Rakúsko: „Pochod za život“ s mega-transparentom.+Sorosove nadácie všade bojujú proti zákazu potratov

Feldkirch, 4.9.2016 (KAP) 019 583 – Veľkou plagátovou akciou v rakúskom Bregenzi sa v sobotu skončil tohoročný „Pochod pro-life“. Pritom mladí, ktorí boli dva týždne na cestách, rozvinuli na diaľnici pri Gebhartsbergu obrovský transparent 8 krát 25 metrov. Na ňom je žena s malým dieťatkom a nápis

„Potrat vo Vorarlbergu? Nie ďakujeme. – Podporte mamu a mňa!“

Dva týždne pochodovali desiatky mladých 243 kilometrov z Innsbrucku do Bregenzu, aby krajinskú vládu posilnili v jej postoji, že nebude nútiť štátne kliniky vykonávať potraty.
„Západní Rakúšania chcú vybudovať podporné centrá pre ženy v konfliktnom tehotenstve, ale nijaké ďalšie možnosti potratov!“ zdôraznila Carina Ederová, hovorkyňa hnutia „Jugend für das Leben“ – (Mládež za život) vo vyhlásení v nedeľu. Ako už pred týždňom v Holzgau aj po príchode do Bregenzu realizovali spomenutú plagátovú akciu.
Nespočetné kontakty s obyvateľstvom pri „Pochode za život“ potvrdzujú podľa Ederovej, že západní Rakúšania nechcú nijaké potraty, „nehovoriac už o možnostiach potratov v krajinských nemocniciach“. Väčšina si však želá vybudovanie poradenských miest, aby bolo možné tehotným ženám s konfliktami poskytovať účinnú pomoc.
„Úmyselné zabíjanie nenarodených detí odporuje princípu štátnej zdravotnej starostlivosti,“ zdôraznila akcia „Mládež za život“. Alternatívy k potratu naproti tomu berú starosti a potreby žien vážne „a v konečnom dôsledku prispievajú aj k humánnej, zdravej a stabilnej spoločnosti“.
„Pochod za život“ podporil o. i. aj kardinál Christoph Schönborn a diecézny biskup Feldkirchu Mons. Benno Elbs. Jeho predchodca Mons. Elmar Fischer slávil v nedeľu ráno v kapucínskom kostole v Bregenzi záverečnú svätú omšu „Pochodu za život“ a vyzval k aktívnemu nasadeniu: „Robme pre život všetko, čo môžeme!“


Sorosove nadácie všade bojujú proti zákazu potratov

New York/Dublin, 2.9.2016 (kath.net/CNA/jg) 019 574
Nadácie „Open Society“ (Otvorená spoločnosť) miliardára Georga Sorosa očividne na celom svete sledujú stratégiu boja proti zákazu potratov. Vyplýva to z dokumentov uverejnených na internetovej stránke DCLeaks.com. DCLeaks.com tvrdí, že dokumenty stratégie pochádzajú od nadácií, ktoré George Soros zriadil na celom svete na šírenie „otvorenej spoločnosti“.

Prekonanie zákazu potratov v Írskej republike zohráva v tejto stratégii očividne dôležitú úlohu. Sorosov úspech podporujú prívrženci potratov v Írsku, „a to by mohlo mať účinky na iné katolícke krajiny Európy ako Poľsko a dodať potrebný dôkaz, že zmeny sú možné aj vo veľmi konzervatívnych krajinách“, ako sa doslova uvádza v dokumente.
Ochrana nenarodeného dieťaťa je v írskej ústave zakotvená od r. 1983. Nadáciu „Open Society“ chcú podporovať organizácie ako „Amnesty International“, „Abortion Rights Campaign“ a „Irish Family Planning Association“ v spoločnej kampani, aby sa tento článok v ústave zrušil. „Úspešná iniciatíva zavedenia „homosexuálneho manželstva“ v r. 2015 môže kampani na zavedenie potratu poskytnúť hodnotné impulzy,“ píše sa v dokumente ďalej.
Podľa dokumentu sa majú podobné iniciatívy na uľahčenie potratov podporovať aj v Mexiku, Nigérii, Tanzánii, ako aj v ďalších regiónoch Európy, Afriky a Južnej Ameriky. Sorosove nadácie usilujú o štrukturálne zmeny politického a hospodárskeho systému. Iné organizácie pre napomáhanie práv žien sa príliš veľa sústreďujú na podporu jednotlivých osôb, ako kritizuje dokument.

Organizácie „Open Society“ sledujú inú stratégiu, Pracujú so sieťou miestnych nadácií v 40 krajinách a siedmych regiónoch. Tie lokálne danosti presne poznajú a môžu preto rozpoznávať priaznivé príležitosti na realizáciu svojich cieľov.
Popri uľahčení potratu má táto stratégia aj iné oblasti cieľov: úmrtnosť matiek, starostlivosť o tehotné ženy, detské manželstvá, násilie, prístup k hospodárskym zdrojom a posilňovanie ženských hnutí. Všetky ciele úzko súvisia. Aby mohli mať ženy plnú účasť na spoločenských procesoch, musia mať „kontrolu nad svojím telom“, a aspoň minimálnu mieru ekonomického zabezpečenia, ako aj možnosť verejne sa zasadzovať za svoje požiadavky, ako sa uvádza v dokumente.
Na budúce tri roky sa plánuje tieto stratégie rozvíjať či vybudovať na národnej úrovni, čo by štáty zaväzovalo k väčšej angažovanosti v oblasti práv žien, aby sa tak mohli tieto ciele zrealizovať, aby vznikla nová generácia vedúcich síl, ktoré by sa za uvedené požiadavky zasadzovali.


Gibson: Po ‘Umučení Krista’ príde film ‘Vzkriesenie’

Linec, 2.9.2016 (kath.net) 019 576 – Hollywoodska hviezda herec a režisér Mel Gibson potvrdil americkému pastorovi Gregovi Lauriemu, že jeho budúci filmový projekt bude pokračovaním úspešného filmu „Umučenie Krista“. Informoval o tom „Pro-kresťanský mediálny magazín“. Pri návšteve kresťanského spoločenstva „Harvest Christian Fellowship“ v Kalifornii Gibson 36 000 návštevníkom kostola oznámil svoje plány do budúcnosti.
Film natočí spoločne so scenáristom Randallom Wallaceom. Wallace napísal scenáre pre úspešné filmy ako „Braveheart“, „Pearl Harbor“ a „Muž so železnou maskou“.
Nový film bude mať názov „Vzkriesenie“. Už minulý rok priniesol Sony do kín s týmto názvom film, ktorý rozpráva príbeh vzkriesenia Ježiša z pohľadu rímskeho veliteľa (Joseph Fiennes).

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.