Vyhlásenie predstaviteľov náboženského života o prežívaní sviatočného dňa. Alianciu za nedeľu-Slovensko, o.z. a naše dlhoročné iniciatívy na ochranu nedele ani nespomenuli

Bratislava 24. októbra (TK KBS) Dnes sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Bratislave uskutočnilo pravidelné stretnutie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkví a Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v Slovenskej republike. Na rokovaní bolo prijaté vyhlásenie o prežívaní sviatočného dňa v rodine.
azn
Vo vyhlásení sa píše: „Sme presvedčení, že dozrel čas viac diskutovať o prísnejšej regulácii nedeľného predaja. Z tohto dôvodu sa obraciame na predstaviteľov verejného života, zákonodarcov, odborárov, predstaviteľov samosprávy a mimovládnych organizácií, aby sme spoločne vytvorili podmienky na zlepšenie života našich rodín.“

Tu si môžete stiahnuť podpisový hárok na petíciu AZN za prijatie zákona na ochranu nedele


Vyhlásenie publikujeme v plnom znení:

Pre väčšinu ľudí je rodina najväčším pokladom. Každý človek potrebuje spoločenstvo, kde je bezpodmienečne v láske prijatý; v ktorom jeho členovia majú čas pre toho druhého. Jednou z príčin rozpadu rodiny sú zlé sociálne a spoločenské podmienky. Jej členovia cestujú za prácou na veľké vzdialenosti, iní pracujú denne do neskorého večera. Mnohí rodičia konštatujú, že pracovné povinnosti im neumožňujú tráviť viac času so svojimi deťmi.


Veľkú škodu rodinám spôsobuje stále väčšie zotieranie rozdielu medzi pracovnými dňami a dňom pracovného pokoja. Sú to najmä ženy – matky, ktoré nedeľu prežijú v obchodných prevádzkach. Spoločnosť, ktorá chce podporovať rodinu, by mala zachovať nedeľný odpočinok. Zamestnanci by mali mať právo venovať záver týždňa rodine, duchovným hodnotám a oddychu.

Nedeľa je dňom Pána, v ktorom oslavujeme jeho stvoriteľské dielo. Je dňom Ježiša Krista, oslavou jeho Vzkriesenia a zoslania Ducha Svätého. Obraciame sa na všetkých kresťanov, aby sme sa vrátili k prežívaniu nedele ako sviatočného dňa tak, ako nás k tomu viaže Božie prikázanie.

Pozývame všetkých kresťanov a ľudí dobrej vôle, aby sme nedeľu prežili v kruhu rodiny, venovali svoj čas Bohu a oddychu po namáhavej práci cez týždeň.

Sme presvedčení, že dozrel čas viac diskutovať o prísnejšej regulácii nedeľného predaja. Z tohto dôvodu sa obraciame na predstaviteľov verejného života, zákonodarcov, odborárov, predstaviteľov samosprávy a mimovládnych organizácií, aby sme spoločne vytvorili podmienky na zlepšenie života našich rodín.

V Bratislave 24. októbra 2016

Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS, Rímskokatolícka cirkev v SR

Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, predseda ERC v SR

Ján Babjak SJ, prešovský arcibiskup metropolita, predseda Rady hierarchov, Gréckokatolícka cirkev v SR

Rastislav, arcibiskup prešovský, metropolita českých krajín a Slovenska, Pravoslávna cirkev na Slovensku

László Fazekas, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, podpredseda ERC v SR

Pavel Procházka, superintendent Evanjelickej cirkvi metodistickej, slovenská oblasť

https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20161024027

 

Vážení priatelia, European Sunday Alliance (ESA) usporiada v mesiaci november konferenciu o problematike voľnej nedele v Bruseli.
Na túto konferenciu je pozvaná aj AZN, ktorá patrí k zakladajúcim členom ESA. Ak Vám záleží na ochrane rodiny a voľnej nedele, prosíme Vás, v rámci Vašich možností, o zaslanie sponzorského príspevku na číslo účtu: 12 66 06 00 56 kód banky 0200 aby sa tejto konferencie mohol niekto z predstaviteľov AZN zúčastniť. Váš príspevok, za ktorý darcom vopred ďakujeme, nám pomôže pri úhrade nákladov spojených s touto konferenciou.

IBAN SK05 0200 0000 0012 66 06 00 56/0200

Všetkým darcom vopred ďakujem.

A. Čulen, predseda AZN

 

Tento obsah bol zaradený v Domáce, Slovania, Správy, Zahraničné, Zo života Cirkvi. Zálohujte si trvalý odkaz.