Totalita pod rúškom demokracie. Interpelácia o prepustení historika M. Lacka a profesora Š. Surmáneka. + ĽS Naše Slovensko navrhla v NR SR vyhlásiť drevo za strategickú surovinu

Žijeme v zvláštnej dobe. Na jednej strane sa hovorí o ľudských právach a tolerancii, na druhej strane štát prenasleduje slušných ľudí za ich presvedčenie, názory a postoje, ktoré nevyhovujú všeobecne vnucovaným normám.

Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému bez rozdielu právo na jeho presvedčenie, politické názory, vierovyznanie, zaručuje slobodu myslenia, svedomia, náboženského vyznania, zaručuje slobodu prejavu a právo vyjadrovať svoje názory slovom, písmom, tlačou, obrazom, alebo iným spôsobom, ako aj slobodne vyhľadávať informácie… A predsa stále častejšie sú slušní ľudia prenasledovaní za svoje názory, presvedčenie, sú zastrašovaní, šikanovaní, vyhadzovaní zo zamestnania a ohrozovaní na existencii.

Jedným z konkrétnych prípadov, ale vôbec nie ojedinelým, je prípad schopného a statočného mladého historika Martina Lacka, donedávna pracujúceho v Ústave pamäti národa. Martin Lacko mal odvahu hovoriť a písať pravdu o slovenských dejinách, na rozdiel od tzv. historikov, ktorí odpisovali dejiny tak, ako im diktovala Praha a predbiehali sa v dehonestácii a očierňovaní Slovenska a Slovákov a na tom sa priživovali a stavali svoju pochybnú kariéru. Dokonca sa „opovážil“ sympatizovať a pozitívne sa vyjadriť o ĽS Naše Slovensko.

Zo začiatku Martina Lacka len šikanovali, prenasledovali každú ustanovizeň, alebo školu, ktorá mala odvahu pozvať ho na odbornú prednášku /viď napr. gymnázium v Košiciach/. To však nestačilo. Nakoniec ho predseda správnej rady Ústavu pamäti národa Ondrej Krajňák prepustil z práce – paradoxne z tej inštitúcie, ktorá má skúmať zločiny oboch totalitných režimov.

Nebudem teraz hovoriť, čia to bola iniciatíva. Zrejmé je to, že bol určite na p. Krajňáka vyvíjaný silný nátlak, vieme si domyslieť odkiaľ. Čo je na tom všetkom zvrátené je to, že sa dostávame do plíživej, veľmi nebezpečnej totality, kde budeme -a už aj sme- prenasledovaní za svoje názory, za svoje presvedčenie, za vieru, za lásku k svojmu národu a svojej otčine, za pravdu.

Čo bude nasledovať? Teraz nás šikanujú, vyhadzujú z práce, zastrašujú, vláčia po prokuratúrach a súdoch. Budú nás za pravdu zatvárať do väzenia? Budú nás likvidovať aj fyzicky? Otvorme si konečne oči!

MUDr. Natália Grausová
poslankyňa NR SR

http://www.naseslovensko.net/nase-nazory/totalita-pod-ruskom-demokracie/

 

ĽS Naše Slovensko navrhla v NR SR vyhlásiť drevo za strategickú surovinu chránenú ústavou

V slovenských lesoch sa dnes drevo neťaží, ale drancuje. My však považujeme slovenské drevo za strategickú surovinu národného významu, ktorá si zasluhuje ústavnú ochranu.

Podľa štatistík zo Zväzu spracovateľov dreva sa zo Slovenska vyváža až 50 % vyťaženého dreva. Do týchto štatistík však nie je zarátané nelegálne vyťažené a vyvezené drevo, ktoré pochádza väčšinou od súkromných vlastníkov lesov a z urbáru. Takto vyťažené drevo sa vyváža väčšinou v noci, na preťažených kamiónových súpravách, ktoré ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky a poškodzujú cestné komunikácie.

Cieľom nášho návrhu ústavného zákona bolo pripraviť legislatívnu pôdu a ústavnú oporu pre dôkladnejšiu ochranu slovenských lesov, obmedzenie živelnej ťažby a zastavenie nekontrolovaného vývozu dreva zo Slovenskej republiky.

https://uploads.disquscdn.com/images/7a2d8809a2de93dc2f41ec936b00f25b12a44738489a291a0234cd8e63f8100c.png

Žiaľ, pre poslancov ostatných parlamentných strán zrejme ochrana slovenského životného prostredia nie je priorita, pretože až na zopár poslancov z klubu SME RODINA a zopár nezávislých poslancov tento náš návrh nikto nepodporil.

http://www.naseslovensko.net/nasa-cinnost-v-nr-sr/ls-nase-slovensko-navrhla-v-nr-sr-vyhlasit-drevo-za-strategicku-surovinu-chranenu-ustavou/

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.