PODPORÍME VEDENIE ECAV?

Pred pár dňami sa v tlači objavili informácie o evanjelickom pastorovi J. Pavlúsovi a ukončení jeho zamestnania. O čo ide? Jakub Pavlús pôsobil ako v Turanoch ako kaplán ECAV a mal zmluvu na dobu určitú. Keďže trvale zastával názor, že by sa malo zaviesť do legislatívy SR homosexuálne manželstvo, čo je v rozpore s náukou ECAV, nebola mu predĺžená pracovná zmluva na dobu neurčitú, ale pracovný pomer s ním bol ukončený skončením jeho dočasnej zmluvy v riadnom termíne.
Kauza Pavlus
Je to celkom pochopiteľné, keďže úlohou predstaviteľa cirkvi je hlásať učenie cirkvi a patri to do jeho poslania. A ak zastáva v závažnej veci učenia cirkvi odlišný názor, je na zvážení či je v poriadku aby hlásal niečo, o čom si v skutočnosti myslí pravý opak. Nie je to pokrytecké? Nemal by si primárne položiť otázku, či sa neminul svojim povolaním?

Porovnajme si to s iným prípadom. Vývojár, programátor a jeden zo zakladateľov internetového browsera Mozilla bol vyštvaný zo svojej práce na základe toho, že pred časom finančne podporil konzervatívne hnutie odporujúce politickým aktivitám LGBT hnutia.

Podobne bol prednedávnom “odídený” slovenský IT-čkár pracujúci v nadnárodnej firme za jeho politický názor ohľadom minuloročného referenda, ktorý nijako nesúvisel ani s jeho prácou, ani so zameraním firmy.

Čo ma spoločné programovanie a politická agenda LGBT ? Podľa mňa nič. Rovnako ako je irelevantné z hľadiska IT zamestnavateľa, aký ma dotyčný názor na chov baltickej tresky, globálne oteplovanie, dažďové pralesy, UFO apod

Napriek tomu dotyční prišli o svoju prácu a čo je zaujímave, nikto neprotestoval, nikto v našich mediach nerobil žiadne akcie na ich podporu.

Za to, keď celkom logicky nepokračovalo zamestnanie pastora Pavlúsa, tak vznikol ohromný mediálny tlak (viď množstvo linkov na konci tohto článku) na vedenie ECAV, ako si môže dovoliť prepustiť človeka ktorý má malé deti. Zaiste, mohli mu dať vedieť skôr (mesiac a pol nie je tak veľa), alebo ponúknuť pomoc na prechodné obdobie, zatiaľčo bude bývať u rodičov a poberať na Úrade práce nezamestnanecké – má nárok 6 mesiacov, pretože pracoval po dobu minimálne dvoch rokov(730 dní) ako stanovuje zákon.

Stále však platí základná vec a síce, že hoci radovým členom ECAV môže byt takmer hocikto (kto ním chce byť, pokiaľ nie je z nejakých dôvodov vylúčený) reprezentovať cirkev ako jej predstaviteľ by mal jedine človek, ktorý je stotožnený s jej učením.

Zástancovia kaplána Pavlúsa a aj on sám zdôvodňujú jeho názor okrem iného tým, že manželstvo v chápaní ECAV nie je sviatosťou “vnímame ho civilne, občiansky”, čo sedí, avšak stále sa ECAV má riadiť predovšetkým Božim slovom a hlavne slovami samotného Krista, ako to urobili v argumentácii evanjelickí biskupi, ktorí sa odvolali na Ježišove slová o manželstve, kde je jasne zadefinované, že manželstvo je vzťah muža a ženy, ktorí sa stávajú jedným telom.

Mt 19; 4-6
On odpovedal:? Nečítali ste, že Stvoriteľ ich od počiatku ako muža a ženu stvoril a povedal: “Preto muž opustí otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele”? A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo.

Preto predefinovanie slova manželstvo je len účelový manipulatívny novotvar v rozpore nielen s Bibliou, ale aj s našou kultúrou – dokonca ani iné kultúry nemajú ani nikdy nemali manželstvo zadefinované ako

zväzok, ktorý na základe slobodného rozhodnutia a vzájomného sľubu doživotnej vernosti a lásky uzatvárajú dve a viac svojprávne dospelé osoby., (bez ohľadu na pohlavie)

ako to chápe podľa jeho vlastných slov kaplán Pavlús.

Hoci ECAV nemá manželstvo striktne zadefinované ako sviatosť pre kresťanov, rozdiel medzi manželstvom kresťanov a neveriacich je badateľný z Pavlových listov, kde sa píše jednak o posväcovaní sa neveriaceho partnera skrze veriaceho a tiež o tom že kresťanské manželstvo je obrazom vzťahu Krista a Cirkvi (Ef 5.kap) a má svoj predobraz vo Veľpiesni, prípadne v Jánovom Zjavení sa spomína svadbu Baránka a Cirkvi. Je zjavné že cirkev nie je rodu mužského a už vôbec baránok nie je rodu ženského(to by bol totiž ovečka) ako to chce vysvetlovať modernistický pohľad, nehovoriac analógii vzťahu Boha a “dcéry Siónskej” v SZ.

Argumentácia názormi iných cirkví Luteránskeho zväzu pripomína známy vtip “sovietsky slon náš vzor” a argumentáciu “nezadržateľným pokrokom a dejinným vývojom” sme tu zažívali 40 rokov. Snáď sme už dostatočne imúnni. Ak nie, tak si zaslúžime tých 40 rokov znova zopakovať.

Argumentácia formálnymi predpismi je len oddialenie nevyhnutného, základný výsledok to nezmení.

Argumentácia tým, že názor na manželstvo nie je vieroučne podstatný z hľadiska ECAV je len vyhnutím sa jasným Ježišovým slovám na túto tému.

Požiadavka diskutovať v rámci ECAV o tzv. modernom cirkevnom chápaní manželstva je v podstate stratégia známa ako Overtonovo okno (salámovou metódou krok za krokom zmeniť spoločenský konsenzus o tom, čo je prijateľné a správne). Cirkev sa totiž nemá prispôsobovať dobe ale má byť verná Božiemu slovu a Ježisovmu odkazu a hlásať ho vhod či nevhod a to hlavne v dobe, keď si

mnohí budu hľadať učiteľov ktorí im budú hladkať uši – neznesú totiž zdravú náuku

Zaujímavé je aj si všimnúť, kto sa Pavlúsa a jeho názorov zastáva, okrem iného starokatolík alebo teológ o ktorom je známe že je ateista a podobne. Zatiaľ čo znovuzrodení kresťania (tí ktorí svoj život vydali Ježišovi) z rôznych cirkví stoja jednoznačne na Božom slove

Napísať článok ma podnietila informácia známeho, ktorý (hoci nečlen ECAV) napísal list ústrediu ECAV, kde im vyjadril svoju podporu v čase tvrdého mediálneho nátlaku a dostal ako odpoveď poďakovanie od vedenia ECAV.

Čo navrhujem?

Ak ste dočítali až sem a chceli by ste podporiť vedenie ECAV, môžete im poslať odkaz na ich oficiálny mail media@ecav.sk s predmetom “Podporujem vedenie ECAV” napríklad nasledovného znenia

Vážené vedenie ECAV

Rád by som Vám vyjadril svoju podporu v prípade J Pavlúsa. Hoci sa vzhľadom na jeho rodinnú situáciu možno mohlo postupovať ešte jemnejšie, považujem za dôležité aby si ECAV zachovalo vernosť Božiemu slovu ohľadom náuky o manželstve a neprispôsobovalo sa duchu doby, ale neustále sa obnovovalo premenou zmýšľania v Duchu Svätom. Som kresťan člen (nečlen) ECAV
podpis a adresa

alebo

Vážené vedenie ECAV

Rád by som Vám vyjadril svoju podporu v prípade J Pavlúsa. Hoci sa vzhľadom na jeho rodinnú situáciu možno mohlo postupovať ešte jemnejšie, som rád že sú tu cirkvi ako strážkyne tisícročiami overených hodnôt. Obzvlášť hodnotu rodiny považujem za dôležitú hoci nie som veriaci či člen nejakej cirkvi na slovensku.

podpis a adresa

Prípadne napísať, či upraviť text mailu podľa vlastného uváženia a cítenia.

Za iných okolnosti by som to považoval za vnútornú vec ECAV, ale jednostranná mediálna masáž (už asi dva týždne v kuse) už podľa mňa presiahla prijateľné hranice, preto považujem za dôležité aspoň takúto malú korekciu týmto článkom.

Prílohy

http://komentare.sme.sk/c/20245342/pripad-pavlus.html

http://domov.sme.sk/c/20246234/homosexualne-manzelstva-nie-su-moralny-problem.html?ref=tit

http://domov.sme.sk/c/20247218/kaplan-nazor-evanjelikov-na-manzelstva-gejov-nezmeni.html

http://domov.sme.sk/c/6410855/knaz-niektori-ludia-maju-dispoziciu-byt-homosexualmi.html

http://www.aktuality.sk/clanok/366431/komentar-karola-lovasa-ked-su-biskupi-zajedno-ti-katolicki-aj-evanjelicki/

http://spravy.pravda.sk/domace/clanok/402567-manzelstva-gejov-a-lesieb-rozburili-vody-u-evanjelikov/

https://dennikn.sk/540193/otvoreny-list-na-podporu-kaplana-jakuba-pavlusa/

https://hnonline.sk/slovensko/811281-cirkev-ho-vyhodila-kvoli-homosexualom-slovaci-mu-posielaju-tisicky-eur

https://hnonline.sk/slovensko/808652-evanjelicky-knaz-skoncil-kvoli-svojim-nazorom-na-homosexualov

http://www.cas.sk/clanok/435455/mlady-kaplan-z-turian-podporil-gejov-na-svoj-nazor-kruto-doplatil-radikalne-rozhodnutie-biskupov/

http://www.topky.sk/cl/10/1568415/Skandal-v-cirkvi–Mladeho-kaplana-vyrazili-z-fary-aj-s-rodinou–za-vetu-o-homosexualoch-

http://www.cas.sk/clanok/435455/mlady-kaplan-z-turian-podporil-gejov-na-svoj-nazor-kruto-doplatil-radikalne-rozhodnutie-biskupov/

http://www.aktuality.sk/clanok/362783/farar-podporil-homosexualov-ako-kaplan-v-turanoch-skoncil/

Otvorený list teológov EBF UK na podporu Mgr. Jakuba Pavlúsa:

http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=876653

https://dennikn.sk/537580/ludia-posielaju-prepustenemu-evanjelickemu-knazovi-dary-cirkev-nie-je-vasa-odkazuju-biskupom/

http://www.parlamentnelisty.sk/arena/monitor/Kaplan-z-Turian-podporil-homosexualov-a-cirkev-sa-mu-tvrdo-pomstila-Je-to-nas-Bezak-vravi-farnicka-274504


Stanovisko Zboru biskupov k medializovaným informáciám ohľadom kaplána J. Pavlúsa

Zbor biskupov ECAV na Slovensku, ktorý v zmysle Ústavy ECAV na Slovensku je zodpovedným orgánom cirkvi v duchovných veciach, konštatuje, že názory a stanoviská brata kaplána Jakuba Pavlúsa na manželstvo a rodinu sú v rozpore s vieroukou ECAV na Slovensku a so stanoviskom, ktoré Synoda ECAV na Slovensku ako najvyšší orgán cirkvi prijala 28. 6. 2013 v Myjave.

To bol dôvod, prečo Zbor biskupov ECAV na Slovensku nesúhlasil po skončení pracovného pomeru na dobu určitú s uzatvorením novej pracovnej zmluvy.

Stanovisko synody k rodine a manželstvu

Zbor biskupov ECAV na Slovensku | 10.8.2016

http://ecav.sk/?p=Aktual/AktualStanov/stanovisko_zboru_biskupov_k_medializovanym_informaciam_ohladom_kaplana_j_pavlusa

Oficiálny postoj ECAV k chápaniu manželstva:
http://ecav.sk/files/user/ecav_vyhlasenie_o_rodine.pdf

http://medzicas.sk/podporime-vedenie-ecav/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.