Benedikt XVI. a kardinál Róbert Sarah o sile ticha. + Brazília: Zavraždili dvoch kňazov

Zvuk ticha – tichá prítomnosť Boha v histórii
Rím, 10.10.2016 (kath.net/as) 019 723 – Pápež Benedikt XVI. odcestoval 9. októbra 2011 do talianskej Kalábrie a navštívil Lamezia Terme a Serra di Bruno. V mestečku Serra di Bruno sa nachádza kartúza – kartuziánsky kláštor – v ktorom už po stáročia horí plameň modlitby v tichosti a skrytosti. V kláštornom kostole slávil Benedikt XVI. večer vešpery, ktorými intenzívne hodiny tejto návštevy vyvrcholili.

Jan Pavol II. a Benedikt XVI.
V homílii pápež vtedy ozrejmil, že neexistuje nezmieriteľný protiklad medzi slovom a tichom:
„Ticho je skôr predpokladom toho, aby sme mohli slovo prijímať a počúvať. Ticho je priestor, v ktorom sa ´šelest´ Božej prítomnosti stáva slovom. Práve preto je pre moderného človeka, ktorý žije vo vnútornom a vonkajšom hluku, zvuk ticha príťažlivým a fascinujúcim. Život mnícha vzbudzuje obdiv a túžbu po vlasti – po živote, ktorý nám v minulosti a na istých miestach daroval pravý život zvnútornenia. Ticho nie je vláda ničoho. Ticho je ten základ, na ktorom je možné vnímať Boží dych a ľahký vánok Božej prítomnosti: plnosť najreálnejšej skutočnosti, aká len existuje a ktorá presahuje každú zmyslovo vnímanú dimenziu,“ povedal Benedikt XVI.
„Sila ticha. Proti diktatúre hluku“ – „La force du silence. Contre la dictature du bruit“ – tak znie titul novej knihy, ktorú napísal kardinál Róbert Sarah, prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí. Po svojom veľmi úspešnom diele „Boh alebo nič“, ktoré vyšlo vo februári 2015, kardinál nám predkladá hlbokú meditáciu o podstate vzťahu s Bohom. Okrem skutočnosti, že kniha vydaná vo francúzštine, španielčine, taliančine a angličtine sa opäť môže stať bestsellerom, je to v prvom rade klasické dielo súčasnej spirituality.
Kardinála Saraha viedol k jeho úvahám výrazný zážitok: návšteva „Grand Chartreuse“ vo februári 2016.

„La Grande Chartreuse“ – veľká kartúza – je materský kláštor kartuziánskeho rádu. Ako zdôraznil aj Benedikt XVI. je reč o tichu vo svete ovládanom hlukom výzvou, ale slovami kardinála „šialenstvom, keďže svetské moci, ktoré sa pokúšajú moderného človeka formovať, ticho metodologicky vylučujú“. Skúmanie ticha by nevyhnutne viedlo k priblíženiu sa k Božiemu tajomstvu a jeho tichej prítomnosti v histórii. Tak iba vychádzajúc z Boha môžeme hovoriť o našej vnútornej skúsenosti ticha.
Ako zdôraznil Benedikt XVI.: „Niektorí ľudia už nie sú schopní dlhšie vytrvať v tichu a samote. Chcel som poukázať na túto sociologicko-kultúrnu situáciu, pretože nám ozrejmuje zvláštnu charizmu kartúzy ako vzácneho daru pre Cirkev a pre svet, daru, ktorý obsahuje hlboko založené posolstvo pre náš život a pre celé ľudstvo.

 

Zhrnul by som to nasledovne:
Ak sa človek stiahne do ticha a samoty, vystavuje sa tak povediac vo svojej nahote skutočnosti tej zdanlivej ‚prázdnote’, aby namiesto toho prežíval prítomnosť Boha, plnosť najreálnejšej skutočnosti, aká môže existovať a ktorá presahuje každú zmyslovo vnímateľnú dimenziu. Prítomnosť, ktorú možno vnímať v každom stvorení: vo vzduchu, ktorý dýchame, vo svetle, ktoré vidíme a ktoré nás hreje, v tráve, v kameňoch … Boh, ‚Creator omnium’, Stvoriteľ všetkých vecí, preniká všetko, ale stojí nad všetkým a preto je práve preto základom všetkého. Mních, ktorý všetko opustí, vystavuje sa tak povediac riziku: Vystaví sa samote a tichu, aby žil iba z toho podstatného a práve skrze to nachádza aj cestu k hlbokému spoločenstvu s bratmi, s každým človekom.“

Armin Schwibach

 


Jezuiti volia generálneho predstaveného

Rím, 10.10.2016 (KAP) 019 720 – V Ríme zasadá generálna kapitula Spoločnosti Ježišovej a v piatok si volí nového generálneho predstaveného. Ako oznámila centrála rehole, 212 oprávnených voličov – predstavených a delegátov – v pondelok začalo sondovať, kto by mohol byť nástupcom odstúpeného Adolfa Nicolasa.
Tradičný volebný poriadok voľby generálneho predstaveného jezuitov nepredpokladá kandidatúry, či diskusie v pléne, ale tzv. štvordňové „murmurationes“ (mrmľania). Pritom sa účastníci volieb zoskupia do rozhovorov vo dvojiciach, aby zistili, kto sa pokladá za vhodného predstaveného. Vlastné propagovanie niekoho je zakázané.
Na voľbu generálneho predstaveného stačí absolútna väčšina, teda najmenej 107 hlasov. V histórii jezuitov takéto zhromaždenie spravidla rýchlo dospelo k výsledku. Odovzdávanie hlasov prebieha mlčky a v tajnosti. Používanie notebookov, mobilov a iných elektronických zariadení je zakázané.
Až 59 percent z 209 voličov pochádza podľa údajov rehole z južnej pologule. Na ostatnej generálnej kongregácii v r. 2008 ich bolo 45 percent. Podiel európskych účastníkov poklesol z 31 na 26 percent.
Najväčšiu skupinu tvoria Indovia (22 zo 77 provinciálov), za nimi nasledujú Američania. Všetci doterajší 30 generálni predstavení pochádzali z Európy. Predchádzajúci predstavení však mali dlhoročné skúsenosti z iných svetadielov.
Po voľbe meno nového generálneho predstaveného oznámia pápežovi. Nie je však potrebné, aby toto rozhodnutie potvrdil. František sa predtým sám zúčastnil na dvoch generálnych kongregáciách – v r. 1974/75 a v r. 1983.

 

Brazília: Zavraždili dvoch kňazov

Brazília, 10.10.2016 (KAP/KNA) 019 719 – Dvaja brazílski kňazi sa stali cez víkend obeťami zločineckého násilia. V oboch prípadoch ide podľa správ médií z pondelka očividne o lúpežné vraždy. Mŕtvolu kňaza Francisca Carlosa Barbosu Tenoria (38) našli v nedeľu ráno v Nova Iguacu – predmestí Rio de Janeira. Podľa médií malo telo bodné rany na pleci a v hrudi. Neskoro večer v sobotu kňaz sám opustil narodeninovú oslavu. Po ceste domov zrejme došlo k lúpežnej vražde. Auto obete, jeho peňaženka, ako aj jeho mobil zmizli, ako oznámila polícia, ktorá doteraz nemá konkrétnu stopu páchateľov.
Lúpežnej vražde zrejme padol za obeť aj kňaz Joao Paulo Nolli (35). Jeho mŕtvolu našli v nedeľu na opustenom pozemku v meste Seine Rondonopolis. Kňaza očividne zahrdúsili. Mobil ako aj auto kňaza tiež zmizli, ako oznámila polícia. Ani v tomto prípade nemá polícia nijaké stopy po páchateľoch.
Najnovšia kriminálna štatistika Brazílie uvádza až 60 000 vrážd ročne, čo je historický rekord. Je to viac ako 29 vrážd na 100 000 obyvateľov, čo je v svetovom rebríčku 15. miesto. V absolútnych číslach je však Brazília smutným rekordérom. Polícia dokáže vyšetriť iba osem percent vrážd.

 

Homosexuál nový superintendent v Rakúsku

St. Pölten, 9.10.2016 (epdÖ) 019 714 – Od 1. septembra má Evanjelická diecéza a. v. Dolné Rakúsko nového superintendenta: Innsbrucký farár Lars Müller-Marienburg (39) bol zvolený ešte 18. júna zhromaždením delegátov evanjelických farností v St. Pöltene 47 zo 70 hlasov – teda potrebnou 2/3 väčšinou. Od januára dovtedy sa zvoliť superintendenta nedarilo. Na voľbách sa zúčastnil aj evanjelický biskup Michael Bünker.
Nový superintendent nastupuje na post náhle zomrelého predchodcu Paula Weilanda. Popri Müllerovi-Marienburgovi kandidoval aj viedenský farár Matthias Eikenberg a farár z Mödlingu Markus Lintner. Uvedenie do úradu bude 15. októbra vo Viedenskom novom meste.
Energický, teologicky a vecne vraj fundovaný chcel by nový superintendent v cirkvi a v spoločnosti prispieť k tomu, „aby evanjelická cirkev hrala úlohu ako súčasť náboženskej mnohorakosti,“ ako sám vyhlásil.
V diecéze by chcel „pomáhať formovať cirkev, v ktorej ľudia prežívajú radosť: „Evanjelická cirkev je miestom na život a radosť tu a teraz!“ Súčasne treba podľa neho prepožičať hlas tým, „ktorí od nás potrebujú pomoc“. „Posolstvo Božej lásky“ chce doterajší farár v Innsbrucku „preložiť do dnešného jazyka“. … „Mnohorakosť sa neberie vážne, ak si myslíme, že sú iba zbožní a liberáli. Bolo by dôležité, aby si navzájom viac dôverovali,“ vyhlásil.
Katolícky diecézny biskup zo St. Pöltenu, Klaus Küng, novému superintendentovi k voľbe gratuloval. „Želám mu pre jeho pôsobenie všetko dobré a teším sa na ďalšiu a osvedčenú ekumenickú spoluprácu,“ povedal biskup. …
Lars Müller-Marienburg je členom generálnej synody, má na starosti diecéznu pastoráciu a je členom aj Liturgickej konferencie Evanjelickej cirkvi Nemecka (EKD). …
K jeho úlohám patrí duchovné vedenie diecézy. Má dohľad nad cirkevným poriadkom a vhodným hlásaním Svätého písma a jeho úlohou je aj ordinovanie a vizitácie. Jeho postavenie zodpovedá biskupským povinnostiam diecézneho biskupa v Katolíckej cirkvi. Evanjelická diecéza Dolné Rakúsko má 40 000 členov v 28 farnostiach. –zg-

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.