Vyhlásenie Panslovanskej únie k arogancii predsedu parlamentu. + Vyrastú z našich detí slniečkari? Školské vyučovanie má ísť podľa pokynov s prúdom multikulturalizmu

Panslovanská únia sa listom zo 6. apríla 2016 obrátila na predsedu NR SR Andreja Danka so žiadosťou, či návrhom, aby obnovil jazdeckú sochu kráľa Svätopluka do pôvodnej podoby. Text tohto podania sme e-mailom poslali na informáciu všetkým poslancom NR SR za SNS, okresným štruktúram SNS a domom Matice Slovenskej.

Na snímke predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko počas tlačovej konferencie strany v Bratislave 8. marca 2016. FOTO TASR - Štefan Puškáš

Na snímke predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Andrej Danko počas tlačovej konferencie strany v Bratislave 8. marca 2016. FOTO TASR – Štefan Puškáš

Pripomenuli sme, že jazdecká socha kráľa Svätopluka je jedným zo symbolov slovenskej štátnosti a že inšpirácia svätoplukovskou tradíciou je pre dnešné Slovensko a pre dnešných Slovákov stále aktuálna. Poukázali sme na to, že nedlho po inštalácii jazdeckej sochy, napriek stanoviskám skutočných odborníkov (napríklad prof. Marsina, prof. Kučera, prof. Homza) podľahol vtedajší predseda NR SR, Richard Sulík, tlaku protislovenských skupín a dal sa ovplyvniť stanoviskom komisie zloženej z odborne nekompetentných osôb, ktoré majú problém so slovenskou identitou a osobitne s kresťanstvom. Hlúposť spolu so slovákofóbiou tak dosiahli (aj keď len čiastočný) úspech.

Trpezlivo sme čakali na reakciu pána Danka a až 23. júna 2016 sme si dovolili vybavenie nášho podnetu písomne urgovať. Aj text tohto podania sme e-mailom poslali všetkým poslancom NR SR za SNS, všetkým krajským štruktúram SNS a domom Matice Slovenskej. Do dnešného dňa sme sa však odpovede na náš písomný podnet nedočkali.

Uplynulo už pol roka márneho čakania a my sa pýtame čo bráni predsedovi slovenského parlamentu vybaviť náš písomný podnet takým, či onakým spôsobom. Dôvody tu nesporne sú a môže ich byť viac. Možno pán Danko preceňuje svoju vlastnú osobu a domnieva sa, že okamihom, keď si sadol do kresla predsedu slovenského parlamentu, začala na Slovensku nová éra. Možno je presvedčený, že členovia Panslovanskej únie sú „nuly“, s ktorými sa on, ako osvietený vládca, vôbec nemusí zapodievať. Možno panslávov, ako správny maďarón, považuje za protištátne elementy. Možno plní niekoho príkazy a z nich vyplývajúce úlohy. Nevieme. Vieme však, že gentleman, do role ktorého sa s obľubou štylizuje, na písomné podanie vždy reaguje – pretože je gentleman a nie nejaký parvenu. Vieme tiež, že pán Danko, ako právnik, by mal vedieť, že v zmysle slovenskej právnej kultúry šéf parlamentu civilizovaného štátu nehádže písomné podnety do koša, ale ich vždy vybavuje. Vieme, že jeho postoj v tejto veci možno označiť jedným slovom: arogancia. Takže, ak pán Danko chce nastoliť novú politickú kultúru je na mieste otázka. Má to byť „kultúra“ založená na povýšenectve a ignorancii?

Slovenská národná strana je najstarším slovenským politickým subjektom, ktorý slovenskú identitu v minulosti (napriek niektorým chybám) dôsledne obhajoval. Dnes však Panslovanská únia musí s poľutovaním konštatovať, že ak SNS nenájde vnútornú silu na svoj reštart a politiku bude uplatňovať v duchu manierov svojho predsedu, tak si ho zaslúži. Potom by ale mala zmeniť svoj názov. Nebude už totiž ani slovenská ani národná.

V Bratislave 6. septembra 2016

Predsedníctvo Panslovanskej únie

http://slovenskeslovo.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=771:vyhlasenie-panslovanskej-unie-k-arogancii-predsedu-parlamentu&catid=16:o-com-je-rec&Itemid=287

 

Vyrastú z našich detí slniečkari? Školské vyučovanie má ísť podľa pokynov s prúdom multikulturalizmu

Nemecká kancelárka Angela Merkelová ešte v roku 2010 šokovala verejnosť svojim vyhlásením týkajúcim sa integrácie tureckého obyvateľstva v Nemecku. Multikulti koncept, v ktorom “teraz žijeme bok po boku a sme z toho šťastní,” nefunguje, uviedla Merkelová počas stretnutia s mladšími členmi jej konzervatívnej Kresťansko-demokratickej únie (CDU) v meste Postupim neďaleko Berlína. “Tento prístup zlyhal, úplne,” dodala Merkelová. Na Slovensku je však tento prístup rafinovane zakomponovaný do školských vzdelávacích programov pre školy, ale aj do pokynov pre škôlky

Slová Merkelovej potvrdil aj Horst Seehofer, líder CSU, dcérskej bavorskej pobočky strany CDU, ktorý vyhlásil, že obidve strany sú “oddané dominantnej nemeckej kultúre a nesúhlasia s multikultúrou.” Podľa jeho slov je multikulti mŕtva.

Po niekoľkých rokoch však kancelárka kormidlo otočila a napriek zlyhaniu multikultúry pozvala do Európy migrantov. Len v priebehu minulého roka ich do Nemecka prišlo viac ako 1,1 milióna.

Napriek tomu, že Nemci si uvedomili zlyhanie multikultúry, slovenské ministerstvo školstva žiada od základných a materských škôl, aby do výchovno-vzdelávacieho procesu zaradili aj obsah multikulturnej výchovy.

Dokument vypracovaný ministerstvom školstva s názvom Pegagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017“ žiada od škôl vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov, ako aj vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram.”

„Do ŠkVP zapracovať povinné témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie,“ uvádza sa tiež v pokynoch. Kým v pokynoch z minulého roka išlo len o odporúčanie zapracovať témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, tento rok už ministerstvo školstva nariadilo “zapracovať povinné témy”.

Pokyny týkajúce sa multikultúrnej výchovy sa týkajú aj materských škôl. Podľa dokumentu s názvom „Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy“ uvádza, že od predprimárneho vzdelávania je žiaduce „utvárať povedomie o tradičnom slovenskom kultúrnom prostredí, v ktorom po stáročia spolunažívali príslušníci rôzneho etnického, národného, náboženského a kultúrneho pôvodu.“ Podľa dokumentu „multikultúrna výchova učí k tolerancii, k poznaniu a rešpektovaniu rozličných kultúr a k utváraniu prosociálneho správania bez predsudkov a bariér k ľuďom rôznych kultúr a k akceptovaniu odlišnosti v najširšom slova zmysle. Napomáha eliminovať negatívne správanie s prvkami neznášanlivosti, rasizmu a xenofóbie.“

V súvislosti s tým sa rozvinula búrlivá diskusia aj na sociálnej sieti Facebook: “Ja by som k tomu niečo iné pridala, aby ste Vy, ako rodičia neboli prekvapení… V septembri budete schvaľovať Školský vzdelávací program tej svojej školy… Mrknite na stránku školy, či tam vôbec visí… Či v ňom neboli urobené zmeny v prospech multikulti a prístupu neziskoviek na pôdu školy. Smrad sa bude šíriť od vedenia škôl, tomu verte. Celé obdobie pred prázdninami prebiehali na mnohých školách inšpekcie, či “inovované” školské programy obsahujú podporu multi-kulti a globalizácie! V septembri Vás postavia na plenárnom rodičku pred hotovú vec a každý podpíše ani sám nevie čo. Každý má právo vidieť Školský vzdelávací program svojej školy vopred, aby mal čas oboznámiť sa s ním. Ak škola bude spolupracovať s neziskovkou, bude kontrola nad učiteľmi, Vami a Vašimi deťmi dokonale uskutočnená. Ak podpíšete zlý školský program, už sa potom nemáte na čo odvolať. Ešte viac to platí pre materské školy, kde sa pred 2-3 rokmi sondovali “moderné” metódy… zahrnujúce aj sexuálnu výchovu v predškolskom veku.”

Problémom však je, že dnes v podobe migračnej vlny prichádzajú do Európy ľudia islamského vyznania, ktorí zároveň nerozlišujú medzi islamským právom a svetským právom. Moslimovia totiž majú len jedno právo – šaría. A na takéto spolunažívania Slováci ani ďalšie národy Európskej únie zvyknutí nie sú. Multikultúrna výchova má zároveň podľa pokynov učiť k tolerancii. Avšak ľudia, ktorí sem prichádzajú nie sú ochotní rešpektovať a tolerovať kultúru Európy, ktorá je založená na kresťanských tradíciách. Ďalším problém je aj postoj moslimov k ženám. Príkladom sú udalosti v Kolíne nad Rýnom, kedy počas osláv príchodu nového roka došlo zo strany migrantov k sexuálnemu obťažovaniu a znásilneniam mnohých žien.

Tolerancia multikultúrnej výchovy teda zostáva len na papieri, pretože ako náhle niekto príde s tvrdením, ktoré nezapadá do skladačky vytvorenej „hlavným myšlienkovým prúdom“ je označený za rasistu, xenofóba, prípadne čelí obvineniu z neznášanlivosti. A práve to sa budú učiť naše deti – obrazne povedané plávať s prúdom.

http://www.hlavnespravy.sk/vyrastu-z-nasich-deti-slnieckari-skolske-vyucovanie-ma-ist-podla-pokynov-s-prudom-multikulturalizmu/828411

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.