Maďarský minister: Pomoc pre kresťanov ‘historická povinnosť’. + ‘Európa si sem vpustila vlkov!’

„Stredoeurópske štáty držia pevne spolu pre svoju spoločnú minulosť a spoločnú oveľa silnejšie v kresťanstve zakorenenú kultúru“

Berlín-Viedeň, 18.9.2016 (kath.net/ KAP) 019 640 – Maďarský minister pre ľudské zdroje a pastor reformovanej cirkvi, Zoltán Balog, zdôrazňuje zvláštnu povinnosť Európy starať sa o prenasledovaných kresťanov. Pomáhať im je pre Európu „historickou povinnosťou“, ako povedal pre „Welt“ z piatka. Dodal, že aj moslimom sa musí pomáhať, no tu vystáva otázka „Prečo prenasledovaní moslimovia chcú do Nemecka a nie do Saudskej Arábie?“
Balog študoval evanjelickú teológiu a pôsobil ako duchovný pastier pre utečencov z NDR. Na otázku, aká kresťanská je maďarská utečenecká politika, minister povedal, že je „predovšetkým správna“. Musí sa rozlišovať medzi „individuálnou hodnotou lásky k blížnemu, pomáhať ľuďom v núdzi a úlohou štátu ochrániť krajinu a obyvateľstvo pred rizikami a nebezpečenstvami“.

Slovan s dvojkrizom
Nemecko vidí Balog ako ideálny „most medzi diferenciami“ v Európe. Stredoeurópske štáty držia pevne spolu pre svoju spoločnú minulosť a pre „spoločnú oveľa silnejšie v kresťanstve zakorenenú kultúru“, ako vyhlásil. Aj južné alebo severné štáty sa primkýnajú bližšie k sebe. Súdržnosť v Európe teraz silne závisí od toho, „ako sa Nemecko v tomto novej regionálnej situácii umiestni.“
Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjartó zasa kritizoval pred mimoriadnym summitom hláv štátov a vlád v piatok v Bratislave plánované núdzové azylové nariadenie Rakúska, ktoré má umožniť navrátenie utečencov z hraníc.“ „Toto opatrenie by bolo dosť podivuhodné,“ povedal Szijjartó vo štvrtok v rakúskych televíznych novinách „ZiB 2“ vzhľadom na spoločné členstvo Rakúska a Maďarska v Schengene. Namiesto toho by mali Viedeň a Budapešť spoločne chrániť vonkajšie hranice, argumentoval maďarský diplomat.
Súčasne kritizoval konanie EÚ v utečeneckej kríze:
„Už sme počuli toľko výpovedí, aké je potrebné chrániť vonkajšie hranice EÚ, ale nič sa nestalo. Jedine Maďarsko urobilo opatrenia na ochranu svojich hraníc.“
Szijjartó obhajoval aj spornú kampaň maďarskej vlády pred referendom proti utečeneckým kvótam 2. októbra. V tej sa okrem iného varuje pred zvýšeným nebezpečenstvom teroru skrze prijímanie utečencov. Szijjartó povedal: „Práve otvorenie hraníc pre utečencov pred rokom umožnilo teroristickým organizáciám vpašovať svojich členov do Európy.“

Orbán odporúča ploty EÚ

Maďarský premiér Viktor Orbán v interview pre rozhlas pred svojou cestou na summit chválil zriadenie hraničných plotov ako „riešenie“ na obranu proti utečencom a migrantom. „Je potrebné konanie, nie vzdávanie sa samých seba,“ vyhlásil pravicovo-konzervatívny politik. Keď sa USA darí zátarasami zadržať prisťahovalcov, „tak nevidím dôvod, prečo by sme my Európania nemali byť toho tiež schopní“.
Orbán dal na jeseň minulého roku postaviť ploty z ostatných drôtov na hranici Maďarska so Srbskom a Chorvátskom. Napriek tomu sa Orbán, člen reformovanej cirkvi, vidí ako kresťanský politik. Pred dvomi týždňami sa zúčastnil na porade väčšiny katolíckych politikov na tému „Islamizmus / Prenasledovanie kresťanov“ v talianskom Frascati. Táto skupina mala aj audienciu u pápeža.

 

‘Európa si sem vpustila vlkov!’ Ak budeme mlčať, zničíme si celú našu budúcnosť!

Baden-Baden, 19.9.2016 (kath.net) 019 644 – „Nemyslím si, že niekto, kto žije Korán, môže byť pre nás normálny!“ vyhlásila rehoľná sestra Hatune Dogan v prednáške v nemeckom Auenheime pri Kehli, ako informoval portál „Baden Online“. Sestra Hatune ušla z východného Turecka do Nemecka v r. 1970.
Rehoľná sestra hovorí v prednáške jasnou rečou a o utečeneckej politike Európy si myslí, že Európa si sem vpustila vlkov a myslí tým moslimských utečencov. K ovečkám ráta naproti tomu utláčaných a prenasledovaných kresťanov, ale aj jezídov.
Sestra Hatune Dogan je 26 rokov v nasadení v Turecku, Sýrii, Iraku a iných krajinách. Príčinu vyháňania a násilia vidí celkom jasne v islame a v Koráne:

„Ženy tam nemajú nijakú hodnotu. Oni sú tu iba na rozkoš pre mužov a už vôbec vtedy, keď sú neveriace. V Koráne je 206 veršov zameraných proti inovercom.“
„Nemyslím si, že niekto, kto skutočne žije Korán, môže byť pre nás normálny! Dvere musia zostať otvorené pre pravých utečencov, ale nie pre tých, ktorí chcú zvrátiť našu spoločnosť. Ak budeme mlčať, zničíme si celú našu budúcnosť!“
Na politikov sestra apeluje, aby sa konečne prebudili a dôkladne sa situácii prizreli.

 

Rakúsko: Európska pútnická cesta sv. Martina

St. Pölten, 17.9.2016 (KAP) 019 637 – Európska pútnická cesta sv. Martina „Via Sancti Martini“, povedie, ako sme už informovali, už aj cez Rakúsko. K južnej trase cez Slovinsko a Taliansko tento týždeň po etapách otvoria aj strednú trasu pútnickej cesty cez Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Luxembursko, Belgicko a Francúzsko. V piatok 16. septembra sa na slávnostnom akte v rakúskom Kremsi zúčastnili: diecézny biskup zo St. Pöltenu Klaus Küng, viedenský pomocný biskup Štefan Turnovszky a býv. generálny vikár nemeckej Diecézy Rottenburg-Stuttgart, Werner Redies.
Svätý Martin je vzorom pre hľadajúceho človeka dneška, ako povedal biskup Küng na slávnosti. Vyjadril nádej, že nová pútnická cesta dá vznik „hnutiu, ktoré zasiahne ľudí a povedie ich k Bohu“. Biskup prezradil, že je fascinovaný životom, pôsobením a veľkým vyžarovaním tohto svätca. Pripomenul, že sv. Martin mal toľko charakteru a aj srdca pre chudobných. Putovať znamená aj byť symbolicky na ceste k večnému životu, ako povedal a zdôraznil: „K fenoménu putovania patrí, že si uvedomíme seba, odpustíme každodenný život a vedieme na ceste hlboké rozhovory s inými pútnikmi.“
Prelát Redies pripomenul, že iniciatívou novej trasy „Via Sancti Martini“ bude aj Európa spojená, čo bolo tiež úsilím sv. Martina. Dodal, že na tomto svätcovi je fascinujúce, že veľmi aktívne pôsobil a súčasne žil veľmi asketicky.

Plášť sv. Martina na ceste do Tours
Vychádzajúc z rodiska sv. Martina v dnešnom maďarskom Szombathely sa od septembra prenáša plášť sv. Martina všetkými diecézami popri novej trase pútnickej cesty sv. Martina. Veriaci môžu túto púť symbolu sv. Martina sprevádzať ešte do 26. septembra aj na úseku v Rakúsku.
Na svätej omši v Kostole sv. Martina na lineckom Römerbergu odovzdá 24. septembra o 17. hod. plášť sv. Martina Diecéza St. Pölten Lineckej diecéze. 26. septembra odovzdajú zasa plášť na pasovskom moste Innbrücke bavorskej Pasovskej diecéze.
Napokon – 11. novembra – má plášť doputovať do Baziliky sv. Martina vo francúzskom Tours, kde sa uctieva hrob tohto svätca narodeného pred 1700 rokmi. Popri plášti sv. Martina putujú do Tours okrem toho z jednotlivých diecéz malé trubičky naplnené zemou jednotlivých farností sv. Martina. Webová stránka www.martinuswege.eu o novej trase „Via Sancti Martini“ obsahuje informácie o tejto pútnickej a kultúrnej ceste ako aj blog s dennými správami o pútnickej ceste plášťa sv. Martina.

„Odtlačok šľapy sv. Martina“
„Pútnická cesta sv. Martina“ je od r. 2005 popri „Pútnickej ceste sv. Jakuba“ do Santiaga de Compostela druhou registrovanou kultúrnou cestou Rady Európy. Sieť ciest mú celkovú dĺžku 2500 kilometrov. Južná trasa vedie zo Szombathely cez Slovinsko, Chorvátsko, Taliansko a Francúzsko do Tours. Táto trasa sa orientuje miestami pôsobenia sv. Martina v južnej Európe. Severná trasa má viesť cez holandský Utrecht a nemecký Erfurt.
Nová stredná trasa spája na východo-západnej ceste zo Szombathely do Tours kostoly a zariadenia pod patronátom sv. Martina a od nemeckého mesta Worms spája aj miesta, kde svätec pôsobil. Pútnická cesta má už sčasti aj smerovky – žltý kríž sv. Martina a „Pas sv. Martina“ (odtlačok šľapy sv. Martina) vedú pútnika na jeho ceste.

Vojak, misionár a biskup
Sv. Martin sa narodil pravdepodobne v r. 316 v meste Sabaria, dnešnom Szombathely. Syn rímskeho tribúna vstúpil na želanie otca do rímskej armády. Po obrátení sa dal vo veku 18 rokov pokrstiť, opustil armádu a stal sa misionárom. Od r. 371 bol biskupom Tours na Loire. Zomrel 8. novembra 397 vo svojej diecéze.
Hrob franského národného svätca a patróna o. i. aj krajčírov, žobrákov, opovrhovaných a odporcov vojenskej služby v Tours je významným pútnickým miestom. Diecéznym patrónom je sv. Martin o. i. v Szombathely, Eisenstadte, Mainzi, Rottenburgu a Buenos Aires.

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.