Stanovisko kardinála Burkeho – Amoris Laetitia – nemá vieroučný charakter – ale iba súkromný! + Kanadští biskupové proti Bergogliovi a argentinským biskupům

Kardinál Raymond Burke vyhlásil, že postsynodálna apoštolská exhortácia pápeža Františka nemôže zmeniť učenie Cirkvi. Zdôraznil, že dokument nemá vieroučný charakter.

 

„Cirkev mala v minulosti mylnú tendenciu interpretovať každé jedno pápežovo vyhlásenie ako záväzné, čo je pochopiteľne absurdné,“.

„Pápež František sám uviedol hneď v úvode, že postsynodálna exhortácia nie je výsledkom Magistéria.“

Burke dodáva, že preto osobné úvahy pápeža netreba zamieňať so záväznou vieroukou. (Vysvetlite to pán kardinál mnohým hlupákom, ktorí si myslia že pápež je vykladačom viery, pritom on je iba strážcom viery)

„Niektorí ľudia majú mylnú predstavu, že keď sa jedná o pápežskú apoštolskú exhortáciu, vyplýva nám z toho povinnosť uznať to ako ‘božskú a katolícku vieru’ (Kánon 750, § 1) a nasledovať všetko, čo je napísané v dokumente,“ tvrdí Burke.

„Katolícka cirkev trvá na dodržiavaní prikázaní Petrovho úradu, ktorý ustanovil náš Pán, a nikdy netvrdila, že každé vyhlásenie Petrovho nástupcu má byť neomylnou vieroukou.“

Kardinál varuje, že neschopnosť rozlišovať medzi osobnými názormi pápeža a učením Učiteľského úradu Cirkvi „má negatívny vplyv na veriacich a oslabuje svedectvo Cirkvi ako Kristovho tela vo svete“. (má hlavne vplyv na veriacich ktorí nič nevedia, iba prijímajú každý blud ktorý im niekto štekne)

Podľa kardinála Burkeho nemôžeme exhortáciu chápať ako revolúciu v Cirkvi alebo radikálny odklon od jej učenia, pretože jediným kľúčom k správnej interpretácii dokumentu amoris Laetitia je nemenné učenie Cirkvi a jej nariadenia. (Správne pán Kardinál – aj Amoris sa dá vyložiť v zmysle učenia Cirkvi ktorá jasne definuje čo je to manželstvo, rozvod a hriech. Mnohí akožekatolíci by totiž radi videli, že sa hriech zlegalizoval, čo nie je možné) viď učenie Krista

Tento dokument spôsobuje, že veriaci sú zmätení, a môže vyvolať pohoršenie aj u iných ľudí dobrej vôle, ktorí sa obracajú na Krista a Jeho Cirkev, aby učili a v praxi uplatňovali pravdivú náuku o manželstve a jeho ovocí, rodine, ktorá je základnou bunkou života cirkvi a každej spoločnosti, „dodal na záver Burke.

https://gloria.tv/article/kCg3XsXH2cK34TAj7Vp6tbhtd

 


Kanadští biskupové proti Bergogliovi a argentinským biskupům

Kanadští biskupové provincie Alberta zveřejnili Pastorační směrnice, dokument adresovaný kněžím, jáhnům a těm, kteří pracují v pastoraci týkající se lidí a rodin v těžké situaci. Odmítají s veškerou rozhodností názor, že postsynodální list AL může něco změnit na církevní praxi vůči těm, kteří žijí v nedovoleném svazku. Na nauce o jejich připuštění k svatému přijímání se nic nemůže měnit. V jejich dokumentu stojí:

Může se stát, že tyto páry vlivem médií, přátel nebo rodiny dospějí k názoru, že v praxi církve došlo ke změně, že nyní mají i rozvedení a civilně sezdaní možnost přistupovat při mši svaté k svatému přijímání, pokud o tom vykonají rozhovor s knězem. Tento názor je mylný. Páry, které si přejí mluvit s knězem, musí být vítány, aby jim znovu předložil „Boží plán s manželstvím v celé jeho velikosti“ (AL370) a pomohl jim nastoupit správnou cestou úplného smíření s církvi.

Co se týká podmínky pro přijetí svatého přijímání, biskupové důrazně připomínají, že je k tomu naprosto nezbytný stav posvěcující milosti. Hříchy musí být očištěny ve svaté zpovědi. V té věci odkazují na Katechismus katolické církve čl. 1450 – 1460 a kán. 959 Kodexu církevního práva.

Dokument podepsali: arcibiskup Richard W. Smith z Edmontonu, arcibiskup Gerard Pettipas CSsR z Grouard-McLennan, biskup Frederick Henry z Calgary, biskup Mark Hagemoen z Mackenzie-Fort Smith, biskup Paul Terrio z St. Paul a světící biskup Gregory J. Bittman z Edmontonu.

KI

http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=kanadsti-biskupove-proti-bergogliovi-a-brazilskym-biskupum

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.