Kardinál verný náuke Cirkvi – Raymond Burke bude v Českej republike

Kardinál Raymond Burke v České republice
12. 10. – 15. 10. 2016 Přednášky na Jihočeské univerzitě a na konferenci Nejmenší z nás
Mše svaté ve Vyšším Brodě a na Strahově
PROGRAM NÁVŠTĚVY
Cirkev potrebuje ozdravnú decentralizáciu moci, vyhlásil pápež. + Kardinál Burke: Některé návrhy na synodě jsou „prostě v rozporu“ s katolicismem
12. 10.
9:00 – Pontifikální mše svatá (podle Římského misálu z roku 1962) klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie
Cisterciácké opatství ve Vyšším Brodě
14:30 – přednáška „Setrvat v pravdě Kristově: manželství, přirozený zákon a nauka Církve“
Aula Jihočeské univerzity, České Budějovice

13. 10.
10:00 – přednáška „Evangelium života a nová evangelizace“
v rámci konference o právní ochraně osob před narozením
Aula A203 Fakulty stavební VUT, Brno
registrace na nejmensiznas.cz, událost na Facebooku

14. 10.
18:00 – Prezentace českého překladu knihy Petera Kwasniewského „Povstávání z prachu: Tradiční liturgie a obnova Církve“ za účasti autora; knihu uvede J. E. Raymond Leo kardinál Burke
Knihovna Strahovského kláštera, Praha
registrace na hesperion.cz

15. 10.
10:00 – Pontifikální mše svatá (podle Římského misálu z roku 1962) bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Praha

Životopis

Raymond Leo Burke se narodil v Richland Center ve Wisconsinu v USA 30. června 1948. Gymnázium absolvoval na semináři sv. Kříže v La Crosse ve Wisconsinu a poté obdržel Basselinovo stipendium ke studiu na Americké katolické univerzitě ve Washingtonu. Na kněžské svěcení se připravoval na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě. Vysvěcen byl 29. června 1975 papežem Pavlem VI.

V roce 1995 ho svatý papež Jan Pavel II. vysvětil na biskupa. Téměř devět let pak zastával biskupský úřad v La Crosse, kde založil poutní místo Panny Marie Guadalupské. Dne 2. prosince 2003 byl jmenován arcibiskupem v Saint Louis. V letech 2008-2014 působil jako prefekt Nejvyššího tribunálu Apoštolské signatury v Římě. Papež Benedikt XVI. ho roku 2010 povýšil do kolegia kardinálů. V listopadu 2014 byl jmenován patronem Suverénního vojenského hospitálního řádu sv. Jana v Jeruzalémě, na Rhodu a na Maltě.

Kardinál Burke rovněž působil v Kongregaci pro svatořečení, Kongregaci pro biskupy, Papežské radě pro výklad legislativních textů, Kongregaci pro bohoslužbu a svátosti a Radě kardinálů a biskupů sekce pro styky se státy Státního sekretariátu.

Odpověď na pozvání

Děkuji za Váš dopis ze 4. března týkající se mé návštěvy České republiky v říjnu tohoto roku iniciované dvěma laickými organizacemi, které zastupujete. Děkuji za vše, co děláte spolu s paní Lucií Cekotovou pro přípravu mé návštěvy ve Vaší zemi.

Vyprošuji pro Vás Boží požehnání a svěřuji Vaše úmysly přímluvě Blahoslavené Panny Marie, svatého Michaela Archanděla, svatého Josefa a svatých Petra a Pavla.

Svěřuji se Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

http://rcmonitor.cz/kardinalburke/

 

Kardinál Burke se postaví na odpor
Francouzská redakce France 2 uskutečnila rozhovor s kardinálem Burkem. Rozhovor se týkal požadavku umožnit znovuoddaným rozvedeným přístup k Eucharistii a nastolit novou linii vůči homosexualitě.

France 2: Jak byste chtěl přivést papeže na správnou cestu…

Kardinál Burke: Zde je třeba velké obezřetnosti, mít na zřeteli papežovu pravomoc. Klasická věta říká, že papež má plnost moci, to je správné, nemá však moc absolutní. Stojí ve službách nauky víry. Nemá moc nauku ani doktrínu měnit. (…) Nechejme otázku papeže stranou. V naší víře nás vede pravda a nauka.

France 2: Pokud bude papež na tomto směru trvat, co uděláte?

Kardinál Burke: Budu odporovat. Nic jiného dělat nemohu. Je mimo všechnu pochybnost, že doba je velmi těžká. To je jisté.

France 2: Je to bolestné?

Kardinál Burke: Ano.

France 2: Vyvolává to obavy?

Kardinál Burke: Ano.

France 2: Je podle vašeho názoru církev jako instituce ohrožena?

Kardinál Burke: Pán nás ujistil, tak jako ujistil v evangeliu sv. Petra, že síly pekla ji nikdy nepřemohou. Non praevalebunt říkáme latinsky. Nad církví nezvítězí.

katholisches.info

http://www.lumendelumine.cz/index.php?page=kardinal-burke-se-postavi-na-odpor

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.