Výzva občianskej Iniciatívy 2016 k prepusteniu zo zamestnania slovenského historika Dr. M. Lacka a učiteľa Mgr. A. Čulena

Výzva občianskej Iniciatívy 2016

V týchto dňoch došlo k bezprecedentnému porušeniu ústavných práv občanov Slovenskej republiky Martina Lacka a Antona Čulena, keď ich zamestnávatelia prepustili zo zamestnania na základe toho, že pred parlamentnými voľbami v marci 2016 ako členovia občianskeho združenia Iniciatíva 2016 vyjadrili verejnú podporu Ľudovej strane Naše Slovensko.

Martin Lacko je slovenský historik, otec troch detí, ktorý pracoval v Ústave pamäti národa.
Jej predseda Ondrej Krajňák, od svojho nástupu do funkcie predsedu Správnej rady ÚPN, presadzoval svoje politické zámery protizákonne a porušovaním stanov ÚPN. Otvoreným listom o tom informovali poslancov NR SR členovia Správnej rady ÚPN. Pod jeho vedením sa ústav zapojil aj do predvolebnej kampane KDH a funkcionári KDH boli či sú v mnohých riadiacich štruktúrach ÚPN. Martin Lacko nie je členom žiadnej politickej strany a na svoj politický názor má právo vyplývajúce z Ústavy SR – pre politické zmýšľanie nikoho nemožno poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

To isté platí aj pre učiteľa Antona Čulena, ktorý bol katechétom na viacerých školách. Je otcom piatich detí. O výpoveď a neobnovenie Kánonickej misie pre vyučovanie katolíckeho náboženstva na školách sa u neho postarali dvaja „kresťanskí demokrati“ Martin Kramara a Jozef Adamkovič. Anton Čulen bol aj v minulosti prenasledovaný komunistickým režimom, a to práve za verejne prejavené kresťanské postoje.

Signatári Iniciatívy 2016 práve dnes, v deň prijatia Ústavy Slovenskej republiky, vyjadrujú hlboké znepokojenie nad stavom demokracie na Slovensku, keď za prejavené politické názory sú ľudia prepúšťaní zo zamestnania. Vyzývame zodpovedných politikov a cirkevné autority, aby nedopustili porušovanie základných práv a slobôd občanov a eliminovali prejavy novodobých totalitných praktik.

Bratislava 1. september 2016

Výzvu občianskej Iniciatívy 2016 podporujú:

Signatári Iniciatívy 2016:

Mgr. Miroslav Šuňal, politológ
Ing. Eva Zelenayová, publicistka
ThDr. Ján Košiar, katolícky kňaz
Ing. Marián Šuran, podnikateľ
Ing. Jozef Mikuš, dôchodca, občiansky aktivista
Peter Kašarík, živnostník
ThMgr. Ignác Juruš, katolícky kňaz
MUDr. Natália Grausová, poslankyňa NR SR
Ing. Ján Litecký Šveda, projektant, hudobník

Výzvu podporujú:
Vladimír Gregor, spisovateľ, filozof, knihovník
Teodor Križka, básnik, šéfredaktor časopisu Kultúra
Prof. Dr. Ferdinand Klinda, dôchodca
JUDr. Milan Janičina, právnik
Mgr. Roman Michelko, publicista, politológ
Mgr. Jozef Sivák, CSc., dôchodca
František Ďuriš, dôchodca, administrátor, publicista
Doc. MUDr. Karol Hornáček, PhD, fyziater – rehabilitačný lekár
Eugen Plachý, elektrotechnik
Stanislav Dusík, občiansky aktivista
Mgr. Slavomír Hromada, živnostník
Mária Sýkorová, občianska aktivistka
RNDr. Valentín Švidroň, CSc., vysokoškolský učiteľ, dôchodca
Ing.Vladimír Andráš, podnikateľ
Peter Hrabovec, projektový manažér
Dr. Jozef M. Rydlo, člen Slovenského ústavu, filozof, publicista, vydavateľ
ThLic Mons. Imrich Šišulák, výpomocný duchovný
Mgr. Zuzana Garelová, živnostníčka
Mons. Doc. ThDr. Marián Čižmár, PhD, rektor Kostola a Pastoračného centra sv. Pia X. pápeža
Mgr. P. Jozef Mydla SJ, kňaz
Mgr. Jozef Krajčík, pedagóg
Ing. Stanislav Kušík, dôchodca
JUDr. Ján Marcinko, právnik, advokát
PaedDr. Mária Marcinková, učiteľka
Ing. Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej
MUDr. Daniel Adamkovič, lekár
Viera Králičeková, živnostníčka
Milan Rybársky, dôchodca, obč. aktivista, predseda MO MS Kremnica
PhDr. Juraj Chovan Rehák, CSc., literárny historik, prekladateľ
Ing. Miroslav Boldiš, geofyzik
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., lekár
Ing. Jozef Rácz, dôchodca
Ing. Miroslav Čajka, C.Ss.R., občiansky aktivista
Ing. Emil Bednárik, administratívny pracovník
Mgr. Stanislav Hric, obč. aktivista
prof. Ľubomír Stanček,dôchodca
PhDr. Elenka Šebová, sociologička
Anton Selecký, kresťanský aktivista, publicista

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.