Slovenský „Patriot act“: Ministerka Žitňanská po stopách amerického vzoru. + Znovu umiera sloboda jednotlivca i národa

Slovenský „Patriot act“: Ministerka Žitňanská po stopách amerického vzoru. Občania budú dokazovať svoju nevinu, nie naopak! Návrh zákona predstavili v NR SR zakamuflovaný. Dajú si poslanci námahu hľadať, čo znamená? Slováci zrejme nič netušia
Koncentrak

RADOVAN HRÁDEK píše o navrhovanej zmene trestného zákona a trestného poriadku, ktorá búra doterajší demokratický právny systém
Na návrhu zmeny trestného zákona (TZ) a trestného poriadku (TP) je zaujímavý fakt, že bola včlenená pod vládny návrh zákona o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prezumpcia viny
Návrh zmien TZ a TP mení základný princíp v trestnom práve, a to je zásada, že štát dokazuje občanovi vinu, teda dôkazné bremeno je na štáte a nie na občanovi. Zmeny TZ a TP sú proti tejto zásade a ak bude návrh prijatý, bude to občan, ktorý musí dokazovať štátu, že je nevinný. Toto nebolo ani za socializmu, aj tam dôkazné bremeno spočívalo vždy na štáte! Akokoľvek sa ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská snaží v dôvodovej správe zahmlievať túto skutočnosť a tvrdí, že sa bude aj naďalej postupovať podľa doterajšej zásady, nie je tomu tak. O tom svedčí aj paragrafová verzia návrhu zmien TZ a TP a vyjadrenie predkladateľa v dôvodovej správe: „ …súčasne sa modifikuje aplikačná definícia extrémistického materiálu podľa ods. 8 jeho negatívnym vymedzením a ústupu od pôvodnej dikcie, ktorá od orgánov činných v trestnom konaní v rámci kvalifikácie vyžadovala dokazovanie úmyslu podnecovať nenávisť, násilie a ďalšie nežiaduce javy.“

Na pochopenie tohto zdôvodnenia občan nemusí byť právnikom, ani mať právne vzdelanie. Podľa nového znenia paragrafu už orgány v trestnom konaní nebudú musieť dokazovať prechovávanie extrémistického materiálu, teda že občan prechovával extrémistický materiál s úmyslom podnecovať nenávisť, násilie. Bude stačiť, ak tento materiál nájdu orgány činné v trestnom konaní u občana doma a tento sa nepreukáže, že ho mal za účelom vzdelávacích, zberateľských, alebo výskumných aktivít, teda za legálnym účelom.

Orgány činné v trestnom konaní nemusia dokazovať, že občan mal tieto materiály na nelegálne účely, ale občan musí dokazovať, že ich mal na legálne účely, teda on musí preukazovať svoju nevinu. Toto sa prieči všeobecnej teórii trestného práva, predstavuje absolútnu nehoráznosť, popretie osobných práv občanov v demokratickom štáte zo strany vládnej moci. A to už ani nehovorím o tom, že návrh porušuje Ústavu SR a to konkrétne čl. 50, ods. 2 – prezumpcia neviny.

Nie je náhodou extrémistickým materiálom návrh novely TZ a TP, ktorý ministerka Žitňanská predkladá do NR SR? Nie je extrémizmom porušovanie Ústavy SR v priamom prenose predložením takéhoto návrhu? Nie je náhodou toto bezprecedentné zasahovanie do súkromia občanov a ich slobôd zakotvených v Ústave SR? Prečo pani Žitňanská potrebuje zahmlievať a skrývať návrh novely pod prijatie iného zákona? Myslí si, že sme takí hlúpi a na toto jej naletíme? A konečne, nie je náhodou extrémistkou ministerka Žitňanská a nemala by odstúpiť?

Špeciálna perla
Presunutie stíhania a odsudzovania „podozrivých z extrémistických činov“ na špeciálnu prokuratúru a špeciálny súd je ďalšou perlou v návrhu novely. Podľa dôvodovej správy bude zriadený jeden špeciálny súd, ktorý bude súdiť „vyvrheľov“ a „extrémistov“ – v novom podaní ministerky Žitňanskej ? na jednom mieste. K tomu, aby sa špeciálnemu súdu riadne a dobre podarilo odsúdiť týchto „vyvrheľov“ a „extrémistov“, bude napomáhať špeciálna prokuratúra.

Ak táto novela prejde, ocitáme sa v roku 1934, kedy boli v Tretej ríši zavedené podobné súdy a prokuratúry, ktoré súdili všetkých, čo sa akýmkoľvek spôsobom vyjadrovali proti vtedajšiemu politickému zriadeniu a vládnej moci. A nebolo to len v Tretej ríši, neskôr to bolo aj na území vtedajšieho Protektorátu Čechy a Morava, kde len za počúvanie nepovolených staníc na rádiu hrozil občanovi trest smrti.

V oblasti trestného práva boli v Protektoráte platné dve nariadenia z apríla 1939. Jedno nariadenie sa týkalo nemeckého súdnictva a síce zriaďovaním nemeckých súdov, ich organizáciou, správou, alebo riešením toho, kto môže pred týmito súdmi vystupovať ako právny zástupca. Druhé nariadenie sa týkalo trestných predpisov Ríše. Tieto sa aplikovali v Protektoráte za trestné činy spáchané Nemcami, no boli tam špecifikované aj trestné činy, ktoré boli spáchané „nenemeckými“ štátnymi príslušníkmi, na ktorých sa vzťahovali trestné predpisy Ríše a boli súdení pre nemeckým súdom.

Čo sa týka vzťahov medzi nemeckými a protektorátnymi súdmi, je potrebné uviesť, že nemecké súdy mali výlučné postavenie. To znamenalo, že pokiaľ sa stalo, že existovala určitá spojitosť medzi osobou a predmetom, tak bola celá trestná vec posudzovaná nemeckými súdmi, ktoré používali trestné zákony a predpisy Ríše. V Protektoráte bolo na postihovanie deliktov zriadených päť zvláštnych súdov, tzv. Sonderngericht. Konanie bolo skrátené a rozsudok bol vykonateľný bez možnosti odvolania. Trest smrti sa ukladal, okrem hore uvedeného počúvania nepovolených staníc, aj za nedbalostné delikty.

Je potrebné pripomínať si históriu, všímať si skutočnosti, ktoré sa stali a poučiť sa z nich, pretože ak sa nepoučíme, história sa zopakuje. A toto nám v prípade prijatia novely TZ a TP bezprostredne hrozí. Dávam do pozornosti čitateľov, aby veľmi pozorne sledovali hlasovanie o tejto novele TZ a TP v NR SR v utorok 25. októbra 2016.

http://www.protiprud.sk/politika/2055.htm

 

Znovu umiera sloboda jednotlivca i národa
Pozeral som v stredu 19. 10. reláciu „Kresťan v spoločnosti“ na kresťanskej televízii Lux. Bolo to o nebezpečenstve extrémizmu, ktorý však bol definovaný len veľmi vágnymi a nekonkrétnymi pojmami, akože ináč. Z polohy tých vôbec nie extrémnych vystupoval akýsi Milo, ktorý sa o kresťanoch vyjadroval dosť nemilo a tiež Bránik, ktorý bránil celý svet pred naším veľkým kresťanským nebezpečenstvom.

 

Viete, milí moji, hovorí sa všeličo o kresťanských cnostiach ale existuje aj základná ľudská hrdosť, ktorá bytostiam druhu homosapiens nedovoľuje nechať si kakať na hlavu a práve toto sa v predmetnej relácii dialo. Negatíva iste treba vnímať a ak nám škodia, tak ich aj prikrývať, ale obávam sa, že moderátor Prikryl ich možno zámerne veľmi neprikryl. A náš dávny satirik Jonáš Záborský by si iste zgustol aj na akoby príliš nežnom prejave poslankyne Záborskej.
Vyhovárame sa občas na pozadie, ktoré musíme registrovať a v rámci zmieru sa mu občas aj podriadiť, ale sú pozadia, do ktorých sa za žiadnu cenu nesmieme pchať. Človek, ktorý sa verejne nepovažuje za kresťana, nás vykrstil ako malých chlapcov za všetky naše možné aj nemožné, minulé, prítomné, aj budúce omyly a bludy…
Charakteristické pre kresťanov má byť to, že sa neboja a majú byť ochotní za Kristove pravdy a pravidlá obetovať nielen kariéru, nielen slobodu, ale v prípade potreby aj vlastný život. Správanie našej Cirkvi a to nielen jej slovenskej časti o tom v poslednej dobe vôbec nesvedčí. To, čo si na nás a na našu pravdu v poslednom čase poniektorí dovoľujú a čo im dovoľujeme my, môže v blízkej budúcnosti viesť do katastrofy, ktorá zomelie nielen našich kritikov, ale aj mnohých z nás a to hlavne našou, veľmi hlúpou vinou.
Blížim sa k šesťdesiatke, ale nejaké zvyšky chlapa vo mne ešte ostali a aj najúbohejší červík sa vzoprie, ak ho zaženú do kúta. A mám prenikavý dojem, že v tej relácii sa tak dialo a len to posilnilo moju skúsenosť z dôb posledných, že sa musíme hanbiť za vlastnú Cirkev a jej vôbec nie ani hrdinských, ani nie úprimných, ba dokonca ani nie pravdovravných predstaviteľov. Ospravedlňujem sa za to, ale akosi tú svoju Cirkev chvíľami prestávam poznávať.
Mali by sme iste mať záujem, aby pretrvala nielen naša kresťanská sloboda, ale aby sloboda fungovala aj v celom ostatnom svete, aby sa všade bez strachu mohla hovoriť očividná pravda do očí. Pretože toto sa v poslednom čase v extrémnej podobe nedeje.

Vlado Gregor

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.