Otvorený list predsedovi Konferencie biskupov Slovenska a arcibiskupovi Bratislavskej arcidiecézy Mons. Stanislavovi Zvolenskému

Vaša Excelencia,
so znepokojením sledujeme osudy nášho člena Antona Čulena, ktorému Arcidiecézny katechetický úrad zrušil k 31. augustu 2016 katechetickú misiu na všetkých školách. Teda presne ako za komunistických čias bol existenčne postihnutý za svoje názory a svoj občiansky postoj. Táto skutočnosť je o to smutnejšia, že ide o vzorného kresťana katolíka a otca piatich detí.
stanislav_zvolensky_250
Naša organizácia združuje politických väzňov, ktorí sa za čias červenej totality neváhali vzoprieť komunistickému prenasledovaniu Cirkvi a národa a tak udržiavať nádej na slobodné dni.
Na páde tohto neľudského režimu majú neodškriepiteľnú zásluhu aj charakterovo pevní ľudia a vzorní kresťania ako Anton Čulen. Žiaľ, musíme konštatovať, že v ostatnom čase nastal ofenzívny nástup starých síl a obsadzujú všetky pozície, ktorých sa v roku 1989 zdanlivo vzdali. Vrátane ich primitívneho slovníka a starých spôsobov, medzi ktoré patrí aj prenasledovanie slobodného myslenia a názoru, na ktoré podľa ústavy našej republiky má každý nárok. A kroky Vášho Arcidiecézneho katechetického úradu ich iba podporujú.

Na záver musíme s poľutovaním konštatovať, že k forme otvoreného listu sme boli donútení preto, lebo na našu žiadosť, zaslanú Konferencii biskupov Slovenska o podporu listu pre predsedu NR SR, v ktorom sme žiadali zohľadnenie zločinov komunizmu v učebných osnovách, ste vôbec nereagovali. Tak ako ste neboli ochotný osobne sa stretnúť s Antonom Čulenom, ktorému sa udiala veľká krivda.
Žeby sa vracali časy Pacem in terris?

Každá doba má svoje nebezpečenstvá i spôsoby odvahy. Nechce sa nám veriť, žeby sa odvaha nedostávala človekovi na Vašom dôstojnom a hlavne zodpovednom poste.

S hlbokou úctou a katolíckym
pozdravom Laudetur Jesus Christus!

Bratislava 22. septembra 2016
Ing. Ján Litecký Šveda
predseda PV ZPKO

http://www.pv-zpko.sk/wp-content/uploads/SVEDECTVO-10-2016.pdf

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.