JEDNOTNÁ VÝŠKA DÁVKY SOCIÁLNEJ POMOCI V CELEJ EU – ALE POZOR, LEN PRE MIGRANTOV

Nie je to nič nové. Informácie, ktoré unikli viac ako pred rokom uvádzali plus mínus aj navrhovanú výšku. Vtedy sa spomínala suma 800 Eur na 1 migranta. Oficiálne však pre verejnosť tá suma zverejnená nebola.

utf-8''další způsob, jak rychle pronik

Malo ísť o čistý príjem, dávka samozrejme by nepodliehala daniam ani odvodom.

Povinnosť poskytnúť adekvátne bývanie a stravu dávkou pravdepodobne doknutá nie je, takže pôjde o istú formu mesačného (800 Eurového ?) “vreckového”.

EU vtedy na začiatok sľúbila 6000 Eur zo spoločných zdrojov, čo by v prípade 800 Eur nevystačilo ani na 10 mesiacov. Potom by to bolo už na rozpočte štátu.

Údajne (môže byť len klebeta) základ k jednému z bypassov získal Róbert Fico práve vo chvíli, keď si prečítal vtedajší návrh Európskej komisie.

Každopádne slovenská vláda zaujala v tom čase k migračným kvótam nekompromisne odmietavý postoj a možno v tom zohral úlohu aj takýto, pred voľbami absolútne neprijateľný, návrh.

Dnes návrh jednotného sociálneho zabezpečenia migrantov s plnou vážnosťou vracia do hry eurokomisár Günther Oettinger. Podľa všetkého nekoná sám za seba, ale návrh si osvojila celá Európska komisia.

“Ako komisia navrhujeme, aby boli v EÚ harmonizované azylové procedúry aj právo na dávky pre žiadateľov o azyl. Ak by k tomu došlo, nepotrebovali by sme žiadne kvóty, pretože by poľavila príťažlivosť krajín ako Nemecko, Rakúsko, Dánsko a Švédsko,”

Günther Oettinger

Od jednotného sociálneho zabezpečenia migrantov očakáva, že migranti tak budú mať záujem aj okrajové krajiny EU. V nich by totiž mali príjem, o dosť prevyšujúci príjmové možnosti bežného pracujúceho človeka.

“Jednotná dávka pre migrantov by zabezpečila jej vyššiu kúpnu silu v menej rozvinutých krajinách Únie, čiže krajiny s nižšou cenovou hladinou (ako je tá naša) by sa konečne stali pre prisťahovalcov najatraktívnejšie. Nástroj je iný, cieľ je však rovnaký ako u kvót”

inštitút Václava Klausa.

zdroj (Eurozpravy.cz, Institut Václava Klause)

Je zaujímavé akú dojemnú starostlivosť má človek od Európskej komisie, ak spĺňa jednu podmienku – nie je rodený Európan.

Napríklad tejto rodine Európska komisia úpravú dávok nenavrhuje a tiež si nepamätám, že by niekedy sa zaoberala osudom slovenských bezdomovcov.

Ak je dnes zo mňa euroskeptik a môj podpis je na petícii o referende o Slovexite, je to práve pre ten typ politikov, akými je Günther Oettinger.

Miro Juriš

http://medzicas.sk/jednotna-vyska-davky-socialnej-pomoci-v-celej-eu-ale-pozor-len-pre-migrantov/

 

 

Nový nástroj na přerozdělení migrantů je třeba rovněž odmítnout

Včerejší vyjádření Günthera Oettingera, německého eurokomisaře pro digitální ekonomiku (nesmyslnost jeho „rezortu“ nyní nechme stranou) dokládá, že bruselské elity chtějí uskutečnit systém přerozdělování migrantů stůj co stůj a že to je jeden z hlavních nástrojů jejich formy sociálního inženýrství. Dle Oettingera by „země Evropské unie měly sjednotit své azylové právo, jakož i výši dávek pro lidi, kteří hledají v Evropě ochranu. V takovém případě by nebylo nutné zavádět kvóty pro rozdělování uprchlíků.“

Když se Brusel setkal s odporem některých států proti přímým přerozdělovacím kvótám a nepomohlo ani vyhrožování s odebíráním dotací, je nutné přistoupit k nástrojům na první pohled méně drastickým. Ostatně stejný postup u všech regulačních zásahů se nabízí v jakékoli oblasti. Vždy když je politicky nákladné nebo neprůchodné regulovat množství, přistupuje se k domněle „tržnějšímu“ a na první pohled méně dirigistickému opatření – regulaci ceny. Výsledek je ale obdobný.

Jednotná dávka pro migranty by zajistila její vyšší kupní sílu v méně rozvinutých zemích Unie, čili země s nižší cenovou hladinou (jako je ta naše) by se konečně staly pro přistěhovalce nejatraktivnější. Nástroj je jiný, cíl je však stejný jako u kvót (navíc na rozdíl od kvót se toto opatření nesetká s nesouhlasem migrantů). Tento návrh je přiznáním Bruselu, že nynější masová migrace nemá humanitární, ale ryze ekonomický charakter,a ževětšina migrantů si svou cílovou destinaci vybírá s ohledem na sociální dávky. Nedomnívá se komisař Oettinger, že by takto nastavený systém dávek migranty odrazoval od zapojení na trhu práce, tedy vedl k opačnému efektu, než jak argumentují zastánci přílivu migrantů? Cožpak chce ekonomický stimul migrace sociálními dávkami dále zvyšovat? Bez ohledu na tyto dopady je třeba systém přerozdělování uprchlíků opětovně odmítnout absolutně a apriorně, bez ohledu na to, zda je zabezpečen množstevními kvótami nebo sjednocením peněžních dávek a podpor.

Je s podivem, že tyto výroky (opakovaně a již poměrně delší dobu) jsou slyšet nejvíce právě od Oettingera, který se ještě v roli premiéra Bádenska-Württemberska prezentoval jako politik inspirovaný dílem F. A. Hayeka. Vzpomínám na rok 2009, kdy udivoval svými sympatiemi a znalostmi o Hayekovi, když ve Freiburgu přednášel laudácio při předávání Ceny Nadace F. A. Hayeka Václavu Klausovi. Brusel ale člověka patrně rychle změní. Jeho poslední názory a navrhovaná opatření jsou s Hayekovým ideovým světem v ostrém protikladu.

Martin Slaný

http://www.institutvk.cz/stanovisko-ivk-ke-dni-10-8-2016-novy-nastroj-na-prerozdeleni-migrantu-je-treba-rovnez-odmitnout

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.