Vyjadrenie k výpovediam a k skutočným dôvodom neudelenia kanonickej misie

Likvidujú eštébacko-pacistické štruktúry aktívnych kresťanských laikov už priamo cez KBS?
Širokej verejnosti je predovšetkým vďaka mainstreamovým médiám dobre známa kauza v ktorej sa médiá zoširoka venovali niektorým občanom Slovenskej republiky, ktorí využili svoje občianske a demokratické právo a kandidovali v marcových voľbách 2016 do NRSR.
Štvanica začala – Výzva Iniciatívy 2016 k prepusteniu M. Lacka a A. Čulena
Medzi nich patrím aj ja. Naším jediným problémom bolo to, že sme si „dovolili“ podporovať, alebo dokonca kandidovať za jedinú kresťanskú, národnú a sociálnu stranu na Slovensku, ktorou je v súčasnosti ĽSNS.

Kardinál Caffarra odporuje kardinálovi Schönbornovi. + Nové tváre Vatikánu
Táto situácia mi znovu pripomenula obdobie komunistického režimu, keď boli mnohí občania Slovenska prenasledovaní, perzekvovaní a šikanovaní týmto neľudským boľševickým režimom za svoje náboženské presvedčenie, alebo aj politický názor. No žiaľ, moja kauza, učiteľa náboženstva nasvedčuje tomu, že dnes tieto boľševičke maniere zrejme „prebrala“ do svojej agendy aj samotná Cirkev. Tá Cirkev, ktorá v minulosti napriek prenasledovaniu zo strany komunistického režimu obhajovala a bránila právo každého občana na náboženskú slobodu a politické presvedčenie. Tá Cirkev, ktorá mala v svojich radoch aj mnoho disidentov ktorí nebojácne bojovali za svoju náboženskú slobodu a základné ľudské práva jednotlivo, alebo aj v spoločenstve ďalších veriacich v tzv. „podzemnej Cirkvi“. Medzi takýchto disidentov som patril aj ja.

Viac si môžete prečítať v mojej knihe: “Kde iní končia, my začíname”. Mojím cieľom bolo poskytnúť širšej verejnosti, na základe môjho životného príbehu, informáciu o situáciách v akých sa ocitali oponenti režimu, napriek tomu, že postupovali poctivo (ctili si pravdu), nenásilne a slušne.

Dovoľte, aby som Vám najprv porozprával jeden príbeh, ktorý som zažil asi pred šiestimi rokmi v Bratislave. Moja dcéra (v tom čase žiačka tretieho ročníka ZŠ) si v jedno nedeľné popoludnie zlomila ruku a tak som ju bol odviezť na ošetrenie v nemocnici na Kramároch. Cestou naspäť do Petržalky ma zastavila a kontrolovala policajná hliadka pred budovou starého rozhlasu. Žiadneho z členov tejto policajnej hliadky som nepoznal a zrejme ani nikdy nevidel. Dcéra mi ešte stále od bolesti v aute nariekala a tak som dal policajtom doklady a zostal som stáť pri svojom aute.

Po chvíľke na mňa jeden z policajtov, ktorý si preveroval moju totožnosť, cez počítač v aute na strane vodiča, zakričal, aby som prišiel za ním. Na niečom sa s kolegom čo stál z druhej strany auta smiali. Keď som prišiel za ním, tak sa na mňa ten príslušník pozrel a spýtal sa ma: „Pán Čulen, ešte stále Vás neexkomunikovali?“

vypoved-prokofievova-scan

Kto a prečo by ma mal exkomunikovať? Spýtal som sa… Ja iba tak, aby ste si dával pozor, odpovedal mi spomínaný policajt a vrátil mi doklady. Zobral som si doklady a rozmýšľal som nad tým odkiaľ mali títo policajti informácie o mojej osobe, odkiaľ vedeli, že som nábožensky založený a ako prišli na to, že by niekedy v budúcnosti niekto mohol mať záujem na tom, aby som bol exkomunikovaný?

EPSON MFP image

EPSON MFP image

Táto nečakaná informácia ma, nielen znepokojila, ale predovšetkým zamrzela. Vždy som sa snažil byť poctivým katolíkom a keď to okolnosti vyžadovali, zastal som sa nielen svojej viery, ale aj cirkevných činiteľov.
Pre lepšie pochopenie vzniknutej situácie uvediem ako dôkaz aspoň niektoré moje články na obranu svedomia, nedele, cirkevných sviatkov, náboženských symbolov, Cirkvi, bratislavského arcibiskupa, ale aj KBS.

Kto má záujem môže si ich pozrieť na uvedených linkoch. Viac ich nájdete v prílohe

Aliancia za nedeľu podporuje Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na prvú nedeľu adventnú 2013

AZN podporuje vyhlásenie KBS v ktorom biskupi vyjadrujú nesúhlas so zriadením osobitného výboru pre práva LGBT

Podporme nášho otca arc. S. Zvolenského, ktorý sa netradičným spôsobom rozhodol prejsť so Sviatosťou Oltárnou ulicami Bratislavy

EPSON MFP image

EPSON MFP image

Podporujem Otvorený list Mons. S. Zvolenského a žiadam okamžité odstránenie rozvratných a pohoršujúcich exponátov

AZN podporuje vyhlásenie predsedu KBS Mons. S. Zvolenského a vyjadruje protest proti utajovaným snahám o registráciu „potratových prípravkov“

Eštébacko – pacistické štruktúry na TK KBS znovu cenzurujú? Odsabotovali predsedu KBS Mons. S. Zvolenského! Aké ponižujúce! O zasvätení Bratislavy Panne Márii niet slovo ani na portáli Výveska. SK Náhoda alebo zámer? Čo myslíte, kto je riaditeľom TK KBS?

Prídite podporit arcibiskupa Mons. S. Zvolenského na každoročný úkon zasvätenie Bratislavy Panne Márii

Je mi preto trápne a trpko, že musím spomenúť niektoré svoje aktivity v tomto smere, pre ktoré som neraz dostal „za uši, aj nejaké tie kopačky“. Občas mi išlo o existenciu. Ako som už uviedol, obhajoval som cirkev ako takú a jej biskupov pred osočovaním a útokmi zo strany militantných ateistických aktivistov, ale aj zo strany boľševického štátu. Domáhal som sa dodržiavania ľudských práv a náboženskej slobody pre radových občanov a právo na výhradu svedomia každého občana SR. Zorganizoval som a do NR SR som odovzdal petíciu s viac ako 220 000 podpisov občanov za zrovnoprávnenie cirkevných škôl so štátnymi školami.

S A. Seleckým sme po porade s Vdp. V. Juklom a S. Krčmérym odovzdali do NRSR petíciu viac ako 120 000 podpisov občanov SR požadujúcich prijatie a ratifikáciu zmluvy o výhrade svedomia ku ktorej prijatiu sa zaviazala vláda SR. Presadzoval som znovuzavedenie nepracovnej nedele (na pracoviskách kde je to možné). O tomto probléme som osobne jednal s verejnými činiteľmi (poslanci), organizoval som protestné akcie, pochody za nedeľu a zbieral podpisy pod petície. Nemal som pri tom príliš veľkú podporu od tzv. kresťanských organizácii a strán, ani od vyššieho kléru. Angažoval som sa v akciách proti zbytočným „prerušeniam tehotenstva“ (aký to kulantný termín, pre plánovanú vraždu). Vždy a všade som oponoval propagátorom gender ideológie a podobným „osvietencom“.

K mravnej čistote a dodržiavanie DESATORA som vyzýval aj žiakov na školách. Moji žiaci videli množstvo filmov s náboženskou tematikou, filmov zo životopisov svätých, biblických príbehov a radi sa aj na kolenách a so slzami v očiach modlili a spievali Korunku Božieho Milosrdenstva. Žiaci mi často v školách hovorili, že sa najviac tešia na ten deň v týždni, keď majú hodinu náboženstva. Bojoval som za lepšie učebnice pre náboženskú výchovu a ohlasovanie evanjelia Ježiša Krista a čítal som pastierske listy KBS žiakom na hodinách. A toto sa extrémistickým zástancom bojového ateizmu, ani vzbúrencom proti Bohu a stúpencom synagógy satana nepáčilo a ani páčiť nebude.

Verí viac arcibiskup antikresťanskej riaditeľke ako katechétovi? 

EPSON MFP image

Hlasovacie lístky v učebni na ZŠ Prokofievova, ktoré používajú žiaci bežne pri vyučovaní aj s názvom politickej strany a zoznamom kandidátov už miešanie do politiky zrejme „nie“ je

O to viac ma prekvapil email od riaditeľa Diecézneho katechetického úradu v Bratislave, Jozefa Adamkoviča zo dňa 14. 3. 2016 (zaujímavý dátum) v ktorom reaguje na anonimnú stažnosť! so ZŠ Prokofievova. Na začiatku každej hodiny (tak ako v modlitbách veriacich počas sv. omše) som sa z deťmi modlil za Cirkev, pápeža, biskupov, ale aj za našich politických predstaviteľov (včítane komunistov, lebo tí to potrebujú najviac), čo niekomu zrejme veľmi prekážalo.

hlasovaci-listok-1-prokofievova

Hlasovacie lístky v učebni na ZŠ Prokofievova, ktoré používajú žiaci bežne pri vyučovaní aj s názvom politickej strany a zoznamom kandidátov už miešanie do politiky zrejme „nie“ je

Modlili sme sa každý deň aj za uzdravenie predsedu vlády SR R. Fica a predsedu NR SR A. Danka počas ich hospitalizácie krátko po voľbách. A tak ma na základe tvrdenia jednej žiačky tretej triedy pani riaditeľka obvinila, že som sa vyjadroval k voľbám, výsledkom volieb, účasti pána Kotlebu vo voľbách, jeho miesto v parlamente atď. To, že si žiaci v tejto škole kreslia, robia poznámky, alebo píšu písomné práce na staršie hlasovacie lístky kde sú uvedené kompletné mená kandidátov do volieb aj s názvami politických strán vraj miešanie školy do politiky nie je!
V e-maili doslova uvádza: „Zároveň Vás musím upozorniť, že Vaše angažovanie sa v politickej strane, za ktorú ste vo voľbách kandidovali, nie je zlúčiteľné s poslaním, ktoré Vám bolo zverené udelením kánonickej misie a s podmienkami pre udelenie kánonickej misie“.

hlasovacie-listky-prokofievova-1

Hlasovacie lístky v učebni na ZŠ Prokofievova, ktoré používajú žiaci bežne pri vyučovaní aj s názvom politickej strany a zoznamom kandidátov už miešanie do politiky zrejme „nie“ je

Toto vyjadrenie riaditeľa DKÚ J. Adamkoviča by už mohlo naznačovať, že si Cirkev nectí Ústavu Slovenskej republiky, ktorá v politických právach hovorí o tom, že: „Občania majú právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov“.

 

 

 

Používa Cirkev dva rôzne metre?

S inými predstaviteľmi politických strán, ktoré mali šancu sa dostať po parlamentných voľbách 5. marca do NRSR, sa zástupcovia KBS stretli. Na každom stretnutí KBS zastupoval jej predseda arcibiskup Stanislav Zvolenský. ĽSNS medzi nimi ale samozrejme nebola.
S kresťanmi s KDH-áckych FÓR čo kandidujú napríklad za politickú stranu KDH, SAS, OĽANO či Sieť sa biskupi stretli aj v aule CMBF, aby im urobili reklamu pred voľbami.
FKI diskutovalo v aule CMBF UK s politikmi a kandidátmi na poslancov do NR SR aj za účasti biskupa P. Rusnáka, predsedu KDH J. Figeľa a predsedu OĽANO I. Matoviča. Moderoval P. Demeš. Nasledovalo predstavenie sa kandidátov do parlamentu, ktorí sú aktívni v občianskom sektore v členských a partnerských organizáciách FKI. Bolo povzbudivé vidieť toľko schopných a angažovaných ľudí. Sú to kandidáti za KDH Renáta Ocilková Združenie katolíckych škôl Slovenska, Tomáš Kováčik Priatelia Quo Vadis o.z, Jozef Mikloško Združenie kresťanských seniorov Slovenska, Marek Michalčík Fórum života, Maroš Čaučík eRko, Eva Grey a Peter Dobeš Fórum života, František Orlovský Donum Vitae, Daniel Slivka Duchovná rada Slovenského skautingu, Albín Maslaňák disident – Hlbiny, St.Egidio, Radovan Gondžúr Nadácia Antona Tunegu, KDMS, Ľubica Černá, NKOS. Za stranu Sieť Ivan Rončák Fórum pre verejné otázky a Katarína Macháčková. Kandidáti na kandidátnej listine OĽaNO-NOVA sú Veronika Remišová, Spoločenstvo Ladislava Hanusa, členka predsedníctva FKI, Anna Verešová Áno pre život, Eduard Heger Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, Erika Jurinová , Janka Šípošová a Richard Vašečka.

 

Duch Svätý nemôže byť predmetom privatizácie
Aj svätý Pavol v 1. liste Korinťanom hovorí o tom, že dary Ducha Svätého dostávame na všeobecný úžitok a nie na základe toho, že sme členmi biskupmi schválenej politickej strany, alebo nejakého KDH-áckeho fóra: Dary milosti sú rozličné, ale Duch je ten istý. Aj služby sú rozličné, ale Pán je ten istý. A rozličné sú aj účinky, ale Boh, ktorý pôsobí všetko vo všetkých, je ten istý. Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok. Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania, iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať, iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky. Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce.“ /1 Kor 12,1-11/
Celý email TU: List pána Jozefa Adamkoviča, riaditeľa Diecézneho katechetického úradu v Bratislave v plnom znení:

Po odoslaní tohto listu Vdp. školský dekan Andrej Šotník vykonal inšpekciu na ZŠ Tupolevova a ZŠ Prokofievova. Po tejto inšpekcii si ma zavolal a povedal mi, že sa nemám čoho báť, lebo na ZŠ Tupolevova sa ma zastali a ako uviedol, tak ma tam deti majú veľmi rady a považujú ma za výborného pedagóga. Na adresu pani riaditeľky na ZŠ Prokofievovej uviedol, že si veľa vecí na mňa povymýšľala, ktoré nie sú vôbec pravdivé, čo aj priznala. Ďalej povedal, aby som sa prihlásil na audienciu k arcibiskupovi Mons. Stanislavovi Zvolenskému a vysvetlil mu ako to skutočne všetko bolo. Doslova uviedol, že páni biskupi zrejme všetko budú musieť stiahnuť.

O niekoľko dní na to mi volal Vdp. Pavol Hudák z farnosti Daliborovo námestie, ktorý vykonal inšpekciu na ZŠI Vlastenecké námestie a SEŠ Halova. Smial sa do telefónu a hovoril, že práve ide z inšpekcie na školách kde učím a má s toho veľkú radosť, lebo na obidvoch školách ma považujú za výborného pedagóga, ktorého deti milujú a počul na mňa len samé chvály. Doslova použil vetu: „Vraj ste najlepší učiteľ na škole“. Tiež ďalej uviedol, aby som sa prihlásil na audienciu k arcibiskupovi Mons. S. Zvolenskému a veci mu vysvetlil. Povedal, že mi drží palce a že sa nemám čoho báť. Ja som mu iba potvrdil, že už som aj listom požiadal o stretnutie s arcibiskupom a že verím, že sa čoskoro uskutoční, lebo ho mám prisľúbené už od 4. 12. 2014. Sám navrhol, že ak by bolo treba, tak mi v tom rád pomôže.

Chcel by som podotknúť aj to, že keď som prišiel za Vdp. školským dekanom A. Šotníkom aby mi podpísal žiadosť o udelenie kanonickej misie na ďalšie obdobie (od 1. 9. 2016), ktorú bolo treba odoslať na DKÚ, tak mi ju samozrejme okamžite a bez problémov podpísal. Ak by nebol presvedčený o tom, že koná správne, tak by mi žiadosť o udelenie misie určite v žiadnom prípade, nepodpísal. Po takomto odporúčaní školského dekana je podpis biskupa za udelenie kanonickej misie na ďalšie obdobie pre katechétu spravidla už len formalita.
Teda skutočným dôvodom na neudelenie kanonickej misie nie je neodbornosť, zlé svedectvo kresťanského života, zlý sviatostný život, nespolupráca s farárom farnosti, v ktorej pôsobí, prípadne iné nedostatky, ale kandidovanie vo voľbách 2016 za LSNS čo je uvedené aj v e-maili od Vdp. J. Adamkoviča, riaditeľa DKÚ. Teda Cirkev má úplne iný meter pre tých čo kandidujú napríklad za KDH, SAS, OĽANO či Sieť a úplne iný meter pre občanov, čo kandidujú za ĽSNS. Hoci všetky tieto strany boli založene v súlade s legislatívou SR.
Svetonázor a politická príslušnosť je súkromnou záležitosťou a právom občana (dokonca aj katechétu). ĽSNS je legálnou stranou, schválenou ministerstvom vnútra SR a zastúpenou poslancami v parlamente. Na rozdiel od Komunistickej strany nebola oficiálne prehlásená za zločineckú organizáciu. Nikdy neprekročila limity stanovené štátnou legislatívou. Pokým jej predsedu z povolených protestných zhromaždení, odnášala polícia do svojho služobného auta, (tak ako aj súčasného predsedu KDH), bola to len iniciatíva a horlivosť tejto štátnej zložky. Nedá sa celkom vylúčiť aj pokyn z vyšších miest od ľudí s komunistickou minulosťou. A to je pravdepodobne „jadro“, celého pertraktovaného problému.
Arcibiskup Zvolenský je evidovaný vo zväzkoch ŠTB ako dôverník MATUŠKA

Vo výpovedi ktorú som dostal so ZŠ Prokofievova zo dňa 23. 6. 2016 už ale pani riaditeľka uvádza ako dôvod to, že: „Skončením Vašej kanonickej misie už nebudete spĺňať požiadavky na vyučovanie náboženstva“.
Teda dôvod je iný, ako mi povedala keď tvrdila, že som na hodine NBV propagoval politickú stranu, za ktorú som kandidoval, tým, že sme sa na hodinách NBV modlili za voľby do NRSR.
Na základe jej sťažnosti mi nebola predlžená kanonická misia – príloha email od riaditeľa DKÚ J. Adamkoviča. Hoci na ostatných troch školách chceli, aby som tam aj naďalej vyučoval, čo potvrdil aj školský dekan svojím podpisom pod žiadosťou o udelenie kanonickej misie na ďalšie obdobie.
Koľko katechétov sa napríklad angažovalo v KDH a nebolo to nikdy v rozpore s poslaním katechétu! Dokonca aj priamo na metodických dňoch (organizovaných DKÚ) sa viac krát hovorilo o tom, že mnoho katechétov vyučuje náboženstvo bez toho, aby komunikovalo s DKÚ a nikto proti tomu neprotestuje ani nerieši. Je smutné, že ak laici kandidujú za KDH, SDKU, SNS, Smer-SD, Most –Hid, Sieť, Oľano alebo inú politickú stranu (okrem ĽSNS) tak to už trestné nie je.

Smutné jej aj to, že počas letných prázdnin mi volali zo škôl kde učím, že na ich žiadosti o informácie im nik nevie dať jasnú odpoveď a nevedia, ako majú ďalej postupovať. Sami sa ma pýtajú, že kde je tu slušnosť a čo je toto za jednanie, ak KBS s nimi nekomunikuje. Na list adresovaný nášmu arcibiskupovi z jednej školy od mája 2016 nik nedal odpoveď, hoci by mali podľa zákona do 30 dni poslať odpoveď.
Je taktiež smutné, že arcibiskup Mons. S. Zvolenský sa zbabelo vyhýba stretnutiu so mnou a ani zo slušnosti si aspoň v tomto roku Milosrdenstva nenašiel čas na to, aby sa stretol s katechétom ktorý celý život bojoval za dodržiavanie ľudských práv a náboženskej slobody a ktorý sa ho verejne mnoho krát zastal pred útokmi eštébacko-pacistických štruktúr, hoci som ho o to opakovane viac krát žiadal.
Odpoveď arcibiskupského úradu na žiadosť katechétu o stretnutie
———- Správa poslaná ďalej ———-
Od: sekretariat
Dátum: 13. júna 2016, 15:40
Predmet: Odpoveď na žiadosť o stretnutie
Komu: uskutocnujte.slovo@gmail.com
Kópia: Jozef Adamkovic

Vážený pán Anton Čulen,

bratislavský arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský dostal obidva Vaše listy, ktoré ste mu poslali ohľadom žiadosti o osobné stretnutie v súvislosti s neobnovením Vašej kánonickej misie na vyučovanie katolíckeho náboženstva.

Pán arcibiskup osobné stretnutie v tejto veci vzhľadom na všetky okolnosti nepokladá za užitočné.

S pozdravom a úctou

Lukáš Uváčik
sekretár arcibiskupa

Budú naši biskupi disidentov onedlho aj exkomunikovať?

Počas komunistického režimu prenasledovali boľševici občanov za ich politické, alebo náboženské presvedčenie. Je smutné, že dnes už aktívnych svedkov evanjelia likvidujú infiltrované eštebácko-pacistické štruktúry priamo cez KBS. Budú nás onedlho za vernosť pravde a Ježišovi Kristovi naši biskupi aj exkomunikovať? Nielen pre nás laikov, ale aj pre hierarchiu platia Ježišove slová z evanjelia „Preto vám hovorím: Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva“ (Mt 5, 20).
Touto cestou Vás chcem dnes, na sviatok narodenia Panny Márie vyzvať k modlitbe nielen za tých, čo aj dnes trpia pre spravodlivosť, slobodu svedomia, či politický názor, ale aj za našich pastierov, aby odvážne chránili stádo, ktoré im Boh zveril.

Sedembolestná Panna Mária, oroduj v týchto ťažkých časoch za náš Slovenský národ

A. Čulen

Príloha:
Sabotovanie arcibiskupa na TK KBS za zasvätenie Slovenska a Bratislavy Panne Márii pokračuje

Rana pod pás arcibiskupovi Oroschovi? Kotolícke noviny sa zahrali na bulvár. Eštébacko – pacistické štruktúry znovu v akcii. Po sabotovaní predsedu KBS Mons. S. Zvolenského sa pustili aj do arcibiskupa Mons. Jána Oroscha?

Podkopávanie autority predsedu KBS Mons. S. Zvolenského ale aj úcty k Panne Márii, Patrónke Slovenska na stránkach TK KBS pokračuje. + Ďalší dôkaz o cenzúre

AZN podporuje vyhlásenie KBS v ktorom biskupi žiadajú zrovnoprávnenie cirkevných škôl

Na margo tých, čo protestovali proti inaugurácii arcibiskupa J. Oroscha. Kto dnes nie je s pápežom, nebude už môcť zostať v pravde.

Otvorený list predsedom polit. strán vo veci podozrenia z podnecovania nenávisti voči členom Rím. kat. Cirkvi udeľovaním anti-ceny Homofób roka

Zbor biskupov ECAV na Slovensku 1. marca 2012 v Prešove podporil iniciatívu AZN a súhlasí so stanoviskom, ktoré je uvedené v jej tlačovej správe

Nenechajme si vypudiť patrónku Slovenska z nášho života a všetko kresťanské z STV

Útok na “Sedembolestnú” je útok na Krista a Cirkev

Demagógia extrémistických zástancov bojového ateizmu a rušenie Sedembolestnej

Tlačová správa-AZN podporuje predsedníctvo ECAV a vyjadruje svoj nesúhlas z rušením cirkevných sviatkov

Ani SČK nevie odpovedať na naše otázky. Teda načo je vlastne zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam?

Prečo treba prijať zmluvu o Výhrade svedomia


Učitelia náboženskej výchovy o nových metodických príručkách NAV

Otvorený list MZ a EZ SR M. Lajčákovi vo veci Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike

Otvorený list A. Čulena Generálnemu riaditeľovi Univerzitnej knižnice vo veci politizácie verejnoprávnej inštitúcie

Dôležitá výzva na modlitbu sv. ruženca k Sedembolestnej P. Márii za zastavenie demoralizácie Slovenského národa formou socialistickej genderideológie

Prosba o naliehavú modlitbu za prehodnotenie stanoviska KBS na vybudovanie dôstojného pamätníka sv. Cyrila a sv. Metoda

AZN ako prvá na Slovensku vyzvala všetkým občanom Slovenska k vytvoreniu širokej koalície žiadajúcej prijatie Ústavných zákonov na ochranu manželstva

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.