Pred 76 rokmi oficiálne požehnaním novej kaplnky a svätou omšou náš prvý prezident Dr. Jozef Tiso otvoril symbolický cintorín obetí vo Vysokých Tatrách

Pred 76 rokmi otvorili symbolický cintorín obetí vo Vysokých Tatrách
Vysoké Tatry 12. augusta (TK KBS) „Mŕtvym na pamiatku – živým na výstrahu“. To je motto, ktoré vytesané do dverí kaplnky na Symbolickom cintoríne pod Ostrvou vo Vysokých Tatrách. Dopĺňa ho nápis na kameni: „Známym a neznámym obetiam Vysokých Tatier.“ Symbolický cintorín otvorili po slávnostnej svätej omši pred 76 rokmi (11. augusta 1940).

V súčasnosti je na Symbolickom cintoríne inštalovaných 313 pamätných tabúľ so 450 menami, z čoho je 39 žien. Najstaršou z nich je tabuľka z roku 1911 a je tichou spomienkou na Jenö Wachtera, ktorý zahynul v roku 1905 pri zlaňovaní zo Žabieho koňa. Bol jednou z prvých obetí Tatier z čias začiatkov športového horolezectva. Neoddeliteľnou súčasťou Symbolického cintorína sú kríže z Detvy. Je ich tu inštalovaných 77, z toho 47 pôvodných a 30 novších. Dva veľké kríže sú osadené na vstupoch na cintorín. Kurátorom Symbolického cintorína v duchu zásad cintorínskeho poriadku sú Štátne lesy TANAPu. Prostredníctvom ochranného obvodu Štrbské pleso a Strediska terénnych služieb Štátnych lesov TANAPu tu vykonávajú údržbu ciest, chodníkov, schodísk, zábradlí, oplotení, prístupových mostíkov, kaplnky, krížov, obnovu turistického značenia a orientácie, schvaľovanie i samotnú montáž nových a údržbu už inštalovaných pietnych tabuliek, ako aj neustále čistenie jeho priestoru po návštevníkoch (zdroj: lesytanap.sk).

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20160811025

Píšete nám:

Symbolický cintorín vo V. Tatrách a dátum jeho oficiálneho otvorenia je 10. 8. 1940 – tento dátum je vo V. Tatrách stále utajovaný a kto by ho náhodou spomínal alebo chcel pripomínať je u súčasných vládcov Vysokých Tatier v nemilosti, napr. aj u súčasného starostu Štrby. Preto vymýšľajú na informačných tabuliach v okolí cintorína rôzne pseudo dátumy jeho oficiálneho otvorenia . . . !
Symbolický cintorin vo V. Tatrach kniha
INFO – pozri prílohy dole. Symbolický cintorín vo V. Tatrách bol otvorený 10. 8. 1940. Tento dátum je ešte stále na všetkých (do teraz !) informačných tabuliach (aj v okolí cintorína) dobre utajovaný a samozrejme nahrádzaný aj uvádzaním rôznych čiastkových dátumov . Prečo?
Symbolický cintorin vo V. Tatrach kniha 3
No preto, lebo Symbolický cintorín po jeho dokončení oficiálne otvoril vysvätením (požehnaním) novej kaplnky a svätou omšou náš prvý prezident Dr. Jozef Tiso, to všetko za veľkej účasti členov vlády I. SR a verejnosti. A preto sa to nesmie spomínať!
S pozdravom L.
Symbolický cintorin vo V. Tatrach kniha 1

P.S.: Ak by sa našiel niekto, kto má fotografiu z tohto slávnostného oficiálneho otvorenia Symbolického cintorína vo V. Tatrách – prosíme o jej zapožičanie za účelom zverejnenia.

Symbolický cintorin vo V. Tatrach kniha 2

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.