Kresťan v politike: Vyjdime zo zákopov. + ‘Killery’ Clinton! + Žehnanie homosexuálov je fakticky sobáš

#krestanvpolitike_Vyjdime zo zákopov
Sme povolaní, aby sme menili tento svet. Lenže my kresťania často robíme pravý opak. Skrývame sa. Nevstupujeme na miesta vplyvu, ale schovávame sa vo svojom svete. Na našich stretkách, v spoločenstve, vo farnosti, v rodinách. Skrývame sa pred realitou v našich zákopoch. Mnohokrát je to pod domnienkami falošných ospravedlnení a vysvetlení. „Ja sa nezaujímam o starosti tohto sveta.
Kriziak
Ja už nežijem život vo svete, ja žijem pre Boha.“ Áno, sme Božími synmi a dcérami a máme sa zaujímať o veci Božieho kráľovstva. Máme mať Boha a jeho vôľu na prvom mieste. Ale to neznamená, že Boh nás povolal, aby sme vystúpili von zo sveta. Aby sme vôbec nevnímali jeho problémy a žili ako kresťania vo svojej komunite a o nič iné sa nezaujímali. Práve naopak! Pozrime sa, čo hovorí Ježiš: Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. (Mt 5, 14-16) Sme povolaní stáť na návrší. Sme povolaní prinášať zmenu v tomto svete. Radikálnu zmenu. Viete, čo sa stane, keď zasvieti svetlo v miestnosti, kde je tma?

Radikálne sa tam všetko zmení. A všetko zrazu vyzerá inak. Nemajme strach sa angažovať. Zaujímajme sa o spoločnosť, o našu krajinu. O to, čo sa deje v našom meste, v našej obci, v našom štáte. A nemajme strach do toho vstúpiť. Pápež František mal na Svetových dňoch mládeže v Krakove veľmi emotívnu kázeň, ktorá hovorila presne na túto tému. Pamätáte si ju? Ktorí z nás sme reálne niečo z toho aplikovali do nášho života? Pápež František: Priatelia, Ježiš je Pánom rizika, je Pánom toho, čo vždy presahuje „poza“. Ježiš nie je Pánom komfortu, istoty a pohodlnosti.

 

Na to, aby sme nasledovali Ježiša, je potrebné mať dávku odvahy, je potrebné rozhodnúť sa zameniť gauč za pár topánok, ktoré ti pomôžu kráčať po cestách, o ktorých si nikdy ani nesníval a ani len nepomyslel, po cestách, ktoré môžu otvoriť nové obzory… Ísť cestami nášho Boha, ktorý nás pozýva byť politickými aktérmi, osobami, ktoré premýšľajú, spoločenskými hýbateľmi (sociálnymi animátormi). Boh nás volá byť politickými aktérmi? Spoločenskými hýbateľmi? Naozaj? Pápež neskôr pokračuje: Pápež František: Dnešné dejiny od nás žiadajú hájiť našu dôstojnosť a nedovoliť, aby druhí rozhodovali o našej budúcnosti.

 

Nie! My musíme rozhodovať o našej budúcnosti, vy o vašej budúcnosti! Pán, tak ako na Turíce, chce uskutočniť jeden z najväčších zázrakov, aké môžeme zažiť: umožniť, aby sa tvoje ruky, moje ruky, naše ruky premenili na znamenia zmierenia, spoločenstva, tvorenia. On chce tvoje ruky, aby pokračoval budovať dnešný svet. Chce ho budovať spolu s tebou. A ty, čo odpovieš? Čo odpovieš? Áno či nie? Prevezmi zodpovednosť za budúcnosť tejto krajiny. Prevezmi zodpovednosť za to, ako bude vyzerať tvoja dedina, tvoje mesto, tento štát v budúcnosti. Je to aj tvoja vec. Boh si chce použiť tvoje ruky, aby mohol budovať dnešný svet. Aby mohol budovať Slovensko. A spraviť z neho prosperujúcu krajinu, ktorá bude fungovať podľa Božieho srdca. Čo odpovieš? Dáš sa mu k dispozícii? Áno či nie?

Lukáš Valach

http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/2016-10-20-krestan-v-politike-vyjdime-zo-zakopov

 

‘Killery’ Clinton!

(killer = zabijak, pozn. prekl.)

Washington, 20.10.2016 (kath.net) 019 773 – Kandidátka na prezidentku USA, Hillary Clintonová, v stredu večer pri poslednom televíznom dueli s Donaldom Trumpom nanovo hájila spornú prax neskorého potratu až pri pôrode a po častiach. Na otázku moderátora Chrisa Wallaca, prečo v r. 2003 pri hlasovaní, pri ktorom mala byť táto metóda usmrcovania detí zakázaná, hlasovala proti, vyhlásila, že vtedajší návrh zákona nerobil dosť pre to, aby chránil „život a zdravie matky“. Na otázku, ako ďaleko by pri potrate chcela ešte zájsť, dala Clintonová iba vyhýbavú odpoveď a hovorila iba o „živote a zdraví matky“.
Donald Trump postoj Clintonovej kritizoval a k potratu pri pôrode o častiach povedal: „Myslím si, že je to strašné. Ak nasledujeme to, čo Hillary hovorí, tak je dovolené, aby bolo dieťatko v deviatom mesiaci tehotenstva bezprostredne pred pôrodom vytrhnuté z tela matky!“

 

Holandsko: Štát smrti

Amsterdam, 20.10.2016 (kath.net) 019 772 – V Holandsku má usmrcovanie spoluobčanov postupovať ďalej! Podľa správ médií sa má rozšíriť zákon o eutanázii. Vláda by podľa návrhu zákona chcela umožniť, aby všetci občania dostali „pomoc“ pri samovražde, aj keď nemajú nijakú smrteľnú chorobu! Holandská ministerka zdravotníctva Edith Schippersová by chcela, aby tí, ktorí si myslia, že majú za sebou „naplnený život“, mohli sa so životom rozlúčiť. V Holandsku je usmrcovanie na požiadanie za istých okolností legálne od r. 2002.

 

Jeruzalem: Kritika rezolúcie UNESCO o Chrámovej hore

New York/Jeruzalem, 20.10.2016 (kath.net/idea) 019 771 – Sčasti ostrú kritiku vyvolala rezolúcia Organizácie OSN pre výchovu vedu a kultúru (UNESCO) k štatusu Chrámovej hory v Jeruzaleme. Dôvod: vo vyhlásení schválenom 18. októbra sa toto miesto sväté pre židov, kresťanov i moslimov označuje ako „palestínske kultúrne dedičstvo“, ktorého „nezameniteľný charakter je potrebné zachovať“. Izrael sa v texte tituluje ako „okupačná mocnosť“. Iniciovali to viaceré arabské krajiny, medzi nimi Egypt, Alžírsko, Katar a Libanon. Nemecko, Izrael, Veľká Británia, USA ako aj ďalšie štáty EÚ rezolúciu odmietajú. Francúzsko sa hlasovania zdržalo a tak umožnilo schválenie rezolúcie. Izraelská vláda kritizuje, že Chrámová hora sa v správe nikdy neoznačuje židovským názvom a Múr nárekov sa uvádza iba v úvodzovkách. To sa rovná zrieknutiu sa židovských koreňov Jeruzalema, tak znie obvinenie.

 

Svetový židovský kongres: Rozhodnutie je antisemitské
Prezident Svetového židovského kongresu, Ronald S. Lauder (New York), vyjadril rozhorčenie: „Je to antisemitský akt a urážka židovského ľudu. Rozhodnutie organizácie UNESCO poškodzuje vierohodnosť OSN,“ povedal pre noviny „Bild“. Pre židov je Chrámová hora „svätým miestom od doby kráľa Dávida pred 3000 rokmi“. Popieranie tejto historickej skutočnosti je „rovnako odpudzujúce, ako popieranie holokaustu“.
Až po zničenie Rimanmi v roku 70 sa na mieste Chrámovej hory nachádzal druhý jeruzalemský chrám, ústredná svätyňa židov. Dnešné múry okresu Chrámovej hory zodpovedajú rozmermi obvodovým múrom druhého chrámu, ktorý postavil Herodes. Na mieste Chrámovej hory mal Boh vyzvať Abraháma, aby obetoval syna Izáka.
Podľa Koránu tam mal prorok Mohamed nastúpiť svoju nočnú cestu do neba. –zg-

 

Žehnanie homosexuálov je fakticky sobáš

Henstedt-Ulzburg, 18.10.2016 (kath.net/idea) 019 764 – Rozhodnutie žehnať partnerstvá rovnakého pohlavia v nemeckej Evanjelickej luteránskej cirkvi v severnom Nemecku (Severná cirkev) sa fakticky rovná sobášu. Tento názor vyslovil predseda Cirkevného zhromaždenia o Biblii a vyznaní v Severnej cirkvi, pastor Ulrich Rüß z Hamburgu, na jeho jesennom zasadnutí 15. októbra v Henstedt-Ulzburgu pri Hamburgu. Krajinská synoda Severnej cirkvi koncom septembra veľkou väčšinou schválila požehnávanie partnerov rovnakého pohlavia na verejných bohoslužbách. Podľa jeho názoru zapísanie do registra svadieb a liturgická forma požehnania sa rovná obradu sobáša:
„Synoda sa vzhľadom na konzervatívnych kresťanov spočiatku vzdala pojmu ´sobáš´. Je však iba otázkou času, kedy to, čo sa dnes nazýva požehnaním, bude nazvané sobášom!“
Rozhodnutie synody má fatálne následky. Konzervatívni pastori a členovia farností sú vytlačení na okrajové pozície. Hlasovanie nebralo ani nijaký ohľad na cirkvi a kresťanov, ktoré na celom svete s veľkou väčšinou odmietajú takéto požehnávanie. Pastor Rüß:
„Reči o ekumenizme sa tu stávajú fraškou. Dúfam v odpor farností. Cirkevný zbor chce zhromaždiť a podporovať pastorov a farníkov, ktorí sú z dôvodov viery proti tomuto rozhodnutiu.“

 

Cirkevný zbor: Osvietený euro-islam je ilúzia
Predstava, že by sa na Západe mohol vyvinúť osvietený európsky islam označil Rüß ďalej ako ilúziu politikov a cirkví:
„Islam nie je iba náboženstvo, ale má aj politické nároky. Moslimovi je oddelenie štátu a náboženstva nepochopiteľné. Európa stojí uprostred kultúrneho boja,“ povedal Rüß. Potom zdôraznil význam medzináboženského dialógu no dodal:
„Súčasne sa však musíme nevyhnutne pevne držať misijného poslania od Ježiša Krista. V týchto časoch sú potrební kvalifikovaní výreční, odvážni kresťania – vyznávači, ak nechceme pole prenechať islamu a sekularizmu.“

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.