„Každý pravoverný moslim musí usilovať o šariát!“ + Turecko zakazuje mariánske slávenie

„Každý pravoverný moslim musí usilovať o šariát!“

Francúzsko, 13.8.2016 (RV CZ) – Pápež nehovoril priamo o násilí islamistov, teda o násilí páchanom m
oslimami v mene islamu, ale o konkrétnom a skutočnom násilí, ktorého existencii nikto nedokáže zabrániť, povedal v rozhovore pre poľský týždenník Gość Niedzielny (14/8/2016, č. 33) francúzsky filozof a znalec arabského myslenia, prof. Rémi Brague. Reagoval tak na búrlivé ohlasy na slová pápeža Františka na tlačovej konferencii počas letu z Krakova. Tento autor mnohých štúdií z oboru histórie arabskej a orientálnej filozofie a filozofie náboženstva sa snaží vo verejnej diskusii poukazovať na zložitosť islamského sveta, ktorému európski komentátori často podsúvajú svoju západnú perspektívu.

Ani vo Francúzsku
, ani v nijakej inej európskej krajine neexistuje nič také ako „moslimská komunita“, ktorá by tvorila jednotný celok, a tým menej komunita, ktorá by mala legálnych predstaviteľov – reaguje prof. Brague na otázku, prečo dosiaľ francúzski moslimovia nevyšli do ulíc na dôkaz solidarity s obeťami útokov a proti násiliu Islamského štátu. Moslimovia vo Francúzsku, bez ohľadu na to, či sú, či nie sú francúzskej národnosti, sú výrazne rozdelení podľa krajín pôvodu. Patria do rôznych malých bratstiev, ktoré sa líšia aj čo do vzťahu k náboženstvu. Ako imamovia, tak aj obyčajní veriaci sa dostávajú do nesmierne ťažkej situácie, pretože násilie, ktorého sa „Islamský štát“ dopúšťa, a útoky, ku ktorým sa hlási, sú úplne rovnaké činy, aké na počiatku existencie islamu páchal Mohamed a jeho nasledovníci. A Korán jasne hovorí, že Mohamed je „dobrým príkladom“ (Korán XXIII,21). Ako teda majú moslimovia vyjsť do ulíc a protirečiť sami sebe? – pýta sa profesor parížskej Sorbone a mníchovskej Univerzity Ludwiga Maxmiliána.

Profesor Brague nepopiera, že medzi islamom a islamizmom existuje deliaca čiara, no podľa neho sa týka iba stupňa angažovanosti a nie povahy náboženstva. „Ako islamisti, tak aj tzv. umiernení moslimovia, majú už 14
storočí rovnaký cieľ. Tým cieľom je dobyť svet a podriadiť ho islamskému právu. Líšia sa iba výberom prostriedkov, ktoré k tomu majú slúžiť. Umiernení môžu byť nenápadnejší a trpezlivejší, čo sa v dlhodobej perspektíve môže ukázať ako účinnejšia metóda. Skutočný rozdiel, na ktorý sa nesmie zabúdať, spočíva v oddeľovaní islamu od konkrétnych moslimov. Ich postoje sú totiž veľmi rôzne a zachovávajú odstup od islamu, ktorý často dominoval v krajinách ich pôvodu,“ dodáva francúzsky filozof.

Redaktorka nato pripomenula osobné príbehy moslimov, ktorí konvertovali na kresťanstvo.
„Rozprávali mi rôzne histórie o tom, čo sa deje v krajinách, odkiaľ prišli. Každého z týchto ľudí sa pokúsili zabiť vlastní rodičia, pretože to je povinnosť moslima: zabiť dokonca aj vlastné dieťa, ak prijme Krista. Prečo je teda chybou hovoriť o tom, že násilie je do islamu vpísané?“ pýtala sa Joanna Bątkiewicz-Brożeková.
Sám Mohamed zanechal príkaz: „Toho, kto zmení vieru, zabite!“ Vo svetle islamu je prestup na kresťanstvo pokles
nutím do štatútu neveriaceho človeka, a takého moslimovia považujú za „najhoršieho zo zvierat“ (Korán VIII, 22), potvrdzuje prof. Brague.

„Imam z Nice po vražde P. Hamela v rozhovore pre taliansky denník „Il Giornale“ uviedol, že za útoky môže francúzska laickost. Čo si o tom myslíte?“ pýtala sa ďalej poľská novinárka.
„Vôbec ma to neprekvapuje. Je to typické myslenie mnohých moslimov, ale aj tzv. užitočných idiotov. Podľa tejto schémy, ktorá sa pravda netýka iba moslimov, sa vina pripisuje vždy druhým. V rôznych dobách a na rôznych miestach tak za všetko mohli Židia, Američania, slobodomurári alebo jezuiti. Násilie je tu definované ako odpoveď na predchádzajúce násilie,“ glosuje Rémi Brague a pripojuje podrobnejšiu analýzu dilem a situácií, pred ktorými stoja dnešní migranti.

Moslimovia, ktorí sú uvedomelými vyznávačmi islamu, sa musia cítiť zle v inej spoločnosti. Podľa islamského práva má moslim právo cestovať do krajín „neveriacich“, ale nemá sa v nich usídľovať. Pokiaľ bola jeho krajina podmanená inovercami, ako sa to stalo napríklad v Španielsku, na Balkáne alebo v Sýrii, moslim naopak emigrovať musí. Pokiaľ z vlastnej vôle pricestoval do nemoslimskej krajiny, teda na miesto, ktoré koránske právo nazýva ako „dom vojny“ bude vždy žiť rozdvojene, ak bude chcieť zostať verný islamu, upozorňuje Rémi Brague.
Redaktorka opäť cituje už spomenutého imama z Nice: „Šariát je právom Alaha a nie štátu. Identifikujem sa s francúzskym národom a chcel by som, aby zaviedol také zásady, ktoré dovolia prežívať vieru nielen v súkromnej sfére. Sú to zásady božského práva, teda Alaha.“

„Vyhlásenie tohto imama je úprimné – reaguje prof. Brague. Vyplýva priamo z povahy islamu. Hovoríme, že ide o náboženstvo, pretože naň hľadíme prizmou kresťanského myslenia. Pre nás je náboženstvo modlitba, kult, pôst či púť. Oproti tomu islam je predovšetkým právny systém. Podľa islamského myslenia Boh nadiktoval právo v Korán
e a všetko, čo robí a vyhlasuje Mohamed, je zdrojom práva. Ide o pravidlá a smernice, ktoré sa formulujú v rôznych prostrediach rôzne: štyri sunitské školy, o šiitských nehovoriac, predstavujú šariát. Rozdiely môžu vznikať, ale základ zostáva nezmenený: právo stanovuje Boh a jedine on je právoplatným zákonodarcom. A nijaké právo ustanovené človekom, nemôže stáť nad božským. Moslim, ktorý si je vedomý toho, čo si islam vyžaduje, sa teda musí domáhať, aby sa štát – Francúzsko alebo iná krajina, v ktorej sa usadí – podriadil šariátu. A musí urobiť všetko pre to, aby sa to stalo skutočnosťou, vysvetľuje prof. Brague.

Problémy spojené s integráciou sú teda značné. Podľa francúzskeho filozofa sa spoločnosť už do istej miery začala prebúdzať, ale „týka sa to iba intelektuálov, novinárov a politikov, teda menšiny. Stále náročnejšie je hovoriť, že to všetko, čo sa deje, nemá nič spoločné s islamom, ktorý je náboženstvom lásky, tolerancie a pokoja. Už dávno sme prestali hovoriť o asimilácii, ktorá sa ukázala nereálna. A teraz sa ukazuje, že problémy sú aj s integráciou,“ povedal v rozhovoru pre poľský týždenník profesor Rémi Brague.


15. august: Turecko zakazuje mariánske slávenie

Paríž, 14.8.2016 (kath.net/ KAP) 019 514 – Po šiestich rokoch, v ktorých turecké orgány povoľovali slávenie na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta v historickom kláštore Božej Matky v Sumele, v regióne Trapezunt, tento rok vydali zákaz slávenia. Štátne orgány to odôvodňujú reštauračnými prácami na budovách a „problémami stability“, ako informoval francúzsky portál pre východné cirkvi www.orthodoxie.com 12. augusta.
Kruhy blízke Konštantínopoľskému patriarchátu a zástupcovia gréckej menšiny v regióne Pontus vidia však v týchto dôvodoch iba výhovorky. Vyjadrujú obavy, že kláštor bude natrvalo uzavretý očividne v súvislosti s islamizačnou politikou tureckej vlády.
Na slávenie 15. augusta mal pricestovať ekumenický patriarcha Bartolomej I. Na liturgii s patriarchom v ruinách opátstva podpáleného a zničeného v r. 1922 odbojnými nacionalistami sa pred rokom zúčastnili tisíce pravoslávnych kresťanov z Turecka, Grécka, Gruzínska, Ruska a Ukrajiny. Silne zastúpení boli najmä potomkovia v r. 1922/23 vyhnaného kresťanského obyvateľstva z Balkánu a býv. Sovietskeho zväzu.
Ruiny kláštora vyhlásila vláda v Ankare v r. 1972 za národnú pamiatku. Patriarcha Bartolomej I. smel v od r. 2010 do r. 2015 sláviť Eucharistiu na slávnosť „Usnutia Panny Márie“ v Sumelskom kláštore. Na jeho opakované žiadosti, aby smel kláštor znova osídliť mníchmi, turecká vláda nikdy neodpovedala.


Založený v r. 386, zničený fanatikmi v r. 1922

Jaskynný kláštor v Sumele bol založený v r. 386 a mnohé stáročia bol najvýznamnejším pútnickým miestom pri Čiernom mori najmä pre Mariánsku ikonu uctievanú v Sumele, ktorá sa pripisuje evanjelistovi sv. Lukášovi. Najstaršie zachované budovy kláštora v romantickom horskom údolí pochádzajú z doby Komnénov, ktorí tu vládli od r. 1204 ako cisári z Trapezuntu. V Sumele sa konali viaceré korunovácie cisárov. Aj po ovládnutí Osmanmi v r. 1461 zostal kláštor duchovným a kultúrnym centrom, ktoré bolo podporované aj sultánmi veľkými darmi.
V 19. storočí sa konalo veľké vybudovanie kláštora, ktorý priťahoval kresťanských aj moslimských pútnikov z celej Malej Ázie, ale aj z Ruska a Kaukazu. Od tureckej genocídy na Arménoch a kresťanoch od r. 1915 zostal kláštor ušetrený. V r. 1918-1922 tam ubytovali do háremov odvlečené ženy z genocídy s ich deťmi. Koniec prišiel na jeseň r. 1922, keď tureckí nacionalisti kláštor zničili. Hŕstka mníchov, čo prežili sa dokázala s milostivým obrazom Panny Márie zachrániť do odľahlého Priorátu sv. Barbary. No ten museli už v r. 1923 opustiť a zanechať tam všetky sväté predmety, lebo vtedajší grécky premiér Eleftherios Venizelos presídlenie Grékov akceptoval.
V r. 1930 presadil Venizelos u tureckého prezidenta Kemala Atatürka vydanie ikony Sumelskej Panny Márie. Odvtedy sa uctieva v severogréckom Vermione pri Naouse.

Prehliadka Sumelského kláštora:

Islamistický teror: Moslimovia sa odvracajú od viery

„Kresťanskí misionári už nemusia veľa argumentovať!“

Londýn, 13.8.2016 (kath.net/jg) 019 512 – Vzhľadom na násilie páchané teroristickými organizáciami ako IS moslimovia v krajinách ako Egypt a Saudská Arábia sa odvracajú od islamu. Informuje o tom evangelikálna britská spravodajská stránka Christian Today.
Brat Rachid je riaditeľom kresťanskej televízie, ktorú možno chytiť cez satelit na Blízkom Východe. Každý štvrtok večer môžu diváci zatelefonovať a klásť otázky o islame a kresťanstve. Jeho televízia vysiela už desať rokov a spôsobila obrátenie mnohých moslimov, ako povedal brat Rachid pre Christian Aid Mission.
Obrátenie znamená pre moslimov vo väčšine prípadov oveľa viac ako zmenu náboženstva. Ako „neveriaci“ sa stávajú sociálnymi outsidermi, často dokonca odvrhnutými rodinami a ohrozovanými zavraždením. Islam nie je iba náboženstvo, ale ideológia, ktorá sa týka každého aspektu života, vrátane politických a sociálnych štruktúr, ako zdôraznil.

ISIS pri všetkej hrôze urobila kresťanstvu aj niečo dobré
Iný kresťanský misionár, ktorý pôsobí v kurdskej oblasti v Iraku, hovorí o „kresťanskom obrodení“. Sám bol prítomný pri mnohých konverziách moslimov na kresťanstvo, ako hovorí muž, ktorý z bezpečnostných dôvodov chce zostať anonymný. Pri všetkej hrôze, ktorú ISIS šíri, urobila organizácia kresťanstvu aj niečo dobré tým, že moslimovia sú zhrození a tak ich odstrašila. Predstavitelia ISIS ospravedlňujú svoje kruté činy Koránom. Kresťanskí misionári už teraz nemusia veľmi veľa argumentovať!
„Oni už majú islamu práve dosť! Chcú vedieť viac o Kristovi, zvlášť, keď počujú o zázrakoch, uzdraveniach, milosrdenstve a láske,“ hovorí misionár.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.