Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska. + V to, že presne trafíme, treba stále veriť

Liturgické slávenie: slávnosť (neprikázaný sviatok)
Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“ (lat. Virgo Maria Dolorosa). Samozrejme, „sedem“ je symbolické číslo. Panna Mária mala vo svojom živote mnoho bolestí. Celý jej život je popretkávaný nečakanými, bolestnými udalosťami.
Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska
Číslo sedem v biblickom slova zmysle znamená plnosť. No predsa tradícia hovorí o konkrétnych siedmich bolestiach, ktoré Panna Mária vo svojom živote prežila. Sú to:

Proroctvo Simeona v chráme („tvoju dušu prenikne meč“)
Útek do Egypta pred kráľom Herodesom, ktorý chcel zabiť malého Ježiša
Strata dvanásťročného Ježiša v chráme
Stretnutie s Ježišom na krížovej ceste
Ukrižovanie a smrť Ježiša
Snímanie z kríža
Ježišov pohreb

Prvé stopy sviatku Sedembolestnej Panny Márie badať v 15. storočí. Prvá zmienka o ňom pochádza z roku 1412, kedy sa o ňom hovorilo na cirkevnom sneme v Kolíne nad Rýnom. Pre celú Cirkev bol ustanovený pápežom Benediktom XIII. v roku 1727. Ten istý pápež povolil, aby sa Sedembolestná Panna Mária uctievala ako Patrónka Slovenska. Najväčšou národnou svätyňou Sedembolestnej Panny Márie je u nás bazilika minor v Šaštíne.

Dejiny tohto chrámu siahajú do roku 1564. Za baziliku minor bola vyhlásená pápežom Pavlom VI. v roku 1964. Ten istý pápež v roku 1966 riadne ustanovil a vyhlásil Sedembolestnú Pannu Máriu za hlavnú Patrónku Slovenska. Každoročne na tento sviatok a na Turíce tisíce pútnikov putujú do šaštínskej baziliky, kedy bývajú hlavné púte, aby si uctili našu Patrónku a vyprosili pomoc v bolestiach a utrpení každodenného života.

http://www.zivotopisysvatych.sk/sedembolestna-panna-maria/

 


V to, že presne trafíme, treba stále veriť, ale nezabúdajme na to, že musíme aj mieriť

Náš zakladateľ a vzor Ježiš Kristus nás neustále upozorňuje, že sa nemáme prispôsobovať tomuto svetu a že celý svet je v moci toho Zlého. Dokonca hovorí, že neprosí za tento svet, ale za tých, ktorých mu Boh dal.
Je to v rozpore s tým stále modernejším humanizmom a s tými stále právnejšími ľudskými právami? Často sa hovorí o čistej a nečistej, prípadne o špinavej a menej špinavej politike. Problém je v tom, že ak nemáme mocenské a finančné páky, nepresadíme ani dobré veci. My sa iste máme snažiť byť čo najviac nepoškvrnení od tohto sveta, ale nemôžeme nevidieť, že tento svet funguje na poškvrnených princípoch. Ak to nechceme chápať a vidieť, vždy budeme len slepí vodcovia slepých.
Ak sa chceme angažovať v rámci tohto sveta, mocensky a politicky presadzovať svoje ciele a svojich ľudí, nemôžeme sa chovať a tváriť, ako anjeli nebeskí. Ani si nemôžeme myslieť a ešte aj druhým balamutiť hlavy tým, že vďaka našej statočnosti a ušľachtilosti začne všetkým padať z nebies manna nebeská a či ľudovejšie povedané pečené holuby každému do huby.
My iste môžeme bojovať za stále spravodlivejší život, ale nemôžeme prestať vnímať, že existujú aj limity, povinnosti, zodpovednosti a reálne nebezpečenstvá, ktoré z nich vyplývajú. My nemôžeme tvrdiť, že je jedno v čo veríme a nesmieme klásť do jednej roviny Korán a Bibliu, pretože svätá kniha moslimov nie je porovnateľná ani len so Starým zákonom. Náš Boh je totiž Bohom otázok a nie hotových odpovedí a na rozdiel od Alaha nás učí pýtať sa, protestovať a rozmýšľať.
Najkratšia cesta ako zničiť nielen kresťanskú, ale aj celosvetovú civilizáciu je prestať sa pýtať a hľadať jasne definované opory našej nádeje, nádeje postavenej na reálnych a životných princípoch, nádeje rešpektujúcej maximálnu úctu k cene jednotlivého človeka. Ale samozrejme tiež nádeje s jasným pohľadom na bezcennosť mnohých naničhodníkov a na škodlivosť nimi hlásaných utópií a fantázií!
Je asi nevyhnutné povedať na rovinu, že kresťanstvo sa zrýchľujúcim tempom dostáva, vďaka snahe prispôsobiť sa akejsi znovu neoverenej a stále krachujúcejšej modernite, do stavu morálneho bezvedomia. Je možné, že nás z neho preberie až ten nekompromisný, na nič sa nepýtajúci a o ničom nediskutujúci islam. Denne sa modlím za to, aby to stálo čo najmenej nevinných, ba dokonca celkom zbytočných obetí a aby nás aj menšie more krvi dostatočne obmylo a priviedlo k reálnemu pohľadu na život a svet naokolo. Pretože neustále opakujem a vystríham, aby sme verili nielen to, že Kristus je Boh a či súčasť Božej podstaty, ale verme aj to, čo je trochu ľahšie pochopiť, že bol aj najväčším realistom v celých ľudských dejinách.

K ZDRAVÉMU ROZUMU NÁM PÁN BOH POMÁHAJ!

Vlado Gregor

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.