Kardinál Schönborn sa zobudil: Európa „premárnila“ kresťanské dedičstvo. + Kardinál Maradiaga: Nijaký človek sa nerodí ako homosexuál

Viedeň, 13.9.2016 (KAP) Veľkú ozvenu v médiách vyvolala homília viedenského arcibiskupa kardinála na slávnosti mena Panny Márie v nedeľu v Dóme sv. Štefana, ktorú zaviedli ako poďakovanie za oslobodenie Viedne od Turkov pred 333 rokmi. Viedenský arcibiskup pripomenul o. i. tento historický pôvod sviatku Mena Panny Márie:
Slovan s dvojkrizom
„Kresťanské dedičstvo sme premrhali a rozhádzali. A teraz sa divíme, ako to v Európe vyzerá. Vodí sa nám ako stratenému synovi, ktorý vzácny majetok otca, vzácne kresťanské dedičstvo premárnil. A teraz konštatujeme, že nám to na všetkých stranách chýba, keď sa ocitneme v núdzi. Nielen hospodársky – aj to príde – ale oveľa viac aj ľudsky, nábožensky a v otázkach viery. Ako to s Európou dopadne?
Dnes pred 333 bola Viedeň zachránená. Nastane tretí pokus islamského dobývania Európy? Mnohí moslimovia si to želajú a hovoria: Európa je v koncoch. A ja si myslím, že to, čo dnes Mojžiš v čítaní robí a čo milosrdný Boh (…) robí, o to by sme dnes mali pre Európu prosiť:
Pane, daj nám ešte raz jednu šancu! Nezabudni, že sme tvoj ľud. Tak ako mu to Mojžiš pripomína: Je to TVOJ ľud, TY si ho vyviedol, TY si ho posvätil, je to TVOJ ľud.
Tak prosme: Pane, spomeň si, že je to TVOJ ľud. Aj keď sme zblúdili aj keď sme premárnili svoje dedičstvo, Pane nezavrhni nás! Nezavrhni túto Európu, ktorá priniesla toľkých svätcov. Nezavrhni nás, pretože sme zostali vo viere vlažní.“

Pápež za zvažovanie a rozlišovanie pri rozvedených

Vatikán, 13.9.2016 (KAP,VC) Pápež František obhajoval prijímanie sviatostí pre znovu zosobášených rozvedených v jednotlivých prípadoch, no súčasne odmietol príliš liberálnu prax. Podľa príspevku vo vatikánskych novinách „L´Osservatore Romano“ z utorka schválil orientačnú pomôcku argentínskych biskupov, ktorí skrze pápežský dokument „Amoris laetitia“ vidia otvorenú možnosť svätého prijímania pre katolíkov v cirkevno-právne problematickej situácii. „Nie sú nijaké iné interpretácie“, napísal František biskupom pastoračného regiónu Buenos Aires.
V apríli uverejnená pápežská exhortácia „Amoris laetitia“ o otázkach manželstva a rodiny uvádza v poznámke pod čiarou, že „Eucharistia nie je odmena pre dokonalých, ale veľkodušný uzdravujúci prostriedok a pokrm pre slabých“. Poznámka sa vzťahuje na veriacich, ktorí žijú „v objektívnej situácii hriechu“, to sa podľa katolíckej náuky týka osôb, ktoré pri existujúcom cirkevne uzavretom manželstve žijú v novom vzťahu. O záväznosti a výklade tohto miesta sa odvtedy intenzívne diskutuje.
V liste pápež František podľa „L´Osservatore“ napísal, že kňazi by mali viac praktizovať pastoračný postoj rozlišovania. Ďalej zdôrazňuje, že „Amoris laetitia“ je plodom práce a modlitby celej Cirkvi so sprostredkovaním dvoch synod a pápeža. Uvádzame list v plnom znení:

Mons. Sergío Alfredo Fenoy, delegát pastoračnej oblasti Buenos Aires

Milovaný brat:

Dostal som dokument z pastoračnej oblasti Buenos Aires,
„Základné kritériá ôsmej kapitoly Amoris Laetitia. Ďakujem veľmi pekne, že ste mi to poslali. Ďakujem vám za prácu, ktoré ste na tom vykonali – pravý príklad sprevádzania kňazov… a my všetci vieme, aká potrebná je táto blízkosť biskupa ku svojmu kléru a kléru ku svojmu biskupovi. „Najbližším“ blížnym biskupa je kňaz a prikázanie milovať svojho blížneho ako seba samého sa pre nás biskupov začína presne u našich kňazov.
Tento dokument je veľmi dobrý a dokonale vysvetľuje zmysel VIII. kapitoly Amoris Laetitia. Nie sú nijaké iné interpretácie. A ja som si istý, že to urobí veľa dobrého. Nech Pán odmení toto úsilie pastoračnej lásky.
A práve pastoračná láska nás pohýna k tomu vyjsť von a stretávať sa s tým, čo sú vzdialení a keď ich nájdeme, začať s nimi kráčať po ceste uvítania, sprevádzania, rozlišovania a integrácie do cirkevného spoločenstva. Vieme, že je to namáhavé, že to znamená pastoračný prístup „človeka k človeku“, ktorý sa neuspokojí s programovými, organizačnými alebo právnymi zásahmi, hocijako potrebné by boli. Jednoducho uvítať, sprevádzať, rozlišovať, integrovať. Z týchto štyroch pastoračných postojov sa najmenej pestuje a praktizuje rozlišovanie a ja považujem formáciu v rozlišovaní ako osobnú, tak pre spoločenstvo, v našich seminároch a na farnostiach za naliehavú záležitosť.
Na záver by som rád pripomenul, že Amoris Laetitia bola plodom práce a modlitby celej Cirkvi s mediáciou dvoch synod a pápeža. Z tohto dôvodu odporúčam kompletnú katechézu exhortácie, čo určite pomôže k rastu, posilneniu a svätosti rodiny.
Ešte raz vám ďakujem za prácu, ktorá bola vykonaná a povzbudzujem vás, aby ste pokračovali v napredovaní v rôznych spoločenstvách diecézy, v štúdiu a katechéze Amoris Laetitia.
Prosím nezabudnite sa modliť a povzbudzovať iných k modlitbe za mňa.
Nech vás Ježiš žehná a Svätá Panna opatruje.
S bratským pozdravom František

 

Vatikánske noviny podávajú smernice argentínskych biskupov na použitie exhortácie „Amoris laetitia“ tak, že pripustenie ku sviatostiam nemôže byť všeobecným „povolením“, ale iba výsledkom procesu rozlišovania v jednotlivom prípade, ktorý duchovný sprevádza „osobne a pastoračne“. Táto cesta sa nekončí „nutne vo sviatostiach“, ale môže viesť aj k inej účasti na živote Cirkvi.
Znovu zosobášeným rozvedeným sa má zdôrazniť možnosť spolužitia so sexuálnou zdržanlivosťou. To však vždy nepredstavuje praktizovateľné riešenie. Ak je napríklad vina postihnutého obmedzená, alebo z nového vzťahu hrozí poškodenie detí, „Amoris laetitia“ otvára „možnosť prístupu ku sviatostiam zmierenia a Eucharistie“, ako uvádzajú biskupi.
To sa však nemá chápať ako neobmedzený prístup ku sviatostiam, ani to nie je oprávnené v každej situácii. Úlohu tu napríklad zohráva trvanie nového zväzku, opakované stroskotanie vzťahov, alebo hodnotenie vlastnej životnej situácie.
Dôležité je preskúmanie svedomia postihnutých. V prípade „nevyriešených nespravodlivostí“ je prijímanie sviatostí „zvlášť pohoršujúce“. Biskupi radia tiež, aby sa pristupovanie ku sviatostiam konalo „diskrétnym spôsobom“ predovšetkým, ak možno očakávať konflikty. Ani klíma porozumenia a otvorenosti nesmie vytvoriť „zmätenie vzhľadom na náuku Cirkvi o nerozlučiteľnosti manželstva“, ako citujú noviny argentínskych biskupov.

 

Kardinál Maradiaga: Nijaký človek sa nerodí ako homosexuál

Münster, 12.9.2016 (kath.net) 019 615 – Kardinál Oscar Andres Rodriguez Maradiaga z Hondurasu, predseda Rady kardinálov – poradcov pápeža Františka – pri diskusii so žiakmi v nemeckom Münsteri oslovil tému homosexualita a poukázal na to, že nijaký človek sa nerodí ako homosexuál. Informuje o tom „Kirchensite.de“, internetový portál Münsterskej diecézy.
„Každý človek sa narodí ako muž alebo žena, aby toho druhého miloval – to je Boží plán. Homosexualita vzniká negatívnymi vplyvmi vo vývoji detí a mládeže ako zneužívanie, zanedbávanie alebo pornografia.“
A hovorilo sa aj o téme „kňazská vysviacka žien“. To, aby sa ženy v Katolíckej cirkvi svätili na kňazky, kardinál Maradiaga vylúčil:
„Keby Boh chcel, aby sa ženy stali kňazkami, tak by bol Božiu Matku Máriu, najsvätejšiu z všetkých žien, urobil prvou kňazkou.“
K sexualite kardinál ďalej vysvetlil:
„Sexualita je Boží dar, no nemala by byť nejakým hobby, ale výrazom lásky.“ Ľudia by sa nemali robiť otrokmi sexuálnych pocitov. S týmito pocitmi by sa malo skôr zaobchádzať zodpovedne a sebavedomo. K tomu je potrebné vzdelanie, čo však presahuje čisto informáciu o sexualite.“ No potom môže „dobrá správa sexuality“ stáť v centre. Maradiaga zvlášť zdôraznil: „Kto chce byť otcom a matkou, koná podľa Božieho plánu.“
Kardinál Maradiaga, salezián, bol v r. 2007 až 2015 prezidentom medzinárodnej charity „Caritas Internationalis“. Časť štúdia absolvoval v Innsbrucku a preto dobre rozumie nemecky, aj keď jeho aktívna znalosť jazyka je, ako povedal, „zahrdzavená“. Maradiaga má mnohé kontakty v Nemecku, často a radi ho tam pozývajú, napríklad na Deň katolíkov. V januári 2015 bol slávnostným rečníkom na novoročnej recepcii vo Würzburskej diecéze. V r. 2005 mu Nemecko udelilo rád Veľkého kríža zásluh s hviezdou a šerpou.
Maradiaga je diplomovaný psychológ – na Inštitúte „Don Rua“ v El Salvadore dosiahol doktorát filozofie, na Pápežskej univerzite saleziánov dostal doktorát teológie a na Lateránskej univerzite v Ríme promoval a získal doktorát v morálnej teológii. Na klinike pre psychiatriu Univerzity v Innsbrucku potom ešte získal diplom v klinickej psychológii a psychoterapii.

 

‚Kresťanskí myslitelia zanedbali umenie apologetiky’

Los Angeles, 12.9.2016 (kath.net) 019 614 – Kresťanskí intelektuáli v ostatných 50 rokoch silne zanedbali umenie apologetiky a bohatstvá katolíckej Tradície nechali ležať ladom. Toto obvinenie vzniesol Mons. Róbert Barron, pomocný biskup Arcidiecézy Los Angeles (USA). Dokladá to poznatkami z prieskumu verejnej mienky inštitútu Pew Research Center (Washington D.C.) o dôvodoch, pre ktoré sa mladí Američania odvracajú od kresťanskej viery.
Každý teológ, apologetik, či kazateľ by mal byť bez veľkých problémov v stave vyvrátiť uvedené argumenty, ako dodal Mons. Barron fort. Jeho obvinenie sa netýka sekulárnych ateistov, ktorí bojujú proti kresťanskej viere. To konečne nie je ich úloha, ako hovorí. Jeho obvinenie smeruje proti učiteľom, katechétom, kazateľom a akademikom kresťanských cirkví, ktorí nerobia dosť pre to, aby dobrými odôvodneniami čelili pochybnostiam mládeže v otázkach viery.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.