Úvaha nad reklamnou kampaňou vyzývajúcou k znesväcovaniu nedele – „Nedele svätíme nákupmi“

Nie som nahnevaná ani vytočená. Skôr sklamaná. Z toho, že sme to nechali zájsť až tak ďaleko, tým, že sme mlčali. Niekto sa už ozvať musel. Tvárime sa ako kresťanská krajina a pritom sa deje toto. Vo väčšine západných krajín je nedeľa skutočne voľným dňom. A to ani zďaleka nie sú také kresťanské krajiny ako tá naša. Opýtajte sa ľudí, ktorí musia pracovať aj v nedeľu v nákupných centrách, či by neboli radšej doma s rodinou? Ich odpoveď je jednoznačná. Bez ohľadu na vierovyznanie.

Su dve cesty do biedyAko sa dalo predpokladať, médiá aj samotná EUROPA to interpretovali úplne proti nám. Podotýkam, že petícia je formulovaná jasne, nejde o sťažnosť proti súťaži, ale proti reklame! 

Keby urobili reklamu podobného štýlu napr. s narážkou, výsmechom voči ľuďom s inou sexuálnou orientáciou, bolo by z toho veľké haló.  Málo početná skupina by sa cítila nesmierne urazená a diskriminovaná. Neprešlo by im to tak ľahko. A my, veriaci, azda nemáme právo ozvať sa?

Nejde tu len o nás „bigotných kresťanov“, ako by nás iste mnohí posmešne označkovali. Ide o viac. O to, že sa z našej spoločnosti vytratil akýkoľvek rešpekt voči druhým. Iste, môžete namietať, že nie všetci sú veriaci a pod. Ja nikomu jeho presvedčenie neberiem, ani nikomu nevnucujem svoj názor, presvedčenie, vieru.

Nežiadam(e), aby ste s nami súhlasili, len aby ste nás rešpektovali, tak, ako my rešpektujeme vás.

Zuzana Vandáková, autorka je iniciátorka petície proti reklame „nedele svätíme nákupmi“

http://www.peticie.com/proti_reklame_nedele_svatime_nakupmi

Tento obsah bol zaradený v Správy. Zálohujte si trvalý odkaz.