa utiekajú k drogám, k alkoholu… idú tam a nechajú sa naverbovať k fundamentalistickým skupinám. Áno, môžeme povedať, že takzvaný ISIS je určitým islamským štátom, ktorý sa prezentuje ako násilný, lebo keď nám ukazuje svoje identifikačné znaky, dáva nám vidieť, ako na líbyjskom pobreží podrezáva Egypťanov, alebo iné veci toho druhu. Ale toto je fundamentalistická skupinka, ktorá sa nazýva ISIS. No nemožno povedať – myslím, že to nie je pravdivé ani správne – že by islam bol teroristický.“
Antoine-Marie Izoard: „Nejaká Vaša konkrétna iniciatíva proti terorizmu, násiliu…“
Pápež František: „Terorizmus je všade! Pomyslite na kmeňový terorizmus v niektorých afrických krajinách… Terorizmus – neviem, či to povedať, lebo je to trochu nebezpečné – rastie, keď už niet inej možnosti, keď v strede svetovej ekonomiky je bôžik peňazí, a nie osoba, muž a žena. Už toto je prvý terorizmus. Vyhnal si preč zázrak stvorenia, muža a ženu, a umiestnil si tam peniaze. Toto je základný terorizmus proti celému ľudstvu. Zamyslime sa nad tým“.

Viac na:
http://sk.radiovaticana.va/news/2016/08/01/tla%C4%8Dov%C3%A1_konferencia_p%C3%A1pe%C5%BEa_franti%C5%A1ka_pri_spiato%C4%8Dnom_lete_z_k/1248596

Vatikánsky expert: Islam má prvky násilia

Samir Khalil Samir

Mníchov, 2.8.2016 (kath.net/jg) „Islam možno ťažko integrovať, pretože má kultúru, ktorá je mnohými spôsobom v priamom protiklade k západnej kultúre,“ napísal vatikánsky expert na islam páter Samir Khalil Samir SJ v článku pre internetové noviny AsiaNews.it.
Problém vidí bývalý prorektor Pápežského inštitútu pre východné cirkvi nie v tom, že islam je iné náboženstvo. Je to skôr celostný systém, ktorý je okrem náboženského rozmeru aj politickým, sociálnym, kultúrnym a historickým systémom, ktorý upravuje celý život, vrátane napríklad otázky, kto komu smie potriasť rukou.
V minulých desaťročiach bola integrácia moslimov do západných spoločností ľahšia. Západ sa považoval za model pokroku a emancipácie. Dnes je to práve naopak. Islamský fundamentalizmus sa stal silným a mnohí moslimovia západnú spoločnosť odmietajú. To je veľký konflikt našej éry.
„Islam má prvky násilia v Koráne a v živote Mohameda,“ napísal Samir. Západné spoločnosti musia mať odvahu to vysloviť. Inak vznikne iba zmätenie a klamanie. K tomu prispievajú aj politici, ktorí tvrdia, že v islame niet verša, ktorý vyzýva k násiliu.
Samir Khalil Samir nevidí napriek týmto ťažkostiam nijakú alternatívu k integrácii moslimov do západnej spoločnosti. Predpokladom však je, aby sme islam videli taký, aký skutočne je!“ napísal vatikánsky expert.

 

Biskup Laun: Korán dokonca ‘odporúča teror’

Zoznamujme moslimov s Ježišom!

Viedeň, 1.8.2016 (kath.net/red) 019 457 – V interview pre magazín „profil“ z pondelka zaujal salzburský pomocný biskup Andreas Laun postoj k zavraždeniu 85-ročného kňaza Jacquesa Hamela radikálnymi islamistami v Saint-Étienne-du-Rouvray a povedal:
„Pri tomto čine dvoch 19-ročných mužov ide o ideologickú zaslepenosť v službe veľkého boja medzi Bohom a diablom.“
Podľa biskupa islam podporuje terorizmus do tej miery, že: „Korán obsahuje časti, ktoré takéto činy schvaľujú, ba dokonca odporúčajú. Avšak mnohí moslimovia tieto časti neberú vážne a nasledujú svoje svedomie, ktoré Boh vpísal do sŕdc všetkých ľudí.“
Atentáty ako vo Francúzsku vzťahy s islamom zaťažujú, ako povedal biskup Laun. „Teraz je potrebné pravovernejšie kresťanstvo v tom zmysle, že kresťania prestanú islam prikrášľovať, alebo sa tváriť, akoby islam bol pokojamilovným náboženstvom. Islam sa od počiatku šíril ohňom a mečom.“
„Čo teraz potrebujeme, je kresťanstvo, skutočne si vedomé ceny Krista. Mali by sme robiť všetko pre to, aby sme moslimov s Ježišom Kristom oboznámili a štát by mal tých, ktorí sa chcú stať kresťanmi, chrániť. Napriek hrozbám zavraždenia mnohí moslimovia konvertujú na kresťanstvo.“ Biskup Laun sa stotožnil s názorom pápeža Františka, že „svet je vo vojne“ a dodal: „Predbežne je to predovšetkým ešte vojna duchov. Ale za zlými myšlienkami nasledujú čoskoro zlé slová a potom zlé činy a zbrane.“
Salzburský biskup však vyslovil aj kritiku Západu:
„Bohaté krajiny, ktoré si pre svoje štátne právo veľa namýšľajú, nechávajú zabíjať nenarodené deti! Pokúšajú sa tiež utláčať africké krajiny tým, že im chcú nanútiť ideológiu gender. Africký kardinál Robert Sarah napríklad naliehavo poukázal na tento nový kolonializmus. Núdzou dnešného sveta je odpad ich od Boha, pokus budovať svet hraničným plotom proti Bohu!“

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.