Asociácia slovenských vojakov sa ospravelňuje v mene slovenského národa za genocídu a tzv. humanitárne bombardovanie bývalej zväzovej republiky Juhoslávie. + Od migračnej invázie k občianskej vojne

Otvorený list predsedu ASV slovanským národom bývalej zväzovej republiky Juhoslávie
Asociácia slovenských vojakov menom predsedu Jozefa Žarnovičana de Sarnó, sa hlboko ospravelňuje v mene slovenského národa za genocídu a tzv. humanitárne bombardovanie, masaker srbského bratského národa a národa Čiernej Hory, ktorý podporili a umožnili aj vtedajší volení predstavitelia a vtedajšia vláda na čele s Mikulášom Dzurindom, ktorých považujem za vlastizradcov.
rusko-katastrofa-vojna-ukrajina III

Títo politici masaker využili ako krvavú vstupenku Slovenska do NATO. Vtedajšia slovenská vláda na čele s predsedom vlády Mikulášom Dzurindom a ministrom zahraničných vecí Eduardom Kukanom nemala na to žiadny mandát, konali na vlastnú päsť a proti záujmom SR. Je to o to horšie, že SR nebola v tej dobe členom NATO. Títo zradcovia humanity, preletmi vojenských lietadiel NATO a USA ponad Slovenskú republiku, umožnili zhodenie viac ako 22 000 ton bômb aj zakázaných kazetových bômb a 37 000 kusov bojovej munície s ochudobneným uránom na Srbsko. Tento druh munície je zakázaný medzinárodným spoločenstvom a doteraz pácha utrpenie ľuďom. Vláda Mikuláša Dzurindu hrubo porušila medzinárodné právo, porušila viacero medzinárodných dohovorov, protokolov a dopustila sa tým vojnového zločinu proti nevinnému civilnému obyvateľstvu. Hlasovanie v Národnej rade SR o povolení preletov bojových lietadiel NATO ponad územie Slovenskej republiky prebehlo na základe predošlého nariadenia Trilaterálnej komisie vo Washingtone, na čele s Rockefelerom ako súkromnou osobou, ktorý nemal žiadne kompetencie vo veci medzinárodného práva a zastupoval súkromnú lobistickú organizáciu, v ktorej sa angažovala aj Madeline Albrightová. Tento agresívny útočný akt bol vedený svojvoľne bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN, čo sa posudzuje podľa zásad medzinárodného práva ako teroristický akt. Na slovenských vojakoch, slúžiacich v tej dobe je biľag, že museli slúžiť pod vojenským velením a politickým vedením velenia armády a vtedajších politikov, ktorí prelety schválili. Slovenský národ bol týmto aktom historicky poškvrnený ako zradca ľudskosti a humanity, čím nám vznikol veľký záväzok k náprave tejto obludnej zrady spáchanej zo strany vtedajšieho politického vedenia Slovenskej republiky.

To čo predchádzalo útoku USA a NATO, bez akéhokoľvek mandátu OSN, ktorý bol ospravedlňovaný vojnovými zločinmi, etnickými čistkami a genocídou vykonávanou vtedajším prezidentom Juhoslávie Slobodanom Miloševičom, bolo len odpornou lžou, vojnovou propagandou a mediálnou vojnou USA proti slovanským národom zväzovej republiky Juhoslávie. Slobodan Miloševič bol Hágskym tribunálom nedávno nielen oslobodený od obvinení, ale bol označený ako ochranca etnických menšín. Vo svetle týchto skutočností sa útok USA a NATO musí považovať za teroristický akt a všetky štáty zúčastnené na tomto akte musia niesť zodpovednost a zasadiť sa o príkladné potrestanie vinníkov ako výstrahu pre ďalšie generácie. NATO musí prevziať za tento teroristický akt plnú zodpovednosť a vykonať reorganizáciu s okamžitým vylúčením USA ako policajta tejto aliancie a pretransformovať sa na európske bezpečnostné sily so zaradením Ruska ako plnoprávneho člena, čím bude nastolený mier nielen v Európe, ale aj na celom svete.

Slovenský národ práve zažíva obdobie veľkého útlaku zo strany tzv. elít vo vlastnej politickej reprezentácii, ale odoláva aj veľkému tlaku odovzdania vlastnej suverenity, vlastného štátu, a to do rúk politickej a ekonomickej elity EÚ a vojenskej aliancie NATO. Tento útlak môže viesť náš národ len k zoceleniu a nabratiu odhodlania k odporu a boju za oslobodenie sa z okovov zločinnej finančnej oligarchie a politickej zločinnej tzv. elity, ktoré ho zotročujú. Toto vyslobodenie vyvrcholí potrestaním vlastizradcov vo vlastných radoch, a tiež tých, ktorí spôsobili utrpenie národom bývalej Juhoslávie. Srbsko a Čierna Hora by mala byť odškodnená európskym spoločenstvom za škody spôsobené bombardovaním a následne spôsobené ekonomické škody, a to napríklad aj vo forme deblokácií.

Asociácia slovenských vojakov, ktorá mala svojho času silný vplyv na ministerstvo obrany a ostatné zložky najvyššieho velenia armády a vládu, mohla tento stav odvrátiť cez vlastných členov v najvyšších funkciách v armáde. ASV vedela o prípravách na bombardovanie Juhoslávie už v roku 1998 a ostro proti tomu protestovala, avšak bola v roku 1998 potlačená spolu s odchodom ministra obrany predchádzajúcej vlády, jej vrcholoví členovia boli prepustení z najvyšších vojenských funkcií alebo boli zastrašení, čím bola v roku 1999 otvorená cesta k zrade novou vládou Mikuláša Dzurindu a ministrom obrany Pavlom Kanisom.

Ako predseda najstaršej organizácie slovenských vojakov v rámci samostatnej Slovenskej republiky týmto vyhlasujem, že sa budem všemožne zasadzovať za vykonanie takých zákonných a právnych opatrení, ktoré budú viesť k potrestaniu zodpovedných politikov za tento ohavný čin proti ľudskosti.

Jednou z hlavných úloh organizácie ASV je aj zriadenie generálneho inšpektorátu pri Národnej rade SR, v jeho zodpovednosti bude aj prešetrenie tohoto odporného, zločinného aktu voči štátom bývalej Juhoslávie.

Rovnako sa ospravedlňujem za slovenský národ, za podlý čin aktuálneho ministra obrany SR Petra Gajdoša, za nedávne ocenenie „krvavej lady“ Madeline Albrightovovej, ktoré jej bolo udelené za „aktívnu podporu procesu demokratizácie a budovania slobody a stability v strednej Európe“. Táto osoba nielen lobisticky podporovala agresiu a teroristický akt na Juhosláviu, ale následne aj privatizovala majetok odobratý napadnutým slovanským národom.

Dovoľte mi ešte raz prejaviť obrovskú ľútosť nad týmto odporným činom zo strany vtedajších politikov SR, kedže je veľmi pravdepodobné, že odoprením prístupu do nášho vzdušného priestoru pre letecké sily NATO by táto agresia bola sťažená, odložená alebo úplne zrušená.

Príjmite moje hlboké ospravedlnenie za celý slovenský národ.

Predseda Asociácie slovenských vojakov

Ing. Jozef Žarnovičan de Sarnó

http://www.nwoo.org/2016/10/10/otvoreny-list-predsedu-asv-slovanskym-narodom-byvalej-zvazovej-republiky-juhoslavie/

 

Od migračnej invázie k občianskej vojne

“Už aj tým najskeptickejším sa začínajú otvárať oči”, začína svoju úvahu taliansky katolícky historik Roberto de Mattei a pokračuje: “Existuje organizovaný plán na destabilizáciu Európy prostredníctvom migračnej invázie. Tento projekt jestvuje už dávno…”

Historik pripomína slová spisovateľa Umberta Eca a kardinála Carla M. Martiniho:

Eco: “V dnešnej dobe v Európe už nečelíme fenoménu imigrácie. Čelíme migračnému fenoménu a ako všetky veľké migrácie aj táto vyústi do etnickej reorganizácie v cieľových destináciách, nastane neúprosná zmena zvykov, neúnosná hybridizácia, ktorá štatisticky zmutuje farbu pokožky, vlasov, očí a populácií.” Kardinál Martini zasa tvrdil, že je nevyhnutné uskutočniť “prorocké rozhodnutie”, aby sme uvideli, že “migračný proces smerom z čoraz chudobnejšieho Juhu na čoraz bohatší Sever je obrovskou etickou a občianskou príležitosťou pre zmenu a zvrat z úpadku a konzumizmu, ktorý práve prebieha v západnej Európe.”

De Mattei však k tejto “stvoriteľskej deštrukcii” podľa jeho slov už dávnejšie upozornil, že nie sú to imigranti, ktorí sa budú musieť integrovať do európskej civilizácie, ale naopak, Európa sa bude musieť dez-integrovať a regenerovať v dôsledku vplyvu etník, ktoré ju okupujú… “Je to len sen o tvoriacom neporiadku, o podobnej pohrome, ktorá dala nový život Západu v dobe barbarských invázií, aby sa časom vybudovala multikultúrna spoločnosť budúcnosti”.

Podľa neho “plán bol a naďalej ostáva zničiť národné štáty a ich kresťanské korene, a to nie pre vytvorenie akéhosi Superštátu ale pre vytvorenie “neštátu”, hrozivého prázdna, v ktorom všetko, čo sa zdalo byť naoko pravdou, dobrom a spravodlivosťou, sa prepadne do priepasti chaosu. Postmodernosť nie je projektom “konštrukcie”, ako keď sa zrodila pseudo-občianska spoločnosť z humanizmu a osvietenstva a následne bola udusená totalizmami 20. storočia, ale je to nová, úplne iná utópia. Jedná sa o “deštrukciu” a prechod na “kmene” – tzv. tribalizáciu Európy. Na konci tohto “revolučného procesu”, ktorý už viacero storočí útočí na našu spoločnosť, je nihilizmus. Tzv. “vyzbrojené nič”, ako sa raz vyjadril mons. Jean-Joseph Gaume (1802-1879).”

Ďalej pokračuje: “Roky prešli a utópia chaosu sa pretransformovala do nočnej mory, ktorú žijeme. Projekt rozpadu Európy, ktorý popisujú autori Alberto Carosa a Guido Vignelli v dokumentárnej štúdii zvanej Tichá invázia. Imigracionizmus: zdroj alebo komplot je už epochálnym fenoménom. Keď sa niekto ozval proti tomuto projektu, bol označený za “proroka skazy”. Dnes nám už hovoria, že sa jedná o nezastaviteľný proces, ktorý je len potrebné riadiť, ale nemožno ho zastaviť.

To isté sa hovorilo v 70. a 80. rokoch o komunizme, až kým nepadol Berlínsky múr a kým sa neukázalo, že nič v dejinách nie je nezvrátiteľné. Vlastne nič okrem slepoty užitočných idiotov. Medzi nich určite možno zaradiť starostov New Yorku, Paríža a Londýna – Billa de Blasio, Anne Hildagovú a Sadiqa Khana, ktorí 20. septembra tohto roku pri príležitosti všeobecného zhromaždenia OSN vydali vyhlásenie pre noviny The New York Times pod názvom: “Naši imigranti, naša sila” (Our immigrants, our strength). Vo vyhlásení apelujú na kompetentných, aby prijali “rozhodné opatrenia pre garantovanie pomoci a bezpečného útočiska pre utečencov z konfliktných zón a pre migrantov, ktorí utekajú pred chudobou.”

Stovky tisíc imigrantov, ktorí prichádzajú na pobrežia Európy, však neutekajú pred konfliktmi, ani pred chudobou. Sú to mladíci vo výbornom zdravotnom stave, dobre stavaní, bez akýchkoľvek známok podvýživy či nebodaj zranení, ako bývajú tí, ktorí pochádzajú z vojnových či hladových zón.

Koordinátor pre anti-terorizmus Európskej únie Gilles de Kerckhove 26. septembra pre európsky parlament povedal, že medzi týmito imigrantmi sa nachádza obrovské množstvo infiltrovaných bojovníkov ISIS.

No keby aj tých teroristov bola len menšina, všetci, ktorí prichádzajú do Európy, sú nositeľmi inej kultúry, úplne protichodnej voči našej kresťanskej a západnej.

Imigranti sa nechcú v Európe integrovať ale dominovať jej. Ak nie zbraňami, tak prostredníctvom lona svojich a našich žien. Tam, kde sa usadia títo mladí islamskí chlapci, ostávajú európske ženy tehotné, vytvárajú sa nové, zmiešané rodiny, ktoré sú podriadené Koránu, a tieto nové rodiny neskôr žiadajú štát, aby im postavil mešity a zabezpečil sociálne dávky. Toto všetko sa deje za podpory starostov, prefektúr ale žiaľ aj katolíckych farností.

Reakcia ľudí je nevyhnutná a v krajinách s vysokou mierou imigrácie, ako je Francúzsko a Nemecko, to už vrie. “Sme na prahu občianskej vojny”, povedal Patrick Calvar, riaditeľ DGSI (Generálne riaditeľstvo pre vnútornú bezpečnosť Francúzska) pred parlamentnou komisiou, a písal o tom denník Le Figaro ešte 22: júna 2016. Nemecká vláda zasa vypracovala “plán občianskej obrany”, ktorý má 69 strán a ktorý vyzýva občanov, aby si urobili zásoby jedla a tekutín a “pripravili sa vhodným spôsobom na udalosť, ktorá by mohla ohroziť našu existenciu” (správu o tom priniesla agentúra Reuters 21. augusta 2016) a písali sme o tom aj TU.

Kto je zodpovedný za túto situáciu? Zodpovedných musíme hľadať na viacerých úrovniach. Prirodzene tu máme riadiacu postkomunistickú triedu, ktorá vzala do ruky opraty európskej politiky; potom sú tu intelektuáli, ktorí vypracovali deformované teórie na poli fyziky, biológie, sociológie, politiky; potom sú tu lobby, slobodomurári, finančné mocnosti, ktorí raz konajú v úzadí, raz za svetla. Známa je aj rola finančníka Georga Sorosa a jeho medzinárodnej nadácie Open Society.

Po tom, čo hackeri vytiahli viac než 2.500 emailov z jeho privátnej komunikácie, vyplynulo, že Soros poskytuje finančné injekcie na podvratné aktivity vo všetkých oblastiach života ľudí. Či už je to agenda LGBT, vraždenie nenarodených detí, alebo hnutia, ktoré propagujú imigráciu. Na základe týchto dokumentov novinárka Elizabeth Yoreová vo viacerých článkoch tiež dokazuje podporu Sorosa priamo či nepriamo pápežovi Františkovi a niektorým jeho úzkym spolupracovníkom, ako napríklad kardinál Oscar Andres Rodríguez Maradiaga a monsignor Marcelo Sanchez Sorondo.

Medzi Sorosom a pápežom Františkom sa objavuje objektívna strategická konvergencia. Politika prijatia predstavovaná ako “náboženstvo mostov” naproti “náboženstvu bariér” sa stala akýmsi leit-motívom pontifikátu Františka, až sa niektorí začali pýtať, či jeho voľba nebola vhodná práve kvôli cieľu ponúknuť tvorcom migračnej invázie “morálne pozadie”, o ktoré by sa mohli oprieť. Istotou však ostáva, že dnešný zmätok v Cirkvi a v spoločnosti kráčajú ruka v ruke. Politický chaos pripravuje občiansku vojnu, náboženský chaos otvára cestu schizmám, ktoré sú zasa akousi občianskou náboženskou vojnou.

Duch Svätý, ktorého nie vždy kardináli na konkláve počúvajú, však neprestáva konať a aj dnes živí sensus fidei u tých, ktorí sa stavajú proti deštrukčným projektom v Cirkvi a spoločnosti. Božia Prozreteľnosť ich neopustí.”, uzatvára svoj článok Roberto de Mattei.

http://www.hlavnespravy.sk/od-migracnej-invazie-k-obcianskej-vojne/842667

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.